Kategoriarkiv: Moral

Den noble Vladimir Putin firar påsk i Moskva!

Videon ovan, från Russia Insight, heter ”The Last Christian Ruler Standing!” Ledaren det handlar om är såklart den noble kristne hjälten Vladimir Putin, och nog är det på det viset att han för tillfället är den siste kristne härskaren i världen, iaf. bland ledare av nationer av vikt och makt. Vi ser honom fira påsk i landets största katedral, Kristus frälsarens katedral i Moskva, något han gjorde för ett par dagar sedan.

Putins visdomsord

Folk som inte förstår sig på Vladimir Putin och kanske tom. ogillar honom, utan att riktigt veta varför, kan nu genom att se den korta jewtubevideon ovan lära sig ett och annat om den store ryske ledaren. Han besitter visdom som få andra ledare i världen gör. Här i den sataniserade västvärlden finns det f.ö. ingen ledare på hans nivå. Ingen är ens i närheten!

Det finns bara två kön : Man och Kvinna!

Beautiful young bride and groom with wedding rings outside in green nature.
En kvinna och en man, som det är menat att vara
Vackert ungt par bestående av en man och en kvinna
Vackert nygift ungt par bestående av make och maka
Det finns således blott två kön i denna värld skapad av Gud — man och kvinna!

Den humanistiska ondskan

Den sekulära humanismens mantra :

Älska varandra — men inte alla andra

Älska röveri och sko er på andras elände

Älska snusk och oanständigt leverne och hjälp till att sprida det

Hata edra herrar och sök att bringa dem på fall

Tala aldrig sanning — utan vilseled alla som står i er väg

Hitler om kvinnan

Hitler

Om jag tänker för mig själv att en kvinna skall närvara i en rättegång, då måste jag säga, att om det handlade om en kvinna som står mig nära, och om jag föreställer mig att min mor alltjämt var vid liv, och var tvungen att sitta framför en mördare i domstolen och avge domen …

Aldrig, aldrig! Detta vill vi inte!

Jag vill heller inte att uniformerade kvinnliga poliser skall vandra omkring och tvingas springa efter odågor eller förbrytare. Detta är sådant som vi verkligen inte vill.

Då kommer de naturligtvis och säger prompt till mig : ”Ursäkta mig, men Ni släpper ju inte in dem i parlamentet heller.”

Givetvis, men blott på grund av min övertygelse om att parlamentet inte uppskattar det höga värdet hos kvinnan och höjer henne dithän, utan enbart kommer att förnedra henne. Jag har ju även tagit bort alla män från parlamentet.

Förr sa man ofta till mig : ”Tror Ni då inte att om Ni släppte in kvinnan i riksdagen så hade hon förädlat den?”

Jag har ju inget som helst intresse av att vare sig förädla riksdagen eller dess medlemmar, därför att ärad, adlad eller förädlad är allt enbart nonsens.

Framför allt var jag övertygad om, till exempel, att det dåvarande parlamentet inget annat var än en säck full av ruttna äpplen.

Nu kommer ni säga till mig : ”Det är därför Ni borde fylla upp det med färska!”

Nej. Jag föredrar att lämna de färska utomhus, så att inte även de blir ruttna. Det är bättre att låta det som är menat att dö, få dö.

När jag idag ser mig om i världen, så kommer hela tiden i vissa tidningar en viss typ av bild för min syn, nämligen — Ett kvinnoregemente i Sovjetunionen skjuter skarpt! eller — En kvinnobataljon i Spanien kastar handgranater! eller …

Allt jag har att säga till representanterna för denna typ av kvinnlig jämställdhet är att jag vore ingen man om jag hade varit kapabel att tolerera något sådant.

Jag har genomlevt kriget. Jag vet hur svårt det är. Jag vet hur många män som har fått sina nerver förstörda i det där kriget. Jag har ofta sett dem vandra tillbaka, dussin efter dussin, helt orkeslösa, stapplande, totalt sammanbrutna och krossade!

Bara själva tanken på att en flicka eller kvinna ska tvingas ta på sig denna oerhört tunga börda hade fått mig att förlora all respekt för de tyska männen. Antingen tar de på sig ansvaret själva för detta, eller så får de dra sig tillbaka.

Så länge som vi har friska och sunda män, något vi nationalsocialister kommer att se till, så kommer inga kvinnor i Tyskland att utbildas till vare sig skarpskyttar eller handgranatkastare.

För detta är inte en fråga om jämlikhet, snarare det omvända, samt en klar försämring av kvinnans rättigheter, eftersom krig är svårare för en kvinna att uthärda än det är för en man. För henne är det än mer fruktansvärt än det är för en man.

Jag skulle lika gärna kunna säga att vi i framtiden kommer att beväpna våra barn och därefter skicka dem rakt ut i kriget. Det kommer vi inte göra.

Vid sidan om detta så finns det framför våra ögon enorma möjligheter för kvinnan när det gäller olika typer av arbete, då kvinnan för oss alltid har varit den trognaste arbets- och livskamrat som mannen någonsin har haft.

Man säger ofta till mig : ”Ni vill ta bort kvinnan från arbetsmarknaden”

Jag vill bara ge henne möjligheten att kunna gifta sig och hjälpa henne med familj och barn, eftersom hon då, naturligtvis — och detta är min fulla övertygelse — kommer att gynna vårt folk och land.

För det är helt klart, och detta behöver ni förstå, att om jag hade en kvinnlig jurist framför mig, och det spelar ingen roll hur mycket hon har uträttat inom sitt gebit, samt en mamma till fem, sex eller sju barn bredvid henne, vilka samtliga var fullt friska och väl uppfostrade av henne, då hade jag velat säga följande : Från den eviga ståndpunkten av de eviga värderingarna hos vårt folk, så hade kvinnan som hade möjligheten att få barn och som har barn och som uppfostrat dessa, och därigenom givit vårt folk möjligheten att leva vidare i framtiden, uträttat mer.

Hon har gjort mer. Hon hjälpt oss alla att undvika vårt folks död.

— Adolf Hitler

Putins syn på saken

putin-citat

Naturens lag

När man väl en gång avslöjat Konspirationen och de bakomliggande krafter som spelar Det Stora Spelet, så kan man aldrig glömma bort det! Faktum. Man får vidare en helt annan syn på tillvaron rent andligt/religiöst/filosofiskt sett, då man inser att det som nu pågår är av kosmiska proportioner.

Vi leva nu i bibliska tider, tider när man befarar att slutet för oss alla kan vara nära förestående : så lågt stående är vi alla nu överlag rent moraliskt sett, ty det finns nämligen en Naturens lag som vi är ämnade att följa, hedra och leva i enlighet med.

Att leva i samklang med denna Naturens lag är gudarnas vilja och önskan. Att leva enligt en annan lag är att bryta mot de kosmiska principer som upprätthåller världen och besjälar människan.

Som vi då kanske inser så kan inte det mänskliga förfallet tillåtas fortgå evinnerligen, eftersom vi då snart upphör att vara människor! En utrensning av större slag blir därför den naturliga påföljden när brytningspunkten nåtts, och denna utrensning kommer om/när den utförs troligen att utföras i totalt kärnvapenkrig.

En sak vet vi dock med säkerhet : Kärnvapen kommer att användas på nytt … såvida inte vi människor snarast möjligt börjar leva moraliskt sanna liv enligt Naturens lag.

Sanna mina ord…

Skymf

Om någon blir bjuden på en festmåltid så är det inte uppskattat om gästen klagar på maten eller arrangemanget i övrigt.  Men än värre är det om gästen välter omkull bordet med den framdukade festmåltiden så att allt hamnar på golvet.

Att göra så hos en bekant innebär självfallet att bekantskapen är över för tid och evighet, då gästen öppet och elakt skymfat sin värd, dennes familj och festmåltid.

