Kategoriarkiv: Politik

Den nyligen mördade John McAfee om The Deep State!

Nedan kan vi nu läsa den världskände John McAfees (grundaren av datorsäkerhetsprogrammet McAfee) ord där han i förväg förklarar att han riskerar att bli mördad inom kort av Djupstatens bödlar, något som dessa bödlar gjorde kort tid därefter när de hängde honom i den spanska fängelsecellen där han satt och inväntade utlämning till USA. Officiellt var det såklart ett självmord!

McAfee’s Own Written Words Warned
Of His Own Murder
6-23-21
 

Trumps passivitet orsaken till läget idag

Som vi kan läsa nedan så är orsaken till att Donald Trump nu blott har en dag kvar som president helt och hållet hans egen. Sidney Powell, stjärnadvokaten, Kraken kallad, gav honom allt material som behövdes för att stoppa kommunistkuppen att stjäla presidentposten, men trots detta så förblev Trump inaktiv till det sista, och han förrådde sitt hemland genom att inte agera resolut på det vis en president är skyldig att göra. Exakt varför han passivt tittade på medan hemlandet stals på detta skandalösa vis kan man diskutera, men troligen hade det en hel del med familjen att göra? Trump vann dock inget på sin passivitet och feghet då han lär ställas inför riksrätt ändå. Han borde självfallet ha gjort allt för att rädda hemlandet sitt, även om han riskerade livet på köpet. Det är nämligen ett lands ledares skyldighet att göra så. Han lär nu bli ihågkommen som en bandit och usling av media.

Sidney Powell
All indications are that despite the overwhelming evidence of massive fraud, and more evidence available inside the government, and other legal options available, the President is taking no action to protect the Republic. People around him are limiting his information and lying to him about his legal options. The Biden administration will be consolidating power day one and the fascist corporations are already limiting speech and firing freedom lovers. Just look at the military in DC now. Trump did not call them in. And all that for a virtual inauguration that no one will attend?! It’s all about power and global/communist money. You can see and smell the corruption in DC. It’s gone from a swamp to a pure cesspool. There were and have been a lot more people illegally elected than just Biden and Harris.

Sidney Powell
We need a miracle. Pray
There are powers still available to the President and more information from within our government and other governments that he can access, and other witnesses—simple steps that can be taken to get the Truth out now. And it does NOT require ”martial law.”

Donald Trump i den nära förestående framtiden?

Enligt en av världens främsta remote-viewers, Dick Allgire, så kommer Donald Trump snart att hålla ett tal till nationen, olikt något annat tal i historien från Vita huset. Som vi alla vet så är det just nu ett krisläge av värsta sort i USA, där en kupp att störta Trump och hela hans rörelse pågår för fulla muggar. Militärt undantagstillstånd har diskuterats i media de senaste dagarna, och kanske är det detta som nu Trump blir tvungen att införa för att kunna rädda hemlandet från att gå under fullständigt. Får han ingen respons från domstolarna i USA de närmaste dagarna, så har han blott en enda utväg kvar. Jag hoppas innerligen att han väljer den vägen, för endast då kan han rensa bort all ohyra som förskansat sig i Washington. Om han tar upp kampen med ondskans företrädare och den s.k. djupstaten fullt ut så kommer han, hur det än går, att bli ihågkommen som en av USAs största presidenter och hjältar genom tiderna…

Trump vann presidentvalet! Demonkraternas valfusk så enormt att det saknar motstycke i USAs historia!

Videon ovan från Fox News förklarar ingående vidden av Demonkraternas valfusk. Donald Trump vann presidentvalet med stor majoritet. Inget snack om den saken. Man, de demonkratiska asen bakom valfusket, är nu bortom räddning och nu tvingas snart de korrupta nyhetskanalerna världen över, inkl. det genomruttna SR, att börja rapportera sanningen om det senila aset Biden, demonkraterna och deras smutsiga valfuskande. För sanningen kan inte förkvävas evinnerligen…

Den som vill veta mer om vad som pågår i USA just nu borde gå till Jeff Rense websida (finns bland länkarna till höger) och där utbilda sig om saken. Jeffs websida är f.ö. den bästa i världen när det gäller alternativa, dvs. sanna, nyheter.

Sanningen om valfusket i USA!

I videon ovan berättar förre guvernören av Illinois Rod Blagojevich sanningen om vad som pågår i presidentvalet i USA just nu. Demonkraternas valfuskande är på sådan nivå att det saknar motstycke i USAs historia, och man har nu i praktiken stulit segern från Donald Trump, det rättmätige vinnaren!

Kolla även den noble och över världen beundrade Rudy Guilianis senaste video nedan, där han ger sin syn på saken.

Demonkraten Biden erkänner valfusk!

Som vi själva kan se och höra i videoklippet ovan så erkänner där helt öppet demonen Biden att han och hans kumpaner ”have put together the most extensive and inclusive VOTER FRAUD organization in the history of American politics!”

Presidentvalet i USA i natt : vad det handlar om!

Vad nattens presidentval i USA handlar om framgår klart i bilden ovan : antingen den USA-hatande sataniske demonkraten eller den patriotiske sittande presidenten Donald Trump — vilken f.ö., mot alla odds, väntas ta hem en jordskredsseger!

Uppdatering (4 nov 21.00): Trump segrade i nattens val, men de odemokratiska demonkraterna, slutade räkna röster när det framgick att Trump faktisk var på väg mot den jordskredsseger som många förutspådde, inklusive undertecknad.

Man slutade därför att räkna röster, för att kunna ”ordna fram” fler röster för demonen Biden, något man sedan pysslat med sedan i natt svensk tid. För som vi alla vet så använder man sig i hopplösa situationer av taktiken ”om du inte kan vinna, dra ut på tiden!” Det är detta som nu pågår.

Strax efter att rösträkningen saktats ned och nästan avstannat helt, så höll Trump sedan sitt explosiva tal till världen där han förklarade vad som pågick. Och där är vi nu …

Sions vises protokoll

Sions vises protokoll är ett skrämmande dokument över vår situation och vad framtiden har att erbjuda för oss pöbelfolk/ gojs/ boskap. Över hundra år sedan de blev utgivna så har dessa protokoll dock alltjämt aktualitet, något som alla med någorlunda fungerande förnuft omedelbart inser vid första läsningen av det skrivna. Dessa texter är de mest fruktansvärda undertecknad någonsin råkat på och är enligt mig och många andra skrivna av satan/djävulen själv. Ondskan vilken genomsyrar dessa här nedan återgivna ord saknar motstycke i världen. Postar här nu första protokollet:

Protokoll nr 1

”Låt oss utan alla fraser tala om betydelsen av varje tanke, låt oss genom jämförelser och slutledningar belysa varje omständighet.

Därför vill jag formulera vårt system såväl ur våra som gojernas synpunkter.

Vi bör komma ihåg, att människor med dåliga instinkter finns överallt, flera än goda sådana; därför uppnås de bästa resultat genom att styra dem med våld och skräck och inte genom akademiska resonemang. Varje människa strävar till makt, var och en skulle vilja bli diktator, om han bara kunde det, men då skulle denna människa därvid vara förmögen att uppoffra allas väl för att uppnå sitt eget.

Styrkans rätt. Vad är det, som har tyglat de vilda djur vi kalla människor? Vad har lett dem hittills?

I begynnelsen av samhällslivet underkastade de sig den råa och blinda styrkan, senare – lagen som utgör samma styrka, endast maskerad. Härav drar jag den slutledningen, att – enligt naturens lag – rätten ligger i styrkan.

Friheten endast en inbillning. Liberalismen. Den politiska friheten är en idé, men inte ett faktum. Denna idé måste man kunna tillämpa, då det är nödvändigt att genom ett inbillat lockbete dra folkkrafterna till sitt parti, om detta senare har föresatt sig att störta ett annat, som innehar makten. Denna uppgift underlättas, om motståndaren själv smittas av frihetsidén, av den så kallade liberalismen, och för idéns skull ger efter i sin makt. Här visar sig då vår teoris överlägsenhet: de lössläppta regeringstyglarna grips omedelbart enligt tillvarons lag och samlas i en ny hand, emedan den blinda folkmakten inte kan existera en enda dag utan ledare, och den nya makten endast intar den gamlas plats, sedan den försvagats av liberalismen.

Guldet. Tron. Självstyrelsen. I vår tid har guldets makt intagit de liberala styrelsemännens plats. Det fanns en tid, då tron styrde. Frihetsidén är ouppfyllbar, emedan ingen kan begagna sig av den med måtta. Ge åt ett folk, om ock för en kort tid, självstyrelse, och denna skall övergå i självsvåld. Därefter uppstår inre stridigheter, vilka snart övergår till sociala slaktningar, i vilka staterna förbrinna och deras betydelse förvandlas till aska.

