Kategoriarkiv: Språk

Nyspråket och duandets dilemma

Någon blir säkert förvånad över detta, mitt erkännande: Jag har inte läst 1984. Inte har jag heller för avsikt att läsa boken. Behövs inte: 1984 ligger nu nära 30 år tillbaka i tiden, och vi är mao redan där sedan länge.

Trots att jag denna bok ej läst så är jag väl förtrogen med begreppet Nyspråk, och vad värre är … jag kan bekräfta för er alla, kära läsare, att nyspråket sedan lång tid tillbaka har funnits och frodats mitt ibland oss.

Den avskyvärda sk Du-reformen , med allt som den innebar och förde med sig, på 60-talet är det mest uppenbara beviset  — blattesvenskan och den s.k. ”förenklade svenskan för invandrare” två andra. Attacken från engelskan är ett annat allvarligt exempel på hur vårt urgamla undersköna modersmål nu undermineras utav utomsvenska usurperare.

Vad gäller Du-reformen så behöver vi ställa oss följande fråga: Varför drevs den igenom?

Svaret är att man genom att bli du med alla (tom med totalt okända personer, eller personer som man absolut inte ville ha att göra med (som tex våldsmän eller förbrytare)) lyckades bryta ner en barriär som skyddade vårt privatliv och vår personliga integritet.

Du-reformen var alltså en regelrätt attack på oss som privatpersoner och fria individer!

Alla som har sett gamla svenska filmer från åren innan Du-reformen inser omedelbart fördelen av att inte vara du med varenda person man träffar på gatan, bussen eller varthelst annars.

Speciellt illa har det blivit för våra kvinnor. De är nu långt mer utsatta. De bemöts inte längre med samma respekt som förr. Att bli tilltalad som fru eller fröken eller Ni  istället för som nu med det burdusa, rättframma och påträngande du, hade stora fördelar för det täcka könet, gammal som ung. Fru, fröken eller Ni gav våra kvinnor ett extra skydd mot alltför intimt och oönskat umgänge med främlingar.

Genom det ohedjade duandet har vi samtliga blivit avklädda. Vi kan likna det vid att bada vid havet: Innan duandet hade alla (i min liknelse) på stranden badkläder på sig och var respektabla, men efter duandet drogs igång är vi alla nu på en nudiststrand — helnakna.

Duandet hade således som funktion att göra oss än mer försvarslösa mot fienden (den kommunistiska sataniska bankgangsterkabalen och dess hejdukar (politikerna)), att avväpna oss, isolera oss, bryta ner familjeenheten och göra oss alla till kamrater (ett kommunistord) med varandra … så att man sedan utan större problem kan slå ihjäl oss hela bunten!

Kanske drog jag mitt resonemang till dess slutliga poäng en aning i förtid, men slutpoängen blir i sanning vårt öde … om inget drastiskt sker som reder upp härvan vi nu alla är intrasslade i. Kanske inser vi nu att det ohejdade duandet måste upphöra? Vi behöver återgå till den gamla tidens ideal … eller gå under.

Invandringens bakomliggande orsaker

Få svenskar och andra västerlänningar har insett att det finns tanke bakom den ohejdade utomeuropeiska invandringen till våra hemländer. Det finns en plan bakom det hela.

Att miljontals utomeuropeer kommer till våra trakter sker inte bara — Det är planerat att ske! Utomeuropeerna drivs hit med flit! — allt för att underminera Europa inifrån, för att på så vis motverka alla icke EU-vänliga strömningar.

Men detta är inte hela sanningen : än värre blir det när vi inser att utomeuropeerna som kommer hit till våra hemländer även är tänkta att krossa Kristendomen, bankgangsterismens största hatobjekt. Separationen stat/kyrka måste nämligen tas till sin slutfas — kyrkans upphörande.

