Etikettarkiv: Abort

Abort : sataniskt blodsoffer!

Enligt Zachary King, en f.d. satanisk  High Wizard, så ingår aborter i den sataniska rörelsen som en av dess viktigaste riter. Själv ledde King, en djävulsdyrkare som redan femton år gammal hade brutit mot alla 10 Guds Bud, över hundra sataniska aborter där nio månader gamla s.k. foster dödades/mördades för att sedan ätas upp av medlemmarna. I USA är det nämligen tillåtet att döda ett barn framtills dess att det har fötts — oavsett hur gammalt det är! King, nu en from kristen, avslöjar allt i en ny bok.

Tilläggas om King och andra grova syndare av hans sort är dock att man kan inte sona sina brott enbart genom att bli kristen och be om förlåtelse: Ty lagen om sådd och skörd kan inte sättas ur spel. Kings vidare straff är således att själv genomlida det onda han åsamkat andra, och detta lidande kommer att bli fruktansvärt och kan komma att ta åtskilliga liv att bli klar med … eller så kan han göra en Milarepa och bli klar med all dålig karma på ett enda liv. Han undslipper dock inte sin karma, oavsett hur många goda gärningar han gör eller hur många böner han ber till Gud.

Läs vidare här (skrämmande läsning) om vad aborter egentligen handlar om, allt enligt King: http://www.lepantoinstitute.org/abortion/former-satanist-i-performed-satanic-rituals-inside-abortion-clinics/

Abort: orsakerna bakom, samt följderna av

Att den svenska befolkningen mer eller mindre inte har ökat ett endaste skvatt jämfört med världens U-länder de senaste åren är ett välkänt faktum. Sverige hade f.ö. lite drygt fem miljoner invånare år 1900, men nu så är svenskarna — trots att över hundra år passerat — bara lite drygt åtta miljoner!

Samtidigt så har som exempel Egypten, ett land som år 1900 bara hade ett par miljoner fler invånare är Sverige, nu över åttio miljoner invånare. Landet har alltså mer än tiodubblat sin befolkning, samtidigt som vi svenskar inte ens fördubblat vår!

Sverige borde egentligen idag ha minst tjugofem miljoner invånare (25 000 000)! Och då är det tjugofem miljoner svenskar jag menar! Fast med en normal befolkningsökning, som den i utom-Europa, så kunde det idag ha funnits över fyrtio miljoner av oss … kanske fler ändå?

En av orsakerna till detta för oss mindre angenäma faktum med dålig befolkningsökning är att vi tillåter abort, d.v.s. mord på ofödda människor.

Så varför tillåts abort här hos oss? Svaret är att man, de internationella storbanksägarna, vill hålla vårt antal, d.v.s. antalet vita kristna europeer, till ett absolut minimum, eftersom det då blir lättare att för dem göra sig av med oss, något man nu pysslar med.

Samtidigt så ökar alltså de icke-vitas antal på ett dramatiskt vis: något som beror på att man, de internationella storbanksägarna, vill göra oss till en minoritet här i världen, eftersom vi utgör ett mycket allvarligt hot mot dem och deras kriminella aktiviteter, inte minst på det vis som så många av oss trilskas när det gäller EU och euron.

Vi röstade ju som bekant nej till euron, något som inte uppskattades av våra fiender! Utomeuropeerna framavlas därför med flit i dessa stora antal för att sedan skickas hit till oss här i Väst för att ta över våra hemländer inifrån. Vi ska utrotas!

Att vi då på egen hand väljer att mörda våra ofödda barn är en perfekt lösning på deras, de internationella storbanksägarnas, bryderi. Att vi dessutom, genom att göra abort, bryter mot gudomliga lagar — om att värna livet! — gör ju inte direkt saken sämre för ägarna, eftersom det då är vi! … och inte ägarna! … som de värsta brottslingarna är i detta fall. Genom bestialisering har vi nu börjat anse att mördandet av våra egna ofödda barn är helt OK!

Vi har förvisso lurats att utföra denna sataniska blodsrit (abort) av ägarna, något som de kommer att bli straffade för. Men vi har av egen fri vilja gått med på att mörda våra egna ofödda barn, något som vi kommer att bli straffade för — än värre! — eftersom vi inte behövde ha gjort det ägarna, dessa avskyvärda monster, föreslog.

