Kategoriarkiv: Religion

Donald Trumps fantastiska jultal

Ett av det mest fantastiska jultal någonsin var Donald Trumps nu i år, där han hyllar Jesus Kristus från en balkong i Vita huset. Får vi uppleva något liknande även nästa år? Vi hoppas på det.

Hexagram

Hexagrammet är en magisk symbol, ofta använd inom satanismen. Det egendomliga är då varför judarna valt denna symbol till sin? Sedan urminnes tid har nämligen menoran (den sjudelade ljusstaken) varit deras sanna symbol (se bilden).

För som vi själva kan se i bilden ovan (från Titus 2000 år gamla triumfbåge, upprest i triumf i Rom efter hans krossande av det ondskefulla Jerusalem år 70) så återfinns inget hexagram bland krigsbytet? Vad man istället omedelbart noterar är menoran från templet — judarnas heligaste symbol?

Så vad står egentligen hexagrammet för? och varför har man det på den israeliska (rothschildiska) flaggan?

Svar: rothschildfamiljen, israels ägare, ville ha det så. Man har ju själva sedan flera hundra år tillbaka använts sig av hexagrammet som egen symbol. Av den anledningen ”pryds” idag israels flagga av en ockult och magisk symbol, istället för en urgammal judisk sådan.

För att förstå innebörden av hexagrammet räcker det att studera själva ordet. Ordet häxa har som vi hör sitt ursprung i ordet hexagram. På tyska blir saken än klarare, för där heter häxa …… Hexe!

Inom engelskan så används termen ”to put a HEX on somebody” när man vill förtrolla någon inom svart magi! Och kanske förstår vi nu lite bättre vad dagens s.k. judar är utsatta för?

Hela det judiska folket har nu fått ”a Hex put on them”! — dvs : hela det judiska folket, och alla som sympatiserar med dem, har blivit förtrollade av onda krafter!

Alla som sedan bär ett hexagram runt halsen har då som vi säkert inser … i sanning fått ”a HEX put on them”, fast i detta fall på en kedja (oftast av guld, det älskade guldet!) hängande runt halsen.

Dessa personer har således blivit fastkedjade vid sin HEX! Förtrollningen är mao för dem än mer intensiv och då även långt mycket svårare att ta sig ur.

Få judar känner till det här och vill inte heller kopplas samman med hexagrammet, utan föredrar istället menoran. Men då nästan alla judar är sekulära och ateister (över 80 procent av dem!) så bryr man sig i slutändan inte så mycket om saken…

Broder Nathanaels förbjudna video!

Broder Nathanaels senaste video stoppades igår av jewtube och kan i skrivande stund blott ses på hans egna videokanal. Jewtube hotar vidare nu att permanent stänga broder Nathanaels officiella jewtubekanal. Så ilskna är nu judarna på allt den fromme kristne munken säger och skriver om deras kriminella aktiviteter världen över. Så här skriver Broder Nathanael om den senaste judiska attacken på honom, hans videos och websida :

YouTUBE BLOCKS Brother Nathanael Account

Shove JEWtube – I Have My OWN Channel!

The Brother Nathanael Channel @
http://brothernathanaelchannel.com/

I no longer have some Christ-Killing JEW looking over my shoulder censoring TRUTH. (Jews FEAR Truth.)

Jews will always ‘defend free speech’ until someone effective uses it.

JEWtoob is at war with The TRUTH. What is “Hate Speech”…it’s speech Jews HATE to hear.

JEWtoob is owned, and originally funded by MOSSAD. Like Breitbart, it is a JEW-OWNED and run affair.

This just came to my INBOX:

“Your video has been removed from YouTube

As you may know, our Community Guidelines describe which content we allow – and don’t allow – on YouTube. Your video “Seeds Of America’s Collapse” was flagged for review. Upon review, we’ve determined that it violates our guidelines. We’ve removed it from YouTube and assigned a Community Guidelines strike, or temporary penalty, to your account.
Video content restrictions

We encourage free speech and defend everyone’s right to express their points of view, even if unpopular. However, YouTube doesn’t allow hate speech. Sometimes there’s a fine line between what is and isn’t considered hate speech. If you’re not sure whether or not your content crosses the line, we ask that you don’t post it.
Learn more here.

In certain circumstances, YouTube blocks content in order to comply with local laws in certain countries. Please note that no penalty will be applied to your account.

The impact of strikes

This is the second strike applied to your account within three months. As a result, you’re unable to post new content to YouTube for two weeks. If there are no further issues, the ability to upload will be automatically restored after this two-week period.

We understand that users seldom intend to violate our policies. That’s why strikes don’t last forever – this strike will expire in three months. However, it’s important to understand that if you receive three strikes within three months, we’ll terminate your account, rendering it permanently inaccessible.”

I’M FULLY PREPARED with my OWN Video Platform:

The Brother Nathanael Channel @
http://brothernathanaelchannel.com/

Please help me PROMOTE my OWN Channel and tell JEWtoob to shove it.

Donate by Click and Pledge @
https://co.clickandpledge.com/sp/d1/default.aspx?wid=40066

MAIL: Brother Nathanael Foundation; POB 547; Priest River ID 83856

God Bless Us All! +Brother Nathanael

Se nu den förbjudna videon här (länk till Broder Nathanaels videokanal):

http://brothernathanaelchannel.com/watch_video.php?v=1231

Bild

Sharia

sharia

sharia-2

Putins kristna julfirande

Om jag finge bestämma

Om jag finge bestämma så hade en hel del förändrats. Ordningen i landet hade återställts på ett dramatiskt vis: Till att börja med så hade Sverige omedelbart lämnat EU!

Om jag finge bestämma så hade kyrka och stat återknutits: Sverige hade officiellt blivit ett kristet land på nytt. Islamiseringen och judefieringen hade stoppats. Buddhism och hinduism och andra fredliga religioner hade fått verka vidare ostört, dock som gästreligioner under Kristendomen.

Söndagsstängt och halvdagsöppet om lördag hade återinförts. Kristendom och morgonbön hade blivit en obligatorisk del av skoldagen från första klass. Krucifix hade hängts upp i alla klassrum. Inga lärare hade tillåtits predika ateism eller annan satanism. Kristendomen hade på nytt bemötts med respekt!

Nya kyrkor hade byggts upp överallt där så hade behövts — och de hade sett ut som traditionella kyrkor, inte som garage! Rivna kyrkor och kyrkoruiner hade återuppbyggts (inklusive Visbys kyrkoruiner och Johannes Kyrka i Landskrona), och de i behov av reparationer hade reparerats.

Problemen med övergivna kyrkor hade lösts genom att anlägga nya samhällen och församlingar i dessas närhet. Våra gamla kloster hade byggts upp och sedan tagits över av dygdiga munkar och nunnor. Alla omoraliska präster inom kyrkan hade avskedats. Sodomi och hyllandet av det hade förbjudits. En återgång till en mer ortododox kristendom hade genomförts.

Gränserna hade stängts, och under en övergångsperiod hade visumtvång gällt för alla besökare. Folk som inte hade i landet att göra hade skickats tillbaka hem — på egen bekostnad! Ambassader tillhörande Sverige-fientliga länder hade stängts, då dessa ambassader ofta används som bas för kriminella aktiviteter.

Kontrollen av våra banker och företag hade återtagits av oss, svenskar. Allt som stulits av utländska gangsters hade förstatligats, och de kriminella hade kastats i fängelse. Allt utländskt ägande av svenska företag och svensk mark hade ogiltigförklarats, och allt hade därefter hade återtagits av staten. Endast kristna svenskar skulle få äga något inom landets gränser.

Allemansrätten skulle enbart gälla för svenskar, och andra nordbor — om dessa själva återställt ordningen i sina egna länder, något ett fritt Sverige hade hjälpt dem med. Endast svenskar skulle få plocka bär och svamp i naturen.

Ett fritt kristet Sverige hade gjort allt i dess makt för att göra våra nordiska bröder och systrar fria ur det sataniska bankgangsterslaveriet. Därefter hade vi gemensamt gjort hela världen fri. Alla utlandskulder hade avskrivits. Vi hade därefter konfiskerat alla tillgångar som satanisterna hade. Satanisterna, vilka vi alla sedan gemensamt jagat fatt på, hade därefter låsts in för tid och evighet.

Radio, TV och press hade förstatligats eller styrts av dygdiga svenskar. Reklam hade förbjudits, utom i pressen. Sex, snusk och våld hade försvunnit från media, svordomar likaså. Att svära offentligt hade gett böter. Om barn fanns i närheten och hörde svordomarna hade böterna blivit dryga. Gudstjänster hade visats varje vecka i TV.

All sexundervisning i skolan hade stoppats. Myndighetsåldern hade höjts till 21. Sex innan äktenskapet hade förbjudits. Pojkar och flickor hade gått i separata skolor fr.o.m. sjunde klass. Skoluniform hade blivit obligatoriskt. Skitämnen hade tagits bort från undervisningen. Den lokala kyrkan hade intimt varit inblandad i skolan. Präster, nunnor och munkar hade ofta besökt skolan och lärt eleverna där om moral och dygder.

Tobak hade förbjudits (Möjligen hade snuset fått leva vidare). Alkohol likaså, åtminstone från dem som inte kan hantera dessa drycker. Alkoholister hade fått hjälp och inte bara lämnats på gatan med socialbidrag. De hemlösa hade fått den hjälp de behöver. Droghandeln hade stoppats, och de ansvariga för spridandet av droger hade fått mycket hårda straff. Prostitution hade förbjudits. Porr och snusk hade förbjudits.

All degenererad konst hade försvunnit från muséer och andra offentliga platser. Degenererad musik hade förbjudits. Mer klassisk musik hade spelats på radio. Svenskan hade återställts till sin rättmätiga position. Nyspråket och blattesvenskan hade försvunnit. En återgång till den gamla tidens svenska hade genomförts. Vi hade på nytt skrivit Vi voro istället för Vi var. Våra lärarinnor hade återvänt.