Kapitalets despotism. Utmattas riket i egna, inre konvulsioner eller överlämna de inre stridigheterna detsamma i händerna på yttre fiender, i vardera fallet kan det anses vara oåterkalleligen förlorat: det är i vår makt. Kapitalets despotism, som helt och hållet är i våra händer, räcker det ett räddande halmstrå, vid vilket det måste hålla sig fast emot sin vilja, i annat fall störtar det i avgrunden.

Den inre fienden. Jag frågar den, som i sin liberala anda skulle säga, att ett sådant resonemang vore omoraliskt: om ett rike har två fiender och om det gentemot den yttre fienden är tillåtligt och inte anses vara omoraliskt att begagna vart stridssätt, som t ex att inte meddela fienden sina krigsplaner, att anfalla honom om natten eller med övermakt, så varför kan man kalla sådana medel i förhållande till den farligare inre fienden, förstöraren av allmän ordning och välstånd, otillåtliga och omoraliska?

Folkmassan. Anarkin. Kan det sunda, logiska förnuftet räkna på att med framgång leda folkmassorna med hjälp av förnuftiga förmaningar och övertalningar under möjlighet av motsägelse, om ock förnuftsvidrig, men som kan förefalla det ytligt resonerande folket behagligare? Under inflytande av låga passioner, fördomar, seder, traditioner och sentimentala teorier hänger sig människorna åt massorna och massornas individer åt partisplittringar, som förhindrar varje överenskommelse till och med på basen av fullt förnuftig förmaning. Varje folkmassebeslut beror på en tillfällig eller hopagiterad pluralitet, som till följd av okunnighet om de politiska hemligheterna fastställer ett absurt beslut, som sätter fröet till anarki i styrelsen.

Politiken och moralen. Politiken har ingenting gemensamt med moralen. En regent, som låter leda sig av moralen, är därför inte säker på sin tron. Den, som önskar regera, bör tillgripa list och hyckleri. Ädla folkegenskaper – uppriktighet och hederlighet – är brister i politiken, eftersom de bättre och säkrare störtar regenter från tronen än den starkaste fiende. Dessa egenskaper kan vara attribut för gojimregeringarna; vi ska i intet fall ledas av dem.

Den starkes rätt. Vår rätt ligger i styrkan. Ordet ”rätt” är ett abstrakt begrepp, en på intet sätt bevisad tanke. Detta ord betyder endast: ge mig det jag önskar, så att jag därigenom får bevis på att jag är starkare än du!

Var börjar rätten? Var slutar den? I ett rike med en dålig organisation av makten, värdelösa lagar och en svag regent, försvagad genom en mängd rättigheter, som uppstått tack vare liberalismen, hämtar jag en ny rättighet – att med den starkes rätt
störta mig över och slå ned alla existerande förordningar och föreskrifter, lägga vantarna på lagarna, omskapa alla institutioner och göra mig till herre över dem, som överlämnat åt oss sin styrkas rätt, eftersom de avstått den frivilligt, liberalt.

Den frimurarjudiska oövervinneligheten. Nu, då varje välde vacklar, kommer vår makt att bli mer oövervinnelig än varje annan, eftersom den kommer att vara osynlig, tills den blir så fast, att ingen slughet är i stånd att undergräva den.

Ändamålet helgar medlen. Ur det tillfälliga onda, som vi nu är tvungna att utöva, uppstår det goda i en orubblig regering, vilken återupprättar den regelrätta gången i folkexistensens mekanism, störd av liberalismen. Resultatet helgar medlen. Låt oss fästa vår uppmärksamhet vid våra planer, inte så mycket vid det goda och moraliska, som vid det nödvändiga och nyttiga. Framför oss ligger en strategiskt utstakad plan, från vilken vi i intet fall bör avlägsna oss, utan att riskera tillintetgöra många seklers arbete.

Folkmassan är blind. För att utföra ändamålsenliga handlingar bör man ta i betraktande massornas låghet, ombytlighet, deras oförmögenhet att hålla ord och att förstå och högakta sitt eget livs villkor, sitt eget välstånd. Man bör ha klart för sig, att massornas makt är blind, oförnuftig, oresonlig, lystrande till höger och vänster. En blind kan icke leda blinda utan att föra dem till avgrundens rand. Alltså, massornas individer, uppkomlingar av folket, om ock genialiskt kloka, men utan insikter i politiken, är inte förmögna att uppträda som massornas ledare, utan att bringa hela nationen på fall.

Politikens ABC. Endast den, som från barndomen uppfostrats till självhärskare, kan tillfullo fatta de ord, som är skrivna med politiska bokstäver.

Partikivet. Folkmassan, överlämnad åt sig själv, det vill säga åt uppkomlingar ur sin egen mitt, tillintetgör sig själv genom partistrider, som uppväcks av maktbegär och popularitetsjäkt samt genom därav uppstående oordningar. Är det ens möjligt, att folkmassorna skulle kunna lugnt, utan rivalitet bedöma eller reda sig med landets affärer, vilka inte få förblandas med personliga intressen? Är de i stånd att försvara sig mot yttre fiender? Det är inte ens tänkbart, ty en plan, som är fördelad i så många delar, som det finns huvuden i folkhopen, förlorar sin enhetlighet, och därför blir den obegriplig och outförbar.

Den mest ändamålsenliga styrelseformen är självhärskarväldet. Endast under ett sådant kan statsplanerna utarbetas vidlyftigt tydliga, i ordningsföljd, fördelande allt i statsmaskinens mekanism. Härav måste man dra den slutsatsen, att en ändamålsenlig styrelse, som skall vara till nytta för landet, bör koncentreras i händerna på en ansvarig person. Utan absolut despotism kan en civilisation inte existera, genomförd, inte av massorna, utan av deras ledare, vem han än må vara. Folkhopen består av barbarer, som visar sitt barbari vid varje tillfälle. Så snart folkmassan bemäktigar sig friheten, förvandlas den till anarki, vilken i sig själv är höjden av barbari.

Sprit. Klassicism. Liderlighet. Betrakta de av sprit överlastade djur, som förlorat förståndet av vin, vars obegränsade förtärande är givet samtidigt med friheten! Inte kan vi tillåta oss att de våra gå därhän … Gojimfolken är bortkollrade genom spritdrycker, och deras ungdom har blivit förslöad av klassicismen och tidigt liderligt leverne, vartill våra agenter lockat dem – informatorer, lakejer, guvernanter i rika familjer, bodbetjänter och alla våra kvinnor i gojernas förlustelseinrättningar. Till dessa senare räknas så kallade ”damer ur societeten”, frivilliga föregångerskor i liderlighet och lyx.

Den frimurarjudiska styrelsens princip och regler. Vår paroll är – makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän. Våld bör vara principen och list och hyckleri – reglerna för regeringar, vilka inte ämnar nedlägga sin spira inför fötterna på någon ny makt. Detta onda är det enda medlet att uppnå målet – det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri och förräderi, då de kan tjäna till att föra oss till målet. I politiken bör man kunna ta annans egendom, utan att vackla, om man därigenom vinner undergivenhet och makt.

Terrorn. Vårt rike, som följer den fredliga erövringens väg, har rättighet att förbyta krigets fasor mot mindre märkbara och mera ändamålsenliga dödsdomar till underhållande av en terror, som tvingar till blind lydnad. Rättvis, men obeveklig stränghet är den verksammaste faktorn i statsmakten; inte endast för fördelens skull, utan även i pliktens namn, för segerns skull, bör vi hålla oss till ett program av våld och hyckleri. Beräkningens doktrin är lika så stark, som de medel den begagnar sig av. Därför är det inte så mycket genom själva medlen, som genom stränghetens doktrin vi kommer att segra samt lägga alla regeringar under vår överregering (jämför AC Schmakoff, ”Den internationella hemliga regeringen”.) Det är nog att man vet, att vi är obevekliga, för att varje olydnad skall upphöra.

Frihet. Jämlikhet. Broderskap. Redan i forntiden utslungade vi bland folken orden: ”frihet, jämlikhet, broderskap”, ord, otaliga gånger sedan dess upprepade av de själlösa papegojor, som från alla håll flyger till dessa lockbeten. Med dem har välståndet i världen, den verkliga personliga friheten, förr så skyddad mot massornas tryck, förintats. Man skulle inte tro, att kloka, intelligenta gojer inte skulle ha klargjort för sig den abstrakta beskaffenheten av de uttalade orden, att de inte skulle ha märkt motsägelsen i deras betydelse och i deras förhållande till varandra, att de inte skulle ha sett, att det i naturen inte existerar någon jämlikhet, inte kan finnas frihet, att själva naturen har fastställt olikhet i förstånd, karaktär och anlag ävensom beroendet av dess lagar, att de inte skulle ha insett, att massan är en blind kraft, att uppkomlingar, valda av och ur massan för att styra, på politikens område, är lika blinda som den själv, att en invigd, om också enfaldig kan styra, medan däremot en inte invigd, även om han vore ett geni, intet begriper i politiken – allt detta har förbisetts av gojerna.