Om vi alla ägs av vår Skapare, något alla religoner är överens om, så är det inte uppskattat att skymfa Honom. Inte för att det i slutändan spelar någon roll för Skaparen, eftersom skymfaren är totalt obetydlig i sammanhanget.

För skymfaren spelar det dock stor roll att hålla sig väl med Skaparen, och följa Hans påbud — eftersom skymfaren och alla andra levande varelser är gäster här i världen — en värld som även den är skapad av Skaparen.

Vi skapade varelser är alltså gäster här i världen. Vi bör därför följa de moraliska lagarna, Skaparens lagar, då det annars kommer att gå oss mindre väl framöver.

Att inte följa de urgamla moraliska lagarna är att likna vid att välta omkull matbordet vid en bjudning. Det är en skymf att göra så.

Skaparen har skapat man och kvinna. Han har skapat dem olika varandra av en anledning. De är menade att leva tillsammans som man och kvinna och bilda familj. De är menade att ha sex med varandra för att få barn.

Att två eller fler av samma kön lever tillsammans i sexuella relationer bryter mot de moraliska lagarna, Skaparens lagar. Denna typ av relationer är inte menade att existera. De fyller ingen funktion och är en skymf mot Skaparen.

Homosexualitet i sig är inget ont, då vi alla är syndare som har våra defekter vilka vi måste arbeta med. Problemet är när man lever ut sin homosexualitet, antingen med en av samma kön, eller genom sodomi i ett förhållande man/kvinna. Detta är att skymfa Skaparen, allas vår Fader och den vi alla tillhör, och Hans skapelse…

Abort: orsakerna bakom, samt följderna av

Att den svenska befolkningen mer eller mindre inte har ökat ett endaste skvatt jämfört med världens U-länder de senaste åren är ett välkänt faktum. Sverige hade f.ö. lite drygt fem miljoner invånare år 1900, men nu så är svenskarna — trots att över hundra år passerat — bara lite drygt åtta miljoner!

Samtidigt så har som exempel Egypten, ett land som år 1900 bara hade ett par miljoner fler invånare är Sverige, nu över åttio miljoner invånare. Landet har alltså mer än tiodubblat sin befolkning, samtidigt som vi svenskar inte ens fördubblat vår!

Sverige borde egentligen idag ha minst tjugofem miljoner invånare (25 000 000)! Och då är det tjugofem miljoner svenskar jag menar! Fast med en normal befolkningsökning, som den i utom-Europa, så kunde det idag ha funnits över fyrtio miljoner av oss … kanske fler ändå?

En av orsakerna till detta för oss mindre angenäma faktum med dålig befolkningsökning är att vi tillåter abort, d.v.s. mord på ofödda människor.

Så varför tillåts abort här hos oss? Svaret är att man, de internationella storbanksägarna, vill hålla vårt antal, d.v.s. antalet vita kristna europeer, till ett absolut minimum, eftersom det då blir lättare att för dem göra sig av med oss, något man nu pysslar med.

Samtidigt så ökar alltså de icke-vitas antal på ett dramatiskt vis: något som beror på att man, de internationella storbanksägarna, vill göra oss till en minoritet här i världen, eftersom vi utgör ett mycket allvarligt hot mot dem och deras kriminella aktiviteter, inte minst på det vis som så många av oss trilskas när det gäller EU och euron.

Vi röstade ju som bekant nej till euron, något som inte uppskattades av våra fiender! Utomeuropeerna framavlas därför med flit i dessa stora antal för att sedan skickas hit till oss här i Väst för att ta över våra hemländer inifrån. Vi ska utrotas!

Att vi då på egen hand väljer att mörda våra ofödda barn är en perfekt lösning på deras, de internationella storbanksägarnas, bryderi. Att vi dessutom, genom att göra abort, bryter mot gudomliga lagar — om att värna livet! — gör ju inte direkt saken sämre för ägarna, eftersom det då är vi! … och inte ägarna! … som de värsta brottslingarna är i detta fall. Genom bestialisering har vi nu börjat anse att mördandet av våra egna ofödda barn är helt OK!

Vi har förvisso lurats att utföra denna sataniska blodsrit (abort) av ägarna, något som de kommer att bli straffade för. Men vi har av egen fri vilja gått med på att mörda våra egna ofödda barn, något som vi kommer att bli straffade för — än värre! — eftersom vi inte behövde ha gjort det ägarna, dessa avskyvärda monster, föreslog.

Syftet med abort är således att vi ska utrota oss själva — självmord på det nationella planet! Abort är f.ö. ett av de mest djävulska påhitt som de, de internationella storbanksägarna, hittat på. På sätt och vis så förtjänar vi nu att utrotas, då vårt moraliska förfall nu i det närmaste nått nadir…

Den åttonde dygden

Återläste mitt inlägg om de sju dygderna häromdagen och insåg då att något saknades — en åttonde dygd. Det finns naturligtvis flera andra dygder som man kan lägga till de sju klassiska, men för mig så är den åttonde dygden : Tapperhet.

Tapperhet eller mod är en nödvändighet, inte minst i dagens sataniserade värld, där allt som är rent och fint och sant nu hatas av folk i gemen — i.a.f. så tar få av oss till orda för att försvara dygderna, och detta beror alltsomoftast på rädsla/feghet, d.v.s. tapperhetens avart, d.v.s dödssynden som blir resultatet av att inte hylla dygden och försvara den.

Att inte försvara dygderna får digra konsekvenser för oss alla, då vi genom att inte göra så öppnar dörren för vidare satanisering. Om man är odygdig i själ och hjärta så faller det sig naturligvis naturligt att inte försvara dygderna, men för dem av oss som i sitt innersta vet om att dygderna är till för att leda oss mot ett sant och gudsfruktigt liv, så är det en dödssynd att inte våga försvara dessa vid de tillfällen man var kapabel att göra så, d.v.s. situationer när man inte riskerade liv och lem under försvaret.

Det kan vara en sådan enkel liten prövning som att man under en diskussion med goda vänner väljer att ta till orda mot sodomi i alla dess former — även om man befarar att man genom att göra så riskerar att förlora sina vänner. Ibland så måste man nämligen våga stå upp för sanningen — koste vad det kosta vill.

Bättre att leva ett sant liv i det lilla än att leva som en räddhågsen ja-sägare enbart för husfridens skull och för att kunna behålla vänner vilka man fruktar. Vänner som man förlorar p.g.a. att man säger dem sanningen — när en inre uppmaning får en att göra så! — är vänner som man lika gärna kan vara utan. Nya och trofasta vänner får man snart istället som belöning om man varit tapper nog att göra det som var/är rätt..

Sodomi, och hyllandet av denna styggelse, är f.ö. ett talande exempel på hur lågt vår svenska kyrka står idag : Ty där törs knappt en enda svensk präst längre ta till orda mot styggelsen — trots att Bibeln klart och tydligt talar om för oss alla vad som är rätt och riktigt. En präst som inte öppet tar avstånd från denna styggelse är ingen präst, eftersom han försvarar något som inte försvaras skall! Det finns två anledningar till att han inte försvarar dygden : feghet; han älskar synden i fråga.

Den åttonde dygden och dess avart

Tapperhet — Feghet

Läs här mitt inlägg om de övriga sju dygderna och deras avarter.

Rätt eller fel

Roade mig precis med med att skriva ned de tio första punkterna vad gäller rätt eller fel som jag kom på, något jag sysslade med under tiotalet minuter. Det finns såklart hundratals andra punkter att lägga till? Gör gärna så.

Rätt: Leva i en relation man/kvinna. Fel: Leva i en relation man/man eller kvinna/kvinna.

Rätt: Sexuellt umgänge man/kvinna. Fel: Sodomi och annat perverst snusk.

Rätt: Sexuellt umgänge enbart inom äktenskapet. Fel: Sex utom äktenskapet.

Rätt: Tala sanning. Fel: Ljuga och undanhålla sanningen.

Rätt: Kristendom. Fel: Ateism, sekularism och satanism.