Av den anledningen så drivs miljontals muslimer hit till väst. Deras uppgift är alltså att skynda på avkristnandet av Europa och övriga vita kristna hemländer — något de gör genom att segregera sig från de kristna (d.v.s. alla tillhörande ursprungsbefolkningen — oss! Att du inte är troende eller går i kyrkan har inte med saken att göra, för du räknas av muslimer och judar som kristen ändå.), konfrontera kyrkan och bygga så många moskéer som möjligt.

Detta stora projekt med att avkristna Europa och Väst har pågått sedan mycket lång tid tillbaka och kommer inte att vara avslutat förrän samtliga kyrkor har rivits eller stängts … eller kanske omdanats till annat, typ kontor, bostäder, lager, idrottshall, möteslokal eller vad som helst annat.

Så där har ni, kära läsare, svaret på frågan angående invandringen. Allt annat än angenämt att läsa, men, sorgligen … alltigenom sant!

Hen

Ingen har väl undgått hur man nu, utan att ha konsulterat någon, påtvingat oss alla ett helt nytt begrepp med bluffordet hen. För ett blufford är det. Man kan nämligen inte vara en hen — då vi alla föds som antingen en pojke eller en flicka. Så varför försöker man nu tvinga på oss detta sataniska otyg? Svaret är att man vill göra oss alltmer könslösa genom att avmänskliga oss så mycket som det bara går, något som är själva målet i sig. Man vill vidare försvaga mannen alltmer gentemot kvinnan, eftersom mannen är farlig för den styrande kabalen av mörkervarelser, eftersom mannen är kapabel att samla ihop sina styrkor och med vapen störta regimer som ställer till ofog, likt den EU-kontrollerade ”svenska” regim vi nu förslavas av. Ju svagare mannen är, desto bättre för dem som styr m.a.o., och genom att göra oss alla till könlösa hen, så har man kommit en bra bit på väg. Som könlösa avmänskligade människor, d.v.s. människo-odjur, så är det vidare än mer lätt att sprida sodomipropaganda bland oss, eftersom sex med alla andra oavsett kön då blir en självklarhet; för hur kan det vara fel att ha sex med en hen om alla är hen och man själv är en? Ordet hen är vidare ett viktigt steg i omvandlingen av svenskan till s.k. Orwelliskt nyspråk, för i.o.m. detta sataniska blufford så kan man på sikt ta bort hon och han, pojke och flicka, kvinna och man och allt gott som dessa gudomliga begrepp står för, inklusive äktenskapet och familjen. Rätten att skaffa barn kommer snart även den tas ifrån oss om inget drastiskt händer. Vi behöver förstå att satan och hans folk är mammonister som dyrkar pengar och världslig makt vilka sedan dessutom hatar alla former av andlighet. De är kommunister, d.v.s. de vill, via staten, ha total kontroll över allt. Allt måste därför tas över av staten eller göras business av. Inget får vara gratis och inget får vi små medborgare äga. Och genom att göra oss alla till könslösa hen så är det efterlängtade målet att krossa familjen och isolera oss alla än närmre än tidigare. Bluffordet hen är sålunda ett satansikt ord som inte fyller någon funktion alls, åtminstone ingen som gynnar vanliga och normala människor. Vi bör därför inte använda oss av det, utan istället börja återanvända de gamla vackra feminina ändelserna och kalla våra kvinnor vid deras sanna namn : lärarinna, hjältinna och gudinna…

Läs här vad jag skrev om det nya satansordet hen för lite drygt ett år sedan.

Neutraliseringen av svenskan

Det svenska språket, vårt undersköna urgamla modersmål, är för närvarande under en extrem attack från utomsvenska krafter, något som är väl dokumenterat. Bland det värsta man pysslar med är att neutralisera språket, d.v.s. göra det könlöst, något man känner sig manade till av pk-skäl.

Alla ska vi nämligen ha samma värde, och det s.k. förtrycket av kvinnan måste på varje tänkbart vis stoppas, så även inom svenskan.

Vi lär oss därför att omvandla maskulina termer till neutrala, allt för att inte göra kvinnor upprörda. Vi kallar nu t.ex. alltmer sällan en kvinnlig simmare för simmerska, eller en kvinnlig lärare för det ljuvliga lärarinna. Och vi kallar alla hjältar för hjältar, oavsett kön. Den vackra benämningen hjältinna är nu i det närmaste bortglömd.