Principen i en dynastisk regering. Och det oaktat har den dynastiska regeringen grundat sig därpå; fadern anförtrodde åt sonen kännedomen om de politiska affärernas gång, så att ingen skulle känna den utom medlemmarna av dynastin och därför inte heller kunna yppa den för det styrda folket. Under tidernas lopp har meningen med det dynastiska överlåtandet av politikens verkliga innebörd gått förlorad, vilket har länt vår sak till framgång.

Tillintetgörandet av gojimaristokratins privilegier. På alla håll i världen har orden ”frihet, jämlikhet och broderskap” ställt i våra led, genom våra blinda agenter, hela legioner, vilka med jubel burit våra fanor. Likväl är dessa ord maskar, som undergrävt gojernas välstånd, överallt tillintetgjort fred, lugn, solidaritet, i det de förstört alla deras rikens grundvalar. Framdeles får ni se, att detta har bidragit till vår triumf: detta har givit oss möjlighet bland annat att få den viktigaste triumf på hand – upphävandet av privilegierna eller med andra ord grunden för gojimaristokratin, vilken var folkens och staternas enda försvar mot oss.

Den nya aristokratin. På ruinerna av den forna bördsaristokratin har vi i spetsen för all intelligensaristokrati – ställt penningens. Denna nya aristokratis värdesättning har vi lagt i den av oss beroende rikedomen samt i den av våra vise utbildade vetenskapen.

Psykologisk beräkning. Vår seger har underlättats ännu därigenom, att vi i relationer med för oss behövliga personer alltid spelat på det mänskliga väsendets känsligaste strängar – på beräkning och begär, på människans omättliga materiella behov, och de uppräknade mänskliga svagheterna är, till och med tagna var för sig, i stånd att döda initiativet, i det de utlämnar människan till den, som köper hennes verksamhet.

Frihetens abstraktion har gjort det möjligt att övertyga massorna om att regeringarna inte är annat än förvaltare hos landets ägare – folket, och att man därför kan byta desamma som man byter handskar.

Statsöverhuvudenas avsättlighet har överlämnat dem i våra händer och gjort dem till våra lekdockor.”

Paul Craig Roberts förklarar för Max Keiser varför Donald Trump kommer att mördas och vilka som tänker utföra dådet!

Paul Craig Roberts är en man som alla som förstår vad som pågår beundrar. Han förklarar här (i den första halvan av videon ovan) bakgrunden till den synnerligen prekära situationen vi alla nu befinner oss i och varför Donald Trump hatas av den styrande oligarkin och varför han nu måste stoppas till varje pris … innan han blir president om ett par veckor!

Donald Trump vann presidentvalet i USA : fred och frihet i världen resultatet!

time-trump-cover

Uppdatering : 13/4 2017.

Efter Trumps olagliga attack på Syrien den 7:e april 2017 så har jag valt att ta totalt avstånd från denne gangster. Han har redan efter knappa tre månader som president brutit mot nästan alla sina vallöften. Attacken på Syrien var droppen för mig och de flesta andra inom den alternativa (och sanna!) nyhetsvärlden! Vi gav honom en chans, i hopp om att han skulle vara en kraft för det goda. Vi vet nu bortom allt tvivel att han är totalt korrumperad och totalt insyltad i judiska angelägenheter och sätter dessa och israel före sitt eget hemland och före i princip allt annat! Ämnar skriva liknande inledande kommentarer till alla mina andra inlägg om Trump. Har dock valt att lämna inläggen orörda, mest för att visa hur skicklig satan och hans folk  är på att lura oss alla. Vi vet nu, tack och lov, att Trump är en Judas och en lögnare av absolut värsta sort.

Efter Donald Trumps makalösa seger i det amerikanska presidentvalet i natt över demonkvinnan Hillary Clinton så ser det nu plötsligt långt mycket bättre ut för oss alla här i världen : det av satan och hans folks efterlängtade helveteskriget med Ryssland är nu stoppat, kanske för evigt?

Trump söker ju som bekant fred och fredligt sammarbete med Putin och ryssarna, då han som framgångsrik affärsman och amerikansk patriot inser att man inget har att vinna på lösa konflikter med vapen i hand, speciellt inte när man riskerar att lägga det egna hemlandet i ruiner på att göra så.

Trump och Putin är två män av samma virke och de kommer inte att ha några som helst problem med att arbeta tillsammans för sina hemländers bästa. Båda dessa män står vidare under gudomligt inflytande och är nu redskap för goda krafter, något som redan burit frukt här i världen, något alla med någorlunda fungerande förnuft kan känna på sig.

Det demoniska EU är nu inklämt mellan världens två mäktigaste nationer, vilket snart kommer att betyda döden för denna djävulska Rothschilds kreation, när det rysk/amerikanska sammarbetet drar igång på allvar nästa år.

Och Storbritanniens utträde ur EU är nu pga. Trumps triumf i praktiken redan klar, då varken Obama eller Clinton (avskyvärda Rothschildsmarionetter båda) nu längre kan sabotera saken. Att sedan Västeuropas främste politiker Nigel Farage står Trump väldigt nära gör vidare Brexit till ett oundvikligt faktum, något som gynnar oss alla i våra egna frihetssträvanden framöver.

Donald Trump kommer tveklöst att bli en fantastisk president, för han kommer att lyssna på sitt samvete och osjälviskt göra det som är bäst för sitt folk och sitt hemland, tillskillnad mot våra as till politiker som ogenerat skor sig själva i alla lägen genom att lyda order från EU vilka har som mål att utplåna all nationell identitet och föra oss in i ekonomisk kulturell och moralisk misär, vilket slutligen leder till att vi begår kollektivt självmord som folk samt på Sverige som nation.

Det var således en underbar dag idag för alla oss frihetsälskande europeer, för nu med The Donald vid rodret i USA så inser vi alla att det alltjämt finns hopp även för oss…

Donald Trump avslöjar sanningen om häxan Hillary Clinton

I Donald Trumps senaste tal så avslöjar han än mer om den ondskefulla häxan Hillary Clinton, bl.a. så går han igenom hennes senaste brott mot det amerikanska folket, ett brott som är långt värre än Watergate, men trots det så rapporteras så gott som inget om saken i USAs korrupta media, ett media som till 99 procent stödjer häxan, något som beror på att media ägs och kontrolleras av internationella bankgangsters vilka nu är livrädda för Trump.

Donald Trump och sanningen om våldtäktsmannen Bill Clinton

I den senaste debatten med Hillary Clinton så gav Donald Trump igen med råge när han inför miljontals TV-tittare förnedrade häxans as till man genom att avslöja sanningen om dennes alla avskyvärda sexbrott mot kvinnor. Underbart att se den f.d presidenten, denna demon och monstermänniska, stillatigande tvingas lyssna på allt som Trump säger.  Videon avslutas med det oförglömliga ögonblicket när en fluga landar på häxans ögonbryn — ett tecken från ovan att häxan verkligen är en häxa och demon. Lägger även in en kort video om flugepisoden, där vi alla kan få oss ett gott skratt på det vidriga missfostrets bekostnad.

Häxan Clinton har f.ö. sedan lång tid tillbaka varit medlem i en satanisk organisation i Californien och har där deltagit i sataniska ritualer, vilka inkluderat våldtäkter av unga flickor och rituella barnoffer (där barnen mördats) till satan — allt enligt den engelske svartkonstexperten, Tim Rifat. När det sedan, avslutningsvis, gäller Bill Clinton så kan jag till lägga att jag avskytt den gangstern allt sedan han beordrade bombningarna av Serbien under det s.k. Jugoslaviska inbördeskriget på 90-talet. Jag insåg redan då att han var ett monster och korrumperad upp över öronen.

Donald Trump på väg mot presidentposten : vann klart andra debatten över häxan Clinton

Rudy Giuliani, den f.d. borgmästaren i New York, ger oss här sanningen om hur den andra debatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton slutade i natt … med en förkrossande seger för Trump! I svenska skitmedia så talas det dock  om att Clinton segrade. Så korrumperat är media. Giuliani förklarar vidare att Clinton borde vara i fängelse för de brott hon begått och samma sak gäller såklart även hennes as till make. Orsaken till att man lurar folk att Clinton vann debatten har f.ö. att göra med att man vill ge Clinton extra stöd av idioterna som blint litar på media. De hela är en form av psykologisk krigsföring, där man stjäl folks energi och ger den till Clinton — allt för att störa Trump och hans kampanj. Därför smutkastas och svartmålas nobla män som Trump och Putin, för man vet att man genom att göra så kan använda pöbelns energi till onda syften.