Rätt: Kristen moral. Fel: Statens sataniska propaganda.

Rätt: Kristen svensk monarki. Fel. Kommunism/socialism.

Rätt: Föräldrarnas absoluta auktoritet över barnen. Fel: Statens inblandning i familjens interna angelägenheter.

Rätt: Sverige åt svenskarna. Fel: Ohejdad invandring.

Rätt: Att få födas. Fel: Abort.

SR:s sataniska sexpropaganda!

Häromdagen, när jag råkade klicka in på SR:s hemsida, så hade man på första sidan, allra högst upp, en tecknad bild på en naken kvinna liggande på rygg på en säng. Benen hennes var särade för att ge plats åt en man, som även han var naken, och denne man hade sitt huvud mellan just nämnda ben. Det handlade om en akt av s.k. oral-sex.

Bilden i fråga gjorde reklam för SR:s sex och snuskprogram ”Ligga med p3” — ett program som det möjligen kan finnas ett behov för — men som det definitivt inte skall göras reklam för på SR:s hemsida på detta avskyvärda vis, med äckliga porrbilder och djävulsk propaganda. I anslutning till bilden stod nämligen att läsa något i stilen om hur man bäst kan ”gå ner” på sin partner!

Som jag tidigare har avhandlat här på bloggen, så hade en liknande bild på BBC:s hemsida orsakat totalt uppror i England om den visats där; och de ansvariga hade inte bara förlorat sina jobb PÅ STUBBEN, de hade även blivit polisanmälda och kanske även åkt på fängelsestraff. Deras karriärer vid BBC hade dock varit över för alltid.

Men här i det sataniserade svenska skitsamhället så är det fritt fram att posta vad fan som helst på SR:s och SVT:s hemsidor, utan att någon ens lyfter på ögonbrynen. Ur led tiden sannerligen är.

Vad det handlar om i fallet ”Ligga med p3” och deras sex och snuskpropaganda är tveklöst en kriminell handling : Förledande av barn och ungdom — ett brott som enligt svensk lag skall ge fängelsestraff vid grövre fall, som detta. För grovt är det när barn och ungdomar, vilka oskyldigt klickar in till SR för att kolla hur det gick i Melodisfestivalen, eller hur den senaste fotbollsmatchen slutade, blir konfronterade med porrbilder likt den jag ovan beskrivit har.

Män får ställa upp i skönhetstävlingar för kvinnor!

Ur led är tveklöst tiden i dagens sorgliga samhälle : Knappt en dag går till ända numera innan man slagits av förundran och förfäran över de sataniska nya påhitten vi alla sedan tvingas umbära. Bara igår så hörde jag på nyheterna att män vilka genomgått s.k. könsbyte — något som f.ö. är omöjligt att göra — nu kommer att få deltaga i internationella skönhetstävlingar för kvinnor, som Miss Universum. Detta får dessa män nu göra eftersom vi nuförtiden inte längre får diskriminera mot någon eller något — så länge som det inte är den vita kristna majoriteten som man vill diskriminera mot eller förtrycka, för det har man all välsignelse från satan och hans folk att göra! Minoriteterna får alltså styra och ställa hur man vill när det gäller det moraliskt sanna och den godhjärtade kristna majoriteten. Allt som är falskt och omoraliskt är nu bra och riktigt, samtidigt som det sanna är ondskefullt, diskriminerande, rasistiskt och hatiskt — för att använda blott ett par av alla de pk-termer som man kör med mot oss. Att en man efter plastikoperationer ska räknas som en kvinna är naturligtvis fel på alla sätt och vis — ett hån mot Guds skapelse Naturen, en skapelse som i sin essens är perfekt in till minsta lilla detalj. Så mycket mer att orda om saken orkar jag inte. Den som inte själv kan inse läget och det sjuka i vår tillvaro är nu bortom all hjälp, utom möjligen när det gäller en del barn och ungdomar vilka ännu inte gått på pk-propagandan fullt ut, då dessa alltjämt kan omvändas tillbaka till dygderna. Det är dock nu så pass långt gånget i samhället här i det sataniserade Väst att konsekvensernas krassa kostnad snart kommer att utkrävas av oss alla, och få lär kunna betala priset som krävs. Tiden för diskussion om dygderna är snart över; och chansen till bättring för dem av oss som kan ändra på sig själva, och vill ändra på sig själva och därmed bryta med sina ovanor — för att istället söka sig till det dygdiga levernet — är snart förbi! Tillända är tiden sålunda. Det som nu står för dörren är derföre, befarar jag, skördetid! — där det som vi sått kommer att skördas, och där det som inget är att ha kommer att brännas : Varefter ny och bättre säd skall sås i nya fåror i den goda jorden — den jord som legat i träda i väntan på våren, tills nu…

Förbud mot homosexuell propaganda i St Petersburg

Hörde precis på nyheterna på p4 att St Petersburg, Ryssland, nu som fjärde ryska stad kommer att införa förbud mot spridandet av homosexuell propaganda till barn och ungdomar. Mycket bra gjort av de ryska myndigheterna. Ett sanningens slag för allt vad moral och dygdigt leverne står för. Vi får nu hoppas att man så fort som möjligt inför dessa förbud över hela landet, och att man därefter här i Sverige och i det sataniserade Väst tar efter. Ryssland av idag är ett föredöme för oss alla. Landet står upp för dygderna och det rätta sättet att leva. Man står upp för Kristendomen! — och den kristna moralen! Det handlar således inte bara om söndagsgudstjänst, och därefter tomma ord under resten av veckan, utan om att leva ut den kristna tron i handling i det dagliga livet! — d.v.s. raka motsatsen till vad som försigår här i Sverige! Man slår nu i Ryssland alltså vakt om sina egna och då speciellt barnen, de mest utsatta av dem alla. Man vet om att barn och ungdomar är mottagliga för hjärntvättning på ett vis vuxna inte är, då barn av naturen litar på de äldre. Att lita på de äldre är det vis som Naturen i sin visdom vill att barn ska lära sig det rätta viset att leva på. Av den anledningen så underminerar man här i det sataniserade Väst föräldrarnas auktoritet, för att på så vis möjligöra satanisering; medans man i Ryssland, och andra kristna länder, stärker familjen! — för att på så vis låta föräldrarna lära barnen att leva på det vis som Naturen vill att vi alla ska göra…

Sataniseringens sju punkter

Sataniseringen av Sverige pågår i detta nu för fullt. Här är det sju första punkter jag kom på under skrivandet av detta inlägg, något jag sysselsatte mig med under ett fåtal minuter. Men som vi säkert inser finns det betydligt fler punkter av satanisering. Lösningen på sataniseringen är att vi samtliga med omedelbar verkan börjar söka leva efter dygdernas principer.

Sataniseringens sju punkter:

1 … Avkristnandet av Sverige och övriga västvärlden

2 … Hyllandet av homosexualitet och sodomi

3 … Sexualiseringen av barnen

4 … Krossandet av familjen

5 … Abort

6 … Dygnetruntshoppandet

7 … Våld och drogkulturen

8 … ?

Uppdatering (dagen därpå): Råkade på en video på nätet: en svensk popsång (”Äckligt”) som på ett rent ut sagt äckligt vis sataniserar oss — framförallt de svenska ungdomarna — enligt punkter 1 till 3! Och denna djävulska anti-kristna, sodomi och sexpropaganda toppar dessutom i detta nu den svenska hitlistan. Bättre/värre exempel på satanisering får man leta efter. En i sanning satanisk sång och video. Se här Äckligt-videon.

Abort är mord! + Anledningen till att denna blodsrit promotas!

Såg för en stund sedan att någon bloggare uttalat sig om abort, och som vanligt så ansågs det att kvinnor har all rätt att döda/mörda sina egna ofödda barn. Vem som gett dem den rätten kan man med rätta fråga sig: Ty alla sanna religioner och stora filosofier tar med bestämdhet avstånd från denna sataniska blodsrit!

