Kategoriarkiv: Musik

Den ryska nationalsången framförd av den ryska ungdomen!

Videon ovan postades idag på jewtube på Russia Insights kanal. När man ser den så inser man vad som gått snett här i Sverige och vad det Sverige-hatande stockholmspatrasket i riksdagen ställt till med.

Stilla Natt

Stilla Natt, den kanske vackraste och mest älskade av alla julsånger, i original med världsberömda Wiener Sängerknaben. God Jul och Gott Nytt År 2018.  🙂

Julefrid

Julefrid

Bereden väg för Herran

Förr om åren så var de svenska psalmerna, d.v.s. hyllningssångerna till Kristus och Gud, musiken som gällde för alla och envar. Dessa undersköna sånger stärkte människor själsligt samt upprätthöll vårt hemlands kristna traditioner, något som gynnade oss alla.

Nu däremot så har våra vackra psalmer trängts undan fullt ut i periferin av dem (satan och hans folk) som vill oss och vårt hemland illa — utbytta som de nu blivit av den mest verdervärdiga pop- och rockmusik (samt den än värre s.k. svarta ”musiken”).

Vi bör fråga oss själva vilken form av musik som gagnar oss som människor mest : undersköna psalmer eller den sataniska s.k. musiken, med dess sex och snusk? Vi inser säkert samtliga svaret på frågan? Värst är naturligtvis hur våra unga, ofta redan från födelsen, blir utsatta för den avskyvärda s.k. populärmusiken — från skivor, radio och TV.

Hur ofta hör för övrigt ett barn en svensk psalm nuförtiden? Sällan eller aldrig är svaret på frågan. Det var inte så länge sedan som man dagligen sjöng psalmer i den svenska skolan, fr.o.m. första klass! Nu, däremot, så hörs våra psalmer så gott som aldrig i skolan — p.g.a. pk-verktyget. Konsekvenserna av detta mindre angenäma faktum är digra, tyvärr, för våra unga och för oss alla.

Våra barn och ungdomar tränas numera till att bli rabida samt intoleranta ateister, något de alltsomoftast sedan är redan lagom till den första skoldagen, d.v.s den första dagen vid den avancerade ”svenska” förvarings- och hjärntvättningsanstalten — en anstalt som för övrigt är totalt anti-kristen samt anti-svensk till sin natur.

Så hur vill vi svenskar ha det nu framöver : vill vi bereda en väg för Herran i våra barns hjärtan, där man utropar Välsignad vare Han som kom i Herrens namn … … eller bereda en väg för satan, vilken leder dem raka vägen ned i olycka, elände och misär?

Nedan följer nu texten till Bereden väg för Herran, en av otaliga undersköna svenska psalmer, samt en psalm jag alltid älskat, men endast i dens originalform så som F. M. Franzén skrev den för 200 år sedan, både vad gäller musik (ogillar den nyare folkmusikversionen) och text.

Våra psalmer är, avslutningsvis, även samtliga — utan undantag! — poetiska mästerverk, vilka tillhör den svenska kulturskatten. Faktum är att jag håller våra svenska psalmer (från 1937 och tidigare) över alla andra litterära verk skrivna i Sverige, och jag hävdar vidare att man om hundratals år kommer att hylla dessa texter världen över som oöverträffade poetiska och andliga mästerverk. De kommer då att tillhöra den klassiska världslitteraturens förnämsta verk alla kategorier.

Bereden väg för Herran.

1.
Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens Förste,
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

2.
Guds folk, för dig han träder,
En evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

3.
Gör dina portar vida
För Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

4.
Ej kommer han med härar
Och ej med ståt och prakt;
Dock ondskan han förfärar
I all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
Och segrar, när han lider.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

5.
O folk, från Herren viket
I syndig lust och flärd,
Giv akt, det helga riket
Ej är av denna värld,
Ej av dess vise funnet,
Ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

6.
Den tron, som han bestiger,
Är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
Är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
Blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

7.
Jerusalem är öde,
Dess tempel fallit ner.
Dess präster äro döde,
Dess spira är ej mer.
Men Kristi rike varar
Och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Fädernas Kyrka

Ovan är ett fantastiskt framförande av den nu bannlysta undersköna svenska psalmen Fädernas Kyrka (psalm 169), dagen innan Första Advent 1986 och dagen innan psalmen försvann ur ”vår” svenska psalmbok — för gott? Psalmen ansågs vara för patriotisk! Psalmen var inte PK helt enkelt.

