Kategoriarkiv: Internet

Vem kontrollerar media?

Ja vem/vilka är det som kontrollerar media egentligen? Svaret på gåtan hittar vi i bilden ovan, skapad av Dave Dees och Jeff Rense.

Faran med mobiltelefoner

Mobil telefon

Som vi kan se i bilden ovan så är numera nästan alla slavar till sina mobiltelefoner. Att man dessutom får hjärnan söndergrillad av telefoner och Wifi gör inte direkt saken bättre. Västvärldens invånare (framför allt alla under 35) är nu till stor del totalt zombiefierade — bortom all hjälp! De har inte längre någon fri vilja utan lyder istället statens (EU:s, då Sverige är inte längre en fri suverän nation) direktiv utan ifrågasättande. Statens sataniska propaganda har man accepterat som sitt evangelium. Man har förlorat förmågan till självständigt kritiskt tänkande och är oförmögna att bryta sig ut ur grupptänkandet.

Jeff Rense: bäst när det gäller alternativa nyheter!

När det gäller s.k. alternativa nyheter så är det Jeff Rense hemsida, Rense, som gäller — inte Alex Jones, som är en s.k. gate-keeper och en Judas-goat, dvs. en köpt judas och en förrädare. Alla som vet något om något ägnar inte denne fete gris någon som helst uppmärksamhet. Själv besökte jag senast någon av denne äcklige judas hemsidor för en fem-sex år sedan. Jones är s.k. kontrollerad opposition.

Vi vet att så är fallet då endast Rense vågar ta en konfrontation med den sionistiska rörelsen, något som f.ö. så när kostade honom livet för ett par veckor sedan när han blev attackerad av antingen MI6 eller Mossad (enligt Tim Rifat) och kraschade sin bil i en olycka som icke gick att överleva då bilen totalförstördes. Men överlevde gjorde Rense och redan ett par dagar senare var han tillbaka i hetluften och ledde sin radioshow som vanligt. Rense är således en websida som ”man” vill bli av med!

SÅ om man vill veta vad som pågår så gör man klokt i att besöka Jeff Rense hemsida och kolla upp länkar och annat för att på så vis fördjupa sina kunskaper om den s.k. konspirationen mot mänskligheten. Där finns även dagligen uppdaterade nyheter från olika nyhetskällor vilka alltid är värda att kolla upp, även om man bara läser rubrikerna på flertalet av länkarna. En annan god idé är att gå till Rense You Tube kanal och där lyssna igenom det lilla videobibliotek som man lagt upp. Alla videos är korta, 15-20 minuter, men väl illustrerade, något som förhöjer informationsmottagligheten.

Man kan självfallet inte hålla med om allt, och det gör såklart inte heller Rense, men då det fria ordet ännu råder i USA så får man ta informationen som den serveras. Det finns alltid något av värde hos alla hans gäster, ja tom. när det gäller ufos och aliens och andra egendomliga teorier. Det finns vidare ett enormt stort utbud av intervjuer Rense gjort genom åren utlagt på You Tube av hans lyssnare, och där finns det mesta om det mesta. Så det är bara att sätta igång och utbilda sig medans tid ännu finnes och Nätet alltjämt är öppet och fritt.

Yahoo

En otroligt intressant bok är Jonathan Swifts Gullivers Resor. Vi är alla väl förtrogna med den första delen av boken, den första resan, den som Gulliver företar till landet Lilliput, landet där alla är pysslingar och han själv då en jätte.

Men för mig så är den fjärde och sista resan den kanske mest intressanta, åtminstone i detta fall: fallet Yahoo.

För på den fjärde resan så hamnar Gulliver på en ö där upplysta och förfinade hästar, i boken kallade houyhnhnmer, är dem som bestämmer, och där människor, i boken kallade yahooer, är de mest vedervärdiga kreatur som tänkas kan.

Dessa yahooer ser ut som människor, men är i allt väsentligt inget annat än smutsiga, ointelligenta, perverterade, aggressiva, promiskuösa odjur – dvs precis som vanligt folk överlag är än i dag. Och dessa yahooer är hästarnas slavar.

Gulliver förfäras över det han får se, speciellt när han inser att han själv bara marginellt är mer utvecklad än yahooerna. Han inser då att han själv är en yahoo. Han inser vidare att alla människor i England och övriga världen även dem är yahooer, dock utan att själva inse att så är fallet. Han beslutar sig därför att förbli på ön och där leva ut resten av sina dagar, allt i hopp om att själv bli en förfinad varelse som de upplystna hästarna, vilka han avgudar och som tagit honom till sig.

Dock inser hästarna snart att inte ens en någorlunda förfinad yahoo kan förbli hos dem: risken är för stor att Gulliver kan komma att utgöra ett hot mot dem alla längre fram, och han tvingas därför att lämna hästarnas ö för alltid och återvända tillbaka till sin egen värld, yahooernas värld.

Kanske inser vi nu anledningen till att sökmotorn bär namnet Yahoo?

Det är ingen tillfällighet.

Och namnet är inte ett egendomligt australiensiskt uttryck (något många tror), som bara ”råkade” ge namn åt företaget: Namnet är noga utvalt, för att öppet tala om för alla neddummade fåntrattar, dvs alla oss yahooer, att vi inget annat är än just yahooer – samt, inte helt oviktigt, att ägarna till företaget Yahoo anser sig vara våra ägare, fullt jämförbara med houyhnhnmerna i Swifts 300 år gamla, och i sanning nu, odödliga berättelse.