Redan de gamla grekerna var f.ö. av samma uppfattning: Hippokrates, läkekonstens fader, tar som bevis på detta påstående med bestämdhet avstånd från alla former av abort, något som även klart och tydligt framgår i den Hippokratiska eden — en ed som alla läkare förr tvingades svära.

Abort är mord!

Anledningen till att abort promotas på det vis som sker här hos oss i det vita kristna väst är bl.a. den att vi inte ska föröka oss så mycket som förr om åren, eftersom det blir svårare att göra sig av med oss ju fler barn vi får, eftersom antalet man då måste göra sig av med ökar!

Vi behöver inse att ett internationellt bankbaserat mördarsällskap hatar oss alla gränslöst (då vi utgör ett hot mot dem och deras kriminella aktiviteter) och av den anledningen vill bli av med oss, något man bla pysslar med genom att lura oss att mörda våra egna ofödda barn, då detta mördande på ett effektivt vis hindrar oss från att öka i antal!

Att våra kvinnor uppmuntras till att av EGEN FRI VILJA göra abort gör att man sedan kan bestraffa dem för dessa brott, utan att vredga gudarna, eftersom dem man bestraffar är mörderskor! Att mörderskorna av EGEN FRI VILJA utför mördandet gör att skulden för mördandet inte väger lika tungt på dem som uppmuntrat mörderskorna till att mörda de egna ofödda barnen.

Ordet abort är f.ö. ett djävulskt ord, då det inte talar om för oss vad ordet egentligen står för — dödandet av ens eget ofödda barn. Hur många kvinnor hade tex gått till en abortklinik om denna klinik hette barnmördarklinik, barnamördarcentralen eller kliniken för dödandet av ditt eget ofödda barn? Inte många! Den saken är klar.

Ordet abort lurar således våra kvinnor att mörda sina egna ofödda barn! De har alltså fått för sig att man genom att göra abort inget ont gör alls! Men nu vet vi varför de har fått lära sig detta i skolan och vad våra skolor har för huvudfunktion? — AVANCERAD HJÄRNTVÄTTNING!

Humanitärism

Ett välkänt begrepp här i världen är humanism, ett begrepp som dock är synnerligen missförstått och av denna anledning missbrukat — ofta pga okunskap — då vi inte fått lära oss vad begreppet ifråga verkligen innebär. Än mer belyses detta sorgliga exempel på okunskap (för att inte säga dårskap) från vår sida om vi letar upp ordet humanism på nätet (Wikipedia), då vi, om vi är uppmärksamma, snart ser att något saknas.

Om vi därefter besöker den engelska Wikipediasidan för humanism så noterar vi att humanism där inte är synonym till den svenska humanismen. Varför så är fallet inser vi först när vi letar reda på den engelska Wikipediasidan för humanitarianism — ett begrepp som inte finns med alls på svenska Wikipedia! Ordet existerar av allt att döma inte på svenska? Till svenska kan vi dock göra översättningen av ordet till humanitärism.

Det är således en klar och distinkt skillnad mellan humanism och humantiarianism — två begrepp som vi här i Sverige och i övriga världen mestadels slagit samman till humanism, trots fundamentala olikheter dem emellan.

Kort kan vi här redogöra för dessa skillnader: humanitärism är en osjälvisk rörelse av medmänsklighet; medan humanism är socialpolitisk anti-kristen och ateistisk rörelse som är underställd den internationella bankgangsterverksamheten, dvs raka motsatsen till humanitärism! — vilken är en i själ och hjärta kristen kärleksrörelse till nästans befrämjande och bästa. Att vara human och humanitär har således ingenting överhuvudtaget alls med humanismen att göra. En humanist är f.ö. inte sällan varken human eller humanitär, snarare tvärtom : ofta en kallblodig mördare!

Kanske förstår vi nu lite bättre vilka blåsningar vi går på här i livet när vi, som i fallet humanism, luras att hylla något som i grund och botten är sataniskt : pga att vi dåraktigt och godtroget tror att vi hyllar rättfärdigheten, när sanningen är den omvända! — något som beror på att vi blivit utsatta för avancerad hjärntvättning alltsedan dagis av våra så omtänksamma statliga s.k. omvårdare.

Den sanna inbörden av humanism hittar vi snabbt och enkelt genom att läsa mitt förra inlägg (postat igår): Den sekulära humanismens mantra.

Den sekulära humanismens mantra

Den sekulära humanismens mantra :

Älska varandra — men inte alla andra

Älska röveri och sko er på andras elände

Älska snusk och oanständigt leverne och hjälp till att sprida det

Hata edra herrar och sök att bringa dem på fall

Tala aldrig sanning — utan vilseled alla som står i er väg

Den ryska demokratin stoppar pedofilerna

Med 332 röster mot 0 (NOLL!) så röstade man i den ryska duman igår för att på kemisk väg ”kastrera” pedofiler. En enat ryskt folk var således helt överens på denna inte helt oviktiga punkt. Bra gjort och ett steg i rätt riktning är det tveklöst samt ett talande bevis på vad som kan uppnås när Kristendomen och godhjärtade politiker styra. Personligen skulle jag dock gärna se att man gick än längre och förbjöd alla sexuella relationer där den ena parten är under 18 år (eller kanske rentav under 20?) och ogift. Vidare hade jag gärna sett en förvisning för tid och evighet av alla pedofiler till de djupa ryska skogarna och väntande arbetsläger där — med hårt kroppsarbete sju dagar i veckan, året runt, från sju på morgonen till sju på kvällen! Förhoppningsvis blir det så framöver. Hade vidare gärna sett hårda tag implementerade mot alla som pysslar med sodomi och andra styggelser — män som kvinnor! —  och det lär snart komma även det får vi hoppas. Förträffligt väl arbetat är det dock av de ryska politikerna att på detta vis nu slå ett slag för moral och anständighet. Mer av den varan är vad vi alla nu behöver, inklusive här i det sataniserade Sverige. Vladimir Putin och hans trogne vapendragare Dimitri Medvedev är f.ö. ett formidabelt radarpar : De påminna mig om två av Kung Arthurs trofasta riddare, vilka på ett enastående intelligent, patriotiskt och kristet vis sköta om hemlandet medan konungen (i detta fall tsaren) är borta. De arbeta osjälviskt för hemlandets bästa. Vilka makalösa föredömen de äro. På tal om store ryske ledaren Putin så är det nu enbart en formalitet innan han ånyo tar över presidentposten i Ryssland — välförtjänt och innerligt önskat av alla sanna ryssar under Gud. Här i väst så är tyvärr Putin svartmålad som få andra av ”vårt” media — detta anti-kristna, icke-patriotiska  och sataniska verktyg för de internationella bankgangstermördarna. Kloka svenskar och övriga människor under Gud med ännu fungerande förstånd i behåll inse dock att dem som tillhöra det västliga medias svartmålade skara ICKE äro bovar … utan hjältar! Vi veta alla att dem som världen hatar de sanna hjältarna äro. Medvedev blev f.ö. hedrad av Armeniens president Serzh Sargsyan igår och kommer att få en hedersmedalj av honom som tack för det fina arbete han utfört i att stärka förbindelserna länderna emellan, och det lika viktiga arbete för fred och frihet som han med bravur uträttat. Stora ord av en stor kristen man om och till en annan stor kristen man. Som exempel på svartmålningen av Putin och Medvedev så stod det som vi alla vet överallt i svenska skitmedia att läsa att man nu hade röstat igenom en ny lag där pedofiler skall kastreras (lägg märke till ordet ”kastreras”), när det i själva verket handlar om att ge dessa missfoster till människor ett medel som sänker sexualdriften — ett högst humant vis att bestraffa dessa avskyvärda sexbrottslingar på. Man försöker alltså via media att framställa Putin och Medvedev som onda, när de i själva verket är goda. Vi är nu hjärntvättade till sådan grad att vi inte längre kan skilja mellan ont och gott. Ett sorgligt faktum. Och då vi alltsedan dagis fått lära oss att älska snusk och våld så tar vi nu dem som lever enligt amoraliska villoläror i försvar, istället för dem som älskar moralisk leverne, dvs dem vi försvara borde! Vi förstå nu kanske lite bättre hur sjuka vi själva äro i våra hjärtan?