Dock, det intressanta är, vad gäller själva framförandet ovan, att ett halvdussin invandrarbarn står längt fram i kören, rakt framför altaret — troligen som en pik till de kommisthundar som strök psalmen ur psalmboken? — och dessa ungar sjunger med i sången utan problem och tillsynes med glädje.

Men inte ens detta hjälpte. Nej, Fädernas Kyrka skulle bara bort helt enkelt : Ty anti-kristna samt anti-svenska krafter verkande i Sverige önskade, nej, krävde så. Och så blev då även fallet. Tyvärr.

Nedan finns texten, mot vilken inget för övrigt finns att invända — åtminstone inte om man är svensk och kristen. Faktum är att texten är så bra att jag nu även lagt in den i marginalen som ett permanent inslag här på bloggen.

Vi inse nu att vi i sanning leva i sataniska tider och att vi äro i händerna på personer och organisationer vilka hata oss Svenskar, Sverige och vår Svenska Kyrka…

1. Fädernas kyrka i Sveriges land
Kärast bland samfund på jorden
Vida hon famnar från strand till strand
Fast är hon grundad av Herrens hand
Byggd till hans tempel i Norden

2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn
Brudgummens löfte till bruden
Hemmet, de nyföddas kristna namn
Kämparnas färd till den sista hamn
Fanan och konungaskruden.

3. Kristet och fritt ville Sverige bo
Råda för landet allena
Därom i manlig och kristen tro
Därom i strid eller lagfäst ro
Konung och folk sig förena

4. Fädernas Sverige sig kämpat fram
Kristus var med det på banan
Visade vägen för trofast stam
Kristus är trofast, och svek är skam
Korset stod tecknat på fanan

5. Kristus har vunnit vår bästa gärd
Både i äran och nöden
Vida gick striden kring Sveriges härd
Frid åt Guds kyrka var kampen värd
Konungens kamp intill döden

6. Minnen från templet och klockors malm
Fäderna följde, och sången
Ännu ur fängelsets natt och kvalm
Ljöd genom gallret en kämpes psalm
Det var en svensk, som satt fången

7. Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa
Framåt vår hoppfyllda längtan  går
Ungdomen kristnad är Sveriges vår
Sveriges framtid och hälsa

8. Komme nu åter till strid för Gud
Skaran sin Konung till möte
Väpnad och villig, i helig skrud
Samlad, som daggen på ljusets bud
Flödar ur morgonens sköte

9. Kristnade ungdom, dig gånge väl
Strid för Guds ära i Norden
Kämpa för frihet åt bunden träl
Gud bringe friden till Sveriges själ
Gud bjude frid över jorden

O Helga Natt

Vad slår Jussi Björlings underbara rendering av O Helga Natt, julsångernas julsång, ? Inget såklart! Ingen jul i Sverige och övriga Norden, kanske med undantag för Danmark, blir numera komplett utan denna sång av Jussi. Ha nu alla en riktigt God — icke-sekulär, icke-kommunistisk, icke-ateistisk, icke-humanistisk, icke-feministisk, osv. osv. — Jul…

Gläns över sjö och strand

En av mina absoluta favoritpsalmer nu så här under juletid är Gläns över sjö och strand — originalversionen. Den 25 år nyare folkvisediton är i mina öron inte lika vacker, något som kanske har att göra med att den inte var särskilt känd tills på senare år, dvs okänd för mig under uppväxtåren. Kanske har Alice Tegnérs version en speciell plats i mitt hjärta då vi alltid sjöng den versionen när vi lussade på tiden då det begav sig. Hittade precis detta fina framförande av en flickkör: Smedjebackens Cantilenakör. Videon, en hemmavideo, är riktigt fin och charmig, då en hoper riktigt unga flickebarn sitter på golvet — när de inte springer omkring, vill säga — framför Lucia och hennes skönsjungade tärnor. Underbara scener och underbar skönsång. Bättre än så här blir det inte.