Våra ägare ser alltså på oss som yahooer, och på sig själva som houyhnhnmer. Kanske kan detta sorgliga faktum få någon NF där ute att komma till insikt om något av vikt?

Facebook och Google : Bra exempel!

Det har varit en hel del skriverier i Sverige den sista tiden om Facebook och Google eftersom man inte kan nå någon på dessa företag om man så önskar och vill tala med någon där. De båda företagen är mer hemlighetsfulla än SÄPO!

Så vad är det som pågår?

Svar : Vad vi har att göra med är ett ”bra” exempel på hur våra liv i övrigt är kontrollerade: Våra politiker bestämmer inte ett smack. Allt bestäms från bortom vårt synfält av personer i våra pudlars närhet. Dessa personer kontrollerar vissa nyckelpudlar i viktiga positioner och låter dessa pudlar få ta del av vad de verkliga ledarna av Sverige, dvs den svenska kryptokratin, vill ska ske — som tex att vi ska ta in ännu fler invadrare från Afrika och Asien, helst muslimer, för att på så vis stoppa svenskarna, dvs oss, från att försöka stoppa kommuniseringen av Europa via det sataniska EU, dvs ägarnas konstruktion.

Och precis som i fallet med Facebook och Google så kan inte någon av oss ta en direkt kontakt med de verkliga ägarna. Allt vi kan göra är att ta kontakt med ombuden till ägarnarnas ombud, dvs pudlarna, och precis som i fallet Facebook och Google så är dessa kontaktpersoner/ombud svenskar vilka är anställda av ägarna, dvs kryptokratin, och underställda ägarnas ombud.

Desssa våra kontaktpersoner, dessa pudlar, har vidare ofta ingen direkt kontakt med ägarna, utan enbart kontakt med ägarnas ombud — allt för att upprätthålla illusionen om att Sverige styrs av svenskarna! Endast överluspudlar har direktkontakt med ägarna, alla övriga pudlar, från småpudlar till luspudlar, får gå till ägarnas ombud eller till de högrankande pudlarna, typ överluspudlarna. Vi fås således att tro att våra pudlar är dem som bestämmer, när sanningen är den att pudlarna inget bestämmer alls. De verkställer endast de order som de fått — uppifrån! De tar alltså inte sina order nedifrån — dvs från oss, som vi fått för oss och som vår s.k. demokrati föreskriver — utan från av oss osynliga och okända privatpersoner av internationell karaktär.

Sicken makalös bluff vi alla har gått på!

Vad sedan gäller Facebook och Google, och så gott som allt annat vad gäller nätet och media i övrigt — världen över! — så tillhör ägarna ett och samma sällskap : judar!

Wikipedia är anti-kristet

Man behöver inte söka på Wikipedia många gånger för att inse att sajten är totalt anti-kristen. Det mesta som rör Kristendomen förvränger man till att få judarna att framstå som goda och rättrådiga: tom de så ondskefulla fariséerna tar man till försvar … mot deras egen och allas vår messias, Jesu Kristus!

Wikipedia har även kapat Bibeln, dvs den Heliga Skrift, något som klart kan ses på den engelska sajten. För på den engelska Wikipedia-sajten kallar man Bibeln nu helt sonika för the Hebrew Bible — och det är en bibel där NT inte ingår.

NT är, tycks det, något som egentligen inte tillhör Bibeln, när sanningen istället är den att NT är Bibelns kulmination och höjdpunkt. Ordet bibel är vidare ett kristet grekiskt namn på den Heliga Skrift, och inte judiskt, så att blanda samman judendom och kristendom när man referar till Bibeln är totalt felaktigt. Kristendom och s.k. judendom kan inte sammanblandas, annat än på det vis som de förenats av de kristna sedan begynnelsen. De äro oförenliga! Alla sk judeo-kristna ideologier och rörelser är mao av ondo, eftersom Jesus Kristus där inte ingår annat än som en blek perifiär figur, när han i själva verket är den som allt handlar om.

Om man går från den svenska bibelsidan av Wikipedia till den engelska (genom att klicka på ”english”) så försvinner det stora korset i marginalen och ersätts av … ingenting. Man måste därefter klicka vidare för att läsa om Bibeln på engelska, och när man så gör så kallas alltså inte Bibeln längre för the Bible, utan för the Hebrew Bible — och då handlar det alltså om texter där NT inte ingår.

Tilläggas kan att en hel del ändringar — ofta dagligen — pågår på den engelska sidan om Bibeln, och det verkar vara en hel del interna strider där mellan den judiska och kristna falangen? — inte minst när det gäller vilken symbol man ska ha på bibelsidan. Bara härom veckan hade man ett stort hexagram där, INTE ett kors! Att Wikipedia ägs/kontrolleras av judar gör dock att vi inser vilka som lär få sin vilja igenom i fallet kristendom.

Alla som förresten tror att Wikipedia tillhör oss alla är totalt neddummade fåntrattar. Wikipedia är ett enda stort lurendrejeri överfullt med lögner i alla ämnen av vikt, avsedda att vilseleda så många av oss som möjligt i alla pk-frågor och frågor av ekonomisk, politisk samt religiös natur! Faktum.

Mossad was here

Häromdagen råkade jag på en nystartad blogg här på WordPress, Grytvalla Slott, som hade ett intressant inlägg om Iran och sionisternas anknytning till detta land. Allt som allt fanns på bloggen ett halvdussin inlägg.

Bloggaren är, vad jag förstår, en svensk patriot. Det första inlägget bestod av texten till Du Gamla, Du Fria. En harmlös blogg m.a.o.