Syftet med abort är således att vi ska utrota oss själva — självmord på det nationella planet! Abort är f.ö. ett av de mest djävulska påhitt som de, de internationella storbanksägarna, hittat på. På sätt och vis så förtjänar vi nu att utrotas, då vårt moraliska förfall nu i det närmaste nått nadir…

Rätt eller fel

Roade mig precis med med att skriva ned de tio första punkterna vad gäller rätt eller fel som jag kom på, något jag sysslade med under tiotalet minuter. Det finns såklart hundratals andra punkter att lägga till? Gör gärna så.

Rätt: Leva i en relation man/kvinna. Fel: Leva i en relation man/man eller kvinna/kvinna.

Rätt: Sexuellt umgänge man/kvinna. Fel: Sodomi och annat perverst snusk.

Rätt: Sexuellt umgänge enbart inom äktenskapet. Fel: Sex utom äktenskapet.

Rätt: Tala sanning. Fel: Ljuga och undanhålla sanningen.

Rätt: Kristendom. Fel: Ateism, sekularism och satanism.

Rätt: Kristen moral. Fel: Statens sataniska propaganda.

Rätt: Kristen svensk monarki. Fel. Kommunism/socialism.

Rätt: Föräldrarnas absoluta auktoritet över barnen. Fel: Statens inblandning i familjens interna angelägenheter.

Rätt: Sverige åt svenskarna. Fel: Ohejdad invandring.

Rätt: Att få födas. Fel: Abort.

Abort är mord! + Anledningen till att denna blodsrit promotas!

Såg för en stund sedan att någon bloggare uttalat sig om abort, och som vanligt så ansågs det att kvinnor har all rätt att döda/mörda sina egna ofödda barn. Vem som gett dem den rätten kan man med rätta fråga sig: Ty alla sanna religioner och stora filosofier tar med bestämdhet avstånd från denna sataniska blodsrit!

Redan de gamla grekerna var f.ö. av samma uppfattning: Hippokrates, läkekonstens fader, tar som bevis på detta påstående med bestämdhet avstånd från alla former av abort, något som även klart och tydligt framgår i den Hippokratiska eden — en ed som alla läkare förr tvingades svära.

Abort är mord!

Anledningen till att abort promotas på det vis som sker här hos oss i det vita kristna väst är bl.a. den att vi inte ska föröka oss så mycket som förr om åren, eftersom det blir svårare att göra sig av med oss ju fler barn vi får, eftersom antalet man då måste göra sig av med ökar!

Vi behöver inse att ett internationellt bankbaserat mördarsällskap hatar oss alla gränslöst (då vi utgör ett hot mot dem och deras kriminella aktiviteter) och av den anledningen vill bli av med oss, något man bla pysslar med genom att lura oss att mörda våra egna ofödda barn, då detta mördande på ett effektivt vis hindrar oss från att öka i antal!

Att våra kvinnor uppmuntras till att av EGEN FRI VILJA göra abort gör att man sedan kan bestraffa dem för dessa brott, utan att vredga gudarna, eftersom dem man bestraffar är mörderskor! Att mörderskorna av EGEN FRI VILJA utför mördandet gör att skulden för mördandet inte väger lika tungt på dem som uppmuntrat mörderskorna till att mörda de egna ofödda barnen.

Ordet abort är f.ö. ett djävulskt ord, då det inte talar om för oss vad ordet egentligen står för — dödandet av ens eget ofödda barn. Hur många kvinnor hade tex gått till en abortklinik om denna klinik hette barnmördarklinik, barnamördarcentralen eller kliniken för dödandet av ditt eget ofödda barn? Inte många! Den saken är klar.

Ordet abort lurar således våra kvinnor att mörda sina egna ofödda barn! De har alltså fått för sig att man genom att göra abort inget ont gör alls! Men nu vet vi varför de har fått lära sig detta i skolan och vad våra skolor har för huvudfunktion? — AVANCERAD HJÄRNTVÄTTNING!

