Kategoriarkiv: Böcker

—————————————————————————

(Inlägget under var från början tänkt som en kommentar till inlägget postat innan detta (Utfärdare och utförare). Av någon anledning postade jag aldrig kommentaren, troligen p.g.a. att den var för lång. Har nu putsat upp det skrivna, men väljer att posta resultatet som ett eget inlägg.)

Viktigt att göra när man studerar olika texter, vare sig det handlar om texter på nätet eller i bokform, är att verifiera så många av påståendena som möjligt. Som exempel på detta kan nämnas boken I händerna på en blodsofferkult (som lades in som länk i inlägget innan detta av signaturen nemo). Författaren av denna bok delger oss mängder med rent ut sagt otroliga fakta, vilka för en oinsatt i konspirationen är omöjliga att ens fundera över, något som beror på dennes pk-tillstånd som hjärntvättad och totalt neddummad fåntratt. En sådan person som den just omnämnd är alltså oförmögen till att ens läsa mer än några få sidor av en bok som den vi nu behandlar. Men för dem av oss som känner till graden av ondska som monstren bakom kulisserna i vår omedelbara närhet besitter så är läget ett annat. Vi inser att själva kärnan i denna typ av böcker är sann, ehuru många påståenden må vara felaktiga. Som exempel på felaktiga påståenden kan nämnas följande: Babylon betyder inte som författaren hävdar Baby lejon, utan Guds Port, något som jag enkelt kollade upp på nätet. Att ens påstå något sådant genomtokigt gör att man tappar förtroendet för boken. Det finns många liknande felaktiga påståenden som jag funnit i texten, något som minskar författarens kredibilitet, men att gå igenom dessa här ämnar jag ej. Det kan den intresserade själv göra under läsningen av boken. Men även om detaljerna i många fall är felaktiga, så är själva kärnan av boken sann; ety det verkligen är som så att vi f.n. är i händerna på en blodsofferkult. Denna kult är ett bankbaserat mördarsällskap som hatar oss alla på ett vis som övergår de allra flestas förstånd, något som beror på att vi vanliga hederliga kristna människor är godhjärtande och förlåtande av naturen, något som innebär att vi inte kan föreställa oss att det finns kapital ondska här i världen hos människor — i detta fall, människoliknande varelser.

Dessa människoliknande varelser äro att likna vid oss vanliga hederliga kristna människor till uppförande och utseende : Men i själ och hjärta äro de icke våra bröder och systrar, då deras hjärtan äro svarta och uppfyllda av hat mot allt och alla som stå i deras väg; och de äro vidare beredda att göra vad som helst för att stoppa dem av oss — samt från de egna leden — som utmana dem och deras sataniska agenda. De äro materialister och ateister, som dock i sin dårskap använda sig av blodsoffer till demoner för att uppnå makt över världen och över oss. De hava i sanning sålt sina själar till hin håle. De äro ateister, då dyrkandet av demoner icke är dyrkandet av Gud. Demondyrkan är icke teism, utan satanism! — d.v.s. avarten till sann religion. Satanism är dyrkandet av världen, icke det översinnliga. Nu förstå vi lite bättre varför man hatar Kristendomen på det vis man gör, då den står i opposition till ateismen, materialismen, egoismen, kommunismen, sekularismen, satanismen…