Det egendomliga sambandet mellan Donald Trump och Brad Pitt

I den purfärska Rense-videon ovan så får vi veta varför Donald Trump inte körde över demonkvinnan Hillary Clinton i den första debatten häromdagen. Tim Rifat förklarar där att Trump utsatts för en satanisk attack av kretsen kring Clinton, något som gjorde honom beskedlig, istället för att hänsynslöst attackera Clinton med allt han hade i 90 minuter, något som fram tills nu varit Trumps signum vid debatter med politiska fiender. Vi får vidare veta att Brad Pitt offrades i en satanisk rit veckan innan för att kunna destabilisera Trump : den plötsliga skilsmässan från den praktiserande satanisten Anjelina Jolie frigjorde den energi som behövdes för att störa Trump i debatten, något som alltså räddade Clintonmonstret från nervöst sammanbrott och påföljande kollaps i direktsänd TV, något som tveklöst hade blivit fallet om Trump gett sig på henne med sanningen om hela hennes kriminella förflutna tillsammans med aset till man som hon har, den f.d. presidenten Bill Clinton.

Uppdatering (5/10/2016): För den som vill höra mer om Brad Pitt och Angelina Jolie så är det bara att kolla upp fortsättningen i Rense-videon postad efter detta inlägg : inlägget Det sataniska Hollywood.

Clintons dödslista : de fyra senaste offren!

hillarykillssplash

Den avskyvärda Clintonfamiljen har ett synnerligen effektivt sätt att ta itu med sina fiender på : Man mördar dem helt sonika, ofta genom s.k. arkancide (ett ord väl värt att slå upp), där en bakbunden person ibland kan skjutas ihjäl med flertalet skott i rygg och bakhuvud, något som polisen sedan ogenerat kallar för självmord! Ovan ser vi bilder på de fyra senaste offren. Sedan den 22 juni i år (2016) har alltså fyra politiska fiender till Hillary Clinton likviderats! Och denna ”kvinna” (en demon i människogestalt) får gå lös!, något som får oss att inse vilka mörka tider vi nu alla leva i! (The DNC står f.ö. för The Democratic National Committee)

Vem är Donald Trump?

Uppdatering 14/4 2017

Vi vet nu efter Trumps attack på Syrien den 7:e april att han är en förrädare och lögnare som brutit så gott som alla sina vallöften så här långt. Han söker vidare inte längre en fredlig relation till Putin och Ryssland, utan är nu enbart intresserad av att göra judarnas ärenden världen över, framförallt i Mellanöstern. Trump är en brutal och hänsynslös gangster som jag nu tagit totalt avstånd ifrån!

Ja vem är Donald Trump egentligen? Se videon ovan och utbilda dig om saken och inse sedan att han är mannen som, när han blir president, kommer att få ordning på USA och iom. det även kommer att göra världen till en bra mycket bättre plats är den är idag. Han är en man av samma virke som Vladimir Putin, en man som säger det han menar och menar det han säger och sedan står vid sitt ord. Dessa båda ledare kommer således inte att ha några som helst problem med att arbeta tillsammans.

Situationen i Syrien

Nu efter det spektakulära bakslaget i det brittiska parlamentet igår för den avskyvärde krigshetsaren David Cameron, där han fick uppleva nesan att bli förnedrad inför öppen ridå av övriga parlamentariker, när hans förslag/krav att dra igång ett nytt helvetskrig i Mellanöstern, denna gång Syrien, röstades bort med tretton rösters majoritet, så ser det plötsligt bra mycket ljusare ut för oss människor.

Det var för övrigt, vad jag förstår?, första gången som en sittande premiärminister åkt på en sådan stjärnsmäll när han planerat att börja kriga. Den som väntar på något gott m.a.o..

Det brittiska folket är totalt övertrötta på meningslösa krig mot folk som man inget otalt med har, och blott 11 procent stödjer Camerons krav på att attackera Syrien, och utslaget av britternas missnöje fick vi alltså se igår.

Man ville inte bli indragna i ett krig till i Mellanöstern, speciellt inte så som den ekonomiska situationen ser ut för närvarande i det egna hemlandet med allehanda nerdragningar, sparpaket och stora sociala problem för de utsatta.

Man har alltså inte råd att ge folket i det egna hemlandet det stöd det behöver, men man har råd att starta nya orättfärdiga krig i länder inget vet något om. Ett totalt ologisk resonemang som man, krigshetsare som Cameron och hans ilk, förväntar sig att folk i gemen bara ska acceptera rakt av!

Britterna har dock inte glömt bort att judasgeten Tony Blair (ett avskum som Desmond Tutu öppet kallar krigsförbrytare) genom sina satans lögner drog in dem i två helvetskrig i Mellanöstern. Det fanns således ingen risk att britterna skulle gå på samma blåsning en gång till.

Cameron tog dock en rövare och räknade med att hans stöd i parlamentet skulle räcka till att driva igenom hans arbetsgivares, d.v.s israel-alliansens förslag! — att ge Nato klartecken att börja bomba Syrien sönder och samman.

Något vi måste inse är följande : Cameron är ett s.k. mouthpiece för internationella bankbaserade supergangsters, vilka hålla i sig bakgrunden så att den stora neddummade massan, vilken bortåt 90 procent av oss tillhör, inte skall se dem.

Denna kryptokrati har vidare även USA och Frankrike, samt en hel rad andra länder, i sina klor. Obama är m.a.o. även han en marionett och ett mouthpiece som enbart lyder order från sina ledare tillhörande israel-alliansen.

Att det verkligen är på detta vis kan vi själva se med våra egna små ögon, då alla krig av vikt numera rör sig inom israels sfär.

Så vad är det som pågår?

Svaret är att israel är tänkt att växa sig stort och starkt — på alla sina grannländers bekostnad! Slutmålet för kryptokratin är Stor-israel : att realisera Guds löfte till Abrahams säd om att skapa en nation från Medelhavet i väster till Iran i öster och från Saudiarabien i söder till Turkiet i norr.

Detta håller nu på att ske, något alla i arabvärlden känner till, men få här i det neddummade väst; och p.g.a. vårt neddummade tillstånd så kan israel-alliansen mer eller mindre obehindrat driva sin vilja igenom när den så behagar — åtminstone så var det så framtills igår, när Cameron stoppades av sina kollegor i parlamentet.

Jag befarar dock att man inte kommer att acceptera detta nederlag. Men hur gå tillväga? Inte kan man gå emot utslaget av röstandet i parlamentet? Nej, så långt sträcker sig inte Camerons mod.

Lösningen på dilemmat för krigshetsarna blir därför att iscensätta en ny attack i Syrien — ännu en s.k. falsk flagg-attack — och denna gång så kommer det inte råda något tvivel om att Assads s.k. regim är förövarna.

Men tiden är knapp för krigshetsarna och kanske har man inte tid på sig för en ny falsk flagg-attack? Man vill nämligen ha kriget igång senast i mitten av nästa vecka (den 4:e/5:e sep. är tydligen av särskild vikt och likaså den 15:e, så kom ihåg dessa datum), något som antagligen kommer att tvinga den djävulska Obama-regimen att attackera Syrien utan FN:s välsignelse.

Här är f.ö. en dagsfärsk video om den prekära situation Syriens folk och vi alla nu befinna oss i.

Se och lyssna här på George Galloways minst sagt explosiva tal igår i parlamentet där han sa Cameron och de andra banditerna tillhörande israel-alliansen ett par sanningens ord.

Och här är en bra sajt som ger oss den syriska armens syn på saken.

Och glöm sedan inte bort att dagligen kolla upp det senaste på Russia Today för att få en mer holistisk syn på vad som utspelar sig i världen. ”Våra” ”svenska” dagstidningar med DN i spetsen borde vi alla bojkotta, för lögnerna och propagandan i dessa är ett gift för alla godhjärtade människor under Gud…

Allt tänker de ta!

Skrev ett inlägg för ett par år sedan där jag hävdade att det inte finns någonting som någon av oss kan nämna som våra ägare, den internationella bankgansterkabalen, dessa praktiserande satanister, inte har för avsikt att ta ifrån oss.

Ingenting!

Och på detta vis är det, alltjämt. Ty så fungerar ägandet : Ägare blir aldrig nöjda förrän man äger allt som ägas kan. Men för att kunna nå dithän så måste man först se till att allt kan köpas upp. Allt måste därför komma ut på öppna marknaden. Alla måste därför först komma i skuld … till bankägarna! För om vi inte står i skuld … så finns det ingen anledning att sälja bort det vi äger.

För att kunna återbetala skulderna, så måste vi i slutändan sälja bort våra egna ägodelar, något bankägarna lurar/tvingar oss att göra. Men det hemska är att när vi sålt ut allt vi äger, så kommer vi trots det snart att bli skuldsatta på nytt — fast då utan att längre äga något som vi kan sälja!