Alla kommunistiska rörelser i Sverige hade stoppats. All anti-kristen aktivitet hade förbjudits. Nätet hade rensats från sex, snusk och våld och propaganda. Samma sak hade gällt vid våra universitet och högskolor: alla omoraliska och anti-kristna element hade avslägsnats, inklusive odygdiga professorer. Hollywoods sataniska skitfilmer hade inte fått visas på TV eller biografer.

Kungen hade återfått sin fulla makt, och övervakat sin regerings arbete. Han hade haft daglig kontakt med landets statsminister. Han hade vidare arbetat i symfoni med kyrkan och vår ärkebiskop, som hade varit en man. Alla kyrkor i våra städer hade varit öppna under dagtid och fram till kvällen, alltför att underlätta för bön och meditation. Alla våra dagis hade varit kristna, och alla som arbetade med barn där och vid lågstadiet i skolan hade varit kvinnor.

Den svenska artistokratin hade återupprättats. Aristokraterna hade varit lika kung Arthurs riddare och försvarat monarkin och Kristendomen. Försvarsmakten hade kommit under svensk kontroll. Allt sammarbete med Nato och FN hade avbrutits. Värnplikten hade återinförts, dock enbart för män, och alla gamla nedlagda förband hade öppnats på nytt och moderniserats. Alla kvinnor hade avskedats ur försvarets stridande enheter.

Feminiseringen av Sverige hade stoppats. Män och kvinnor hade återfått sina sanna identiteter. Äktenskapet hade hyllats, liksom föräldraskapet. Ingen homosexuell propaganda hade tillåtits. Familjen hade återfått sin status och auktoritet. Abort hade förbjudits.

Gamla hade behandlats med respekt och fått leva ut sina liv i värdighet. Barn hade skyddats från alla former av satanisk propaganda, och alla brott mot dem hade bestraffats mycket hårt. Fängelserna hade överlag bestraffat fångarna sina, istället för som nu vårda dem. Hårt fysiskt kroppsarbete hade varit normen för grova förbrytare.

I storstäderna hade alla slumområden rivits. Höghusen hade rivits. Bostadshus i ytterområdena hade som mest haft tre våningar, och i centrum hade nya vackra kyrkor byggts. En storsatsning på glesbygden hade genomförts, för att öka befolkningen där och hjälpa ungdomen att stanna kvar.

Sverige hade gjorts helt självförsörjande inom alla områden. Ingen mat hade t.ex. importerats. All mat hade vidare varit organiskt odlad vid våra egna jordbruk, vilka övervägande hade varit små privata familjejordbruk. Vegetarianism hade gradvis införts. Inga kemikalier hade fått tillsättas i maten. All vaccinering hade stoppats. Tandvården hade blivit gratis. Vatten hade blivit gratis, då det är en mänsklig rättighet att få släcka sin törst med rent vatten utan att behöva betala för det.

Dessa är några av alla de reformer jag hade infört om jag finge bestämma. Det finns naturligtvis mycket mer att tillägga, men då jag vill hålla mina inlägg korta, på som mest lite drygt en sida, så stoppar jag här. Må dessa reformer förverkligas inom kort.

Gud är i sanning stor och ser allt vi gör : Ty Han lever och verkar i våra hjärtan och är alltid med oss… +

Råd till barnföräldrar

Ha inte ditt barn på dagis. Låt inte samhället få börja hjärntvätta ditt barn förrän det börjar skolan. Om möjligt bör en av föräldrarna stanna hemma med barnet. Om inte det går, lämna barnet med dess mor- eller farföräldrar.

Ha inte ditt barn i den statliga svenska skolan. Om möjlighet finns därtill, ordna med hemundervisning eller dra igång egen undervisning tillsammans med likasinnande.

Vaccinera inte ditt barn. Låt barnets eget immunförsvar skydda det.

Låt inte ditt barn se på TV eller lyssna på radio. Sex och snusk och ondskefull propaganda kommer att destabilisera ditt barn och göra det mer likt ett djur än en människa.

Låt inte ditt barn sitta vid datan om den är uppkopplad till internet. Risken att bli konfronterad med pornografi och annat snusk samt grova våldsbilder och ondskefull propaganda är alltför stor.

Lär ditt barn läsa böcker, som DU väljer ut, och få det att uppskatta inspirerad konst.

Ta ditt barn på konserter, teater och museum.

Introducera ditt barn till upplyftande klassisk musik och utsätt det inte för rockmusik.

Låt inte ditt barn umgås med vem som helst. DU bestämmer vilka vänner det ska ha.

Se till att ditt barn behåller sin oskuld så länge som möjligt.

Flytta ut på landet om möjligt och få ditt barn att uppskatta den frihet naturen ger. Ta långa skogspromenader och skaffa gärna husdjur. Drick vatten från den egna brunnen.

Ge inte barnet snask och lev enbart på vegetarisk kost.

Lär barnet om droger och alkohol och få det att själv inse att dessa är något att ta avstånd ifrån.

Skäm inte bort ditt barn, utan lär det finna glädje i livet.

Undervisa ditt barn i moral och lär det att ta avstånd från dagens omoraliska tankegångar, som hyllandet av homosexualitet, sodomi och annat snusk.

Lär ditt barn att tycka om sitt eget hemland Sverige och undervisa det om vår historia utan att vara pk. Lär det även att tänka kritiskt och att inte lita på statens ondskefulla propaganda.

Lär ditt barn om Gud och dets gudomliga själ. Men ta det varligt och låt en varm barnatro växa sig stark. Skräm inte upp det i onödan. Låt det hellre lära sig älska Gud pga av hans godhet.

Lär ditt barn att be, och häng upp tavlor på Jesus och andra vishetslärare i ditt hem. En fin bild på Jesus över barnets säng ger det skydd mot onda krafter.

Ta gärna ditt barn till kyrkan, men endast om prästen och andra i församlingen är moraliska människor som tar avstånd från homosexualitet och abort.

Skaffa ett piano och kanske en gitarr och lär ditt barn att spela och sjunga och uppskatta musik.

Uppmuntra ditt barn att idrotta, men låt det inte vara med i förening som innehåller odygdiga element.

Lär ditt barn att leva dygdigt och att ta avstånd från allt annat…

Användbara idioter

Användbara idioter är ofta synonyma med neddummade fåntrattar, men inte alltid, för ibland så måste man vara insatt i agendan för att kunna bli en användbar idiot och kunna användas som en sådan av bankgangsters av internationell karaktär och dessas associerade.

Vid dessa tillfällen så behöver man andra kvaliteter, som t.ex. hänsynslöshet och ambition. Dessa användbara idioter genomför således sina uppgifter fullt medvetna om att det man gör är fel — för att man vill sko sig själva, till vilket pris som helst. Man är förrädare!

I slutändan så är dock även dessa användbara idioter inget annat än neddummade fåntrattar, då de dåraktigt har litat på sina egna värsta fiender, något man först inser när man inte längre fyller någon funktion för internationalisterna och har blivit kastad på sophögen av dem, där man för övrigt hör hemma som neddummad fåntratt och förrädare till mänskligheten!

Ett ”bra” exempel på användbara idioter är alla ”kristna” sionister. Dessa neddummade fåntrattar och använbara idioter arbetar alltså för den sionistiska agendan, trots att sionismen i slutändan har för avsikt att göra sig av med Kristendomen!

Att vara kristen och sionist, annat än i filosofiskt hänseende, är totalt ologiskt, genomtokigt och anti-kristet. Faktum!

Dessa användbara idioter arbetar alltså, utan att inse saken, för sin egen religions utplånande.

Cirkus 10 procent av alla palestinier i Israel är kristna. Trots dessa fakta så stödjer de ”kristna” sionisterna Israel och dess arbete med att driva ut palestinierna, av vilka många alltså är kristna, från landet! Snacka om att vara neddummade.

Vi behöver inse att det hela är big-business, och när vi inte längre tillför något till företaget (sionismen) så avskedas vi. Kristendomen fyller alltså en funktion, för närvarande, och den är att understödja Israel.

Men hur kan man vara kristen och samtidigt understödja dem som terroriserar de kristna i Israel?

Svar: Man kan enbart göra så om man är en neddummad fåntratt!

Om du inte förstår vad jag pratar om här så betyder det att du är en neddummad fåntratt — som kanske även används, p.g.a. av din idioti, som den användbara idiot du är?

Du är kristen!

Vare sig du vill det eller inte så är och förblir du kristen till dess att du dör. I vissa fall kan man såklart konvertera till annan religion, eller t.o.m. kalla sig för ateist — men i slutändan kvarstår ändå faktum : Är du född kristen och döpt (och kanske t.o.m. konfirmerad) så är och förblir du kristen, oavsett vad du hittar på!

Som kristen, troende eller ej, så är och förblir du en hot mot den styrande sataniska bankkabalen, något vi med egna ögon kan se här i Sverige varje dag : Ty varje dag kommer nya utomeuropeer hit till vårt hemland, och oftast är de nyanlända … muslimer.

Dessa anländare fortsätter alltså att anlända, trots att vi svenskar överlag inte längre går i kyrkan eller ens tror på Gud. Islamiseringen måste nämligen fortgå ändå. Anledningen till detta ”fenomen” med nya anländande muslimer varje dag är att Kristendomen måste utrotas en gång för alla, något som då även innebär att alla kristna, d.v.s. du och jag och alla svenskar vi känner, måste försvinna — för alltid!

Kristendomen är nämligen inte bra för businessen. Så är det. Och då våra ägare är businessmän i själ och hjärta, så inser vi kanske dilemmat?

Inom Kristendomen så vill man ge och ge och ge och dela med sig, något som ger alla kristna glädje att göra.

Inom businessvärlden däremot ska man ha betalt för allt, d.v.s. ALLT. Inget får ges bort, d.v.s. INGET!

Ger man till synes bort något, så är det aldrig ett sant givande, för man har ALLTID en baktanke med givandet. Det är ALLTID något man vill tjäna på saken — även om det bara handlar om att skaffa sig lite s.k. good will.

Kristna skänker ofta och gärna bort pengar till välgörande ändamål, ofta helt förbehållslöst samt anonymt. 

Inom businessvärlden däremot så skänker man ALDRIG bort någonting, allra minst pengar. Om man kan ”hjälpa” någon i nöd med en  s.k. ”donation” så lånar man ut pengarna! Man skänker aldrig bort ett endaste öre.