Sveriges Radio promotar rövslickande!

Häromdagen så noterade jag att man på Sveriges Radios hemsida — på förstasidan! — hade en bild av någons bakdel, bärande en blå kalsong som det stod ”SWEDEN” på med gula bokstäver. Så långt inget alltför stötande.

Men när jag läste rubriken ovanför bilden så blev jag stum av häpnad, för där stod att läsa något i den här stilen : Testa något nytt, testa bakvägen, bli en rövslickare, börja slicka röv!

Skrämmande och sjukt — och dessutom kriminellt! — att sådant får skrivas på SR:s hemsida, speciellt som barn och ungdomar konfronteras med detta sataniska budskap (om de helt oskyldigt råkar klicka in hos SR för att kolla upp när ett radioprogram ska börja) men något vi nu lärt oss leva med i dagens sataniska och sexuellt perversa svenska skitsamhälle. Vi har från dagisåldern programmerats till att älska sex och snusk … istället för dygderna!

Långt värre blir det hela dock när man ser att SR har en egen avdelning på hemsidan för sitt sex och perversa snuskande kallad ”Ligga med P3”. Där kan man läsa det mesta om det mesta när det gäller sex och snusk, särskilt av det perversa slaget. Att redogöra för saken här orkar jag inte, den intresserade kan själv utforska det hela.

Vad sedan gäller det s.k. ”rövslickandet” så uppmanar man, dvs SR, alltså helt öppet alla att testa saken, för det är så himla skönt!

För alla oss något äldre så känner man bara skam över att vara svensk i dessa tider och dessa lägen — skam över att tillhöra detta syndens näste, Sverige. Att den svenska TV-avgiften bla går till att betala för spridandet av homo och sodomipropaganda bland barn och ungdomar är totalt oförlåtligt, och en vacker dag — när ordningen återställts i Sverige och övriga väst — så kommer de ansvariga att tas itu med, med full kraft. Var så säkra.

Ty vad det handlar om här är ännu ett solklart fall av Förledande av barn och ungdom — dvs en kriminell handling!

Hade en liknande bild med tillhörande avskyvärd text publicerats på BBC:s hemsida, som den SR publicerade, så hade de ansvariga arresterats inom fem minuter! Tveklöst. Att samtliga inblandade även hade förlorat sina jobb behöver jag väl inte ens tillägga? Men här i Sverige finns det inte längre några gränser vad gäller anständighet.

En sak vi kan göra i dagsläget, i väntan på ordningen som komma skall, är dock att : Stoppa våra oskuldsfulla barn och ungdomar från att sataniseras av SR och SVT (samt av övriga media) … genom att helt enkelt inte använda oss av deras tjänster längre. Låt inte barnen se på TV eller lyssna på radio, åtminstone inte ensamma! Riskerna med att göra så är nämligen alltför grava.

Kristendomen: lösningen på vårt dilemma

Vi har alla noterat att vårt samhälle blir alltmer sataniserat och sexualiserat för varje dag som går. Det finns en orsak till detta, vårt förfall : avkristnandet av Sverige!

För att vända trenden åt rätt håll så behöver vi återupprätta Kristendomen till dess forna storhet, med allt vad det innebär. Genom att återknyta kyrka och stat så tar vi det första viktiga steget mot detta mål, något som sedan hjälper oss att få bukt med islamiseringen och judefieringen av vårt kära hemland.

Sverige tillhör Kristendomen! — något många verkar ha glömt bort. Sverige måste därför avsekulariseras.

Ateismen måste stoppas, då den är en dödskult avsedd att krossa alla andliga strömningar, då dessa hotar mammonismen, våra ägares religion: Ty de tjänar inte Gud, utan satan själv, dvs mammon, vars tempel är de internationella storbankerna.

Vi måste återinföra söndagsstängt, för alla utom dem som måste arbeta denna dag naturligtvis. En söndag tillägnad shopping är en dag tillägnad mammon. Varje spenderad krona i shopping på en söndag är en bön till mammon. En söndag utan shopping är en dag tillägnad Gud och våra nära och kära. Ett kyrkobesök denna dag är väl spenderad tid.

Redan från dagis måste våra barn lära sig om Jesus Kristus, inget ont kan komma från att göra så. Man måste även återinföra morgonbön och psalmsång i skolan. Barnens väl är alla kristnas högsta prioritet. Ett kristet barn är ett barn som är dygdigt, och kan man få en bättre start på livet än så?

Jesus sa : Låt barnen komma till mig.

Det är nu mer än dags för oss att hörsamma hans vädjan.

Tidelag : avskyvärd styggelse!

Såg att man på en annan blogg skrev om en man på landsbygden som för en tid sedan satte på en hund utomhus! — något som bevittnades av en granne! Avskyvärt och rent ut sagt bland det äckligaste jag läst på ett bra tag.

Tidelag, som detta avskyvärda tilltag av någon outgrundlig anledning kallas (det kallas utomlands för zoofili), är som vi alla vet en styggelse i Bibeln, och det med all rätt. Den som bedriver otukt med djur, d.v.s. idkar djursex, skall enligt GT dödas, och samma öde väntar självfallet djuret. I teorin anser jag dessa straff är mer än lämpliga, för den som pysslar med denna styggelse är i själ och hjärta ingen människa … utan ett odjur!

Fram till 1864 var dödstraff det som gällde här i Sverige för tidelag, d.v.s. sexsnuskstyggelse med djur, även om ingen, vad jag förstår, fick plikta med livet för detta äckligaste av brott sedan 1778. Tyvärr avkriminaliserades tidelag år 1944 av våra sataniska ledare, och frukterna av denna, deras omoraliska handling, kan vi alla skörda nu i dagens sexualiserade s.k. civilisation.

Min önskan är att den som ertappas med att bedriva otukt med djur skall straffas med lagens strängaste straff! — för som vi säkert inser så kan vi inte tillåta dessa perversa icke-människor att gå lösa och verka mitt ibland oss och våra barn. Många, om inte alla?, könssjukdomar lär f.ö härstamma från dem som våldfört sig på djur och sedan haft sex med människor. Det finns alltså inte bara moraliska orsaker till att otukt med djur är en styggelse, utan även hälsoditon.

För mig så är otukt med djur, d.v.s. tidelag, ett värre brott än våldtäkt av en kvinna, inte minst p.g.a. det perversa inslaget i handlingen. En man som våldtar en kvinna är självfallet ett monster som måste bestraffas med den fulla kraft som svensk lag besitter, men att sänka sig själv till djurens nivå — och t.o.m. vilja para sig med dem, och kanske även utnyttja dem i sodomi! — är att skända hela mänskligheten och att håna Skaparen och Hans skapelse!

Putin svartmålas av media

Läste att Carl Bildt fick kritik av Leif Pagrotsky över att han inte sagt till store ryske ledaren, Vladimir Putin, att denne påminde honom om en viss tysk diktator. Att Pagrotsky och hans fränder ogillar Putin förstår vi naturligtvis, eftersom Putin är en stor kristen ledare som arbetar i symfoni med den ryska kyrkan, osjälviskt och för det ryska folkets bästa — precis som det skall vara mao.

Att Bildt är en stornäst och otäck liten globalistpudel vet vi alla, och att han lägger sin stora näsa i blöt över allt utom när det gäller att försvara Sverige vet vi även det. Han har dock öppet förklarat läget i Gaza : han sa att Gaza är världens största fångläger — en av få gånger Bildt sagt något sant och av värde.

Gaza är alltså ett fångläger eller … för att använda ett annat och mer passande ord … ett KONCENTRATIONSLÄGER!