Vi är då i sanning slavar.

Utförsäljningen av våra ägodelar var m.a.o. TOTALT MENINGSLÖS och ledde enbart till ett totalt och slutgiltigt tilltånd av livegenskap.

Detta är anledningen till att allt nu privatiseras!

Vi inser dock nu att vi inget har att vinna på dessa privatiseringar — tvärtom! Vi inser även att någon lurar/tvingar Staten att sälja ut allt den, d.v.s. vi äger. Dessa någon är den internationella bangkgangstersatanisteliten.

Men det slutar inte där, för man ämnar inte bara köpa upp allt vi äger på det materiella planet, man ämnar vidare att ta ifrån oss alla våra rättigheter, eftersom vi som slavar utan rättigheter inte längre utgör ett hot mot satanisterna.

Det finns inte en enda ägodel vi har idag som du kan nämna, bäste läsare, som inte man ämnar ta ifrån dig och mig och alla oss andra. Inte en enda! Inte ens dina egna privata tankar. Allt vi äger tänker man alltså ta ifrån oss. Allt.

Låtsas att det regnar

Ett av våra pudlars favorittrix, när det gäller att driva igenom våra ägares vilja, är att låtsas som om det regnar : d.v.s. totalt ignorera alla protester kommande från pöbeln, något som dock bara är möjligt så länge som protesterna inte blir alltför högljudda och inte uttalas av alltför många pöbelmänniskor, eftersom pöbelns ilska snabbt kan orsaka instabilitet i vilket land som helst om man inte försöker tygla den medan tid därtill ännu finns till hands.

Ofta låter pöbeln sig nedlugnas självmant, även om ingen respons fås från pudelakademins medlemmar, men ibland måste vissa eftergifter göras, något som då tvingar pudlarna att retirera och, vid vissa tillfällen t.o.m., hör och häpna, erkänna sitt misstag. Inte sällan offras då någon från de egna leden, för det mesta en småpudel.

Viktigt att komma ihåg är dock följande : ju närmre pudelns kärna vi kommer, desto större offer är pudlarnas husse beredda att göra. Om en småpudel offras, så vet vi att vi är dem på spåren. Genom att fortsätta pressa dem, så blir offren allt högre från pudlarnas sida, ända tills dess att hela deras organisation hotas — t.o.m. överpudlar kommer då att offras för att hindra organisationens fall.

Om man därefter fortsätter att pressa på så kan det bli än mer intressant. För vad som då kommer att hända kan ingen avgöra på förhand, eftersom läget då är kritiskt för båda sidor. Men i lägen likt det vi nu alla befinner oss så är det möjligt att riskerna för oss pöbelmänniskor är värda att tas, då alternativet är total förslavning från vilken ingen återvändo finns?

PK

PK är som redan avhandlats en kommunistisk teknik tänkt att användas till att krossa samtliga fria kristna nationer inifrån.

PK står för projekt-kommunism, åtminstone så är detta den sanna innebörden av förkortningen.

Mest känd är dock betydelsen politiskt-korrekt.

Man vill alltså att den korrekta politiska ideologin ska efterföljas, d.v.s. storbanksägarnas ideologi, bankgangsterismens sådan, och INTE vår urgamla kristna ideologi!

För när det gäller Kristendomen så är allt politisk-inkorrekt! ALLT! Av den anledningen måste Kristendomen utplånas från världen.

Så vad är det för politik man pratar om här i fallet politisk s.k. korrekthet? Svaret är kommunism, Kristendomens dödsfiende och avart : kommunism, d.v.s. den politiska grenen av satanism.

Vi skola alla bliva jämlika — goda ateistiska och för samhället hårt arbetande kamrater, ungefär som små obetydliga arbetsmyror i en myrstack. Och som vi samtliga vet så kan inte dessa myror tänka självständigt, då de lever i ett evigt gruppmedvetande utan egen separat identitet. En arbetsmyra existerar enbart som en slav, dens hela existens är slavens.

De enda som inte kommer jämställas med oss vanliga dödliga och neddummade fåntrattar framöver är ägarna till världens storbanker samt deras associerade, d.v.s. de som tillhör samma dödskult: Ty dessa odjur är tänkta att bli våra kungar, och de ska styra över oss alla från världens nya huvudstad … Jerusalem, i tusen år eller mer!

Utfärdare och utförare

Som vi alla vet så lyder vi alla order från högre instanser, ofta utan att veta om vem som är utfärdaren av ordern vi tvingas åtlyda. Inom politiken är detta scenario än mer klart/luddigt : Ty där är utföraren av ordern alltid välkänd, samtidigt som utfärdaren ofta är okänd. Många tror därför att utföraren och utfärdaren är en och samme person. Alla som tror på detta vis är neddummade fåntrattar, då man på fullt allvar tror att topp-pudlar som Fredrik Reinfeldt och kenyanskfödde, och sålunda illegitime, amerikanske president Obama dyker upp på morgonen på kontoret och slår sig ned vid skrivbordet med en kopp kaffe i handen för att sedan ponera över vad man ska använda arbetstiden till! Dessa NF tror således att Reinfeldt och Obama ställer sig följande fråga varje morgon : Vad ska jag hitta på idag då?  Man behöver ju bara ha ett litet gnutta fungerande förnuft i behåll för att inse att inga av våra topp-pudlar är några utfärdare av order, då de t.a.b.m. inte har de kvalifikationer som krävs för att utfärda några som helst nya lagar och förordningar om någonting alls! Istället så är pudlarna i fråga utförare, dvs underställda dem som verkligen utfärdar de order som utförarna själva sedan (som pudelministeriets lakejer) är tänkta att utföra. Vi inser då att vi inte känner till några av dessa utfärdare, dvs dem som utfärdar de order som våra topp-pudlar utför. Vi inser då att vi är i händerna på för oss TOTALT OKÄNDA personer och organisationer som av någon anledning inte vill att vi ska känna till dem och deras agenda — en agenda som är mindre bra för oss, eftersom man annars inte hade existerat i det fördolda på det vis som man nu och sedan hundratals år tillbaka gör. Vi inser då att utfärdarna inte vill att vi ska känna till dem och deras agenda av en speciell anledning : De fruktar oss, då de vet om att vi inte hade accepterat att bli kontrollerade av dem om vi visste om vilka de var och varför de håller sig i det fördolda. Vi vet därför att utfärdarna är onda och inte vill oss väl. Vi inser sedan raskt att utfärdarna är intimt sammankopplade med bankverksamheten, och att denna kriminella verksamhet verkar över våra gränser på det internationella planet. Vi inser då att alla former av patriotism/nationalism svartmålas av en anledning : De står i opposition till internationalismen/kommunismen! — utfärdarnas religion! Av denna anledning så måste utfärdarna hålla sig i bakgrunden, för om vi fick syna dem i sömmarna så hade vi alla omedelbart insett att allt som vi håller kärt i liven våra i detta nu håller på att tas ifrån oss genom deras och utförarnas i sanning mörka värv…

Putin censurerar media?

Nu så här inför det stundande ryska valet så anklagas Vladimir Putin för att censurera media och enbart släppa fram de egna sympatisörerna och de egna tankegångarna. Kritik mot Putin och hans planer inför framtiden ogillas, med all rätt, från hans sida, då Putin är en stor kristen ledare som enbart vill det bästa för Ryssland och ryssarna!

Putin och fränder inom den kristna ryska befolkningen vet nämligen om att hemlandet nu och sedan lång tid tillbaka är attackerat av utomryska krafter vilka är sponsrade av internationella bankgangsters. Dessa mörka krafter vill införa s.k. demokrati i Ryssland, ett system som vi f.ö. har här hos oss; eftersom detta system tillåter minoriteter att styra över majoriteten och dessutom tillåter korrupta politiker att börja införa allehanda nya lagar och reformer på order från de internationella bankgangstermördarna — mördare vilka i detta nu f.ö. konspirerar mot oss alla med avsikt att dra ingång det Tredje Världskriget : ett krig som mycket väl kan komma att dras igång när man väl fått attacken på Iran genomförd, något som dock lär kräva ett nytt 9/11, dvs en ny s.k. false flag operation.

Demokrati är det värsta av alla styrelseskick, åtminstone den skitversion av demokrati som vi här i väst fått påprackade oss — en bluffversion som inget har med den grekiska förlagan att göra. Långt mycket bättre system är timokrati : ett system där enbart de främsta får vara med oss bestämma, dvs dem som är lärda, patrioter, dygdiga och kristna!

Samtliga dessa attribut kan vi tillskriva Putin och hans män. De är mao de främsta av de främsta ryska politikerna och de vägrar att bli korrumperade av internationalisterna, vilka köpt upp så gott som varenda en av världens s.k. stora politiska ledare här i väst, inklusive ”våra” ”svenska” luspudlar av rang. Av denna anledning så svartmålas Putin ideligen av ”vårt” ”svenska” skitmedia. Betänk då att Putin är älskad av alla sanna ryssar under Gud, inklusive den ryska kyrkan. Vårt svenska skitmedia, inklusive SR, ljuger således för oss alla — med flit och med glädje!