Som vi nu inser så går Kristendomen emot allt vad businessvärlden och hela dess sataniska ideologi står för, och av den anledningen ska vår urgamla religion och moral- och vishetslära nu krossas. Och då DU ÄR KRISTEN så känns det inte så väldans kul att så sker, eller hur?

Wallander desekrerar Svenska Kyrkan

Jag har alltid gillat Krister Henriksson och hans filmer, men Wallander har jag bara sett ett par avsnitt av, något som beror på att jag inte är en stor deckarfantast. Men för en tid sedan så såg jag en av dessa Wallander-filmer och stördes djupt av en otäck scen — ett sataniskt ritualmord av en kvinna i en kyrka.

Själva mördandet var inte det störande inslaget för mig, då inga polisfilmer kan existera utan mord eller andra hemska kriminella aktiviteter. Sådant får man alltså ta, om man vill se denna typ av filmer.

Nej, det som störde mig var istället platsen där den rituella avrättningen tog plats … Maglarps Nya Kyrka!

Denna underbara kyrka, detta fantastiska konstverk av tegel (som jag skrivit ett par inlägg om tidigare), revs som bekant härom året efter en hel del publicitet och en massa ståhej. Själv finner jag det alltjämt ofattbart att rivningen tilläts, men som vi alla vet så skedde så av en anledning, allt annat än angenäm … att krossa Kristendomen!

När jag först såg Maglarps Nya Kyrka i Wallander-filmen så antog jag, då jag inte var insatt i filmens handling, att den enbart tjänade som fin bakgrund till nästa scen. Men det kom snart att visa sig att man hade långt mycket mer mörka och, som vi snart ske få se, sataniska planer för denna helgedom.

Ty det sataniska människooffer som tog plats i Wallander-filmen tog plats i en ICKE AVKRISTNAD svensk kyrka!

Maglarps Nya Kyrka var således ALLTJÄMT en HELGEDOM bland alla andra tillhörande Svenska Kyrkan — lika mycket ett Guds hus som Uppsala Domkyrka!

Maglarps Nya Kyrka blev inte avkristnad förrän 2 år efter att filmsekvensen spelats in! — något jag för övrigt inte kände till förrän just nu (läste om saken på Wikipedia när jag la in länken).

Detta inlägg blev således plötsligt långt mycket värre än jag på förhand hade vågat tro — även om jag befarade, innan jag läste om saken, att kyrkan ännu var ett Guds hus vid inspelningstillfället av människoffret.

När jag såg Wallander-filmen så upprördes jag över att man fick tillåtelse att desekrera en svensk kyrka — avkristnad eller ej — på det vis som skedde; och jag har svårt att tänka mig att en svensk präst hade gått med på att låta ett filmteam spela in sataniska mordscener i hans kyrka — rakt framför altaret! Hade man t.ex. försökt spela in en liknande scen i Storkyrkan i Stockholm så hade det tveklöst blivit uppror.

Men på detta vis är det nu i Sverige: satanismen frodas! Och man desekrerar nu öppet våra fina gamla helgedomar — när de alltjämt är Guds hus! — och visar det sedan på TV för att håna oss alla. Kristendomen är under attack. Våra ägare, de internationella anti-kristna bankgangstermördarna, vill utplåna den, dess filosofi och moral och alla dess helgedomar. Läs även följande inlägg: Wallanders anti-kristna propaganda.

Lösningen

Lösningen på oönskade graviditeter med påföljande abort? Avhållsamhet från sex utanför äktenskapet.

Lösningen på problemet med könsjukdomar? Avhållsamhet från sex utanför äktenskapet.

Lösningen på den ekonomiska krisen? Att vi svenskar själva tar tillbaka kontrollen över vår egen ekonomi och våra egna banker.

Lösningen på alla interna problem i Sverige? Att vi svenskar tar tillbaka kontrollen över vårt eget land, lämnar EU, stänger gränserna och skickar hem alla som inget har här att göra.

Lösningen på alla frågor rörande vår låga morala nivå? Att vi återgår till de kristna värderingarna, bla genom att återintroducera morgonbön och ämnet kristendom i skolan.

Lösningen på alla problem med och i våra skolor? Att inleda dagen med morgonbön och psalmsång och att regelbunda kyrkobesök gemensamt företas. Man bör vidare separera pojkar och flickor from sjunde klass.

Lösningen på problemet med avkristnandet och sekulariseringen av Sverige? Att vi återinför söndagsstängt och halvdagsöppet om lördag när det gäller handeln, något som även stärker familjen som enhet då man får mer tid att umgås.

Lösningen på avkristnandet av Sverige? Att stoppa all vidare islamsk och judisk invandring och att kontrollen av media överförs till kristna svenskar.

Lösningen på alla ungdomsproblem? Att föräldrarna återtar kontrollen över sina barn — från staten! — och stoppar dem från att ränna ute sent om kvällarna. Barnen bör inte has på dagis, utan bör istället stanna hemma med mamma så länge som möjligt.

Det finns såklart mängder med fler lösningar på allas våra problem. Här är bara några som jag kom på under skrivandet av detta inlägg, något som jag sysselsatte mig själv med under tiotalet minuter. Hade utan större problem kunnat hålla på en hel dag…

Antisemitism är en bluff!!!

Som jag redan bevisat i mina två tidigare inlägg om antisemitism (se här och här) så är antisemitism inget annat än en bluff.

Det som gör det hela än mer galet är att ordet antisemit huvudsakligen används mot kristna västerlänningar, d.v.s. så gott som alla som bor här i våra trakter. Men nu är det ju på det lilla viset att man som kristen omöjligen kan vara en antisemit, då Jesus och alla hans apostlar var semiter!

Faktum är att Jesus och hans apostlar och samtliga av de första kristna var judar, israeliter samt semiter!

Faktum är att endast ett litet fåtal judar idag (sefarderna) är semiter. Övriga judar kommer ursprungligen från Östeuropa och är således inte semiter.

Faktum är att de allra flesta semiter idag är araber : uppemot 95 procent av alla världens semiter utgörs av araber.

Araberna är vidare mer släkt med Abraham, Isak och Israel och de nobla israeliterna än den övervägande delen av dagens s.k. israeler är, då den övervägande delen av dagens s.k. israeler ursprungligen kommer från Östeuropa och då inte kan vara släkt med några semiter.

Att kalla en arab för antisemit är således totalt ologiskt och en form av pervers sanningsförvrängning, för hur kan en arab hata sig själv och sitt eget folk — semiterna?

Det är vidare totalt ologiskt att kalla en kristen överhuvudtaget för antisemit, eftersom man då dåraktigt hävdar att den kristne hatar folket som Jesus och hans apostlar och alla de första kristna tillhörde — semiterna.

Ingen kristen kan m.a.o. vara en antisemit, eftersom han då skulle hata sina egna profeter och sin egen Messias och dennes apostlar samt de första kristna.

Ordet antisemit är således ett falskt ord:  ett pk-ord och en kommunistisk teknik vars syfte är att förvränga sanningen och skrämma folk till tystnad — samt att underminera Kristendomen och bringa den och oss alla på fall…

Ikoner från kommunisttiden

Ibland säger bilder mer än tusen ord. Så även i fallen ovan. Vi ser där hur situationen var för den ortodoxa kyrkan under kommunistiden. Kristendomen skulle utrotas fullständigt och totalt. Den intressanta frågan i sammanhanget är följande fråga : Vem eller vilka känner ett sådant hat mot de kristna, Kyrkan, Kristendomen och Kristus att man kan genomföra sataniska handlingar likt dessa?

Kristendomen: lösningen på vårt dilemma

Vi har alla noterat att vårt samhälle blir alltmer sataniserat och sexualiserat för varje dag som går. Det finns en orsak till detta, vårt förfall : avkristnandet av Sverige!

För att vända trenden åt rätt håll så behöver vi återupprätta Kristendomen till dess forna storhet, med allt vad det innebär. Genom att återknyta kyrka och stat så tar vi det första viktiga steget mot detta mål, något som sedan hjälper oss att få bukt med islamiseringen och judefieringen av vårt kära hemland.

Sverige tillhör Kristendomen! — något många verkar ha glömt bort. Sverige måste därför avsekulariseras.

Ateismen måste stoppas, då den är en dödskult avsedd att krossa alla andliga strömningar, då dessa hotar mammonismen, våra ägares religion: Ty de tjänar inte Gud, utan satan själv, dvs mammon, vars tempel är de internationella storbankerna.

Vi måste återinföra söndagsstängt, för alla utom dem som måste arbeta denna dag naturligtvis. En söndag tillägnad shopping är en dag tillägnad mammon. Varje spenderad krona i shopping på en söndag är en bön till mammon. En söndag utan shopping är en dag tillägnad Gud och våra nära och kära. Ett kyrkobesök denna dag är väl spenderad tid.

Redan från dagis måste våra barn lära sig om Jesus Kristus, inget ont kan komma från att göra så. Man måste även återinföra morgonbön och psalmsång i skolan. Barnens väl är alla kristnas högsta prioritet. Ett kristet barn är ett barn som är dygdigt, och kan man få en bättre start på livet än så?

Jesus sa : Låt barnen komma till mig.

Det är nu mer än dags för oss att hörsamma hans vädjan.

Påsk

Silvia under attack

Såg på en annan blogg att Drottning Silvia nu är under attack av svenska judar!De är tydligen uppretade över hennes familjs kontakter med nazister under kriget.

Själv är jag fullkomligt uppretad över hur 100 miljoner kristna mördades i Europa under de två världskrigen av kommunister och andra satanister, och att dessa monster inte ställdes till svars för sina fruktansvärda brott!

Att den svenska monarkin är tänkt att läggas ner känner vi alla till. Det står ju på sossarnas/kommunisternas program att göra så!

Första reella attacken på vårt kungahus företogs som bekant iom mordet på Gustav III, vår siste riktige kung, utfört på order av utomsvenska krafter, dvs den internationella bankkabalen.