Solstorm

För en tid sedan såg jag en film, Solstorm, och blev inte imponerad. För som så ofta nuförtiden så framtställs kristna på film som egocentriska sadistiska psykopater.

Handlingen utspelade sig i ett midvinterkallt och mörkt Kiruna, och flera mord begicks av medlemmarna av den kristna sekt det handlade om, men man fick även in en annan viktig vinkling på de kristna : flera av dem var sexgalningar, varav en en praktiserande pedofil.

Och vad gällde pappan till en av huvudpersonerna, en av den kristna sektens äldste (Krister Henriksson), så var han totalt känslokall och beräknande. Och mamman var ett viljelöst offer som blint lydde sin man i allt. Bra anti-kristen propaganda m.a.o..

Att den sk ”hjältinnan” i filmen, en f.d. sektmedlem som nu kommit på ”bättre” tankar, öppet hyllade abort och svartmålade alla som ansåg annorlunda visar bara vilken satanisk propaganda det hela handlar om.

Ingen hade väl idag spelat in en film där religiösa judar betedde sig på detta vis? Där de mördade, stal, intrigerade och t.o.m. våldtog småbarn i synagogan? Men kristna är det helt ok att svartmåla.

Att sedan bonnierägda SF och nära kumpanerna TV4 var inblandade gör dock att man fattar varför Solstorm (i bokform även utgiven av bonniers) blev inspelad? Det är ganska så uppenbart att ägarna till dessa båda koncerner hatar Kristendomen och vill den illa.

Sanna kristna hade nämligen ALDRIG befattat sig med denna typ av anti-kristen verksamhet. För anti-kristen verksamhet är samtliga stora företags huvudsyssla numera, vid sidan om att tjäna pengar så klart.

Kristendomen är under attack, och nu allmänt lovligt byte. Jaktsäsongen pågår dessutom året runt — och som vi nu vet är hetsjakten sponsrad av bonnierfamiljen och dess anti-kristna anhängare.

Att dessa attacker nu sker på detta aggressiva vis hänger intimt ihop med den avancerade hjärntvättning vi alla fått utstå alltsedan dagis — dagis, dessa pk-kontrollerade kommunistkooperativ.

Vi har blivit hjärntvätttade till att hata vår egen svenska religion — Kristendomen! — och dess tillhörande djupa filosofi och kärleksbudskap!

Kloka småbarnsföräldrar väljer dock att jobba deltid och själva sköta barnpassningen — ett val väl värt vår respekt, och något som ger oss visst hopp inför framtiden.

Och vad gäller äckliga anti-kristna oligarkfamiljen bonniers så är det nu hög tid att svenskarna tar ifrån den dess oheliga makt över oss och alla andra sanna kristna. Dess anti-kristna propaganda måste nu hindras vidare spridning.

Aggressiv sekularism

När Benedictus XVI talade idag i Edinburgh så nämndes termen ”aggressiv sekularism” – en  farsot som nu härjar i världen, men speciellt här hos oss i väst. Denna typ av cancer är injicerad i vårt samhälle av våra ägare, dessa kommunister, och det man hoppas uppnå är utplånandet av Kristendomen.

Av den anledningen så hyllar jag Benedictus XVI och hans mission att återställa ordningen här i Europa genom att på nytt göra Kristendomen, kontinentens urgamla religion, och dess moral till en hjärtesak för alla europeer. För kanske kan vi då äntligen få dygdiga politiker som ledare, istället för de odygdiga fähundar och lögnaktiga luspudlar som för närvarande håller på att förvandla vårt land till den nya tidens Sodom.

Vad dessa pudlar ställt till med känner alla sanna svenskar till. Men värre kommer det att bli, för man är inte nöjda förrän vi alla förvandlats till liberala och toleranta sk humanister – dvs omoraliska aggressiva kommunister och värre.

Benedictus XVI, den lågmälde och ödmjuke 83 årige påven, befinner sig nu på en historisk resa : det första statsbesök en påve någonsin gjort till Storbritannien, och han har välkomnats med öppna armar av alla britter – borträknat alla odygdiga aggressiva sekularister, ateister och sodomiter – vilka dock är en minoritet och inga sanna britter, då de inte vill det egna hemlandet väl, då de hyllar sex snusk och våld.