Vi kan lätt själva hitta hundratals andra exempel på hur vårt språk neutraliseras på detta sorgliga vis. För sorgligt är det när vi ponerar förlusten som vi alla gör : Undersköna vackra ord försvinner nu ur vår vokabulär — troligen för alltid?

Kanske kommer vissa av dessa vackra feminina svenska ord att användas framöver, men det lär bara bli hos en och annan diktare som vill ge sitt alster en lätt nostalgisk atmosfär.

Detta ”fenomen” är i sanning Orwelliskt s.k. nyspråk, och som vi alla vet så har nyspråket som uppgift att försvåra för folk att utrycka sig : att göra oss mer simpla.

Ju färre ord, desto bättre är nyspråkets motto.

Neutraliseringen av svenskan har även som funktion att utplåna gränserna mellan man och kvinna — samt, och detta är riktigt skrämmande, att göra oss alla till homosexuella och förhoppningsvis till … sodomiter, d.v.s. sexuellt perverterade missfoster…

Humanitärism

Ett välkänt begrepp här i världen är humanism, ett begrepp som dock är synnerligen missförstått och av denna anledning missbrukat — ofta pga okunskap — då vi inte fått lära oss vad begreppet ifråga verkligen innebär. Än mer belyses detta sorgliga exempel på okunskap (för att inte säga dårskap) från vår sida om vi letar upp ordet humanism på nätet (Wikipedia), då vi, om vi är uppmärksamma, snart ser att något saknas.

Om vi därefter besöker den engelska Wikipediasidan för humanism så noterar vi att humanism där inte är synonym till den svenska humanismen. Varför så är fallet inser vi först när vi letar reda på den engelska Wikipediasidan för humanitarianism — ett begrepp som inte finns med alls på svenska Wikipedia! Ordet existerar av allt att döma inte på svenska? Till svenska kan vi dock göra översättningen av ordet till humanitärism.

Det är således en klar och distinkt skillnad mellan humanism och humantiarianism — två begrepp som vi här i Sverige och i övriga världen mestadels slagit samman till humanism, trots fundamentala olikheter dem emellan.

Kort kan vi här redogöra för dessa skillnader: humanitärism är en osjälvisk rörelse av medmänsklighet; medan humanism är socialpolitisk anti-kristen och ateistisk rörelse som är underställd den internationella bankgangsterverksamheten, dvs raka motsatsen till humanitärism! — vilken är en i själ och hjärta kristen kärleksrörelse till nästans befrämjande och bästa. Att vara human och humanitär har således ingenting överhuvudtaget alls med humanismen att göra. En humanist är f.ö. inte sällan varken human eller humanitär, snarare tvärtom : ofta en kallblodig mördare!

Kanske förstår vi nu lite bättre vilka blåsningar vi går på här i livet när vi, som i fallet humanism, luras att hylla något som i grund och botten är sataniskt : pga att vi dåraktigt och godtroget tror att vi hyllar rättfärdigheten, när sanningen är den omvända! — något som beror på att vi blivit utsatta för avancerad hjärntvättning alltsedan dagis av våra så omtänksamma statliga s.k. omvårdare.

Den sanna inbörden av humanism hittar vi snabbt och enkelt genom att läsa mitt förra inlägg (postat igår): Den sekulära humanismens mantra.

Attacken på svenskan: Något har gått oss förlorat?

Alla som kan lite engelska kan utan problem läsa gamla engelska böcker, typ Jane Austin, allmänt ansedd som det engelska språkets främsta författare, näst Shakespeare. Författarinnan just nämnd skrev sina mästerverk för runt 200 år sedan, men de är alltså än idag skrivna på sådant vis att alla kan förstå det skrivna.