Stilla Natt

Finns det något vackare än fina gamla svenska julpsalmer? Nej, självfallet inte. Och visst är det fint att man på nätet kan återfinna mängder med fina framföranden av dessa psalmer, ofta sjungna av mer eller mindre helt okända artister, som i fallet ovan: Alaudas fina framförande av Stilla Natt. Hörde precis Stilla Natt spelas på radio och bestämde mig därför att själv lägga upp en version på bloggen, och den jag valde var helt enkelt den första jag stötte på.

Trummornas negativa inflytande på oss

Att dagens s.k. populärmusik är degenerad musik är inget nytt. Det har nu gått så pass långt att vi inte längre bryr oss om saken. Rock och pop är inte skadliga i sig, utan det som gör dessa musikaliska former till degenerad musik är istället innehållet — dels det musikaliska, dels texten.

Vad gäller det textmässiga så behöver jag naturligtvis inte närmre fördjupa mig där, för vi vet alla att det inte ens handlar om texter värda namnet, särskilt i fallet rap. Vi vet vidare att texterna i dagens populärmusik ofta är överfulla av snusk och sexuella referenser. Att dessa sataniska budskap sedan spelas på radio till allmänt avlyssnande för alla som råkar befinna sig inom hörhåll, dvs inklusive små och oskyldiga barn, sker f.ö. inte utan anledning.

Huvudsyftet med att så sker är att korrumpera våra barn och ungdomar från så tidig ålder som möjligt — så att de börjar att älska sex, snusk och våld samt odygigt leverne. Texternas funktion är således att satanisera våra barn och göra dem till medgörliga redskap för dem som styr över oss alla.

Vad sedan gäller den s.k. musiken så är det stora bekymret trummorna. Få har dock insett att trummande inte har något med musik att skaffa. Du återfinner inget trummande i den klassiska musiken eller i kyrkomusiken. Förvisso ingår slagverk i den symfoniska orkestern, men användandet av detta är sparsamt.

Inom rock och popmusiken så är istället trummandet alltid med i bakgrunden, och detta evinnerliga trummande har en negativ effekt på oss — då det talar direkt till vårt mest instinktiva och djuriska. Likt hur djungeltrummorna i Afrika försätter infödingarna där i extas och trans så försätter trummandet i populärmusiken oss i liknande tillstånd. Vi förs ned på en lägre medvetandenivå, till vår djuriska sida — till infödingsnivån — något vi klart kan se om vi studerar hur folk beter sig vid rockkonserter. De är ofta helt inne i rytmerna och kan inte sluta att röra sig, då de blivit hypnotiserade av trummornas basiska enformighet.

De har i detta ögonblick återknutit sig själva till det inneboende djuriska jaget. Inte sällan så börjar man i dessa stunder sedan att klä av sig då. Graden av avklädande avgörs av var man befinner sig och av vilka som är i närheten. Har man druckit alkohol eller intagit droger så eskaleras effekten drastiskt.

Populärmusik utan trummor, typ folkmusik eller visor, har inte denna effekt på oss; och om texterna är vackra och inspirerade så har musiken än mer positiv effekt. Det stora faran återfinner vi således i trummandet, och nu vet vi varför dessa trummor alltid ingår i så gott som all musik som spelas på radio.

Denna typ av musik talar till vårt instinktiva, något många uppskattar, dock utan att veta varför. Svaret är att trummornas rytm hypnotiserar oss in i ett drömsk tillstånd där vi glömmer bort oss själva, och därför spelas denna musik dygnet runt på radio — så att vi inte börjar tänka för mycket.