Men den svenska monarkin överlevde den attacken och andra senare. T.o.m en fransk dynasti tog vi svenskar till oss, och denna franska dynasti lever och verkar hos oss än idag. Vi svenskar älskar mao vårt kungahus.

Den internationella sataniska bankeliten hatar dock allt vad kungar heter, och man har av den anledningen försökt rensa världen från dessa så förhatliga ledare. Endast ett fåtal monarkier återstår nu i Europa, och dessa är samtliga under attack.

Jag förutspår dock att den ryska monarkin snart kommer att återupprättas, och då tar det hus i helvete för alla kommunister och satanister världen över. Sanna mina ord! För denna monarki kommer att vara kristen och verka i symfoni med den ryska kyrkan och landets djupt fromma ledare med Putin och Medvedev i spetsen.

Så vi behöver nu se till att försvara vår kung och drottning för de djävulska attacker de nu är under. Att våra regenter är kristna är absolut icke-pk, och kanske inser vi nu vad pk egentligen är? Ett sataniskt redskap att underminera alla kristna nationer inifrån!

Den ohejdade invandringen gör det hela än värre, eftersom inga muslimska invandrare uppskattar att deras kung är kristen!

Konspiratörerna måste mao stoppas innan de bringar hela Sverige omkull, något man ämnar göra. Återupprättandet av den Svenska Kyrkan och sann kristendom är lösningen på dessa problem. Sataniseringen av Sverige måste upphöra, och alla som verkar för denna sataniska agenda måste stoppas.

Vladimir Putin: stor kristen ledare!

En av vår tids stora ledare är tveklöst Vladimir Putin. Han har tagit tillbaka kontrollen över det egna hemlandet från de ondskefulla sataniska kommunisterna.

Putin har stoppat press och radio och TV att sprida sin djävulska propaganda, som Simpsons och South Park, allt för att stoppa den ryska ungdomen från att bli korrumperad.

Putin har vidare stoppat de homosexuella från att ha sina äckliga pridemarscher, allt för att stoppa den ryska ungdomen från att bli korrumperad av denna avskyvärda sexuella avart.

Homosexualitet anses för övrigt från ryskt topphåll vara sataniskt, något Moskvas borgmästare, Jurij Luzjkov öppet deklarerade till allmänt bifall från alla sanna ryssar, och något som Putin inte tog avstånd ifrån, vilket är värt vår respekt .

Putin har vidare sett till att återupprätta Kristendomen till dess urgamla position som landets huvudreligion, men det är inte en urvattnad och pk-kontrollerad omoralisk kristendom, utan en rättfärdig sådan – dvs raka motsatsen till vår sataniska svenska version, som enbart har för avsikt att lägga ner Svenska Kyrkan. 

Putins goda arbete för det egna hemlandets bästa väcker beundran världen över, inte enbart hos alla sanna kristna, utan även hos alla sanna godhjärtade människor. Och han omgärdas varje dag av kärleksfulla böner från miljontals människor, något han är mer än väl värd: ty Vladimir Putin är en sann kristen – en av alltför få, åtminstone här på våra breddgrader.

Templet håller på att återuppbyggas

 

En synnerligen intressant websida är the temple institute, för där får vi veta allt som rör det judiska templet och dess återuppbyggnad i Jerusalem, något som nu pågår. Man har redan färdigställt det mesta av inventarierna för templet och håller även på med att bygga det jättelika offeraltaret (uppåt fem meter högt), platsen där alla avskyvärda blodsoffer till demoner ska utföras. Man utbildar vidare i detta nu präster för templet i en speciell prästskola.

Man har alltså för avsikt att rensa tempelberget från moskeer och annat för att därefter bygga upp templet som Rom lade i ruiner, och detta tempel är en plats där man (som vi kan se i bilder från temple institute) kommer att genomföra rituella blodsoffer av lamm och andra djur. Men först ska man offra en röd ko (red heifer).

I moseböckerna kan vi själva läsa om hur dessa avskyvärda blodsriter går till. Sida upp och sida ner står att läsa om saken. Bla så ska man hälla blod på samtliga fyra sidor av offeraltaret (se bilden). Äckligt. Avskyvärt. Sataniskt. Förutom websidan så har temple institute även många You Tube videos man kan titta på. Man är förvånansvärt öppna med vad man ämnar göra.

De flesta judar är såklart sekulära och vill på inget vis bli indragna i denna typ av vidskepelse och satanism med tillhörande blodsoffer, men detta kommer trots det att bli verklighet om templet återuppbyggs. Ingen annan religion pysslar med dessa fasansfulla riter, fast i forntiden var de vanligt förekommande: bla fanns liknande tempel till det judiska på många andra håll, inte minst i Mellanöstern.

Jag såg för övrigt ett program på TV för en tid sedan där man besökte ruiner av nästintill identiska tempel till Salomons, vilka alltjämt finns på andra håll i Mellanöstern. Även vid templet i Uppsala förekom tydligen blodsoffer, och så även vid den legendomsusade drottningen av Sabas tempel. Det judiska templet är mao inget unikt, långt därifrån. Det unika är enbart att man tänker återintroducera dessa sataniska riter på nytt, något som alla sanna människor under Gud nu måste stoppa. Att offra djur i blodsriter på detta avskyvärda och ogudaktiga vis är inget annat än satanism och demondyrkan av värsta sort.

99 procent av britterna vill lämna EU!

Den brittiska dagstidningen Daily Express har nu inlett en kampanj för att landet ska lämna EU, och enligt en egen undersökning man gjort så har man kommit fram till att 99 procent av britterna nu vill säga tack och adjö till den påtvingade unionen med Europa. En union man alltid hatat.

Som tur är så har britterna vägrat att införa euron, och kanske är detta nu vad som kan möjliggöra ett urdragande ur EU?

Vi här i Sverige befinner oss i samma båt som britterna och borde följa deras exempel, dvs att fortast möjligt lämna unionen för att därefter återställa den svenska suveräniteten med allt vad det innebär.

Detta måste ske snarast möjligt – innan EU-skutan kapsejsar och drar alla ombordvarande med sig ner till botten.

Genom att lämna EU-skutan nu så besparar vi oss själva en massa lidande på alla plan, inte minst ekonomiska, men även på det rent svenska planet: för utanför EU så kan vi själva kontrollera våra gränser och själva avgöra vilka som ska få bosätta sig här.

Vi kan då själva börja slå vakt om vårt eget folk och våra egna traditioner samt, viktigast av allt, börja återupprätta Kristendomen till sin forna storhet, bla genom att åter knyta samman stat och kyrka och officiellt erkänna vårt hemland Sverige som kristet.

Men det argument som blir lättast att använda sig av vid urdragandet ur EU är naturligtvis det ekonomiska.

EU har misslyckats kapitalt när det gäller kapitalet, och detta faktum bör vi använda till vår egen fördel, och så snart vi lämnat unionen så måste vi återta kontrollen över våra egna banker och våra egna företag. Inget ska längre säljas ut till utländska intressen. Inget. Det är bättre för oss att lägga ner företag som inte längre går runt, än att sälja bort dem till utomsvenskar.

Som vi ser så blir problemen mångtaliga för oss svenskar så snart vi åter står ensamma, men enade tillsammans, på egna ben igen; men dessa problem kommer inte bli några större problem för oss att lösa. Det enda stora problemet är att befria oss själva från EU-diktaturen. Efter att detta är gjort så kommer allt annat att lösa sig av sig självt. Sanna mina ord.

Intressanta talmudverser

talmud är en mer eller mindre totalt okänd text för alla kristna, och det är på detta vis man, d.v.s. judarna som följer talmud, vill ha det. För som vi själva i talmud kan läsa så anses INTE icke-judar (d.v.s. alla kristna och alla andra människor, vilka alla för övrigt — utan undantag! — är skapade av Gud) vara människor, utan odjur! — på samma nivå som hundar!

Detta medför då, om man följer talmud, att allt som står i Bibeln inte gäller oss, då vi INTE, enligt talmud, är människor, utan odjur!

Vi icke-judar är som icke-människor det alltså helt okej för en jude att lura skjortan av — och t.o.m. döda!

Tio Guds Bud är nämligen satta ur spel när det handlar om andra än judar, enligt alla som följer talmuds läror.

Du skall inte döda betyder således, enligt talmud (något vi själva kan läsa i texterna nedan), Du skall inte döda en jude!

Och när vi i Bibeln läser att man ska var god mot sin nästa så gäller endast detta om nästan är en jude! — allt enligt talmud. Med dessa ondskefulla talmudtexter så sätter man alltså Bibeln ur spel.

Vi kan nu lättare förstå varför man i israel utan problem kan mörda palestinska kvinnor och barn, för dessa människor är inga människor, utan odjur! — som för övrigt enbart ser ut som människor för att de är i judarnas tjänst.

Jag har dock nyheter för alla svarthjärtade talmudister : I sanning är vi människor samtliga (d.v.s. även alla icke-judar) skapade av Gud — i Hans avbild!

talmud må vara gammalt, men texterna studeras flitigt av judar världen över än idag och värdesätts faktiskt ÖVER Moseböckerna, då man genom talmudförklaringarna ger Moses visdomsord dess sanna betydelse — åtminstone enligt dem som följer talmud.

Nedan följer nu några minst sagt intressanta textrader ur judarnas heligaste skrift, talmud. Två ord man bör notera där är Gentile/Gentiles (icke-jude/icke-judar) och Goy/Goys (på svenska Goj/Gojs, vilket är ett hatiskt judiskt skällsord som man använder privat för alla icke-judar, ungefär som att kalla en svart människa för Nigger!).

1. ‘We beg Thee, Oh Lord, inflict Thy wrath on the nations not believing in Thee. Take away, Oh Lord, all hope from them. Destroy all foes of Thy nation.’ -Synagoga Judaica, p. 212. Minhagen, p. 23. Crach Chain, 480 Magah.

2. “The decisions of the Talmud are words of the living God. Jehovah Himself asks the opinion of the earthly rabbis when there are difficult affairs in heaven.” — Rabbi Menechen, Commentary on Fifth Book.

3. “Jehovah Himself studies the Talmud standing, he has such respect for that book.” — Tract Mechillo.