Putin är kyrkans man och djupt from. Han arbetar med kyrkans ledare för landets bästa — i symfoni med den. Kyrka och stat är i Ryssland alltjämt intimt sammankopplade med varandra — precis som det ska vara, och precis som de brukade vara här hos oss — och detta är anledningen till att man nu från det sataniserade väst hatar Putin och tom stämplar honom som en slags diktator, när sanningen är den omvända : Putin är världens idag främste ledare, en ledare som söker fred och som är vänligt sinnad till Iran och Kina! — dvs raka motsatsen till de israelsupportande, krigshetsande, anti-kristna luspudlar som härjar här mitt ibland oss och i vår omedelbara närhet.

Önskar vi hade en egen liten Putin här hos oss, istället för de judas som för närvarande förspestar våra liv och förgiftar vårt kära hemland Sverige…

Putin svartmålas av media

Läste att Carl Bildt fick kritik av Leif Pagrotsky över att han inte sagt till store ryske ledaren, Vladimir Putin, att denne påminde honom om en viss tysk diktator. Att Pagrotsky och hans fränder ogillar Putin förstår vi naturligtvis, eftersom Putin är en stor kristen ledare som arbetar i symfoni med den ryska kyrkan, osjälviskt och för det ryska folkets bästa — precis som det skall vara mao.

Att Bildt är en stornäst och otäck liten globalistpudel vet vi alla, och att han lägger sin stora näsa i blöt över allt utom när det gäller att försvara Sverige vet vi även det. Han har dock öppet förklarat läget i Gaza : han sa att Gaza är världens största fångläger — en av få gånger Bildt sagt något sant och av värde.

Gaza är alltså ett fångläger eller … för att använda ett annat och mer passande ord … ett KONCENTRATIONSLÄGER!

Bildt erkänner således att Gaza är ett fångläger/koncentrationsläger och att Israel håller detta läger igång. Han tordes dock inte öppet ta en konfrontaion med Putin och säga honom det han hade på hjärtat, eller snarare det hans handläggare hade förväntat sig att han skulle säga å deras vägnar.

Vladimir Putin är världens idag främste kristne ledare, och detta är anledningen till att han svartmålas av media här hos oss i väst. Media ägs/kontrolleras av ett sataniskt mördarsällskap, vilket för närvarande håller oss samtliga som gisslan, inte helt olikt hur man håller palestinierna i Gaza och på Västbanken som gisslan.

Lösningen på vårt dilemma är att börja leva enligt dygdernas eviga principer och att söka återställa Kristendomen till dess forna storhet. Vad vi behöver nu är en egen Vladimir Putin som kan ta en konfrontation med de svenska luspudlarna i Stockholm och stoppa sataniseringen av vårt kära hemland. Först då kan det bli fred och frihet för oss alla och envar.

Demokrati är en bluff

Redan de gamla grekerna ansåg att demokrati var av ondo. Aristoteles förklarar att demokrati är en avart av det långt mycket bättre styrelseskicket timokratiett styrelseskick där endast de mest välbärgade av de fria männen (kvinnor och slavar var förstås portade från politiken av grekerna) får vara med och bestämma.

Precis som tyranni är en avart av monarki, och precis som oligarki är en avart av aristokrati, så är även demokrati en avart av ett långt mycket bättre styrelseskick … timokrati.

Faktum är att demokrati enbart är snäppet bättre än pöbelvälde. Vissa ser faktiskt ingen skillnad mellan dessa två styrelseskick. Så illa är demokrati.

Vi inser raskt hur illa demokrati är när vi betänker följande: kriminella, alkoholister, drogmissbrukare, invandrare, ungdomar, socialfall, outbildade, lågintelligenta och andra icke-kompetenta, oseriösa och odygdiga får vara med och bestämma om hur landet ska styras. Nog är det sant ändå att dagens demokrati inget annat är än ett regelrätt pöbelvälde?

Än värre blir det när vi nu inser att detta pöbelvälde ingen makt har! Detta beror på att pöbelmänniskorna i politiktoppen, vilka röstats fram av pöbelhopen, inte har de kvalifikationer som krävs för att styra över hemlandet, något som beror på att man för att nå topp-positioner inom politiken måste sälja sin själ till internationella bankgangsters, samtidigt som man måste överge dygderna för att på så vis få pöbelns röster.

Ingen politiker i Sverige idag kan, som exempel, nå statsministerpostionen om han offentligt tar avstånd från homosexualitet eller abort eller andra kriminella och odygdiga handlingar! För att få toppjobben måste man ta avstånd från dygderna: annars får man inte tjänsten man trånar efter. Man måste nämligen offentligt visa att man är odygdig i själ och hjärta till godkänd nivå — för att på så vis försäkra våra ägare, den sataniska bankgangsterkabalen av mördare och andra avskum av lägsta tänkbara natur, att man inte utgör ett hot mot dem och deras vidare kriminella verksamhet.

Att vara odygdig i själ och hjärta är således ett anställningskrav för våra topp-politiker — inte konstigt att vi har det som vi har det.

Putin satte Chodorkovskij på plats

”En tjuv ska sitta i fängelse” sa Rysslands store kristne ledare Vladimir Putin angående avskyvärde monstermänniskan Michail Chodorkovskijs fängelsedom.

Och nog har den store kristne ryske ledaren helt rätt i det han säger.

Avskyvärde monstermänniskans förlängda fängelsestraff – rättmätigt utdömt! – har upprört ännu alltjämt på fri fot befinnande sig övriga medlemmar av den internationella sataniska bankgangsterkabalen – dessa äckliga anti-kristna odjur.

Men alla vi sanna människor, vilka lever enligt den kristna moralen, är dem nu på spåren och har för avsikt att sätta dem alla bakom lås och bom, varefter samtliga världens länder ska återfå sin frihet och sitt absoluta självbestämmande, inklusive kontrollen av de egna bankerna.

Bankgangstereliten har via media i väst, som man äger/kontrollerar, på alla vis försökt få Chodorkovskij fri och rentvå honom från de fasansfulla brott han bevisligen begått.

Kanske inser vi nu hur illa läget är för oss alla, när en avskyvärd hänsynslös storförbrytare och oligark av värsta sort kan framstå som god i media här hos oss?

Kanske inser vi nu att media ägs/kontrolleras av för oss totalt okända personer och/eller organisationer – och att dessa odjur använder media till att sprida sin egen propaganda? Faktum är att medias huvudsyfte är att understödja det kriminella nätverkets gangsterverksamhet. Vi kan sålunda inte lita på media – åtminstone inte när det gäller storpolitiska frågor.

Vad gäller Chodorkovskijs problem så inleddes dessa när han tog en konfrontation med Putin och dåraktigt trodde att denne kunde köpas och korrumperas på samma vis som pudlarna här i väst – typ Obama, denne patetiske lille homosexuelle luspudel, marionett och judas.

Planen var att monstermänniskan Chodorkovskij skulle ta kontroll över det ryska politiska systemet och få det att arbeta under bankägarnas kontroll, så som sker i resten av väst. Men detta satte alltså Putin, denne djupt fromme kristne man, stopp för. Tack och lov! Gud ske pris!

Av denna anledning är Putin älskad av hela det ryska folket och av kristna världen över. Vad vi alla nu hoppas är att denna, den Nya Ryska Revolutionen (en världsomspännande kristen revolution), ska spridas även till övriga väst, inklusive Sverige, snarast möjligt.

Motgiftet för fortsatt satanisering av väst är alltså politik med kristen livsyn. Återkristnandet av Sverige är därför vägen som nu bör tas av oss alla.

Carl Bildt och hans vänner

Häromdagen dog en amerikansk krigshetsare, Holbrooke hette han visst, något ”vår egen” Carl Bildt skrev ett långt inlägg om på den egna bloggen. Bildt var en nära vän till den avlidne krigshetsaren.

Han är även en nära vän med Hillary Clinton, en annan krigshetsare, som han ofta snackar med på telefon, allt enligt honom själv.

Dessa två minst sagt skumraskiga figurer, Clinton och Holbrooke, är alltså Bildts vänner. Att dessa två figurer vidare är/var inbitna sionister får en att undra vad Bildts alla uttalanden gällande Gaza och palestinierna (av vilka många är kristna!) är värda?

För som vi alla vet så vill sionisterna göra sig av med alla palestinier, eller åtminstone driva ut dem ur deras egna urgamla hemland. Man vill alltså driva ut ett godhjärtat och dygdigt semitiskt folk, palestinierna, ur deras egna hemland! — ett land där de bott sedan bibliska tider.