Påvens besök har till uppgift att lyfta Kristendomen ur satanismens klor och hjälpa Jesus heliga budskap att nå tillbaka ut till massorna, vilka nu har blivit förförda av mammons ondskefulla anti-religion med dess sexfixerade budskap.

Sex, sex och mera sex, med vem som helst och med hur många som helst, så ofta som möjligt och från så unga år som möjligt, och på alla sätt som tänkas kan, ju mer perverst, desto bättre … är mottot för dagen från det totalt anti-kristna etablissemanget och dess högborg, pudelministeriet i Stockholm!

Synd att Benedictus XVI inte besöker Sverige, detta syndens näste, en plats långt mycket syndigare än Storbritannien, för vi hade behövt lite hjälp även vi med att återställa ordningen. Den svenska kyrkan är dock nu troligen bortom all hjälp, speciellt som den nu öppet hyllar allehanda dödssynder – som abort och homosexualitet.

Allt sex och snusk och våld vi matas med nuförtiden, redan från dagis, kommer från anti-kristna personer och organisationer. Faktum.

En stark och sann kyrka hade aldrig tillåtit detta att ske. Faktum.

En sann och stark kyrka är vidare det bästa receptet som finns för fred och frihet. Faktum.

Den amerikanska frihetsrörelsen smutskastas av SVT!

Det skrämmande SVT-inlägget nedan postar jag i sin helhet då det klart visar för oss icke neddummade svenskar hur skickligt vi alla, men framför allt våra neddumade bröder och systrar, blir duperade av våra ägares anställda vid media – dessa judas. Jag har lagt in lite egna kommentarer (den feta kursiverade stilen) i inlägget där man passat på att förvränga sanningen lite extra. Kunde kommenterat långt mycket mer men det hade då inte gått att läsa ursprungsartikeln. Kommer dock att skriva ett par nya inlägg om vissa punkter i artikeln – allt för att minska Sveriges nivå av neddumning.

”Högerextremistiska beväpnade grupper har ökat kraftigt sedan Barack Obama blev president. Det handlar tex om ett missnöje med att de vitas andel (här bör ordet amerikanarnas andel istället användas, för vita och svarta är enade i denna kamp) i samhället håller på att minska. Annat handlar om den ekonomiska krisen och en ökad skräck inför framtiden. En rad extremistiska organisationer (patriotiska organisationer, som inte vill att USA ska införlivas med Mexiko och Kanada) som förr hade olika syften har nu börjat inspirera varandra.

– Vi ser en explosion i antalet beväpnade miliser (amerikaner som helt lagligt innehar vapen och som är beredda att försvara sitt hemland, något man är skyldig att göra enligt USAs landsfäder. Som amerikan så är man alltså skyldig att med vapen göra sig av med kriminella ledare. Det är av den anledningen Washington nu vill avväpna alla medborgare, något de för övrigt INTE har rätt att göra.), säger Mark Potok i en TV-intervju. Potok ger varje år ut en rapport om högerextremistiska tendenser i USA för en medborgarrättsrörelse, Southern Poverty Law Center (SPLC).

– Läget påminner om den spända situationen i mitten av 90-talet. Den resulterade i bombdådet mot en statlig förvaltningsbyggnad i Oklahoma, då 168 människor dog, därav 19 barn (Ett inside-job utfört FBI/CIA eller vad du nu vill kalla dessa gangster-organisationer).

Missnöjets år
2009 var ett år då en rad missnöjda grupper på högerkanten ökade. Om man räknar in alla typer av grupper skedde en 40-procentig ökning. En rad artiklar finns i SPLC:s Intelligence Report.

Den s k Patriot-rörelsen var stark under 90-talet men har nu kommit tillbaka. Sådana krafter låg bakom attentatet i Oklahoma, bombdåd vid OS i Atlanta och angrepp på abortkliniker (På tal om abort så måste vi inse vad detta egentligen är för en procedur – en urgammal blodsrit, ett blodsoffer! Så när jag ser Gudryn Schyman eller någon annan av hennes sort tala sig varm över abort så ser jag inget annat än en blodtörstig häxa som uppmanar sina systrar att mörda sina egna barn! Låt dig inte luras av deras lögner! Abort är mord!).