4. “It is more wicked to question the words of the rabbis than those of the Torah.” — Michna Sanhedrin 11:3.

5. “It is forbidden to disclose the secrets of the law. He who would do it would be as guilty as though he destroyed the whole world.” — Jektat Chadasz, 171, 3.

6. “Every goy who studies the Talmud and every Jew who helps him in it, ought to die.” –Sanhedrin 59, aboda Zora 8-6, Szagiga 13.

7. “To communicate anything to a goy about our religious relations would be equal to the killing of all Jews, for if the goyim knew what we teach about them they would kill us openly.” — Libbre David 37.

8. “If a Jew be called upon to explain any part of the rabbinic books, he ought to give only a false explanation. Who ever will violate this order shall be put to death.” — Libbre David 37.

9. “A Jew should and must make a false oath when the goyim asks if our books contain anything against them.”–Szaaloth-Utszabot, Book of Jore Via 17.

10. “The Jews are human beings, but the nations of the world are not human beings but beasts.” — Saba Mecia 114, 6.

11. “When the Messiah comes every Jew will have 2800 slaves.” — Simeon Haddarsen, fol. 56-D.

12. “Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.” -Midrasch Talpioth, p. 225.

13. “As soon as the King Messiah will declare himself, He will destroy Rome and make a wilderness of it. Thorns and weeds will grow in the Pope’s palace. Then He will start a merciless war on non-Jews and will overpower them. He will slay them in masses, kill their kings and lay waste the whole Roman land. He will say to the Jews: ‘I am the King Messiah for whom you have been waiting. Take the silver and gold from the goyim.” –Josiah 60, 6. Rabbi Abarbanel to Daniel 7, 13.

14. “A Gentile girl who is three years old can be violated.” — Sboda Sarah 37.

15. “A Jew may violate but not marry a non-Jewish girl.” — Gad Shas. 2:2.

16. “A Jew may do to a non-Jewess what he can do. He may treat her as he treats a piece of meat.” –Hadarine, 20, Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348.

17. “A Jew may misuse the non-Jewess in her state of unbelief.” — Maimonides, Jak. Chasaka 2:2.

18. “If a goy kills a goy or a Jew he is responsible; but if a Jew kills a goy he is NOT responsible.” –Tosefta. Aboda 8, 5.

19. “It is permitted to kill a Jewish denunciator everywhere. It is permitted to kill him even before he denounces.”–Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 345.

20. “Thou shalt not do injury to thy neighbor (Bible), but it is not said, ‘Thou shalt not do injury to a Goy.’ ” — Mishna Sanhedryn 57.

21. “When you go to war do not go as the first, but as the last, so that you may return as the first. Five things has Kanaan recommended to his sons: ‘Love each other, love the robbery, hate your masters and never tell the truth.’ ” — Pesachis F. 113B.

22. “A Jew is permitted to rape, cheat and perjure himself; but he must take care that he is not found out, so that Israel may not suffer.” — Schulchan Aruch, Jore Dia.

23. “A Jew may rob a goy – that is, he may cheat him in a bill, if unlikely to be perceived by him.” Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348.

24. “If a goy wants a Jew to stand witness against a Jew in a Court of Law, and if the Jew could give fair evidence, he is forbidden to do it; but if a Jew wants a Jew to be a witness in a similar case against a goy, he may do it.” — Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 28, Art. 3 and 4.

25. “Those who do not confess the Torah and the Prophets must be killed. Who has the power to kill them, let them kill them openly with the sword. If not, let them use artifices, till they are done away with.” –Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 425.5.

26. “All property of other nations belongs
to the Jewish nation, which, consequently, is entitled to seize upon it without any scruples. An orthodox Jew is not bound to observe principles of morality towards people of other tribes. He may act contrary to morality, if profitable to himself or to Jews in general’ “–Schulchan Aruch. Choszen Hamiszpat 348.

27. “Should a Jew inform the goyish authorities that another Jew has much money, and the other will suffer a loss through it, he must give him emuneration.”–Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388

28. “How to interpret the word ‘robbery.’ A goy is forbidden to steal, rob, or take women slaves, etc., from a goy or from a Jew. But a Jew is NOT forbidden to do all this to a goy.”–Tosefta, Qubda Zara, 5.

29. “On the house of the goy one looks as on the fold of cattle.” — Tosefta, Erabin VZZ, 1.

30. “All vows, oaths, promises, engagements, and swearing, which, beginning this very day or reconciliation till the next day of reconciliation, we intend to vow, promise, swear, and bind ourselves to fulfill, we repent of beforehand; let them be illegalized, acquitted, annihilated, abolished, valueless, unimportant. Our vows shall be no vows, and our oaths no oaths at all.” — Schulchan Aruch, Edit. 1, 136. (This is the Jewish Kol Nidre [’All Vows”] Oath that is sung as a chant at each Yom Kippur [Jewish Day of Atonement] service.)

31. “Everything a Jew needs for his synagogue ritual no goy is permitted to manufacture, but only a Jew, because this must be manufactured by human beings and the Jew is not permitted to consider the goyim as human beings.” — Schulchan Aruch, Orach Chaiw 14, 20, 32, 33, 39. TaImud Jebamoth 61.

32. “A Jewish mid-wife is not only permitted but she is compelled to help a Jewish mother on the Jewish Sabbath and when so doing to do anything which otherwise would desecrate the Sabbath. But it is forbidden to help a non-Jewish woman even if it should be possible to help her without desecrating the Sabbath, because she is to be considered only as an animal.” — Schulchan Aruch, Orach Chaim 330.

33. “At the time of the Cholhamoed the transaction of any kind of business is forbidden. But it is permitted to cheat a goy, because cheating of goyim at any time pleases the Lord.” — Schulchan Aruch, Orach Chaim 539.

34. “The Jews are strictly forbidden to cheat their brothers and it is considered cheating already if one-sixth of the value has been taken away from him. Whoever has cheated his brother has to return it to him. Naturally all that only holds towards the Jew, to cheat a goy he is permitted and he is not permitted to return to him what he cheated him out of. Because the Bible says: ‘Thou shalt not cheat thy next brother,’ but the non-Jews are not our brethren, but as mentioned above, worse than dogs.” — Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 227.

Ingen kristen, muslim, buddhist, hindu eller någon annan människa överhuvudtaget kan läsa talmudverserna ovan utan att därefter må illa. Av den anledningen talas det tyst om dessa passager. Men faktum är att alla rabbiner känner till det här, och man sprider vidare dessa sataniska hatläror till sina församlingar. Enligt talmud så är alltså 99, 5 % av världens befolkning inga riktiga människor, utan odjur — på samma nivå som hundar! Vi är alltså, enligt talmud, djur som enbart ser ut som människor för att det ska bli behagligare för våra judiska härskare att se på oss. Allt detta står att läsa i talmud. Faktum.

Sverigedemokraternas problem

Det stora misstaget med Sverigedemokraterna är att man inte är ett kristet parti, för som sekulärt parti är man ett kommunistiskt parti. En sekulär värld är en kommunistiskt värld, något få insett. Vi har nu i sanning att välja mellan andlighet och ateism/sekularism/kommunism.

Visserligen så ser man inom SD hellre kristen invandring från Mellanöstern än muslimsk, men man förstår inte att Sverige varit kristet i tusen år och att denna kristna tradition är vad som gjort landet till vad det är, eller rättare sagt till vad det var för ett par decennier sedan.

Vårt kristna arv måste försvaras, för vad kommer annars hända med Svenska Kyrkans tusentals kyrkor, inklusive våra inte sällan 7-800 år gamla katedraler?

SD har en poäng när man kritiserar kyrkan, för kyrkan vi har idag är en falsk kyrka, en kyrka som hyllar sex och snusk och allmänt omoraliskt leverne.

Vi bör fråga oss själva varför detta har inträffat och därefter åtgärda problemet, istället för att som nu vända vår egen kyrka och landets själ ryggen. För om vi återupprättar den svenska kyrkan, bla genom att återinföra morgonbön och ämnet kristendom i skolan, så kommer alla andra problem att lösa sig automatiskt. Garanterat!

Ingen förlorar på att vi återkristnar Sverige, snarare tvärtom.

Hemligheten för politisk framgång är att stärka vår kyrka genom att få den att hylla dygdigt leverna, istället för motsatsen – det som nu sker.

Att driva en nationalistisk politik utan en kristen grund är ett recept för misslyckande med påföljande misär för alla och envar. I Tyskland på 30 talet begick man detta kardinalfel, med katastrofala konsekvenser som resultat. Hade Hitler varit kristen hade världen idag blomstrat.

Alla anti-kristna projekt är av ondo, och alla som driver denna typ av projekt är onda. Den kristna moralen och läran i övrigt måste inkluderas i dagens politik, och så länge som SD inte vill göra så … så arbetar man mot det egna hemlandet och för utomsvenska anti-kristna intressen.

Putin: världens sista hopp?

Många kristna världen över ser i Vladimir Putin Kristendomens sista hopp.

Kristendomen är under attack, och inte ens den katolska kyrkan verkar längre orka försvara sin egen religion: allt fler eftergifter gentemot judar och andra kompromiserar nu den kristna läran. Att inte ens Italien är ett kristet land, utan sekulärt, är ett talande bevis (åt fel håll) på saken.

I Ryssland går man istället åt ett annat håll: man befäster Kristendomen! – något de 200 nya kyrkor som nu ska byggas i Moskva är ett talande bevis (åt rätt håll) på.

Alla som någon gång tittat på Russia Today märker en klar skilland mellan den och andra internationella nyhetskanaler: något annat än den pk-kontrollerade nyhetsförmedlingen, den vi får här hemmavid, delges oss ofta där.

Vladimir Putin är en djupt troende ryskortodox kristen ledare, en som värnar om sina egna medborgare och det egna hemlandet, dess religion och traditioner. Önskar vi hade ett par liknande ledare här i Sverige, istället för de genomfalska kommunistiska lögnhalsarna som för närvarande förpestar våra liv. 

Kristendomen är nyckeln till frihet från den internationella bankgangsterkabalen som äger oss alla. Genom att försöka leva enligt den kristna moralen, dvs dygdigt, istället för att låta oss bli korrumperade av ägarnas ondskefulla irrläror, som den att det är bra och helt normalt att praktisera homosexualitet, så kan vi bringa ordning och reda i Sverige och världen i övrigt.