Och alla som opponerar sig mot denna agenda är anti-semiter!

Man är alltså en anti-semit om man tar det semitiska folket palestinierna till försvar! Absurt. Sanningen är istället den omvända: alla som talar illa om palestinierna och vill dem illa är anti-semiter!

Bildt har öppet kallat Gaza för ett fångläger, trots det har han förblivit vän med amerikanska sionister. Hur är det möjligt? Är hans uttalanden inget annat än ett spel för galleriet? Nog verkar det så alltid med tanke på vilka han inkluderar i sin vänkrets: internationella kriminella krigshetsare av första klass!

Den djävulska politiska bluffen

Vare sig vi röstar rött eller blått, vänster eller höger, så förblir politiken den samma. För de olika blocken är endast skenbart separerade. ”Right wing” eller ”left wing” är ovidkommande: ty vingarna är och förblir ”two wings of the same bird”.

Sverigedemokraternas problem

Det stora misstaget med Sverigedemokraterna är att man inte är ett kristet parti, för som sekulärt parti är man ett kommunistiskt parti. En sekulär värld är en kommunistiskt värld, något få insett. Vi har nu i sanning att välja mellan andlighet och ateism/sekularism/kommunism.

Visserligen så ser man inom SD hellre kristen invandring från Mellanöstern än muslimsk, men man förstår inte att Sverige varit kristet i tusen år och att denna kristna tradition är vad som gjort landet till vad det är, eller rättare sagt till vad det var för ett par decennier sedan.

Vårt kristna arv måste försvaras, för vad kommer annars hända med Svenska Kyrkans tusentals kyrkor, inklusive våra inte sällan 7-800 år gamla katedraler?

SD har en poäng när man kritiserar kyrkan, för kyrkan vi har idag är en falsk kyrka, en kyrka som hyllar sex och snusk och allmänt omoraliskt leverne.

Vi bör fråga oss själva varför detta har inträffat och därefter åtgärda problemet, istället för att som nu vända vår egen kyrka och landets själ ryggen. För om vi återupprättar den svenska kyrkan, bla genom att återinföra morgonbön och ämnet kristendom i skolan, så kommer alla andra problem att lösa sig automatiskt. Garanterat!

Ingen förlorar på att vi återkristnar Sverige, snarare tvärtom.

Hemligheten för politisk framgång är att stärka vår kyrka genom att få den att hylla dygdigt leverna, istället för motsatsen – det som nu sker.

Att driva en nationalistisk politik utan en kristen grund är ett recept för misslyckande med påföljande misär för alla och envar. I Tyskland på 30 talet begick man detta kardinalfel, med katastrofala konsekvenser som resultat. Hade Hitler varit kristen hade världen idag blomstrat.

Alla anti-kristna projekt är av ondo, och alla som driver denna typ av projekt är onda. Den kristna moralen och läran i övrigt måste inkluderas i dagens politik, och så länge som SD inte vill göra så … så arbetar man mot det egna hemlandet och för utomsvenska anti-kristna intressen.

Bröderna Ekeroth är judar?

Att Sverigedemokraterna är israelvänliga är välbekant. Att detta beror på att partiet till stor del är kontrollerat av svenska judar är något få känner till, men tydligen är det så om man ska tro radio islams skribent som postat ett långt inlägg om saken.

Personligen tror inte jag att Ekeroth-bröderna, Kent och Ted, är judar, utan enbart israelvänliga då de ogillar islamiseringen som nu pågår i Sverige, något som för övrigt alla sanna svenskar ogillar. Sverige och Europa tillhör för övrigt Kristendomen, och inget kan ändra på den saken.

På radio islams hemsida kan vi även läsa att judarna är allas fiende. Det egendomliga är dock att judarna egentligen inte har något problem med muslimerna: problemet man nu har med dem beror på att man lägger sig i den judiska expansionspolitiken i Palestina med omnejd – allt enligt radio islam.

Enligt radio islam så hatar dock judarna Kristendomen passionerat: man har tom på vissa håll slutat använda plusstecken i matematik pga att detta tecken påminner alltför mycket om det kristna korset; och man har även nu öppet börjat spotta på kyrkor när man går förbi dem; tom med präster blir nu spottade på av israeler, utan att något görs åt saken!

Radio Islam har säkert rätt i en hel del man säger, men i slutändan så är man lika mycket Sverige-hatare som alla andra som vill Sverige illa. Man anser tex att den ohejdade invandringen av muslimer till Sverige är bra och något vi svenskar får acceptera, då alla flyktingar som kommer hit enbart lyder internationell och svensk lag. De har mao all rätt att bosätta sig här och bygga moskeer, anser man. Vi svenskar får bara skylla oss själva.

Samtidigt så anser man som vi alla vet att inga israeler har rätt att bosätta sig i Palestina! Snacka om dubbelmoral! Lösningen på problemet för alla inblandade är att muslimerna i Sverige flyttar hem igen. Ett starkt kristet Sverige är den bästa hjälp palestinierna kan få.

Att många svenskar är välvilligt inställda till Israel beror på vårt långa samröre med judar, ett samröre som ofta gynnat båda parter. Och jag tror uppriktigt att få judar älskar sitt hemland mer än de svenska judarna älskar Sverige.

De allra flesta kristna älskar dessutom Israel och önskar en fredlig upplösning på konflikten i landet, något som dock inte lär bli en realitet. Tyvärr. Bröderna Ekeroth är därför, tror jag, inget annat än typiska svenska sionister som vill bevara Sverige svenskt. I judarna har man funnit den inspiration man sökt.

Sionismen är dock inte av godo, då den i sin materiella inkarnation är rasistisk. Sionismen är egentligen en filosofisk idé som handlar om att finna sitt eget inre Sion – inte ett yttre världsligt!

Men man vill nu med denna världsliga ideologi skapa ett gojrent land i Israel. Västbanken och Gaza har man för avsikt att införliva med resten av landet. Enbart judar och speciellt utvalda andra kommer att få bo där, något alla araber (kristna såväl som muslimer) känner till, därav motståndet mot israelerna.

En komplicerad konflikt mao, där vi alla nu på ett eller annat vis är inblandade.

Jimmy Åkesson inte välkommen på nobelfesten

Det är naturligtvis skandalöst att inte samtliga riksdagspartiledare är välkomna vid nobelfestligheterna. Att en viss Michael Sohlman, en internationalist, dvs en icke-patriot, på eget bevåg tar avstånd från Jimmy Åkesson är snudd på kriminellt.

I alla år var de äckliga svenska kommunistledarna välkomna, men en svensk patriot är det inte idag. En äcklig liten kommunistledare som Lars Ohly – som öppet tar avstånd från sin egen kung! –  är alltså välkommen, men en person som hyllar sin egen kung är det inte!

Visserligen så är Åkesson en omogen och överimpulsiv liten pojkspoling : sättet han lämnade Storkyrkan på i protest var enbart pinsamt att se, och att han sedan även lämnade Svenska Kyrkan var ynkligt och opatriotiskt; men Ohly är ändå långt mer ohygglig i allt han företräder – världskommunism.

Att en svensk partiledare lämnar Svenska Kyrkan är för övrigt totalt osvenskt, och något som nu kommer att bidra till Sveriges fall än mer och än snabbare. Åkesson har nu förlorat mitt stöd, och det blir alltmer uppenbart att partiet verkligen är toppstyrt av israelvänliga intressen, dvs icke-kristna intressen.

Vi behöver inse att Kristendomen är en grundläggande del i återupprättandet av Sverige som en fri suverän nation. Allt tjafs om islamisering blir ju vidare ointressant om inte Kristendomen finns med i debatten.

Sverige har varit kristet i 1000 år, något vi bör reflektera över!

Utan Kristendomen dör Sverige. Vad ska tex alla våra kyrkor användas till?

Den internationella bankgangstereliten hatar Kristendomen över allt annat, och att än mer underminera Svenska Kyrkan på det vis Åkesson och hejdukar nu gjort är ännu ett par spikar i kistan för vår urgamla religion med dess moraliska värderingar och sanningar i övrigt.

Åkesson är en kommunist, för det stora målet för kommunismen är att lägga ner Kristendomen och stjäla alla dess tillgångar, speciellt vad gäller det ekonomiska, politiska och andliga/moraliska inflytandet man har.  

Läste nyligen att man i Moskva nu planerar att bygga 200 nya kyrkor!, något som effektivt motarbetar kommunismen där, och på ett liknande vis behöver vi här i Sverige nu handla.

Det var dock bra att Sverigedemokraterna tog sig in i Riksdagen, men att hoppas på dem när det gäller att rädda landet från total undergång, något som nu står för dörren, är att hoppas på för mycket.

Ett andligt uppvaknande är vad som behövs och där har kyrkan en viktig roll att spela – om den tillåts göra så.