Till min stora häpnad, nu jag besökte bloggen igen, så fanns inget kvar av inläggen. INGET! Allt som återstod, och alltjämt återstår i skrivande stund, är ett minst sagt skrämmande ”plakat” på vilket följande står att läsa:

MOSSAD WAS HERE

State of Israel will censor your criticism. We monitor your website at regular intervals.

We know where you sleep.

Reporter:

Jewish Defense League (JDL) -www.jdl.org

World Zionist Organisation

Att ”plakatet” är skrämmande är ingen överdrift, något vi alla säkerligen inser? Än värre blir det när man inser att internetterrorister som organisationen i fråga helt på eget bevåg kan ta kontroll över en WordPressblogg och stänga ner den på detta kriminella vis.

Kanske inser vi nu det prekära läge vi alla nu befinner oss i? Polisstaten är här. Censuren är omfattande. Om en mer eller mindre totalt harmlös blogg som Grytvalla Slott, med blott ett halvdussin inlägg, hackas och bloggaren hotas till livet — något som vi alla måste hålla med om att han nu blivit, när man säger, ”We know where you live”? — av en terroristorganisation så är vi alla nu i sanning illa ute.

Mitt råd till bloggaren i fråga, och alla andra bloggare som råkar ut för denna typ brottslig aktivitet från israeliska internetterrorister — och t.o.m. HOTAS TILL LIVET av dem!!! — är att omedelbart kontakta polisen.

Assange hotar Murdoch

Tydligen så är nu Julian Assange på allvar rädd för att bli utlämnad till USA och där eventuellt avrättas! Komedin fortsätter alltså. Skrattretande.

Assange har dock tagit ut en livsförsäkring genom att öppet hota mediamogulen Rupert Murdoch: Om någon skulle hända honom så kommer 504 olika, samt superheta, dokument att släppas fram till allmänheten.

Man frågar sig då varför dessa dokument inte släpps fram redan nu? Varför skyddar Assange ett internationellt kriminellt nätverk?

Vad gäller dessa 504 avslöjande dokument så finns det för övrigt inget vis som dessa hade kunnat komma oss alla till del ändå – eftersom media är kontrollerat av den internationella bankkabalen och dess medhjälpare, dvs en organisation där Murdoch ingår som en vital del.

Av världens fem stora mediakoncerner så är fyra i judiska ägares händer. Den femte koncernen ägs och kontrolleras av Murdoch, som är kristen. Men då han av judiska höjdare anses vara än mer sionistiskt lagd än dem själva så räknas han som en i gänget.

Media är mao totalt under sionistisk kontroll! Faktum.

Assanges hot är mao tomma hot. För inga riktigt sensationella avslöjanden kan som vi nu kanske förstår komma ut!

För att riktigt förstå hur stor makt Murdoch har så kan vi ponera faktum att han äger bortåt 200 dagstidningar världen över. Samtliga dessa dagstidningar var för en invasion av Irak! Snacka om avancerad hjärntvättning!

Kanske inser vi nu även att Murdochs så hatade Fox News inte är något annat än en bluff. De sanna patriotiska amerikanska nyhetsförmedlarna finner vi på nätet, och dessa vet samtliga att Fox News är en judasorganisation.

Även den sk patriotiska högerpolitikern Sarah Palin är en judas, ägd till 100 procent av bankkabalen som hon är. Palin är för övrigt desperat att dra in det egna hemlandet USA i ett nytt storkrig mot Iran! Om sedan hundratusen amerikanska soldater dör rör henne inte i ryggen. Snacka om ulv i fårakläder. Hon är en första klassens häxa.

Kanske fattar du nu, bäste läsare, hur otroligt superblåst du är? Du har köpt allt som media sålt dig med hull och hår ända sedan barnsben, och du har aldrig insett att du är i händerna på ett internationellt sataniskt nätverk av värsta sort som allt annat än vill dig och de dina väl! Faktum.

Wikileaks är en bluff: beviset?

Här är en mycket intressant intervju med den amerikanske journalisten Gordon Duff där vi får veta vilka som ligger bakom Wikileaks. Sensationella uppgifter. Om de är sanna? Något jag, måste jag tillstå, tror de är. Att något inte står rätt till med Julian Assange och Wikileaks är förresten något vi alla säkert anar? För varför annars har världens media nu börjat rapportera om honom och hans sajt för fulla muggar, istället för att bara begrava hela nyheten? Har någon ett bra svar på den frågan? Många befarar nu att Wikileaks kommer att användas som svepskäl för att införa ordentliga restriktioner på internet, allt för att strypa det fria nyhetsflödet som för närvarande florerar där. Men först tänker man självfallet använda sajten till att svartmåla sina fiender ordentligt, speciellt Iran, så att man kan börja bomba landet sönder och samman.

Wikileaks syfte

Det finns en orsak att Wikileaks är i ropet nuförtiden. Det finns en orsak till att man rapporterar om sajten varje timme i nyheterna världen över.

Vi behöver inse att media är kontrollerat av internationella bankgangsters av satanisk sort och att allt som inte faller dem i smaken håller man borta från medborgarna – så gott det nu går.

Frågan då är varför allt tjafs om Wikileaks? Vad kan man uppnå på att hålla sajten och dess huvudman, Julian Assange, i vårt medvetande?

Svaret är att man med Wikileaks ”terroraktiviteter” kan börja introducera nya och hårda restriktioner av internet, allt för att öka allas vår säkerhet såklart. För allas vår säkerhet behöver internet censureras och kontrolleras.