Kyrka i Jerusalem utsatt för mordbrand

Något som knappt har blivit rapporterat om här i svenskt media är den terroristattack som en över hundra år gammal kyrka i Jerusalem blev utsatt för i fredags.

Detta hänger säkerligen ihop med att terroristerna var judar!

Dessa terrorister försökte alltså bränna ner kyrkan i fråga, men som tur var så klarade den sig, fast skadorna var trots det omfattande. Det handlade alltså om en mordbrand!

Vi behöver inse att Israel är en judisk stat, den enda stat i världen som öppet får vara nationalistisk. Vi bör vidare inse att man inte vill ha några andra religioner i landet än den egna, inte ens Kristendomen!

Israel är ju tänkt att vara det judiska folkets eget hemland, så hur kan man då samtidigt ha en massa kyrkor och moskéer där, vilka dessutom är i fullt bruk?

Man har även för avsikt att bygga upp templet igen, något man förresten redan pysslar med och samlar in pengar till.

Detta har få kristna insett. De har inte heller insett att Kristendomen endast behövs så länge som den stödjer Israel mot Islam och hjälper Israel och dess sympatisörer när det gäller krigandet i området runt omkring.

Iran står nu näst på tur!

71 % av alla israeler vill få igång detta krig mot Iran så fort som möjligt, något man dock ämnar använda USA och dess allierade till. Själva tänker man så klart inte vara med och kriga, eftersom man då kommer att förlora många egna pojkar och flickor: bättre att offra väst kristna ungdomar på slagfältet!

Det kristna väst ska alltså kriga för Israel, något som Jesu kärleksbudskap dock förbjuder oss att göra, men vi gör det likafullt ändå, och nu vet vi varför?

De kristna sionisterna har mao gått på världens blåsning, något man först kommer att inse den dag då kyrkorna i Israel stängs och omgörs till bostäder, kontor eller museum.

Få kristna har vidare insett att runt 10 procent av alla palestinier är kristna, och att dessa kristna har bott i området sedan Jesu tid och således är släkt med israeliterna och apostlarna. Dessa kristna är semiter, något bara som allra mest 20 procent av alla judar är.

Att ogilla palestinierna är mao att praktisera antisemitism (ett blufford när det används mot folk som ogillar judar, då de flesta judar ej är semiter, utan av östeuropeiskt ursprung).

Lägg därför märke till att man alltid talar om palestinierna som palestinier, araber eller muslimer. Ytterst sällan hör vi att dem som mördats av Israel var kristna!

I Israel så förföljer man som bekant och sedan lång tid tillbaka sina egna kristna-judar, de sk messianska judarna; och kanske inser vi först när vi inser detta mindre angenäma faktum, vad gäller de av israelerna stackars utsatta och hårt ansträngda messianska judarna, vilka för övrigt är lika mycket judar som alla andra judar, vad man anser om kristna överlag, dvs oss och övriga kristna världen över?

Jimmy Åkesson inte välkommen på nobelfesten

Det är naturligtvis skandalöst att inte samtliga riksdagspartiledare är välkomna vid nobelfestligheterna. Att en viss Michael Sohlman, en internationalist, dvs en icke-patriot, på eget bevåg tar avstånd från Jimmy Åkesson är snudd på kriminellt.

I alla år var de äckliga svenska kommunistledarna välkomna, men en svensk patriot är det inte idag. En äcklig liten kommunistledare som Lars Ohly – som öppet tar avstånd från sin egen kung! –  är alltså välkommen, men en person som hyllar sin egen kung är det inte!

Visserligen så är Åkesson en omogen och överimpulsiv liten pojkspoling : sättet han lämnade Storkyrkan på i protest var enbart pinsamt att se, och att han sedan även lämnade Svenska Kyrkan var ynkligt och opatriotiskt; men Ohly är ändå långt mer ohygglig i allt han företräder – världskommunism.

Att en svensk partiledare lämnar Svenska Kyrkan är för övrigt totalt osvenskt, och något som nu kommer att bidra till Sveriges fall än mer och än snabbare. Åkesson har nu förlorat mitt stöd, och det blir alltmer uppenbart att partiet verkligen är toppstyrt av israelvänliga intressen, dvs icke-kristna intressen.

Vi behöver inse att Kristendomen är en grundläggande del i återupprättandet av Sverige som en fri suverän nation. Allt tjafs om islamisering blir ju vidare ointressant om inte Kristendomen finns med i debatten.

Sverige har varit kristet i 1000 år, något vi bör reflektera över!

Utan Kristendomen dör Sverige. Vad ska tex alla våra kyrkor användas till?

Den internationella bankgangstereliten hatar Kristendomen över allt annat, och att än mer underminera Svenska Kyrkan på det vis Åkesson och hejdukar nu gjort är ännu ett par spikar i kistan för vår urgamla religion med dess moraliska värderingar och sanningar i övrigt.

Åkesson är en kommunist, för det stora målet för kommunismen är att lägga ner Kristendomen och stjäla alla dess tillgångar, speciellt vad gäller det ekonomiska, politiska och andliga/moraliska inflytandet man har.  

Läste nyligen att man i Moskva nu planerar att bygga 200 nya kyrkor!, något som effektivt motarbetar kommunismen där, och på ett liknande vis behöver vi här i Sverige nu handla.

Det var dock bra att Sverigedemokraterna tog sig in i Riksdagen, men att hoppas på dem när det gäller att rädda landet från total undergång, något som nu står för dörren, är att hoppas på för mycket.

Ett andligt uppvaknande är vad som behövs och där har kyrkan en viktig roll att spela – om den tillåts göra så.

Päivi Räsänen står upp för Kristendomen och moraliskt leverne

I Finland har i dagarna någonting stort inträffat när den kristdemokratiska ledaren Päivi Räsänen offentligt tog avstånd från praktiserandet och hyllandet av homosexualitet. Stort gjort.

I väst så håller nu som bekant Kristendomen på att avvecklas, något som bla beror på att man nu blivit infiltrerade av ondskefulla omoraliska kommunistälskande fähundar. Att praktisera homosexualitet är totalt omoraliskt och något samtliga världsreligioner klart tar avstånd ifrån, och alla som hävdar motsatsen är inga kristna.

Man kan inte leva ut sin homosexualitet och njuta av det och samtidigt hävda att man är kristen och lever enligt Jesus läror!

Att tusentals finländare nu lämnat Finska Kyrkan i protest är bara bra, då deras sort av moral och förvanskad kristendom inte hör hemma i kyrkan.

Räsänen säger:

Kyrkan borde stå på den bas den har, och det är bibeln och bibelns budskap. Bibelns åsikt är att äktenskapet borde vara bara för man och kvinna. Detta kan inte förändras. Vi kan inte förändra bibelns budskap.

Räsänen har så klart fullständigt rätt i allt hon säger. Hon är således mot sk samkönande äktenskap samt homosexuellas krav på att få adoptera barn, något jag själv håller med om till fullo. Dessa människor lever ut sina sjuka lustar och lever i värsta tänkbara synd.

Att vara homosexuell är inget problem för Kyrkan eller världens övriga religioner, något även Dalai Lama påpekat, då vi alla är syndare; problemet är att vilja leva ut sina homosexualitet, istället för att arbeta bort den eller åtminstone hålla den under kontroll på det vis Kristendomen lär.

Än värre blir det nu när homosexuella inte bara lever ut sin homosexualitet, utan vidare predikar homosexualitetens falska evangelium till barn och ungdomar redan från dagis! Detta är inget annat än värsta sortens hjärntvättning och ett sätt att korrumpera ungdomen på, något våra omoraliska och ogudaktiga skitskolor är mästare på.

Kyrkan är under attack av den internationella bankeliten, som hatar allt som har med Kristendomen att gör. Det är denna bankelit som nu via media, som man kontrollerar, sprider den homosexuella propagandan. Avsikten är att krossa familjen, den kristna moralen och driva oss alla ner i andlig och moralisk misär.

Slutmålet man har är att göra sig av med oss, något man får göra när graden av synd nått en viss nivå. Dydgiga människor får man nämligen inte skada!

Huruvida Päivi Räsänen känner till det sistnämnda eller inte låter jag vara osagt, men jag hyllar henne trots det för hennes mod att i PK-tider som dessa våga stå upp för sanningen och moralen och Kristendomens urgamla eviga sanningar och levnadsregler. Att hon dessutom står upp för Yttrandefriheten, som nu i det närmaste tycks vara satt ur spel, är underbart att se.

Svenska kristdemokrater: vakna upp och lär av fru Räsänen!

Eva Brunne borde bli politiker för kommunisterna

Att man hade en samling i Storkyrkan för våra politikerpudlar var bra och fint, då Sverige nu håller på att avkristnas med rasande fart.

Tyvärr så tog inte den kvinnliga politikerprästen och pk-kontrollerade Eva Brunne  (som jag inte kände till innan igår) tillvara på detta unika tillfälle att sprida lite ord av visdom till de församlade. Hon valde istället att hålla en kommunistpredikan. Hon borde skämmas och nu få sparken.

Brunne är som vi kan läsa på Wikipedia en socialdemokrat, dvs medlem av ett världsomspännande kommunistiskt projekt som vill avveckla Kristendomen! Brunne är alltså så blåst att hon hyllar socialismen/kommunismen när denna ideologi vill lägga ner kyrkan!

Hon är vidare homosexuell och lever i en relation med en annan kvinna. Hon lever då inte enligt Guds lagar, något alla själva kan konstatera i Bibeln. Hon lever alltså enligt sin egen religion ett totalt omoraliskt liv! Men trots det har hon mage att tala till svenska folket om moral.

Brunne inbillar sig dåraktigt att Jesus anser att det är bra och riktigt att leva ut sin homosexualitet, något det inte finns det minsta stöd för i Bibeln, snarare tvärtom! Hon är en ondskefull bedragare och vilseledare av den svenska ungdomen och folk i gemen.