Vad gäller vårt eget språk, svenskan, så är situationen inte lika angenäm, något alla tvivlare själva kan konstatera genom att läsa ett par sidor i en 200 år gammal svensk bok. Men man behöver bara gå knappa 100 år tillbaka för att se ett ännu värre fall: 1917 års Bibel. Denna bibel är förvisso skriven på ett ålderdomligt vis, men hur många av dagens ungdomar kan idag läsa eller, viktigare än så, skriva på det vis bibeln i fråga är skriven? Inte många.

Svenskan har blivit attackerad och förstörd av våra ”egna” professorer och andra skriftlärda. Förenklingar är försämringar, eftersom språket då förminskas och förvanskas. Det har vidare blivit svårare för oss att uttrycka oss sedan förenklingarna togs i bruk : nyanserna har försvunnit. Med det är bara vad vi har att förvänta när ett språk omvandlas till orwelliskt nyspråk.

När voro blev var är ett av de värsta skräckexemplen från senare tid (efterkrigstiden). Alla som börjar använda voro när de skriver märker omedelbart av vad det är som gått oss förlorat — en del av vår svenska själ!

Och vad gäller verbet vara, och det vis detta viktigaste av alla verb har blivit bestialiserat av etablissemanget, så handlar det om inget annat än en katastrof för oss alla: Inte ens den undersköna pluralformen äro fick vi behålla!

Vi var och vi voro är INTE synonyma med varandra, och samma sak gäller vi är och vi äro. Det är en klar skillnad mellan de olika uttrycken som man först blir uppmärksam på när man börjar skriva på det gamla och korrekta viset. Man inser då vad som gått oss förlorat: något saknas.

Detta något ämnar nu många svenskar ta tillbaka. Ordningen i Sverige skall återställas på alla plan, och det skall ske snart.

Nyspråket och attacken på svenskan

Attacken på svenskan fortgår för fulla muggar. När det inte handlar om förenklingar, förkortningar och uteslutningar av ord, uttryck och begrepp — dvs ”förbättringar” — så har vi även attacken från engelskan, detta gift mot alla världens språk, att oroas över.

Vi lär oss alla nu alltmer, för varje dag som går, att hata vårt eget språk! Melodifestivalen innehåller ju numera nästan enbart engelska bidrag, och likadant är det på Svensktoppen. Svenskan anses inte hålla måttet: Anses vara ful!

Sanningen är istället att svenskan är världens vackraste språk, men det gäller självfallet endast den svenska som talades och skrevs förr om åren — innan man började förvränga den och bestialisera den! Vad vi ser ske med vårt urgamla undersköna språk är hur det nu sakta men säkert håller på att förvandlas till sk orwelliskt nyspråk!

Ta bara en sådan sak som ordet ”dom” — ett ord som i talspråket ersättar flera andra ord och uttryck: de, dem, dessa, de här, de där … osv. Och detta ord, ”dom”, använts nu överlag rakt av en stor del av dem som skriver på svenska.

Även ”honom” och ”henne” används nu alltmer sällan (egen reflektion), speciellt av invandrare. Man säger nu allt oftare bara ”han” eller ”hon” i alla lägen! Har även noterat att man nu även ibland avstår från ”mig” och ”dig” — man kör istället med ”jag” och ”du” för hela slanten! Riktigt skrämmande. Vi ser nu neddumningen i full aktion.

Med PK-verktyget försvinner vidare mängder med ord, som tex de kvinnliga ändelserna. Att vara en kvinna är nu i det närmaste tabú! Vi har tex inte längre några lärarinnor: alla är lärare! Vi får nu göra ett tillägg istället (om vi törs så här i pk-tider): manlig lärare eller kvinnlig lärare!

Invandringen är ett annat mycket stort problem för oss och vårt språk, då alltför många invandrare dykt upp här — invandrare ingen har bjudit hit — vilket nu medfört att svenskan mer eller mindre förvrängts till oigenkännelighet i den sk blattesvenskan, där syntaxen är en helt annan än svenskans. Man sätter orden i andra ordningar än de grammatiskt korrekta, och på detta vis lär sig sedan alla andra blattar att tala från unga år, eftersom de lever i sina egna områden, områden ofta fria från svennar, dvs dem Sverige tillhör.