Bildt erkänner således att Gaza är ett fångläger/koncentrationsläger och att Israel håller detta läger igång. Han tordes dock inte öppet ta en konfrontaion med Putin och säga honom det han hade på hjärtat, eller snarare det hans handläggare hade förväntat sig att han skulle säga å deras vägnar.

Vladimir Putin är världens idag främste kristne ledare, och detta är anledningen till att han svartmålas av media här hos oss i väst. Media ägs/kontrolleras av ett sataniskt mördarsällskap, vilket för närvarande håller oss samtliga som gisslan, inte helt olikt hur man håller palestinierna i Gaza och på Västbanken som gisslan.

Lösningen på vårt dilemma är att börja leva enligt dygdernas eviga principer och att söka återställa Kristendomen till dess forna storhet. Vad vi behöver nu är en egen Vladimir Putin som kan ta en konfrontation med de svenska luspudlarna i Stockholm och stoppa sataniseringen av vårt kära hemland. Först då kan det bli fred och frihet för oss alla och envar.

Det Grekiska Folkmordet

Under skydd av Första Världskriget begicks ett av de värsta folkmord begågna — det Grekiska Folkmordet. En förintelse av kristna greker.

Folkmordet utfördes av turkar under ledning av det kriminella sataniska nätverk som styrde över Turkiet då — och som styr över Turkiet och oss alla än idag, framförallt via sina banker och sin djävulska kreation, det anti-kristna EU!

Många har idag ingen aning om det fruktansvärda lidande grekerna fått uthärda under turkarna och deras mästare, de anti-kristna ateistiska bankgangstermördarna. Miljoner greker miste sina liv under turkarna, och miljoner andra flydde sina urgamla hemländer, där de levt sedan urminnes tid, i det som idag ligger i Turkiet.

Anledningen till folkmordet på greker och armenier i Turkiet? Svar : De var och är alltjämt … KRISTNA! Faktum.

Ty de internationella bankgangstermördarna hatar Kristendomen över allt annat, och den form av kristendom som man hatar allra mest är den ortodoxa: Ty den ortodoxa kyrkan fruktar inte satanisterna på det vis vi ömkliga och skenheliga västerlänningar gör.

Vi här i väst har i stort blivit sataniserade till sådan grad att vi nu med näbbar och klor t.o.m. försvarar dem som älskar synd och snusk, och attackerar dem som älskar dygderna och sanningen.

De sju dygderna och deras avarter

Här ser vi de sju dygderna samt deras avarter, de sju dödssynderna. Det är, efter att ha tittat på dygderna, uppenbart för oss alla att vi nu lever i mörka tider, för hur många av våra ledare kan vi tillskriva ens ett par, eller ens en enda, av de sju dygderna? Vill vi inte istället stämpla samtliga sju dödssynder på dem hela bunten? Fast det värsta är inte att våra ledare är fulla av synd, utan att de ofta inte ens är medvetna om saken — eller, ännu värre, inte bryr sig om saken! Problemet är således inte synden i sig, utan oviljan till att SÖKA LEVA DYGDIGT!!!

Dygd — Dödssynd

Ödmjukhet — Högmod

Generositet — Girighet

Kyskhet — Vällust

Välgörenhet — Avund

Måttfullhet — Frosseri

Tålamod — Vrede

Flit — Lättja

Läs här (klicka) mitt senareskrivna (26/5 2012) inlägg om den åttonde dygden och dess avart.

Feminisering

Alla som vet något som är av värde att veta vet att feminismen är av ondo. Dess slutmål är att krossa mannen och göra honom till en blek kopia av sig själv samt av hans sanna jag.

Att göra kvinnan fri ur mannens s.k. förtryck var endast ett svepskäl använt av internationella bankgangsters för lite drygt hundra år sedan för att få feminiseringshjulen i rullning, något vi nu alltför klart kan se i dagens pk-kontrollerade icke-kristna samt icke-svenska feminiserade skitsamhälle, för i detta skitsamhälle är mannen nu i det närmaste feminiserad bortom all igenkännedom.

Mannen har nu till mångt och mycket blivit en könlös räddhågad pucko — perfekt för dem som vill ta över västvärldens alla hemländer, d.v.s. de internationella bankgangstersatanisterna, då dagens könlösa och pk-kontrollerade halvmän, vilka brukade vara dygdiga karlakarlar, inte längre törs eller orkar ta en konfrontation med dessa monster bakom sataniseringen av oss alla.

Sverige, som för inte så länge sedan (80-talet) hade ett av västvärldens starkaste försvar, med en armé stark nog att hålla undan den lede fi från Öst (Sovjetunionen), är nu mer eller mindre totalt försvarslöst (de sista förbanden läggs väl ner inom kort?) — allt beroende på feminseringen av våra män och landet i stort, samt på kvinnornas större inflytande inom politiken och samhället i övrigt. Kanske inser vi nu lite bättre vad feminiseringen går ut på?

Mannen har blivit sataniserad och feminiserad, och pysslar nu t.o.m. med styggelser och allmänt snusk som inte ens är omnämnda i Bibeln (sodomi med kvinnor) — så illa ställt är det. Och värre lär det bli framöver. Sanna mina ord.

Feminiseringen av männen måste m.a.o. stoppas, och samtidigt så måste kvinnornas förvandling till män upphöra; och då menar jag inte bara när det gäller s.k. könsbyten, utan rent allmänt. En återgång till de gamla idealen vad gäller våra könsroller är vad som nu krävs.

Män och kvinnor är olika av en anledning: Naturens lag.

Och det finns en tanke bakom det hela: Guds tanke och vilja.

Förledare och sataniska barnböcker

Såg på en annan blogg ett inlägg där en tecknad homosexuell giraff från en barnbok talade med luspudeln Fredrik Reinfeldt — ett inlägg som kanske somliga NF fann vara komiskt.

För mig var inlägget dock allt annat än så, för giraffen i fråga kommer från en satanisk barnbok — en av alltför många — ämnad för riktigt små och oskyldiga barn. Dessa små oskuldsfulla och försvarslösa barn vill man indoktrinera med sodomipropaganda så att de redan från tidig ålder börjar se på denna styggelse som någonting helt normalt, d.v.s. raka motsatsen till sanningen.

Man vill att barnen ska börja älska snusk och perverst leverne redan i dagis. Varför inte låta barnen läsa en bok där Jesus säger: Låt barnen komma till mig?

Varför lära dem att leva i synd och snusk? Varför hatar man den kristna läran?

Är de kristna dygderna inget längre att ha? Naturligtvis inte, snarare tvärtom.

Saken är den att dygdiga människor är farliga för det kriminella nätverkets vidare verksamhet, och av den anledningen vill man hålla de dygdigas antal till ett absolut minimum, och därför har vi bestialisering.

Vad det handlar om är m.a.o. ännu ett solklart fall av förledande av barn och ungdom, d.v.s. en kriminell handling (som dock ingen blir straffad för längre, till skillnad mot att cykla utan lyse eller ringklocka); och som vanligt så uppmuntras bokförlag att förleda så många barn och ungdomar man kan — ju fler, desto bättre.

Kan man sedan som bokförläggare, vid sidan om att hylla sodomi och annat perverst snusk via teckande giraffer, även få våra små oskyldiga barn att bli aktiva anti-kristna pk-agenter, så har man verkligen lyckats väl med sin uppgift … att göra oss så odygdiga som möjligt från så tidig ålder som möjligt!

Som vi kanske nu inser så är det stora bestialiseringsprojektet av oss långt mycket mer välplanerat och utstuderat i sin djävulskhet än vad en första anblick avslöjar? Förledarna av våra små är i sanning onda som utnyttjar den kristna gästfriheten och godheten hos oss för sina egna mörka syften.

Motgiftet för satanisering av våra små är att stoppa förledarna från att sprida sitt djävulska budskap till dem. Vakna föräldrar lämnar därför inte bort barnen sina i förledarnas händer — statliga dagis — utan vakar dag som natt över dem, samt undervisar dem om dygdernas eviga sanningar i hemmets trygga vrå…

Vem är en sodomit?