Antalet Patriot-grupper mer än fördubblades under 2009. Från 149 till 343. De ser staten och regeringen som den värsta fienden. Den verkligt farliga delen av rörelsen – den beväpnade milisen – har proportionellt ökat ännu mer: Från 41 till 127.

Ökande misstro
Det handlar om en ökande misstro mot de styrande, med Obama i spetsen. Biljon-stödet till banker och bilindustri har skapat bilden av en regering som slängt ut enorma summor till en elit som sedan kapar åt sig feta bonusar (de sjuhundra miljader dollar som först skulle utbetalas – tiodubblades innan man var nöjda. Ingen vet vart dessa pengar tagit vägen. Man vet dock vilka som ska betala tillbaka dessa tusentals miljarder dollar – de amerikanska skattebetalarna! Kanske har vi svenskar då lite mer förståelse för deras upprördhet. USA är idag bankelitens VISA-kort, ett kort man använder sig av för att köpa upp världens tillgångar med). Det våldsammaste uttrycket i det förflutna för dessa åsikter är när FBI stormade undergångssekten Davidianernas högkvarter i Waco, Texas, då 76 sektmedlemmar dog. (Ett blodbad där man i kallt blod urskiljningslöst mördade obeväpnade kvinnor och barn – helt vanliga kristna som inte vill göra någon illa dödades alltså av sina egna! Man mördade dem tom när de försökte fly! Man ville inte ha några överlevande!)

Fast USA:s näst största nynazistiska grupp upplöstes under 2009 finns det nu över tusen sådana ”hatgrupper” (Vad är en hatgrupp? Idag så stämplas i princip alla som på ett eller annat sätt protesterar mot regimen i Washington som terrorister eller som tillhörande någon hatgrupp!)  Antalet militanta invandrarfientliga grupper ökade med 80 procent. (Invandringen i USA sker av en anledning – att underminera landet innifrån så att man kan införliva det med Mexiko och Kanada och bilda den Nordamerikanska Unionen (The NAU), något som nästintill inga amerikaner ens känner till är på gång. Om man visste att det egna hemlandet (gäller även kanadensarna) inom några få år kommer att upphöra existera så hade man gjort uppror redan idag!)  En av USA:s veteraner när det gäller högerextremistisk forskning, Chip Berlet, säger:

– Det är ett uttryck för en av de mest betydande högerextremistiska protesterna i USA:s historia. Arga, förbittrade och skräckslagna människor som protesterar mot statlig byråkrati och en rad – som de tycker – vänsterinriktade reformer som sjukvård, ändrade invandringsregler, arbetsmarknadslagar, abortlagar och samkönade äktenskap. (När det gäller abort så har jag själv slagits av häpnad över hur enade man är inom den amerikanska frihetsrörelsen på just denna punkt. Man vill värna om livet och förhindra att landets ondskefulla styrande elit uppmuntrar folk att mörda sina egna ofödda barn. Det är moraliskt totalt förkastligt att göra abort (den Hippokratiska eden förbjuder abort),  något vi svenskar inte kan se pga den avancerade hjärntvättning vi fått utstå allsedan dagis. Vi är hjärntvättade till att tycka det är okej, riktigt och helt normalt att döda de ofödda barnen. Men vi behöver inse följande: det är inte okej alls! Vad sedan gäller homoäktenskap så är det bara att läsa vad Dalai Lama och samtliga stora religioner säger om saken.)

På väg utför
I dag anser över 60 procent att USA är på väg utför och bara en fjärdedel att man kan lita på de styrande. Obamas politik kallas fascistisk eller socialistisk – uttryck för misstro och besvikelse.

Sammansvärjningsteorierna frodas: USA:s räddningsverk FEMA bygger koncentrationsläger, regeringen tänker införa krigslagar, främmande trupper ska invadera USA med regeringens goda minne. (Detta är på gång!)

Till skillnad från på 90-talet understöds detta, enligt rapporten, även av kongressledamöter och programledare i tunga medier som Fox News.

Ny proteströrelse

Tea Party-protest mot Obama som sovjetofficer Rapporten pekar även på en annan ny proteströrelse som står utanför dessa grupper, men där man menar att det finns risk för samröre. Det är den s k ”Tea Party”-rörelsen.