Att man sedan med ”lätt svenska” på radio och TV och i skrifter underlättar för invandrare att inte behöva lära sig svenska gör ju inte direkt saken bättre. Hemspråksundervisning är ett annat stort och för oss svenskar dyrt problem.

Attacken på vårt modersmål pågår alltså på många fronter, och att den pågår hänger intimt samman med att man vill krossa den svenska identiteten och stjäla Sverige från svenskarna, dvs oss, för när svenskarna inte längre är dem som styr, så kan de internationella storbanksägarna ta över, något man har för avsikt att göra. Man har för avsikt att ta allt vi har, även vårt modersmål.

Svenskan under attack

Vårt kära modersmål, svenskan, är under attack, inte minst p.g.a. den ohejdade invandringen till Sverige som medför att folk från alla jordens hörn trängs samman i getton runt våra storstäder. Dessa s.k. blattar lär sig aldrig riktig svenska, speciellt inte om de kommit hit i vuxen ålder, och vad gäller dem som fötts här så lär de sig inte heller svenska, åtminstone inte vår typ av svenska: för både vad gäller uttal och ordförråd så skiljer sig deras s.k. svenska dramatiskt från vår. Resultatet av denna sorgliga inveckling är s.k. blattesvenska. Såg för en tid sedan en intervju med en ”svensk” fotbollsspelare, född och uppvuxen här — på engelska! — och jag måste tillstå att jag inte på något vis kunde urskilja minsta lilla svenska drag hos honom vad gällde uttalet när han pratade. Det lät på hans uttal som om han kom från något arabland, inte från Sverige. Men han är alltså född och uppvuxen i ett av våra storstadsgetton. Tydligen är han uppvuxen i Skåne, men inte ens när han pratar ”svenska” hör man några skånska drag. Det verkar som om all blattesvenska inget annat är en en sammanblanding av arabiska och svenska — en svensk-arabisk form av jiddish. Blattesvenskarna låter i mina öron likadana oavsett vilken del av Sverige de kommer från. På sikt kommer detta gift mot svenska språket att ta död på allt vad svenska dialekter heter. Vi kommer mao snart samtliga att prata och skriva blattesvenska. Än värre blir det när man nu även från topphåll underlättar för invandrarna genom att ge dem en förenklad version av svenska, något vi alla lagt märke till i våra radio och TV-program, för man använder sig där numera av simplaste möjliga svenska — ju färre svåra ord, desto bättre; ju färre ord/mening, desto bättre. Vi behöver sätta stopp för denna attack på svenskan, bl.a. genom att stoppa all hemspråksundervisning och stoppa all vidare förenkling och förvansking av vårt urgamla modersmål. Bästa viset att ta itu med problemet är att införa visumtvång och stoppa all vidare utomeuropeisk invandring.

Melodifestivalen är anti-svensk propaganda!

Som vanligt så är vår gamla fina melodifestival allt annat än fin nuförtiden : Noterade just att samtliga åtta bidrag ikväll sjungs på engelska — och inte på svenska!

Inget bidrag är alltså på svenska! Ofattbart! Skandalöst! Kriminellt!

Melodifestivalen är totalt anti-svensk!

Kanske är det nu även läge att polisanmäla SVT för anti-svenska aktiviteter?

Melodifestivalens huvudsakliga uppgift numera är att krossa vårt urgamla svenska modersmål — ett viktigt led i det stora pågående projektet att avsvenska Sverige totalt och göra sig av med alla infödda svenskar.

Svenskarna tillhör nämligen världens farligaste folk, för eliten, eftersom vi är vita och kristna, dvs elitens dödsfiende. Vi svenskar har dessutom satt satanisterna på plats förr, bl.a. när Rurik och hans söner stoppade dem i det som är dagens Ukraina.

Så gör som jag, alla, bojkotta Melodifestivalen i afton, för personerna bakom tävlingen bojkottar Sverige och Sveriges språk … svenskan.