Exakt vem eller vilka som inbegrips i termen ”sodomit” kanske någon undrar? Framtills helt nyligen, d.v.s. framtills början på 90 talet, så var termen ”sodomit” mer eller mindre synonym till ”homosexuell”, eller rättare sagt till ”homosexuella män”, då inga andra på den tiden, eller tiden innan, pysslade med sodomi.

Men när man nu tagit bestialiseringen av oss människor till nästa fas, d.v.s. än lägre och än närmre djurstadiet, så måste vi nu även inkludera s.k. ”vanliga och normala män och kvinnor” i termen ”sodomiter” — men bara om de praktiserar sodomi, d.v.s. analsex, eller rättare sagt analsnusk!

Att vara en s.k. sodomit innebär således att man idkar sodomi, d.v.s. analsnusk, med annan person — man som kvinna!

Även kvinnor som har sexuella relationer med andra kvinnor är sodomiter — om de inkluderar anus i sina sexlekar, d.v.s. sitt sexsnusk. Att ens fundera kring en människas anus är att vara en sodomit i själ och hjärta, och risken är då stor att man snart börjar leva ut sin sjuka lust med en man eller kvinna eller, Gud förbjude, ett barn.

Sodomi i alla dess former och skepnader är totalt vedervärdigt, en styggelse, något de allra flesta homosexuella f.ö. anser, då majoriteten av alla homosexuella inte pysslar med sodomi, eller kanske inte ens med sex överhuvudtaget, då man, om man inte är gift, ofta väljer att leva i celibat, inte sällan vid något kloster som munk eller nunna.

Tyvärr så är det numera glest mellan klostren i Sverige, något som gör det svårare för många som dras till sodomi att finna hjälp och förståelse.

Alla som idkar sodomi, man som kvinna (även sk heterosexuella män och kvinnor som har denna typ av sexsnusk med varandra) är de facto praktiserande homosexuella, även om man inte är homosexuellt lagd i övrigt, utan som alla andra normala människor dras till det motsatta könet.

Praktiserar man sodomi med en kvinna så är man en praktiserande homosexuell man, och det är då bara en tidsfråga innan man börjar söka sig till sexpartners av det egna könet.

Skrämmande faktum : Många män som har haft analsex, d.v.s. analsnusk, med kvinnor har därefter börjat se på unga pojkar på ett helt nytt vis — man har börjat lusta efter dem! — något som gjort dessa tidigare helt normala män bedrövade, och t.o.m. fått flera av dem att fundera på självmord!

Läste för en tid sedan en skrämmande artikel på Henry Makovs hemsida, en sajt väl värd ett besök, om en man i fyrtioårsåldern som fått sitt liv förstört efter att ha delat säng med en annan man tjugotalet år tidigare.

Vad som hände var, i korta drag, följande: kort tid efter sodomin blev mannen svårt sjuk, och han fick slutligen, efter att ha besökt åtskilliga läkare, veta att en demon hade klängt sig fast på ryggen under sexsnusknatten med den andre sodomiten — och där satt demonen sedan kvar och sög energi ur honom, dag som natt, och gjorde honom svårt sjuk!

Och denna demon går INTE att bli kvitt! Tjugo år senare är den alltjämt kvar!!!

Läs gärna även mitt inlägg från 2009 om de stora religionernas syn på styggelsen sodomi.

Feminismens fel

Som vi alla känner till så är praktiserandet av aggressiv feminism av ondo, och således lider samtliga systrar, som idkar denna verksamhet, av komplett och troligen även obotlig villfarelse. Deras galenskap hänger inte oväntat ihop med avancerad samhällssponsrad anti-kristen hjärntvättning sedan dagis.

Ingen riktig kvinna vill härska över männen. Hon vill istället bilda en harmonisk relation till dem. Hon vill dessutom bilda en harmonisk relation — för livet! — till en speciell man, vars barn hon ämnar föda, och denne man vill hon vara trogen genom vått och torrt. Detta är alla kvinnors dröm. Detta känner vi alla till.

Alla kvinnor drömmer nämligen som små, och ända upp i vuxen ålder, om att få träffa drömprinsen; och denna dröm är värd att drömma, då den kan realiseras — om man väljer bort feminisering och kan undvika bestialisering under ungdomsåren. I annat fall väntar allt som oftast ensamhet och misär.

Feminism — speciellt den aggressiva formen, d.v.s. den som Gudrun Schyman med gelikar praktiserar, d.v.s. den sataniska versionen — är inget annat än en sjuk variant av kommunism: beroende på att kommunism i sig är allt igenom totaltsjuk, anti-religiös och ondskefull.

Kommunism är vidare den politiska grenen av satanism, något vi vet då den har för avsikt att göra sig av med alla former av andlighet och religion, men speciellt med Kristendomen.

Den aggressiva feminismen är att likna vid mångkulturen, som ju leder till en enda slutkultur, då man vill göra båda könen jämnställda i allt, något som i slutändan leder till att vi i praktiken enbart har ett kön kvar.

Feminismen leder således slutligen till att även kvinnan utplånas, något få kvinnor av idag insett. I en värld av s.k. jämställdhet så kan ju i slutändan endast ett kön återstå.

Sodomiter kränkta

Tydligen är ett svenskt sodomitpar nu kränkt över den behandling det fått utstå när det förvägrats fosterförälderskap till en 1 årig pojke! Föräldrarna backade nämligen ur när de fick veta vad som väntade sonen — ett liv tillsammans med två sodomiter! — något som är värt vår respekt.

Ingen har frågat barnet i fråga om det känner sig kränkt över att bli påtvingat två pappor? Vad svaret hade blivit inser vi väl alla? Inget barn vill växa upp tillsammans med två homosexuella män! INGET! Alla barn vill få en så normal och naturlig uppväxt som möjligt. Faktum.

Att det bästa för ett barn är att växa upp med mamma och pappa, alternativt fostermamma och fosterpappa, bryr sig varken socialtjänsten eller sodomiterna i detta (och alla andra liknande) fall om.

Tusentals år av hederligt mänskligt liv under de moraliska lagarna har man nu bara de senaste årtiondena kastat i soptunnan, oftast genom pk-verktyget — det så skrämmade effektiva huvudredskapet när det gäller att avmoralisera och bestialisera oss alla.

Botten är nu snart nådd vad gäller det mänskliga förfallet. Alla normala människor är eniga om att homosexuella inte ska få gifta sig eller skaffa barn, trots det blir den stora majoriteten överkörd när det gäller dessa frågor, något som har sin förklaring i att det finns en styrande satanisk elit som driver på agendan : Att förvandla väst till det nya Sodom!

Anledningen är att man då kan göra det man avser att göra med oss : Göra sig av med oss!

Av den anledningen behöver vi försöka leva dygdigare, och vidare ta avstånd från allt som bryter mot det dygdiga. I våra hjärtan finner vi omedelbart svaret på frågan om vad som är odygdigt : Allt som bryter mot Guds och Naturens lag, och Jesu kärleksbudskap…

Degenererad konst

Modern konst är skit, även när den är någorlunda väl konstruerad : för, ofta väljer man då istället att skita ned sitt alster med sataniska budskap — som i fallet ovan. En förklaring till vad det är som pågår i ”konstverket” behövs såklart inte. Vi kan alla se vad det handlar om? (Jesus får smörj av sin mor, medan de tre vise männen tittar på (förklaring till alla NF))

”Konstverkets” enda syfte är att chockera och uppröra : att smutsa ned det som är rent, vackert och oskuldsfullt! Ett ondskefullt företag. Tydligen var ”konstnären” född katolik — en s.k. självhatande kristen m.a.o.!