Namnet syftar på det s k Tebjudningen i Boston (Boston Tea Party) år 1773. När de brittiska kolonialherrarna ville lägga skatt på te vräkte uppretade bostonbor telasten på tre brittiska fartyg i vattnet.

Revolution
Det ses som starten på den amerikanska revolutionen som slutade med att USA blev självständigt.

Det är en rörelse som protesterar mot Obama-regeringens politik när det gäller ökade statsutgifter och ökade skatter.

Rapporten menar att det missnöje som finns i dessa grupper kan sammansmälta med en del av de andra gruppernas ilska och misstänksamhet.

Krisen har även lett till den s k prepper”-rörelsen. Det handlar om människor som förlorat tron på samhällets förmåga att skydda dem mot katastrofer, arbetslöshet och terror. Ordet kommer av ”prepare” – förbereda.

Denna rörelse anses inte militant. Fyra miljoner amerikaner uppges ägna sig åt olika former av överlevnadsstrategier som att lagra mat, gräva egna brunnar, lära sig att jaga eller hitta mat i naturen (Dessa människor och deras sätt att leva kommer man inte acceptera, eftersom det i framtidens kollektivistiska/kommunistiska/fascistiska samhälle är en dödssynd att sköta sig själv och med naturens hjälp försörja sin familj. Vilken rätt har du eller jag att få överleva gratis utan statens hjälp och omsorg? Även vi svenskar kommer att stoppas från att sköta oss själva – snart!)

Dehumanisering och vikten av dygdigt leverne

Då vi nu idag i Sverige och den övriga världen lever i synnerligen mörka tider, olika något som tidigare av oss människor upplevts, så är det av största vikt att vi motverkar den dehumaniseringsprocess av oss alla som nu pågår : en process som är sanktionerad av våra ägare och som därefter verkställs av deras underhuggare — politikerna! Denna ondskefulla process har ett syfte : att göra oss mer lika djuren.

Som människodjur blir vi lättare att kontrollera, eftersom vi då föredrar djuriska nöjen framför mänskliga dygder. Istället för att höja vår blick mot idéernas sfär, så vänder vi blicken mot ett lägre djuriskt tillstånd. Allt för att underlätta för den internationella bankeliten att driva igenom sina storslagna planer.

Som människodjur förlorar vi snart kapaciteten till kritiskt tänkande, eftersom vi då enbart styrs av våra instinkter — precis som djuren. Och på denna låga nivå accepterar vi allt som våra pudlar hittar på — med glädje dessutom; och inte nog med det, vi uppfylls av vrede mot alla som tar den motsatta ståndpunkten gentemot oss och pudelideologin. Vi försvarar då vår egen förslavning och våra förslavare.

Urgamla blodsriter har nu återintroducerats och accepterats av vårt degenererade sinnelag : riter som abort, hjärtbyten och dödshjälp. På bästa aztekvis sliter man nu hjärtan ur levande kroppar för att därefter operera in dem i någon annan. Våra läkare har nu rätt att döda och ge liv allt efter eget tycke. Frågan är om vi har rätt att överleva till varje pris?

USA:s fruktansvärda abortkliniker, där barn mördas ända upp till åttonde månaden av hänsynslösa och profithungriga läkare, får en att börja undra vart vi nu alla är på väg. Hur många av oss har insett att vi är på väg åt fel håll — med stormsteg dessutom? Den Hippokratiska Eden är nu i allt väsentligt glömd.

Introduceringen av analsex i heterosexuella förhållanden är ett annat vedervärdigt påhitt av våra ägare, och något som går emot allt som våra gamla religiösa och filosofiska värderingar står för. Detta odygdiga påfund har för avsikt att föra ner oss på en så låg nivå att vi därefter gladeligen kommer att acceptera incest, barnsex samt djursex. Den mänskliga förnedringen är då total.

Vad man hoppas uppnå genom att föra oss ner på en djurisk nivå är följande : kunna behandla oss som den boskap vi då är! Det finns nämligen olika lagar för människor och djur. Djuren har som vi alla vet inget värde. Enligt kyrkan har de inte ens någon själ. Som djurmännniskor blir vi således själlös boskap utan några som helst rättigheter och utan större värde annat än som just boskap.