Det könlösa Sverige

Såg på en annan blogg att ett dagis i Stockholm nu slutat att kalla pojkar och flickor för just pojkar och flickor eller hon och han. För dessa benämningar är tydligen på något vis diskriminerande, anses det?

Man använder istället ett blufford — ”hen” — för både hon och han! Och barnen tvingas vidare att kalla alla de andra barnen för kompis. Att kalla en tös för en tös är tydligen tabú. Snacka om djävulsk hjärntvättning av oskyldiga småbarn.

Vi talar alltså här på nytt om förledande av ungdom! — dvs en kriminell handling enligt svensk lag. Ett av vår världs mest ondskefulla brott.

Tokerierna i det nu alltmer könlösa Sverige blir således bara värre och värre, och man börjar hjärntvättningen — som vi nu kan se i fallet med dagiset i Stockholm — allt tidigare.

Kloka barnföräldrar inser dock att man inte kan lämna bort barnen i händerna på våra statliga s.k. omvårdare, då barnen där förstörs av påtvingad kommunism och satanism från ankomst till hemgång. Man väljer istället att själva sköta barnomsorgen, kanske genom deltidsarbete eller genom att anlita de egna föräldrarna i detta mest viktiga av alla arbeten.

Mitt råd till alla barnföräldrar som läser detta inlägg är sålunda att OMEDELBART ta barnen ur dagis, och om möjligt även ur den statliga svenska skolan om de börjat där. Riskerna för barnens mentala hälsa är allt för stora för att låta dem gå kvar…

Det ”svenska” Nobelpriset *

large-nobel-chemistry-medal

 

Är Nobelpriset fortfarande svenskt? Ja, det kan man med rätta undra. Var precis inne på Nobelstiftelsens officiella hemsida och såg till min stora fasa att all text var på engelska! Tydligen har man inte en svensk version av sidan (rätta mig gärna om jag har fel). Om så är fallet så är det inget annat än en skandal. Om svenskar mao ord vill gå in och läsa om världens mest berömda pris — ett pris som var instiftat av en svensk och som delas ut i Sverige — så blir vi tvungna att göra så på engelska!

 

Vad säger ledamöterna av Svenska Akademien om det här? Vill de inte värna om det svenska språket längre, något som för övrigt alltid har varit deras huvuduppgift? Det sorgliga är att du kan gå in på vilken större hemsida som helst (tex de stora europeiska fotbollsklubbarnas) och finna åtminstone 2-3 olika språk att välja bland — tom kinesiska! Så varför har vi inte samma alternativ när det gäller Nobelstiftelsens hemsida? Varför får vi inte läsa om vårt eget pris på svenska? Skäms man för det egna språket? Kanske är det så, eftersom den engelska attacken på vårt språk bara tycks trappas upp för varje dag som går.

  

På tal om det förresten, låt mig ge er ett litet skräckexempel: ”stalkning”. Vad är det för ett skitord? Det betyder ju ingenting. Det säger mig absolut ingenting. Vad är det för fel på vårt svenska ”förföljd”? ”Stalkning” är ett typexempel på hur vi nuförtiden blir tvingade att acceptera att vårt svenska modersmål inte längre är vatten värt. Andra ord man nu börjat använda är ”gender” istället för ”kön”. Snart så kommer det att antagligen att heta ”gender-diskriminering”? Varför kan vi inte göra som man gör på Island, där inga låneord accepteras? INGA.

 

Jag hade en lång diskussion med en islänning om saken för ett par år sedan, och han förklarade för mig att så verkligen var fallet. Inte ens när det gäller de senaste utländska uppfinningarna (vilka hos oss har utländska namn) så använder man sig av originalnamnet. Computer eller datamaskin? Nej, man har egna ord för det med. Islänningarna hittar tydligen på helt nya isländska namn på allting. Kanske borde vi anlita några isländska invandrare till att sköta vår egen Svenska Akademi? För någon måste nu snarast möjligt börja försvara vårt språk mot attacken det för närvarande är utsatt för från engelskan, detta gift och dödliga virus mot alla andra språk.