Kontrollen av internet vill man, bankgangstersatanisterna, nu ha tillbaka, och med Wikileaks har man den perfekta möjligheten därtill. För åtskilliga neddummade fåntrattar anser på fullaste allvar att Wikileaks borde stoppas från att avslöja saker som våra pudlar vill behålla för sig själva.

Kanske kommer man, bankgangstersatanisterna, låta sajten fortleva, men under den egna kontrollen. Wikileaks blir då ett nytt fint litet vapen i allas vår hjärntvättning. Men först så tänker man självfallet se till att svartmåla Iran lite mer så att man, israel/USA, kan börja bomba landet sönder och samman.

Jag har inget förtroende för Wikileaks. Enda orsaken jag ens skulle börja överväga att ompröva min hållning gentemot sajten var om Julian Assange offentligt gick ut och sa sanningen om 9/11 och lämnade ut alla dokument om vilka de inblandade var.

Följetongen Assange

Första gången jag hörde talas om Julian Assange var när en läsare, en piratpartist, lämnade en kommentar här på bloggen om honom och Wikileaks. Jag avfärdade genast denna sajt som nonsens.

Men på senaste tiden så har jag börjat ompröva min hållning en smula, mestadels beroende på smutskampanjen som Assange blivit utsatt för och för närvarande är utsatt för.

Visserligen har jag här på min blogg berättat tusen gånger värre saker än man vid Wikileaks gjort – som tex att 9/11 var ett inside-jobb! – utan att någon störts av det, men kanske är det den stora publicitet Assange nu åtnjuter som gör honom till ett irritationsobjekt av det större slaget för våra ägare, den avskyvärda sataniska bankgangsterkabalen med tillhörande omryggenhållande avskum av värsta sort? Vad vet jag?

En sak är dock säker: Assange är i trubbel pga sitt odygdiga leverne. Han är ingen person med hög moral, och samma sak gäller även det promiskuösa kvinnfolk han delat säng med. Ett av dessa lättfotade kvinns, Anna Ardin heter hon visst, är dessutom, vad jag förstår ?, kristen; men hon är en ”kristen” sköka som inte anser man skall vända andra kinden till … utan i stället vill man ska hämnas! Ardins tips för hur man bäst kan hämnas är absolut avskyvärd läsning för alla sanna människor under Gud samt totalt anti-kristen. Hon borde skämmas.

Men då denna kvinna även är en praktiserande socialdemonkrat och feminist så är hon således allt annat än kristen, för som vi alla vet så vill socialdemonkratin lägga ner kyrkan : för detta är anledningen till den socialistiska/kommunistiska (två namn på samma ideologi) rörelsens existens, något få känner till.

Den socialistiska/kommunistiska ideologins huvudsakliga funktion är att krossa det kristna väst, något alla ryssar känner till efter 70 år av kommunistdiktatur. Men nu bygger Vladimir, den store, nya kyrkor över hela sitt land – 200 bara i Moskva.

Att Putin och Ryssland nu svartmålas å det grövsta av Wikileaks är för övrigt ett bevis på att Assanges sajt inte vill världens bästa. Ryssland framställs där som en kriminell diktatur, när sanningen är allt annat än så : Ryssland är idag världens starkaste kristna bastion och av den anledningen hatad av bankkabalen, och vad gäller Putin så är han en djupt fromm kristen man som enbart har det egna hemlandets bästa för ögonen.

Assange är odygdig och behöver ändra livstil, för utan att göra så kommer Wikileaks att vara dödsdömt, och kanske även han själv? Endast med en kristen grund kan denna sajt var världen till gang. Han och de två svenska ludren, varav minst ett är skenheligt, behöver nu skärpa sig och lämna över sina liv till Gud och därefter börja leva dygdigt istället för som nu … i snusk, sex och synd!

Bonniers måste stoppas!

Såg att man hade en artikel på Sverige Radios hemsida där man ställer frågan om det är bra för Sverige att bonnierfamiljen har såpass stort inflytande över media som man har.

Svaret är såklart att bonnierfamiljens inflytande över Sveriges media är snudd på kriminellt och borde derföre stoppas fortare än kvickt. Att en liten judisk familj ska få äga och kontrollera flera av våra stora dagstidningar, bokförlag och TV-stationer är alltså inget annat än kriminellt.

Ingen har valt dem, bonniers, att bestämma över vad vi svenska medborgare ska läsa i tidningarna, eller vilka nyheter som ska komma oss till del, och än viktigare — vilka nyheter som inte ska komma oss till del, som tex sanningen om 9/11!  Men trots det så har denna familj i över hundra år haft ett överdrivet och ohälsosamt inflytande över hela den kristna svenska befolkningen.

Något måste nu göras åt dessa oligarker, för oligarker är exakt vad dessa personer är, eftersom ingen svensk gett dem tillåtelse att hjärntvätta oss med lögner och propaganda. Det är nu dags för oss svenskar att ta tillbaka kontrollen över vår egen press och våra egna bokförlag och samtliga radio och TV-stationer. Endast folkvalda personer med svenska hjärtan ska få inneha rätten att välja ut vilka nyheter som ska komma oss till del, inte som nu för oss totalt okända privatpersoner med dubbla lojaliteter — till både israel och Sverige.

Som svensk känner jag endast lojalitet till ett land, mitt hemland, Sverige — dock med ett litet tillägg, min lojalitet gäller även våra borderfolk i Norden.

Exakt hur tillbakatagandet av kontrollen över media ska ske får andra avgöra, men att ett storpolitisk beslut nu omgående måste tas står bortom allt tvivel, för som alla som vet något vet så lyser sanningen med sin frånvaro i bonnierblaskorna, något som tyvärr även gäller de övriga blaskorna.