Vägen ur denna fälla man gillrat för oss är att börja leva dygdigare, något som inte behöver hänga ihop med religiöst leverne. För som vi alla vet så räcker det inte att ropa ut Guds namn : vad det handlar om är att göra det rätta. Vi vet alla inombords vad som är rätt och vad som är fel — så länge som vi lyssnar inåt och vågar lita på oss själva, vill säga, istället för som nu på egocentriska och odygdiga pudlar vilka överlag vill bringa oss alla på fall…

Abort måste bort! *

Det har varit en hel del snack om abort den sista tiden, och det konstiga är att väldigt många ännu är av den uppfattningen att det är en kvinnas rätt att få göra abort. Något det definitivt inte är. Åtminstone inte om jag ska vara med och bekosta saken. Men vad som är värre är att många även tycks mena att de som opponerar sig mot abort nästan är att jämställa med kriminella, när det i själva verket är precis tvärtom. Ingen har rätt att få göra abort. Så är det bara. Och när det gäller sena aborter så borde de förbjudas omedelbart. Endast vid speciella fall borde abort tillåtas, typ om kvinnans liv är i fara.

Vad sedan gäller att införa ett register över de som gjort abort, så finns ju all den informationen redan lagrad någonstans ändå. Men som vi kanske har börjat inse vid det här laget så är införandet av nya register en av våra pudlars favoritsysselsättningar nuförtiden. Man tar därför varje chans man får till att börja registrera våra förehavanden. Det är helt enkelt en fråga om kontroll. Anledningen till att man vill ha mer kontroll över pöbeln går att besvara med ett ord … globalisering. För om världen ska enas så behöver kontrollen uppifrån stärkas. Det går alltså inte att ha en splittrad värld likt den vi har idag. Titta bara allt besvär man nu har med att ge oss den senaste giftsprutan. Om vi istället bara hade haft 1 nyhetskanal och 1 president över oss alla, så hade vi samtliga varit vaccinerade/förgiftade vid det här laget.

Kanske förstår vi nu lite bättre varför Sverige och alla andra fria suveräna stater måste krossas? Det blir nämligen då lättare att kontrollera oss. Abortregistret är alltså bara en i den långa rad av sätt som vi numera ska övervakas på. Lösningen på problemet med abortregistret är helt enkelt att sluta göra abort, eftersom inga aborter gör ett abortregister överflödigt. Det handlar helt enkelt om att kvinnor tar lite mer ansvar för det man pysslar med, för det är i slutändan kvinnor, och tyvärr skolflickor, som ställs inför aborten.

Abort måste förbjudas! *

Har länge inte velat engagera mig i abortfrågan, då jag under lång tid sett på den som ett rent kvinnligt problem. Men ju äldre och visare jag blir, så inser jag mer och mer att det är någonting allvarligt fel när det gäller det här. Att man tex kan genomföra ingreppet ända fram tills dess att fostret är över 4 månader gammalt är rent ut sagt sjukt.

Och till den som inte tycker om att höra det så föreslår jag att man letar runt lite grann på nätet och där ta sig en titt på hur dessa barn ser ut … hur de aborterade fostren ser ut … eller rättare sagt hur det som blir kvar av dem ser ut. Det är ingen angenäm syn. Långt därifrån. Mer vill jag inte skriva här, och jag vill inte heller lägga upp några bilder av det: för äckligt. Det är nästan så man vill spy.

Min personliga syn på saken är följande: tiden för när abort är tillåten måste nu drastiskt sänkas. På sikt borde ingreppet förbjudas helt och hållet … utom i vissa speciella fall. Att sedan våra skattepengar ska betala för kalaset är en annan sak som stör mig, då jag hellre hade använt pengarna på annat … som tex bättre barnomsorg, eller billigare tandvård – eller precis vad som helst!

Den som vill göra abort borde, enligt mig, betala för det med egna pengar. Behöver jag få mina tänder lagade så måste jag betala för det. Att vi ska ha fri vård på våra sjukhus skriver vi alla säkert under på … för folk som är sjuka.