Modern s.k. ”konst” är degenererad konst, d.v.s. icke-konst. Detta hänger samman med ”konstnärernas” ofta degenererade sinnelag. Deras ”konst” är INTE inspirerad, utan espirerad : d.v.s., den har sin rot i det yttre och världsliga, och INTE i den inre själsliga skönhet som vi alla bär inom oss.

Espirerad konst är m.a.o. satanisk. Den är en förvrängning av sann konst : att likna vid hur en bild av en vacker kvinna förvrängs till monstruösa proportioner i speglar vid ett nöjesfälts s.k. lustiga hus.

Ingen människa anser att den förvrängda kvinnan är vacker : Alla anser att den sanna bilden av den vackra kvinnan är vacker. Men inom den moderna ”konsten” blir vi idag, och sedan lång tid tillbaka, upplärda att älska det som är fult, groteskt och äckligt! — d.v.s. raka motsatsten till det som konsten är menad att göra : Inspirera!

Den degenererade konsten finns inom samtliga konstdicipliner, tyvärr, och är alltid avskyvärd : då den har som funktion att degenerera oss och bringa oss så långt ned till djurstadiet som möjligt.

Väldigt ofta befinner sig denna avart till konst på det sexuella planet : sexdriften är m.a.o. drivkraften bakom det hela. Kanske förstår vi nu varför de sexuella avarterna, som sodomi, nu tillåts florera fritt och t.o.m. öppet hyllas av samhället?

Förledande av ungdom

Lagen vad gäller förledande av ungdom har varit mycket i ropet de senaste dagarna, och det med all rätt : för förledande av ungdom är i princip precis vad det handlar om när det gäller statens s.k. omvårdnad av våra barn och ungdomar.

Man vill dem INTE väl : snarare tvärtom!

Och den s.k. omvårdnaden börjar redan strax efter födelsen när barnet ges sin första giftspruta, som dock inte går under namnet giftspruta, utan det mer förledande och neutrala, för att inte säga intetsägande och missvisande ordet vaccin!

Den s.k. omvårdnaden fortsätter sedan via dagis och skola med den mest avancerade hjärntvättning : en hjärntvättning som har för avsikt att korrumpera, degenerera och bestialisera offren — d.v.s. barnen och ungdomarna — för att på så vis göra dem hjälplösa, viljelösa och orkeslösa, något som gynnar våra ägare, dessa praktiserande satanister : då de som hjärntvättats lärt sig att älska sina egna värsta fiender och förtryckare, något som ofta blivit fallet redan under de första skolåren.

Våra svenska ungdomar har m.a.o. blivit totalt förledda av statens ondskefulla propaganda och lögner. Omfattningen av detta sataniska arbete är bortom vanliga människors förståelseförmåga, och det är så det ska vara.

Att man nu har insett att den nya s.k. sexundervisningen inte är något annat än just förledande av ungdom är ett positivt tecken, som kanske kan sätta stopp för vidare bestialisering av dessa våra minsta och mest oskuldsfulla. Låt oss hoppas på det.

För det finns ingen gräns för hur långt som man är beredda att förleda våra ungdomar. Man vill ta projektet till dess absoluta spets, d.v.s. till den mänskliga moralens totalt förfall och nadir. Homosex/sodomi har man nu t.ex. gjort rumsrent och klassificerat som normalt, något det absolut inte är, då sodomi i själva verket är en sexuell avart av värsta sort, något som samtliga stora religioner f.ö. anser.

Men man vill förleda ungdomen bra mycket längre — och lägre! — än så : Incest, barnsex och t.o.m. djursex lär snart bli rumsrent, och man kommer säkert snart även att börja ha sex med varandra i skolan på rasterna i speciella sexrum — kanske redan från 4:e-5:e klass?

Kanske låter min sista mening galen? Kom då ihåg att man så sent som på 70- och 80-talen omöjligen kunde föreställa sig att homosexuella skulle få gifta sig och skaffa barn. Ingen kunde heller ens tänka tanken på att ha homosex/sodomi med sin kvinna. INGEN! Något jag själv kan verifiera för er, kära läsare.

Faktum är att jag först någon gång i mitten av 90-talet hörde talas om att sodomi i sexuella relationer mellan man och kvinna faktiskt pågick, något jag in i det längsta vägrade att tro på! Framtills dess tänkte inga män ens i dessa banor. INGA! Detta kan alla själva konstatera genom att titta på porrfilmer från 70- och 80-talen, eller titta i gamla porrtidningar från samma tid. Sodomi med kvinnor förekommer ALDRIG där.

De enda som pysslade med sodomi framtills 90-talet var homosexuella män. Faktum. Alla andra tyckte att det var ÄCKLIGT att ens fundera åt detta håll, och det med all rätt : för det är äckligt och t.o.m. sataniskt.

Något få känner till är nämligen att inom satanismen så är sodomi med unga pojkar en oerhört viktig rit. Kanske förstår folk nu lite bättre varför så många s.k. präster avslöjats med att pyssla med denna styggelse och varför antalet homosexuella pedofiler är så pass stort inom religiösa sekter?

Som vi nu förstår så går förledandet av våra barn och ungdomar med rasande fart. Skrämmande fort faktiskt. Av denna anledning så kan vi nu förvänta oss att nästa steg i vår förnedring snart kan komma att tas. Slutmålet med förledandet är att förvandla oss alla till människodjur. Vår förnedring blir då i sanning total och vi förtjänar då att benämnas som boskap : Ty boskap är vi tveklöst då!

Rowan Williams och attacken på den anglikanska kyrkan

Rowan Williams, ärkebiskopen av Canterbury, gör sitt bästa att försvara den anglikanska kyrkans heder gentemot de sk humanistiska intressen som försöker bringa den på fall, och som vanligt så är det med den kommunistiska pk-tekniken humanisterna genomför sina attacker.

Homosexualitet är inte och har aldrig varit ett problem för kyrkan … så länge som man inte lever ut den i sodomi. Problemet är när man blir en praktiserande homosexuell, eftersom man då begår en dödssynd. För som vi alla vet så är det illa nog att tänka syndiga tankar, men det är sju resor värre att leva ut dem i världen.

Alla som läst lite bibel vet att Jesus uppmanade en prostituerad kvinna att sluta synda, och på samma vis är läget för alla andra som styrs av sina sjuka sexuella lustar : de måste arbeta bort dessa lustar om de vill leva på det vis Jesus föreslår, dvs dygdigt, och INTE leva ut dem!

Rowan Williams har nu på nytt fått en hel del kritik från sodomiter och andra humanister när han ståndaktigt vägrar att låta praktiserande homosexuella bli biskopar: endast homosexuella som inte lever i en relation med en av samma kön kan komma i fråga för dessa positioner inom hans kyrka. Precis som det ska vara.

Tyvärr så blir Williams med största säkerhet efterträdd av en pk-tränad luspudelärkebiskop, en luspudel som då omedelbart installerar ett par sodomiter till biskopar, något som då troligen innebär den anglikanska kyrkans totala sammanbrott.

Sodomi är nämligen ett av våra ägares favoritsätt att attackera Kristendomen på. Man har som vi alla vet nu de senaste 20 åren mer eller mindre gjort detta avskyvärda tilltag rumsrent i relationer mellan man och kvinna, men man har för avsikt att ta det hela än längre… mycket längre, och mycket lägre : man vill göra oss till djur.

Och inget vi vanliga normala människor har att säga om saken bryr man sig om : i Kalifornien så röstade tex nyligen 70% av befolkningen emot sk samkönade äktenskap. Men detta lilla bakslag löste man enkelt genom att installera en domare av sort sodomit som helt sonika godkände dessa äktenskap ändå.

Man körde alltså över folket och deras önskan om att få leva dygdigt. Om inte detta är ett bevis på att vi alla nu lever i ett totalitärt kommunistsamhälle … så säg?

Kyrkan är ägarnas dödsfiende, och allt dessa mördare kan göra för att krossa den och Kristendomens eviga moraliska sanningar har man för avsikt att göra.