På flera håll i världen så har folk nu börjat inse hur media är kontrollerat av medlöpare till den ondskefulla internationella bankkabalen, medlöpare som bonniers, och hur mycket som av dem undanhålls från medborgarna i resp. länder. De stora tidningsdrakarnas tid är dock snart till ända, tack och lov, eftersom vaket folk nuförtiden alltmer finner sanna nyheter på nätet.

Själv är jag mäkta trött på lögnerna som bonnierblaskorna spyr ut och kan inte längre förmå mig själv att läsa dem. Om man gillar nöjen, kuriosa och sport så kan man såklart fortsätta att köpa blaskorna, men om man vill veta vad som verkligen pågår i världen så hittar man inget om det i dagspressen.

Opiumproduktionen i Afghanistan

Läste på en blogg att en svensk bloggare som skriver en blogg vid namn Corruptio (en blogg som är väl värd ett besök) nu blivit arresterad av vår svenska polis. Anledningen tycks vara att man på bloggen i fråga alltför väl skildrar de verkliga orsakerna till ett och annat som pågår här i världen, som tex anledningen till att våra fina svenska pojkar och flickor offrar sina liv i Afghanistan : opiumhandeln! 

Som vi själva kan se i bilden ovan så låg opiumproduktionen på en lägstanågonsinnivå innan 9/11! — året när talibanerna själva skötte produktionen!

Men alltsedan dess så har ordningen varit återställd!

Att EU och USA/Israel är där och krigar hänger mao intimt ihop med opiumproduktionen. 90 procent av världens opium kommer från Afghanistan och produktionen måste således hållas igång, för varifrån ska knarket till våra svenska ungdomar komma annars?

Att man i snart 10 år krigat i landet — utan att kunna få ett avgörande till stånd! — är något som ingen neddummad fråntratt ifrågasätter. Så blåsta är folk i gemen. Att man bara behövde fyra-fem år på sig att besegra både Nazityskland och Japan, två oerhört mäktiga krigsmaskiner, reflekterar ingen över?

Att kriget i Afghanistan handlar om att hålla opiumproduktionen igång är för övrigt gammalt som gatan och något alla icke-neddummade fåntrattar världen över känner till. Om du inte känner till detta mindre angenäma faktum så beror det på att du litar på media alltför mycket. Du behöver inse att media i allt av väsentlig art kontrolleras av den internationella bankeliten.

Troligen är även de allra flesta av de stora oberoende nyhetssajterna på nätet kontrollerade av dessa gangsters, inklusive Politiskt Inkorrekt och alla andra likvärdiga nyhetsförmedlare, eftersom de aldrig nämner saken?

Ping

Läste för en stund sedan om vilka kriterier man har på en av de stora sajter som pingar bloggar. Man pingar inte en blogg om:

Bloggen innehåller nedsättande kommentarer om etnisk grupp, kön, religion, sexuell läggning, psykisk hälsa och/eller grova personangrepp, nonsens eller extrema konspirationsteorier.

Snacka om pk-extremism. Kan knappt ens tänka mig en enda blogg som inte bryter mot minst ett av kraven pingsajten har på bloggarna man pingar. Hur kan man förresten skriva en samhällskritisk blogg utan att kritisera samhället, pudlarna och folket som vi delar vårt liv där med?

Själv är jag som bekant emot den fruktansvärda propagandan som hyllar praktiserandet av homosexualitet och sodomi i övrigt, speciellt illa är det vis man nu gjort sodomi rumsrent i relationer mellan man och kvinna, något som för övrigt ingen pysslade med eller ens fantiserade kring för bara 20 år sedan, något jag kan garantera er, kära yngre läsare.

Du, yngre läsare, har mao blivit hjärntvättad att älska sodomi redan från dagis!

Jag anser således att jag har min fulla rätt att kritisera sodomiter precis hur mycket jag vill, speciellt som samtliga religioner klart tar avstånd från denna sexuella avart.  För om jag inte får göra så … så innebär det att yttrandefriheten är satt ur spel.

Du, som är kristen, hittar förresten inget stöd i Bibeln för sodomi, snarare tvärtom.

Vad sedan gäller den sista punkten, angående extrema konspirationsteorier, så är det väl ganska så uppenbart att 9/11 och det s.k. klimathotet står högt på agendan när det gäller att tysta det fria ordet och sanningen. Men när det gäller 9/11 så kommer ingen insatt i detta fruktansvärda brott någonsin att acceptera att bli tystad. INGEN. 

För om vi tystnar så får vi snart alla uppleva ett nytt 9/11 … fast då med kärnvapen! Sanna mina ord.

För att avslutningsvis återgå till pingsajten, så skrev man där i meningen efter den jag redan publicerat att man även vägrar pinga en blogg om:

Bloggen bryter uppenbart mot svensk lagstiftning.

Man vägrar alltså pinga en blogg om den bryter mot svensk lag, något vi naturligvis måste acceptera, men man vägrar alltså även pinga en blogg om den bryter mot deras egna totalt godtyckliga lagar/regler – dvs alla pk-regler, dvs alla regler som ingår i projekt kommunism (pk).

Vi bör nu alla inse att pk-regler för det mesta INTE är lagar, men trots detta så är vi ofta mer rädda att bryta mot dessa regler (som för det mesta alltså inte står inskrivna i svensk lag) än att bryta mot svensk lag! Snacka om att vara pk-kontrollerade.