Kristendomen är under attack, och med kommunistpräster av skitkaraktär som Brunne så kommer Svenska Kyrkan snart att vara borta. Bara igår så läste jag för övrigt flera blogginlägg där folk nu, pga av Brunnes utspel mot Sverigedemokraterna, tänker tacka för sig och lämna hennes omoraliska kommunistkyrka en gång för alla.

Jag har länge övervägt att göra så själv, men så länge som vi har en handfull dygdiga präster kvar så känns det svårt att lämna dem i sticket till Brunne och resten av de socialistkommunistiska skitprästerna. Vi får nu hoppas att man från insidan kan få bort denna avskyvärda människa från kyrkan innan hon förstör ännu mer för oss alla.

På många bloggar (ej skriva av Sverige-demokrater) har jag dessutom läst man nu vill stoppa alla band mellan Svenska Kyrkan och Riksdagen. Tack för det, Brunne, du utförde ditt kommunistuppdrag igår på ett suveränt vis. Du borde vara stolt över det vis du nu underminerar vår urgamla svenska kyrka!

Mitt förslag till Brunne och alla andra svenska skitpräster är att lämna kyrkan och börja arbeta politiskt, och då för deras älsklingsparti kommunisterna. För snart blir detta deras verklighet ändå när de kyrkliga intäkterna inte längre räcker för att betala deras stora feta löner och de måste söka sig ut på arbetsmarknaden.

Brunne hade blivit en superbra kommunist, eftersom kommunismen/socialismen (två olika namn på samma sak) inget annat är än den politiska grenen av satanism. Kommunisternas favoritsysselsättning under ryska och spanska revolutionerna var att döda präster och nunnor och att bränna ner deras kyrkor, och denna ideologi älskar Brunne.

Rowan Williams och attacken på den anglikanska kyrkan

Rowan Williams, ärkebiskopen av Canterbury, gör sitt bästa att försvara den anglikanska kyrkans heder gentemot de sk humanistiska intressen som försöker bringa den på fall, och som vanligt så är det med den kommunistiska pk-tekniken humanisterna genomför sina attacker.

Homosexualitet är inte och har aldrig varit ett problem för kyrkan … så länge som man inte lever ut den i sodomi. Problemet är när man blir en praktiserande homosexuell, eftersom man då begår en dödssynd. För som vi alla vet så är det illa nog att tänka syndiga tankar, men det är sju resor värre att leva ut dem i världen.

Alla som läst lite bibel vet att Jesus uppmanade en prostituerad kvinna att sluta synda, och på samma vis är läget för alla andra som styrs av sina sjuka sexuella lustar : de måste arbeta bort dessa lustar om de vill leva på det vis Jesus föreslår, dvs dygdigt, och INTE leva ut dem!

Rowan Williams har nu på nytt fått en hel del kritik från sodomiter och andra humanister när han ståndaktigt vägrar att låta praktiserande homosexuella bli biskopar: endast homosexuella som inte lever i en relation med en av samma kön kan komma i fråga för dessa positioner inom hans kyrka. Precis som det ska vara.

Tyvärr så blir Williams med största säkerhet efterträdd av en pk-tränad luspudelärkebiskop, en luspudel som då omedelbart installerar ett par sodomiter till biskopar, något som då troligen innebär den anglikanska kyrkans totala sammanbrott.

Sodomi är nämligen ett av våra ägares favoritsätt att attackera Kristendomen på. Man har som vi alla vet nu de senaste 20 åren mer eller mindre gjort detta avskyvärda tilltag rumsrent i relationer mellan man och kvinna, men man har för avsikt att ta det hela än längre… mycket längre, och mycket lägre : man vill göra oss till djur.

Och inget vi vanliga normala människor har att säga om saken bryr man sig om : i Kalifornien så röstade tex nyligen 70% av befolkningen emot sk samkönade äktenskap. Men detta lilla bakslag löste man enkelt genom att installera en domare av sort sodomit som helt sonika godkände dessa äktenskap ändå.

Man körde alltså över folket och deras önskan om att få leva dygdigt. Om inte detta är ett bevis på att vi alla nu lever i ett totalitärt kommunistsamhälle … så säg?

Kyrkan är ägarnas dödsfiende, och allt dessa mördare kan göra för att krossa den och Kristendomens eviga moraliska sanningar har man för avsikt att göra.

Benedictus och ärkebiskopen

Det kanske mest oförglömliga ögonblicket från Benedictus XVI historiska statsbesök i Storbritannien var nog när han och ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, tillbringade ett par minuter tillsammans i stilla bön vid Edward Bekännarens skrin.

Godhjärtade hyllningar till påven

Hur någon kan kalla den ödmjuke gamle munken i bilden för en fiende till mänskligheten är inte bara hutlöst utan även ondskefullt. Titta på barnen i bilden (från London) och se där själv hur älskad Benedictus XVI är av alla som träffar honom och som känner till vem han är.

Ondskefulla protester mot påven

En liten skara extremister av alla de slag protesterade som bekant mot påven vid hans besök i London. De beslöjade figurerna i bilden, omöjligt att avgöra om de är kvinnor eller män, drog sitt strå till stacken.

Ökände extremateisten Richard Dawkins höll tal och inledde med att öppet kalla den 83 år gamle och djupt fromme lille munken Benedictus XVI (en man som mot sin egen vilja utnämndes till påve, och som bad om (men fick avslag) att få dra sig tillbaka till privatlivet redan för 10 år sedan!) … för en ”enemy of humanity!”

Hur kan en man som företräder Jesus Kristus kyrka och kärleksbudskap vara en fiende till mänskligheten? Ungefär som att säga samma sak om Jultomten. Att kalla den ödmjuke munken som vigt sitt liv till att tjäna Gud och mänskligheten för något sådant är som vi alla inser ett första klassens bedrägeri.

Ondskan som denne Dawkins och hans humanister, dessa kommunister, företräder är nu uppenbar för alla att se. De vill att vi ska bo i en modern version av Sovjetunionen (dvs ett land helt utan andlighet) där alla ska slava för staten som små myror, för att sedan när man inte orkar längre ges dödshjälp på samma vis som nu sker med gamla sjuka hundar…

Benedictus XVI skriver världshistoria

Ingen kan väl ha undgått att notera att världshistoria nu utspelar sig i Storbritannien?

Benedictus XVI:s besök där överskuggar alla andra nyheter, och varje timme så skakar han genom sin blotta närvaro i öriket om hela den brittiska nationen och dess folk, detta en gång så nobla och djupt kristna folk.

Den anglikanska kyrkan har sedan lång tid tillbaka befunnit sig i kris, attackerad som den varit – och alltjämt är – av sekulära och extrem-ateistiska strömningar och organisationer.

Aggressiva feminister, humanister och andra kommunister har länge gjort sitt bästa/värsta för att underminera denna urgamla institution av godhet och visdom, och inte blev det bättre när personer som hyllar sexuella avarter och allmänt snusk krävt att bli accepterade som normala medlemmar av den kristna familjen – trots att de enligt moralens eviga lagar aldrig har rätt att bli det tills dess de väljer att sluta med sina dödssynder och börjar sträva efter att leva dygdigt.

Tack och lov så vägrar Benedictus XVI och kyrkan han företräder att ge efter för sekularisternas krav på ”reformer”, då man vet att ett sådant steg ofelbart kommer leda oss alla i fördärv och till alla kyrkors fördärv.

Rom står alltjämt för de kristna moraliska värderingarna, nu som en av de sista försvararna av dessa dygder i Europa.

Rom är dock under attack, precis som Canterbury och York, men genom att Benedictus XVI nu företar en pilgrimsresa i landet på andra sidan Engelska kanalen så har Kristendomen – inte bara i England och Skottland, utan världen över – fått sig en välbehövlig vitamininjektion. Inte en dag för tidigt, men kanske ett par decennier för sent?

Gripande scener fick vi i alla fall idag se när påven besökte Westminster Abbey – ett världshistoriskt ögonblick – och där höll gudstjänst med ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams: påven var rörd till tårar, dock utan att gråta, över den värme och kärlek som visades honom. Han blev tom omkramad och kysst på båda kinderna av den 23 år yngre ärkebiskopen.

I 500 år har världen väntat på att dessa båda kyrkor ska försonas, och nu efter dagens osannolika händelser så är denna dröm på väg att förverkligas. Exakt hur långt denna försoning kommer att gå är ännu oklart, men att någonting stort nu är på gång vad gäller världens kristna församling är uppenbart. 

Kristendomen håller nu på att återupprättas till sin forna storhet, något som då betyder slutet på den internationella bankgangsterverksamheten och odygdiga människors sätt att leva överallt.

Aggressiv sekularism

När Benedictus XVI talade idag i Edinburgh så nämndes termen ”aggressiv sekularism” – en  farsot som nu härjar i världen, men speciellt här hos oss i väst. Denna typ av cancer är injicerad i vårt samhälle av våra ägare, dessa kommunister, och det man hoppas uppnå är utplånandet av Kristendomen.

Av den anledningen så hyllar jag Benedictus XVI och hans mission att återställa ordningen här i Europa genom att på nytt göra Kristendomen, kontinentens urgamla religion, och dess moral till en hjärtesak för alla europeer. För kanske kan vi då äntligen få dygdiga politiker som ledare, istället för de odygdiga fähundar och lögnaktiga luspudlar som för närvarande håller på att förvandla vårt land till den nya tidens Sodom.

Vad dessa pudlar ställt till med känner alla sanna svenskar till. Men värre kommer det att bli, för man är inte nöjda förrän vi alla förvandlats till liberala och toleranta sk humanister – dvs omoraliska aggressiva kommunister och värre.

Benedictus XVI, den lågmälde och ödmjuke 83 årige påven, befinner sig nu på en historisk resa : det första statsbesök en påve någonsin gjort till Storbritannien, och han har välkomnats med öppna armar av alla britter – borträknat alla odygdiga aggressiva sekularister, ateister och sodomiter – vilka dock är en minoritet och inga sanna britter, då de inte vill det egna hemlandet väl, då de hyllar sex snusk och våld.

Påvens besök har till uppgift att lyfta Kristendomen ur satanismens klor och hjälpa Jesus heliga budskap att nå tillbaka ut till massorna, vilka nu har blivit förförda av mammons ondskefulla anti-religion med dess sexfixerade budskap.