En av radiomusikens huvuduppgifter är f.ö. att vända oss bort från Naturen och dess ljuva tystnad, för den som lyssnar till Naturens röst gör inte så förgäves : Ty han finner däri snart frid. Även vad gäller vindens sus i trädkronorna, vågornas svall mot stranden, eller fåglarnas ljuva sång om morgonen så kan ingen musik i världen, inte ens den skönaste konsert av Mozart, mäta sig med dessa underbara toner från Naturen.

Jag hade, avslutningsvis, en liten diskussion med en amerikansk musiker av rang, en stor wagnerälskare, för några år sedan, och han höll med mig till ett hundra procent när jag hävdade att inte ens den vackraste klassiska musik kan mäta sig med Naturens egen musik, och att … vackrast av allt är tystnaden

Tysklands nationalsång

I kartan ovan kan vi se varför man nuförtiden endast sjunger tredje versen av den tyska nationalsången: i den första omnämns nämligen tre gränsfloder samt Lilla Bält vilka idag, så gott som uteslutande, allt annat än gränsar till Tyskland. Floderna är Maas i väster, Etsch i söder och Memel i öster. Den tredje versen är dock oerhört fin den med. Frågan är dock hur länge vi själva får behålla vår nationalsång, i originalskick, för det finns säkert oerhört mycket i den som stör pk-lobbyn?

Bei Männern welche Liebe fühlen

”Bei Männern welche Liebe fühlen” är kanske den vackraste duetten någonsin. Och den kommer som vi alla vet från Mozarts mästerverk ”Trollflöjten” – den underbaraste av operor. Hela detta verk är en enda lång hyllning till att leva dygdigt i harmonisk samklang med gudarna. Och vi inser därför varför det ser ut som det gör idag, för vi lever inte på långa vägar enligt dygdernas principer längre. Inte konstigt att det nu håller på att gå käpprätt åt helskotta.

Här är Alf Henrikssons översättning av texten:

När kärlek vaknar till en kvinna är mannens hjärta alltid gott. (Pamina)

Att stundom känna hjärtat brinna är även kvinnans sälla lott. (Papageno)

Ja, kärlek värmer natt och dag. Kärleken ger vårt liv behag. (Båda)

Av kärlek lindras alla plågor och kärlek genomtränger allt. (Pamina)

Naturen fylls av kärlekslågor, i kärlek tar allt liv gestalt. (Papageno)

På kärlek kommer allting an. Gudomens verk är kvinna och man. Gudomens verk är hon och han. Han och hon och hon och han. Himlen drar dem till varann. (Båda)

Sjung på svenska och inte på engelska! *

Är jag den ende som är lite smått irriterad på att ett stort antal av våra svenska popartister envisas med att spela in sina skivor på engelska? De bor i Sverige, deras publik är svensk, så varför inte sjunga på svenska? Det sjuka över det hela är att dessa artister i det flesta fall nätt och jämt kan kallas för stjärnor ens i Sverige — deras eget hemland. Trots det så insisterar man på att skriva sina texter på — ofta undermålig — engelska. Varför?

Kent har bevisat för alla inom popbranschen att svenska texter duger fint — t.o.m. i Finland. Gruppen är Nordens största popband trots att texterna är på svenska. Deras skivor toppar alla Nordens hitlistor. Och när det gäller dansband så går svenska texter hem lika bra, speciellt i Norge och Danmark. Som tur är så sjunger så gott som samtliga av de äldre popartisterna som t.ex. Tomas Ledin, Peter LeMarc och Orup uteslutande på modersmålet. Tack för att ni visar ungdomarna var skåpet ska stå.

Jag har full förståelse för om någon artist vill försöka sig på att slå utomlands och önskar dem lycka till med det. Men när man inte har den grundläggande talang som krävs, d.v.s. inte ens har blivit en stjärna av första rang på hemmaplan först, så är det bortslösad tid och en form av självbedrägeri — samt förräderi mot det egna språket — att göra så? På ”You Tube” så vimlar det av hoppfulla och hopplösa och skivkontraktslösa svenska ”musiker” som sjunger sina egna alster på engelska. Kanske hade de åtminstone lyckats få sin musik spelad på P3 om de hade valt modersmålet till förmån för utrikiskan?