Pk är en förresten form av masshypnos som skrämmer oss till tystnad, och jag välkomnar därför alla som aktivt gör sitt för att motverka denna djävulska kommunist-teknik – inte minst alla de alternativa nyhetssajter som nu finns: Politiskt Inkorrekt, Fria Nyheter, Fria Tider mfl.

Visserligen är jag i mångt och mycket oense med skribenternas syn på läget, inte minst vad gäller 9/11 och deras syn på moral, men då man på dessa sajter är patrioter i själ och hjärta så har jag överseende med deras naivitet.

David Dukes You Tube kanal bortplockad!

Känner inte till David Duke så noga, men vet att många gillar honom och hans arbete. För ett tag sedan råkade jag se en video där han slog mig med häpnad över judarnas inblandning i slavhandeln. Tydligen så var det nästan uteslutande judar som låg bakom den grymma skeppningen av svarta slavar till Amerika, något som Duke förklarade i den You Tube-video jag postade här på bloggen.

Men nu är alltså detta You Tube-konto bortplockat, och så även de videos jag postade, något ni själva kan kontrollera genom att klicka på den första videon, för den är väck. Den andra videon är fortfarande kvar. Kolla själva här.

Troligen bäddade jag in den första delen av Duke-videon från någon annan än Duke. Men då del 1 måste ses först så lägger jag ånyo upp båda delarna här i detta inlägg. Ska bli spännande att se hur länge de får ligga kvar, någon postade dem idag så imorgon är de nog borta?

Censuren av internet är mao verklig, något alla ni neddummade fåntrattar som läser denna blogg bör inse fortare än kvickt! Våra ägare hatar personer som David Duke och Fritz Springmeier, för att ta några exempel, och man gör allt man kan för att hindra sanningen att komma fram.

Google Video och You Tube: tillhör ägarna

För ett par år sedan när man klickade in på Google Video så kunde man se vilka videos som var mest populära, och på samma vis var det för övrigt på You Tube.

Och inte nog med det, Google Video hade även topp 100 listor över de mest sedda filmerna av längre format, och man kunde dessutom välja att se dessa topplistor för samtliga enskilda länder. Mycket intressant läsning – minst sagt.

Det intressanta var att stadigt på topp 10 i världen så befann sig åtminstone 3-4 stycken långfilmer av sk konspirationsteoretisk art: filmer av tex Alex Jones, David Icke och Michael Tsarion och andra filmer som på ett eller annat vis tog upp 9/11 och där avslöjade att detta värsta av alla brott var ett inside-job utfört av våra egna ägare, den internationella bankeliten som äger oss alla.

Dessa filmer kunde alltså ses helt gratis av vem som helst på webben, något som bevisligen skedde då filmerna månad efter månad låg på topp tio och ibland rentav toppade hela listan!

Dessa filmer och nya av än bättre kvalitet finns alltjämt tillgängliga gratis på nätet, men av förklarliga skäl är dessa topplistor nu borta.

Google Video och You Tube är som vi då inser kontrollerat av våra ägare, och genom att ta bort dessa topplistor har man nu försvårat för nya sanningssökare att avslöja Den Stora Konspirationen.

Ett mycket enkelt, men ack så effektivt sätt att hålla sanningen borta från oss tyvärr så överlag neddummade människor!

Nidbild på Michelle Obama

Den här fula bilden, ful för att den är så suddigt och dåligt gjord, har de senaste dagarna fått stor uppmärksamhet. Och Google har efter påtryckningar, vad jag förstår, valt att ta bort den från sina sökmotorer – åtminstone delvis. Exakt vad problemet är med bilden förstår inte jag. Satirbilder av politiker har publicerats sedan urminnes tider, och alla som tex läser engelska dagstidningar får där se Brown, Blair och Cameron tecknade som olika djur var och varannan dag. Och George Bush ska vi bara inte tala om.

Satirbilder gjorda med photoshop eller liknande program på nätet är helt enkelt den nya typen av tecknade satirbilder, och något vi nu får leva med. Att censurera bort dem från nätet är inte bra. Om man vill få bort något så borde man istället se till att porr, våld och snuskbilder filtreras bort, inte för vuxna, utan för barn. Men det vill man så klart inte, eftersom det är bra att våra ungar får se porr och lemlästade kroppar från så tidiga år som möjligt. Michelle Obamabilden är helt enkelt ett bra sätt att börja censurera bort det man vill censurera bort och det som bäst gagnar elitens syften att begränsa Yttrandefriheten på.

Fritz Springmeier: deletad från Wikipedia! *

Efter mitt förra inlägg om Wikipedia så råkade jag häromdagen på en ytterst intressant liten detalj gällande sajten: man deletar emellanåt inlägg om personer som är alltför störande inslag i den styrande elitens vardag. Ett sådant fall som jag stötte på är Fritz Springmeier (Victor E. Schoff), en amerikansk författare som har skrivit minst 13 böcker, alla nu omöjliga att få tag på annat än i andra hand samt till hutlösa priser på nätet (en gammal paperback kan kosta flera tusen kronor!).

Bara det lilla faktum att Springmeier skrivit 13 böcker borde garantera honom en egen liten Wikipediasida. Men nej, så är inte fallet. Det hela blir än mer skandalöst när man får veta att författaren faktiskt hade en egen liten Wikipediasida, som dock togs bort för 1½ år sedan! Ingen ny sida verkar nu finnas om honom. Det går inte ens att ta reda på hur gammal han är eller vilka böcker han skrivit utan surfa vidare på andra sajter.