Sex, sex och mera sex, med vem som helst och med hur många som helst, så ofta som möjligt och från så unga år som möjligt, och på alla sätt som tänkas kan, ju mer perverst, desto bättre … är mottot för dagen från det totalt anti-kristna etablissemanget och dess högborg, pudelministeriet i Stockholm!

Synd att Benedictus XVI inte besöker Sverige, detta syndens näste, en plats långt mycket syndigare än Storbritannien, för vi hade behövt lite hjälp även vi med att återställa ordningen. Den svenska kyrkan är dock nu troligen bortom all hjälp, speciellt som den nu öppet hyllar allehanda dödssynder – som abort och homosexualitet.

Allt sex och snusk och våld vi matas med nuförtiden, redan från dagis, kommer från anti-kristna personer och organisationer. Faktum.

En stark och sann kyrka hade aldrig tillåtit detta att ske. Faktum.

En sann och stark kyrka är vidare det bästa receptet som finns för fred och frihet. Faktum.

Talmuds syn på Kristendomen

Här kan vi läsa vad talmud (oerhört viktiga och heliga judiska texter som flitigt studeras av judar världen över än idag, inte minst av alla rabbiner) har att säga om Kristendomen. Ingen angenäm läsning – och definitivt inget man, dvs judarna, vill vi ska känna till.

Hilkhoth Maakhaloth Christians are idolaters, must not associate.
Abhodah Zarah (22a) Don’t associate with gentiles, they shed blood
Iore Dea (153, 2). Must not associate with Christians, shed blood
Abhodah Zarah (25b). Beware of Christians when walking with them.
Orach Chaiim (20, 2). Christians disguise themselves to kill Jews.
Abhodah Zarah (15b) Christians have sex relations with animals.
Abhodah Zarah (22a) Suspect Christians of intercourse with animals.
Schabbath (145b) Christians unclean because they eat accordingly
Abhodah Zarah (22b) Christians unclean because not at Mount Sinai.
Iore Dea (198, 48). Clean female Jews contaminated by Christians.
Kerithuth (6b p. 78) Jews called men, Christians not called men.
Makkoth (7b) Innocent of murder if intent to kill Christian.
Orach Chaiim (225, 10) Christians and animals grouped.
Midrasch Talpioth 225 Christians created to minister to Jews.
Orach Chaiim 57, 6a Christians to be pitied more than sick pigs.
Zohar II (64b) Christian idolaters likened to cows and asses.
Kethuboth (110b). Psalmist compares Christians to unclean beasts.
Sanhedrin (74b). Tos. Sexual intercourse of Christian like beast.
Kethuboth (3b) The seed of Christian is valued as seed of beast.
Kidduschim (68a) Christians like the people of an ass.
Eben Haezar (44,8) Marriages between Christian and Jews null.
Zohar (II, 64b) Christian birth rate to be diminished materially.
Zohar (I, 28b) Christian idolaters children of Eve’s serpent.
Zohar (I, 131a) Idolatrous people (Christians) befoul the world.
Emek Haschanach (17a) Non-Jews’ souls come from death and its shadow.
Zohar (I, 46b, 47a) Souls of gentiles have unclean divine origins.
Rosch Haschanach (17a) Non-Jews souls go down to hell.
Iore Dea (337, 1). Replace dead Christians like lost cow or ass.
Iebhammoth (61a) Jews called men, but not Christians called men.
Abhodah Zarah (14b) T. Not to sell religious works to Christians.
Abhodah Zarah (78) Christian churches are places of idolatry.
Iore Dea (142, 10) Must keep far away physically from churches.
Iore Dea (142, 15) Do not listen to church music or look at idols.
Iore Dea (143, 1) Must not rebuild homes destroyed near churches.
Hilkoth Abh. Zar. (10b) Jews must nor resell broken chalices to Christians.
Schabbath (116a) Tos. Gospels called volumes of iniquity, heretical books.
Schabbath (116a). Talmudists agree that books of Christians to be burned.
Abhodah Zarah (2a). Festivals of Christians called days of calamity.
Abhodah Zarah (78c). Christian feast days despicable, vain and evil.
Abhodah Zarah (6a). Forbidden to observe Christian Christmas day.
Hikoth Akum (ch.IX). Forbidden to celebrate Easter and Christmas.
Chullin (91b) Jews possess dignity even angels cannot share.
Sanhedrin, 58b To strike Israelite like slapping face of God.
Chagigah, 15b A Jew considered good in spite of sins he commits.
Gittin (62a) Jew stay away from Christian homes on holidays.
Choschen Ham. (26,1) Jew not sue before a Christian judge or laws.
Choschen Ham (34,19) Christian or servant cannot become witnesses.
Iore Dea (112, 1). Eating with Christians, breeds familiarity.
Abhodah Zarah (35b) Not drink milk from cow milked by Christian.
Iore Dea (178, 1) Not imitate Christian customs, even hair-comb.
Abhodah Zarah (72b) Discard wine touched by Christians.
Iore Dea (120, 1) Bought-dishes from Christians to be well-washed.
Abhodah Zarah (2a) Avoid all, for 3 days before Christian festivals.
Abhodah Zarah (78c) Christian festivals regarded as idolatry.
Iore Dea (139, 1) Avoid things used in Christian worship.
Abhodah Zarah (14b) Don’t sell Christians articles for worship.
Iore Dea (151, 1) H. Don’t sell water to Christians for baptisms.
Abhodah Zarah (2a, 1) No trade with Christians on feast days.
Abhodah Zarah (1, 2) Now such trade permitted.
Abhodah Zarah (2aT) Trade because they have money to pay.
Iore Dea (148, 5) If Christian not devout, send him gifts.
Hilkoth Akum (IX, 2) Send gifts to Christians only if irreligious.
Iore Dea (81, 7 Ha) Christian wet-nurses dangerous.
Iore Dea (153, 1 H) Christian nurse will lead children to heresy.
Iore Dea (155, 1). Avoid unknown Christian doctors.
Peaschim (25a) Avoid medical help from idolaters (Christians).
Iore Dea (156, 1) Avoid Christian barbers unless escorted by Jews.
Abhodah Zarah (26a). Christian midwives dangerous when alone.
Zohar (1, 25b) Those good to Christians never rise when dead.
Hilkoth Akum (X, 6) Help needy Christians if it will promote peace.
Iore Dea (148, 12H) Hide hatred for Christians at celebrations.
Abhodah Zarah (20a) Never praise Christians lest it be believed.
Iore Dea (151, 14) Don’t praise Christians to add to glory.
Hilkoth Akum (V, 12) Quote Scriptures to stop mention of their god
Iore Dea (146, 15) Christian religious articles contemptible.
Iore Dea (147, 5) Deride Christian religious articles.
Hilkoth Akum (X, 5) No gifts to Christians, gifts to converts.
Iore Dea (151, 11) No gifts to Christians, encourages friendship.
Iore Dea (335, 43) Exile for that Jew who sells farm to Christian.
Iore Dea (154, 2) Forbidden to teach a trade to a Christian.
Baba Bathra (54b) Christian property belongs to first claimant.
Choschen Ham (183, 7) Keep what Christian overpays in error.
Choschen Ham (226, 1) Jew may keep lost property of Christian.
Baba Kama (113b) It is permitted to deceive Christians.
Choschen Ham (183, 7) Jews divide what they overcharge Christians.
Choschen Ham (156, 5) Must not take Christian customers from Jews.
Iore Dea (157, 2) H May deceive all who believe Christian tenets.
Abhodah Zarah (54a) Usury practiced on Christians or apostates.
Iore Dea (159, 1) Usury permitted now for any reason to Christians.
Baba Kama (113a) Jew may lie and perjure to condemn a Christian.
Baba Kama (113b) Name of God unprofaned when lying to Christians.
Kallah (1b, p.18) Jew may perjure himself with a clear conscience.
Schabbouth Hag. (6d). Jews may swear falsely by use of subterfuge.
Zohar (1, 160a). Jews must always try to deceive Christians.
Iore Dea (158, 1) Do not cure Christians unless it makes enemies.
Orach Cahiim (330, 2) Not assist Christian’s childbirth on Saturday
Choschen Ham.(425, 5) Unless Torah believer, don’t prevent death.
Iore Dea (158, 1) Christians not enemies must not be saved either.
Hilkkoth Akum (X, 1) Do not save Christians in danger of death.
Choschen Ham (386, 10) A spy may be killed even before he confesses.
Abhodah Zarah (26b) Apostates to be cast into well, not rescued.
Choschen Ham (388,15) Kill all who give Jews’ money to Christians.
Sanhedrin (59a) ”Prying into Jews’ ”Law” to get death penalty.
Hilkhoth Akum (X, 2) Baptized Jews are to be put to death.
Iore Dea (158, 2) Hag. Kill renegades who turn to Christian rituals.
Choschen Ham (425, 5) Those who do not believe in Torah to be killed
Hilkhoth tesch.III, 8 Christians deny the ”Law” of the Torah.
Zohar (I, 25a) Christians to be destroyed as idolaters.
Zohar (II, 19a) Captivity of Jews end when Christian princes die.
Zohar (I, 219b) Princes of Christians are idolaters, must die.
Obadiam When Rome is destroyed, Israel will be redeemed.
Abhodah Zarah (26b) T. Even the best of the Goim should be killed.
Sepher Or Israel 177b If Jew kills Christian commits no sin.
Ialkut Simoni (245c) Shedding blood of impious sacrifice to God.
Zohar (II,43a). Extermination of Christian necessary sacrifice.
Zohar (L, 28b, 39a) High place in heaven for all who kill idolaters.
Hilkhoth Akum (X, 1) Make no agreement, show no mercy to Christians
Hilkhoth Akum (X, 1) Turn them away from their idols or kill.
Hilkhoth Akum (X, 7). Allow no idolators to remain where Jews are strong.
Choschen Ham (388,16) All contribute to cost of killing traitor.
Pesachim (49b) No need of prayers while beheading on Sabbath.
Schabbath (118a). Prayers save from punishment of coming Messiah.