Päivi Räsänen står upp för Kristendomen och moraliskt leverne

I Finland har i dagarna någonting stort inträffat när den kristdemokratiska ledaren Päivi Räsänen offentligt tog avstånd från praktiserandet och hyllandet av homosexualitet. Stort gjort.

I väst så håller nu som bekant Kristendomen på att avvecklas, något som bla beror på att man nu blivit infiltrerade av ondskefulla omoraliska kommunistälskande fähundar. Att praktisera homosexualitet är totalt omoraliskt och något samtliga världsreligioner klart tar avstånd ifrån, och alla som hävdar motsatsen är inga kristna.

Man kan inte leva ut sin homosexualitet och njuta av det och samtidigt hävda att man är kristen och lever enligt Jesus läror!

Att tusentals finländare nu lämnat Finska Kyrkan i protest är bara bra, då deras sort av moral och förvanskad kristendom inte hör hemma i kyrkan.

Räsänen säger:

Kyrkan borde stå på den bas den har, och det är bibeln och bibelns budskap. Bibelns åsikt är att äktenskapet borde vara bara för man och kvinna. Detta kan inte förändras. Vi kan inte förändra bibelns budskap.

Räsänen har så klart fullständigt rätt i allt hon säger. Hon är således mot sk samkönande äktenskap samt homosexuellas krav på att få adoptera barn, något jag själv håller med om till fullo. Dessa människor lever ut sina sjuka lustar och lever i värsta tänkbara synd.

Att vara homosexuell är inget problem för Kyrkan eller världens övriga religioner, något även Dalai Lama påpekat, då vi alla är syndare; problemet är att vilja leva ut sina homosexualitet, istället för att arbeta bort den eller åtminstone hålla den under kontroll på det vis Kristendomen lär.

Än värre blir det nu när homosexuella inte bara lever ut sin homosexualitet, utan vidare predikar homosexualitetens falska evangelium till barn och ungdomar redan från dagis! Detta är inget annat än värsta sortens hjärntvättning och ett sätt att korrumpera ungdomen på, något våra omoraliska och ogudaktiga skitskolor är mästare på.

Kyrkan är under attack av den internationella bankeliten, som hatar allt som har med Kristendomen att gör. Det är denna bankelit som nu via media, som man kontrollerar, sprider den homosexuella propagandan. Avsikten är att krossa familjen, den kristna moralen och driva oss alla ner i andlig och moralisk misär.

Slutmålet man har är att göra sig av med oss, något man får göra när graden av synd nått en viss nivå. Dydgiga människor får man nämligen inte skada!

Huruvida Päivi Räsänen känner till det sistnämnda eller inte låter jag vara osagt, men jag hyllar henne trots det för hennes mod att i PK-tider som dessa våga stå upp för sanningen och moralen och Kristendomens urgamla eviga sanningar och levnadsregler. Att hon dessutom står upp för Yttrandefriheten, som nu i det närmaste tycks vara satt ur spel, är underbart att se.

Svenska kristdemokrater: vakna upp och lär av fru Räsänen!

Judarna bakom mångkulturen!

Videon ovan är skrämmande i all sin enkelhet. Vi får här själva höra att vår svenska identitet och kultur måste krossas, för allas bästa såklart, för om vi inte går med på det så kommer vi inte att överleva! Och de som ligger bakom dessa hot mot oss och alla andra europeer är inga andra än våra kära gamla vänner judarna (the jews), något en från USA inflyttad jude själv här öppet erkänner!

Vi måste alltså gå med på att internationaliseras och brytas ner av invandrare från jordens alla hörn — eller gå under! Nationalism är nämligen något som endast judar får pyssla med, för som vi alla vet så växer Israel för varje dag som går. Alla andra nationella identiteter måste, enligt kvinnan i videon, utplånas!

Såg denna video på en annan blogg häromdagen, och tydligen är den nu vidaspridd över bloggosfären; men jag fann den intressant nog att postas även här, inte minst pga av att den amerikanska juden som intervjuas i videon lever och verkar i Sverige i detta nu, vad jag förstår?

Vi kan nu i alla fall lite bättre förstå att massinvandringen till Europas hemländer inte bara inträffar : Den är planerad att ”inträffa!”

Invandringen har som syfte att underminera Sverige och övriga väst innifrån, för att på så vis krossa de olika nationella identiteterna. Assimimilering är inte målet … utan segregation! Ju fler små subkulturer som finns inom landets gränser, desto bättre! — allt för att underlätta och påskynda Sveriges interna kollaps.

Vi förstår nu varför inga av de etablerade partierna tar upp invandringsfrågorna : att göra så innebär ett reellt hot mot den egna karriären! Man offrar alltså det egna hemlandet pga av rädsla för att bli av med sitt jobb! Man gör alltså inte sitt jobb, att försvara det egna hemlandets intressen, då man hellre väljer att lyda de internationella anti-kristna storbanksägarna i deras ondskefulla plan att utplåna Sverige och allt svenskt, inklusive allt kristet.

Det underliga i sammanhanget är dock att Sverigedemokraterna, vad jag förstår (har läst om det på flera olika sajter), är judiskt-toppstyrt? Genom att surfa runt bland de olika SD-bloggarna kan man själv snabbt konstatera att partiet till mycket stor del är pro-Israel! Alla som kallar SD för nazister är mao totalt ute och cyklar, för hur kan man vara nazister när man är israelvänliga?

Exakt vad detta betyder är dock svårt att säga? Men troligt är att många svenska judar, vars familjer kanske bott här i generationer, nu själva — inkognito — försöker rädda sitt hemland : För ingen annanstans i världen har judar blivit bättre behandlade än här i Norden. Hoppas det är på detta vis, för Sverige behöver nu all hjälp hon kan få.

Eva Brunne borde bli politiker för kommunisterna

Att man hade en samling i Storkyrkan för våra politikerpudlar var bra och fint, då Sverige nu håller på att avkristnas med rasande fart.

Tyvärr så tog inte den kvinnliga politikerprästen och pk-kontrollerade Eva Brunne  (som jag inte kände till innan igår) tillvara på detta unika tillfälle att sprida lite ord av visdom till de församlade. Hon valde istället att hålla en kommunistpredikan. Hon borde skämmas och nu få sparken.

Brunne är som vi kan läsa på Wikipedia en socialdemokrat, dvs medlem av ett världsomspännande kommunistiskt projekt som vill avveckla Kristendomen! Brunne är alltså så blåst att hon hyllar socialismen/kommunismen när denna ideologi vill lägga ner kyrkan!

Hon är vidare homosexuell och lever i en relation med en annan kvinna. Hon lever då inte enligt Guds lagar, något alla själva kan konstatera i Bibeln. Hon lever alltså enligt sin egen religion ett totalt omoraliskt liv! Men trots det har hon mage att tala till svenska folket om moral.

Brunne inbillar sig dåraktigt att Jesus anser att det är bra och riktigt att leva ut sin homosexualitet, något det inte finns det minsta stöd för i Bibeln, snarare tvärtom! Hon är en ondskefull bedragare och vilseledare av den svenska ungdomen och folk i gemen.

Kristendomen är under attack, och med kommunistpräster av skitkaraktär som Brunne så kommer Svenska Kyrkan snart att vara borta. Bara igår så läste jag för övrigt flera blogginlägg där folk nu, pga av Brunnes utspel mot Sverigedemokraterna, tänker tacka för sig och lämna hennes omoraliska kommunistkyrka en gång för alla.

Jag har länge övervägt att göra så själv, men så länge som vi har en handfull dygdiga präster kvar så känns det svårt att lämna dem i sticket till Brunne och resten av de socialistkommunistiska skitprästerna. Vi får nu hoppas att man från insidan kan få bort denna avskyvärda människa från kyrkan innan hon förstör ännu mer för oss alla.

På många bloggar (ej skriva av Sverige-demokrater) har jag dessutom läst man nu vill stoppa alla band mellan Svenska Kyrkan och Riksdagen. Tack för det, Brunne, du utförde ditt kommunistuppdrag igår på ett suveränt vis. Du borde vara stolt över det vis du nu underminerar vår urgamla svenska kyrka!

Mitt förslag till Brunne och alla andra svenska skitpräster är att lämna kyrkan och börja arbeta politiskt, och då för deras älsklingsparti kommunisterna. För snart blir detta deras verklighet ändå när de kyrkliga intäkterna inte längre räcker för att betala deras stora feta löner och de måste söka sig ut på arbetsmarknaden.

Brunne hade blivit en superbra kommunist, eftersom kommunismen/socialismen (två olika namn på samma sak) inget annat är än den politiska grenen av satanism. Kommunisternas favoritsysselsättning under ryska och spanska revolutionerna var att döda präster och nunnor och att bränna ner deras kyrkor, och denna ideologi älskar Brunne.