Så varför har denne Fritz Springmeier försvunnit från Wikipedia? Svaret är så klart uppenbart. Han är helt enkelt alltför obekväm för våra ägares toppskikt. För smart för sitt eget bästa. Så vad betyder detta när det gäller Wikipedia? Är det någon som har ett bra svar? Är det någon som tycker om att denna typ av censur pågår på en sajt som är tänkt att vara öppen för oss alla och tillhöra oss alla?

Underligt nog så kan man alltjämt se flera fina filmer på You Tube och Google Video där Springmeier blir intervjuad samt håller en del längre föredrag (över 2 timmar långa). Vad jag kan förstå av den här mannen så är han en djupt religiös kristen man med ett skarpt intellekt, som dessutom verkar vara rätt så ödmjuk samt totalt orädd? Så varför censureras lite vardagliga fakta om denne man bort från det politiskt oberoende samt på donationer överlevande Wikipedia?

Vi kommer lite lättare fram till gåtans lösning när vi på Deletionpedia (en sajt som sparar alla deletade wikisidor) läser sidan om Springmeier som censurerades bort från Wikipedia. Den här mannen hade nämligen genom sina böcker avslöjat lite för mycket av våra ägares hemligheter. Springmeier sitter för närvarande, och sedan 2003, i fängelse för sin påstådda medverkan i ett väpnat bankrån! Man passade dessutom på, vad jag förstår, att sätta dit honom för narkotikainnehav (marijuana), något som ofta brukar betyda fängelse i USA. Springmeier kommer att släppas 2012.

Två andra kända personer personer inom samma sfär som Springmeier som blivit deletade av Wikipedia är Eric Jon Phelps och Michael Tsarion. Klicka på deras namn så kan du läsa deras deletade sidor. Frågan är alltså varför dessa personers sidor tas bort från Wikipedia? Några andra personer som man inte kan hitta där är Alan Watt och Anthony Hilder (har lagt in länkar till deras egna hemsidor), och vad gäller Edward G Griffin så är hans wikisida konstant under hot om att bli deletad! Den blev för övrigt deletad 2008. Läs den deletade sidan här.  Anledningen till att dessa och andra s.k. konspirationsteoretikers sidor deletas från Wikipedia inser vi väl alla?

Internet och det fria ordet: en omöjlig kombination?

Det fina med att vara politiskt obunden är att man kan ge sina synpunkter om saker och ting, utan att behöva ta hänsyn till ett partiprogram. Och av den anledningen värdesätter jag min frihet. För vem vet hur länge den varar?

Internet är för närvarande under attack av den internationella storfinansen och våra ledare, något som vi alla nu har insett? Och att det fria ordet kommer att få leva vidare där framöver kan vi antagligen glömma bort?

För varför ska vi få har kvar Yttrandefriheten när vi missbrukar den så grovt som vi gör, inte minst genom att öppet förolämpa våra ledare, och kalla dem för både det ena och andra? Ledare ska man ju vörda och hedra. Men som vi alla vet så gäller det endast i de fall när vi har goda ledare, vilket inte är fallet idag. Tyvärr.

Alla som surfat runt i det kunskapens mecka som nätet är vet nu att det fria ordet nu är allvarligt hotat. För kunskap är som bekant makt, och denna makt är det inte meningen att gemene man ska ha tillgång till från hemmets lugna vrå framför datorn – åtminstone inte i obegränsad form, och definitivt inte gratis?

En lång rad nya lagar har därför instiftats och fler är att vänta. Och de som inför dessa restriktioner på oss är inga andra än våra egna älskade politiker: de som vi låter sköta våra affärer – med vårt bästa för ögonen! Nu är det ju så att jag, och många med mig, inte vill ha fler restriktioner vad gäller nätet. Censuren har redan gått för långt.

Jag är sedan långt tid tillbaka myndig och har då rätt att som en fri man och medborgare i ett fritt land att sköta mina egna affärer. Eller gäller inte denna vår urgamla rättighet längre? Det verkar inte bättre?

Vem är det förresten som ska välja ut för mig vad jag ska ha rätt att läsa om på nätet, och vem är det som ska välja bort de filmer och annan information som vi inte ska få se? Vi vuxna människor är fullt kapabla att sköta den saken själva.

En sak som jag tror mycket snart kommer att drivas igenom är nolltolerans mot våra politiker. Vi vet att de inte tycker om att bli kritiserade av oss. I dagsläget, med det stora antal bloggar och öppna forum som existerar, så har man inte resurser att kontrollera allt som pågår.

Men efter Googles skandalösa inblandning i att censurera internet i Kina, så vet vi att tekniken finns för att se till att samma sak ska ske även här. Det är således bara en tidsfråga?

Nästa lag som man tänker införa tror jag  f.ö. är ”Hets mot politiker”, för vi har ju blivit så himla uppkäftiga på sistone. Vi måste börja tro Fredrik, Calle och Mona och alla de andra skurkarna om gott. Varför ska det vara så svårt?

Pirate Bay-rättegången: skandalen nu ett faktum

PIRATE BAY RäTTEGÅNG

En riktig rättsskandal har vi nu bevittnat när svenska domstolar viker sig för den internationella storfinansens påtryckningar. För via dess redskap (de stora skiv och filmbolagen), och deras anställda (skivartister och andra upphovsmän) så har man nu skickat oss ett par steg närmare den svenska polisstaten: ett samhällle där varje litet tangentnedslag vid datorn snart kommer att vara registrerat.

Som vi alla förstår så är detta inte slutet, utan bara början på en lång och plågsam process för oss alla; för det finns mängder med andra ställen där man kan börja kräva pengar till upphovsmän på, inte minst här i bloggosfären. Alla vi som bloggar brukar ju tex inkludera bilder som vi hittar på nätet. Snart så har jag en känsla av att de flesta bloggar enbart kommer att innehålla det skrivna ordet? Och visst låter det trist?