Men när det gäller en kvinna som vill ha abort så är hon ju inte sjuk. Hon är helt och hållet frisk, och hon löper heller ingen risk att dö pga av sitt fysiska tillstånd, så varför ska hon ha rätt till fri abort? Jag vill inte ge ett enda öre av mina surt förvärvade slantar till det här: utom, som jag precis sa, när det gäller vissa speciella fall.

 

Så här säger Moder Teresa om saken:

Men jag känner att vad som främst förstör friden är abort, för detta innebär krig mot barnet, ett direkt dödande av det oskyldiga barnet. Om vi accepterar att en mor kan döda till och med sitt eget barn, hur kan vi kräva av andra att inte döda varandra? Den mor som funderar på abort bör få hjälp att älska, det vill säga att ge, fast det kullkastar hennes planer och inkräktar på hennes lediga tid. Hon bör få hjälp att respektera barnets liv. Fadern till barnet, vem han än är, måste också ge tills det känns. Genom abort lär sig modern inte att älska utan hon till och med dödar sitt eget barn för att lösa sina problem. Och genom abort får fadern budskapet att han inte behöver ta något som helst ansvar för barnet han är upphovet till. Det är troligt att den fadern försätter andra kvinnor i samma svåra situation. På så sätt leder en abort bara till fler aborter. Varje land som accepterar abort lär inte sitt folk att älska utan att använda vilket våld som helst för att få vad de vill ha. Det är därför som abort är den största förstöraren av kärlek och frid.”

Anledningen till att vi har abort *

Så hur löser man problemet med abort? Svaret är så klart att föräldrarna tar tillbaka kontrollen över sina barn, och lär dem vad som är rätt resp fel. Våra skolor är idag i händerna på Mittenblockets propagandaminstrar, och de lär våra barn att tänka fel om i stort sett allting av vikt. Anledningen därtill är följande: man vill korrumpera våra unga så tidigt som möjligt. Ju tidigare barn har sex — desto bättre.

Föräldrarna har numera ingen rätt att lägga sig i saken, eller ens känna till vad deras minderåriga barn pysslar med. Föräldrarna håller på att omyndigförklaras — åtminstone som föräldrar — av våra ledare. Vi behöver komma ihåg att Mittenblockets representanter INTE bryr sig om vare sig dig eller mig eller våra barn. De bryr sig endast om sig själva och sina egna.

Genom att bestialisera så många av oss som möjligt, så tidigt som möjligt, så hålls vi människor förtryckta, och det är här som det ohämmade sexlivet bland minderåriga kommer in i bilden. Barnen lär sig redan i skolan att det är okej att ha sex, och att abort är någonting helt normalt. Varför lär sig barnen detta? Jo, för att våra ledare vill så … för att det är bra för dem!

Jag minns från min egen skolundervisning för många herrans år sedan hur min mellanstadielärare, en kvinna i 60 årsåldern, sa att man inte ens skulle kyssa någon hur som helst. Det var fel, enligt henne och hennes generation, och med åren så har jag insett att hon hade rätt. Idag är läget något annorlunda. Det otroliga utbud av grov pornografi och grovt våld som nu finns tillgängligt gratis för vem som helst på datorn är minst sagt skrämmande, och hade min gamla skolfröken sett hur det står till idag så hade hon nog dött av chocken.

Vi bör fråga oss själva hur det har gått så här snett? Vem har tillåtit det här? Och vem tjänar på eländet? Det kan vara intressant för folk att veta att man från globalisthåll, vid sidan om att krossa alla fria suveräna stater, är mycket intresserad av att krossa alla de fria suveräna ”småstater” som finns inom varje nation … dvs … familjerna.

Och för att kunna krossa familjerna så behöver föräldrarnas makt tas bort eller åtmistone försvagas, något som bevisligen nu sker. För utan de vakande föräldrarna i närheten så kan barnen hjärntvättas och korrumperas, vilket nu pågår. Att kvinnans s.k. frigörelse var sponsrad av amerikanska globalister i början av förra seklet är det få som känner till. Att anledningen till sponsringen var att krossa kärnfamiljen är även det något få är medvetna om. Men så är det. Det kallas ”Söndra och Härska”.