I vilket fall som helst så är det viktigt att komma ihåg att dagens utslag i Pirate Bay-härvan INTE handlade om fildelning, utan om att kontrollera och censurera internet, samt att få rätten att övervaka oss privatpersoner under vårt privata surfande. Internet som lovade så mycket, och som kunde blivit ett redskap för mänsklighetens upplysning, håller nu istället snabbt på att förvandlas till ett verktyg för allas vår förslavning.

Läste precis att Piratpartiet fått 5000 nya medlemmar idag, och det är väl det enda positiva vi kan säga om dagens händelser. Kanske får de snart en ny medlem till? I bilden (som jag plockat från nätet, och som jag nu kanske blir ersättningsskyldig för) ser vi Gottfrid Svartholm Varg och Peter Sunde.

Min avslutande reflektion är den här: Domstolsbeslutet är ogiltigt. För hur kan man döma fyra personer till exakt samma straff? Borde inte deras fängelsestraff varit olika långa, för de har ju i olika hög grad varit inblandade i verksamheten? Naturligtvis. Och detta är vad som i slutändan kommer att fria de fyra:-)

Internet under attack *

Att Sverige är under attack kan säkert de flesta inse? Men attacken på vårt hemland är ändå ingenting i jämförelse med vad det stora landet i väster — USA — är utsatt för. Alla medier är där så gott som fullkomligt kontrollerade av landets ägare, de sataniska bankgangstermördarna, vilka f.ö. inte känner den minsta samhörighet med landets invånare. Alla stora och för ägarna obehagliga nyheter begravs antingen helt och hållet av media, eller så behandlas de endast i korta och ofta ofullständiga sammandrag på USA:s radio och TV stationer.

 

Ägarna har dock ett annat, och förnärvarande för dem svårlöst dilemma …. internet! Problemet med internet är som vi alla förstår den enorma mängd information som där finns tillgänglig för allmänheten — mer eller mindre ocensurerad och gratis! Att detta ska få fortgå framöver är naturligtvis inte vad man hoppas på från ägarhåll. Av den anledningen så håller man nu som bäst på med att börja reglera det fria ordets forum som nätet för närvarande är.

 

Tydligen så har man redan ett nytt internet på gång, som dock inte kommer att vara tillgängligt för alla; exakt vad detta kommer att innebära känner jag inte till, men nog låter det illa? Många passar därför nu på att ladda ner tidigare svårtillgänglig information på egna disketter för att på så sätt kunna ha tillgång till den i framtiden när internet inte längre kommer att vara öppet.

 

Våra ägare är få till antalet, men de har många medhjälpare, vilka förvånande nog ofta kommer från våra egna led, som tex våra kära vänner från litteraturens, musikens och filmens värld. De har nämligen lurats in i kampen på våra ägares sida, och där kämpar de nu med näbbar och klor för att sätta dit sina egna, bara för att kunna tjäna in några extra judaspenningar från fildelande ungdomar. Med sådan fränder så behöver vi naturligtvis inga fiender. Alla har nämligen ett pris. Lågt stående människor har ett lågt pris, högt stående kan inte köpas. Ett exempel på en högt stående människa: Gandhi. Engelsmännen och ägare kunde inte, hur mycket de än försökte, köpa över honom till sitt stora projekt — att bli härskare över hela världen.

The Pirate Bay slår ett slag för vår frihet

pbay

Den från den internationella storfinansen sanktionerade rättegången mot The Pirate Bay är inget annat än en attack mot oss och vår rätt till att leva i fred och frihet. De osynliga ägarna till dessa företag är totalt hänsynslösa och kan väl bäst beskrivas som gangsters. Inget är heligt för dem, förutom det egna skinnet, så att försöka driva igenom deras egna ondskefulla globalistiska lagförslag här hos oss — i våra domstolar — är inte bara oförskämt, utan dessutom snudd på brott mot de mänskliga rättigheterna.

Att de kommer att lyckas med sin plan att sätta The Pirate Bay ur spel är troligen troligt, men det som otroligt nog är otroligt men sant är att dessa gangsters endast kan lyckas med sitt illvilla uppsåt p.g.a. att de får hjälp av dem som är anförtrodda att vaka över oss och vårt bästa, nämligen våra egna älskade ledare. Att dessa medlöpare till den internationella storfinansens ägare — utan skam — kan ta en sådan ståndpunkt mot den egna befolkningen är inte bara sorgligt, utan även snudd på kriminellt, eftersom de är satta att företräda landets medborgare, något som inte nu sker. De är vidare skyldiga att försvara de egna landets medborgare mot utländsk aggressionsmakt, något som inte heller det nu sker. Vi får därför i alla fall vara glada över att personerna på de anklagades bänk åtminstone inte kommer att lämnas ut till de väntande vargarna från utomrikes trakter.

De som ligger bakom attacken på The Pirate Bay är få till antalet, men de är skickliga domptörer, och de har än skickligare domptörer i sin tjänst: domptörer som i sin villfarelse inte har insett vilka de har lurats att lita på, ty de litar på personer som vill den egna befolkningen illa; och de lyder dåraktigt personer som i slutändan inte kommer att uppfylla de utlovade försäkringarna om framtida fördelar. För det enda en förrädare kan vänta sig i belöning är att själv förrådas av dem han hjälpte förråda sina egna. Förrädarens lön blir således av ringa eller inget värde : Ty genom att förråda sina egna samt freden och friheten så förråder han även sig själv…