Etikettarkiv: Atombomb

Marx, Freud och Einstein: inga hjältar!

Läste någonstans för en tid sedan att det är tre personer man inte bör kritisera alltför ihärdigt om man vill göra sig en akademisk karriär : Karl Marx, Sigmund Freud och Albert Einstein. Att jag nu hävdar att samtliga dessa tre gjort oss alla ofantligt med skada innebär således att jag inte bör söka mig in vid något universitet.

Om vi tittar på Marx så var han under ungdomsåren en djupt from kristen yngling, något som f.ö. inte var ovanligt bland judar under 1800-talet. Faktum är att många judar på den tiden insåg att den judiska religionen från förr hade spelat ut sin roll, inte minst pga dess hatiska inställning till icke-judar, och av den anledningen betraktade man den protestantiska formen av kristendom som den naturliga ersättaren till och den logiska fortsättningen på den gamla vidskepelsen från ökenvandringstiden; och man såg även på Nya Testamentet som den religiösa texten för den nya tiden. Gamla Testamentet var föråldrat och passé och Talmud inget att ha.

Att många judar än idag känner på detta vis vet vi alla om, inte minst här i Sverige där flertalet judar från etablissemangets absoluta toppskikt, inte bara konverterat till Kristendomen, utan även blivit präster. De allra flesta judar är dock idag, precis som förr, ateister och sekularister.

Marx kristna livsyn var mao inget ovanligt alls. Flera andra kända kristna personer från den tiden hade judisk bakgrund, som tex Felix Mendelssohn-Bartholdy. Tyvärr så inträffade något sedan i Marx liv som fick honom att bryta totalt med allt vad Jesus Kristus kärlekslära hette, och han förvandlades istället till en hatisk upprormakare som enbart ville krossa all religion och all filosofi och allt annat som stod i hans väg för ett kommunistiskt paradis på jorden — i verkligheten dock ett helvete för alla levande varelser i människogestalt. Frukten av hans mörka värv fick vi sedan smaka under den bestialiska Ryska revolutionen 1917 — ett av vår civilisations mest nattsvarta ögonblick.

Om vi sedan går till Sigmund Freud, så var han den som drog igång pseudovetenskapen psykologi, och exakt hur mycket denna pseudovetenskap skadat oss alla genom åren är välbekant för alla som inte är neddummade fåntrattar. Läs mer om saken i inlägget jag publicerade igår : Psykologi = pseudovetenskap!  

Om vi sedan avslutningsvis synar den tredje boven i dramat i sömmarna, Albert Einstein, så kan vi till att börja med lyssna på den store serbiske vetenskapsmannen Nikola Tesla som hävdade att Einsteins s.k. relativitetsteorier inte alls var originella, utan redan hade tänkts fram hundrafemtio år tidigare av en landsman till Tesla : Ruder Boskovic. Einstein var således inte den som var först med att formulera fram denna teori, utan endast den som tog äran för andras arbete. Läs själva vad Tesla säger om saken (Wikipedia):

…the relativity theory, by the way, is much older than its present proponents. It was advanced over 200 years ago by my illustrious countryman Ruđer Bošković, the great philosopher, who, not withstanding other and multifold obligations, wrote a thousand volumes of excellent literature on a vast variety of subjects. Bošković dealt with relativity, including the so-called time-space continuum …

Men det värsta som Einstein var inblandad i var någonting helt annat. Han uppmanade nämligen den amerikanske presidenten F.D. Roosevelt att dra igång det sataniska atombombsprojektet, det s.k. Manhattan project — ett i sanning totalt omänskligt projekt och något som gjort att vi alla än idag står vid katastrofens rand, idag närmre än någonsin tidigare!

Och som vi alla vet så startar man inte ett projekt om man inte har för avsikt att få ut något av det, och när det gällde atombomben så var det man ville få ut … att förinta hela städer och döda alla som bodde där! I fallet med att framställa atombomber så var det dock som så att man inte riktigt kunde hålla tidsschemat: Kriget i Tyskland och Japan gick nämligen alltför bra! Tyskarna och japanerna hade f.ö. ansökt om fred, något som dock förvägrades dem av våra allierade hjältar, dessa kallblodiga mördare. Anledningen till förvägrandet av fred? Man ville testa ett par atombomber på dessa länders försvarslösa befolkningar först!Faktum!

Av denna anledning gick man inte med på fredsförslagen, utan man såg istället till att i Tysklands fall angripa landet från Italien för att sedan under stora kostnader i männsikoliv kämpa sig hela vägen norrut — över Alperna! — allt för att slösa tid så att Einsteins helvetesbomb skulle få tid att färdigställas och sedan hinna testas på ett par tyska städer! Faktum!

Tyvärr för de allierade och fränder så föll Tyskland trots alla försök att kriga så långsamt som möjligt, något som då inte längre gjorde det möjligt att pulverisera och totalförinta ett par tyska städer — då den brittiska och amerikanska allmänheten inte hade kunnat acceptera sådan utstuderad ondska från den egna militärmakten. Men som tur var för de atombombsbyggande monstren så fungerade taktiken man kört i Tyskland en aning lite bättre i Japan.

För där drog man ut på kriget till perfektion genom att använda sig av exakt samma taktik som man använt sig av mot tyskarna, dvs att kriga så långsamt som möjligt : genom att kämpa sig fram till det japanska fastlandet från ö … till ö … till ö … osv. — istället för att bara gå iland utanför Tokyo direkt! Det handlade således om en totalgalen taktik som kostade tusentals amerikanska soldater livet helt i onödan. Fast helt i onödan var det självfallet inte, åtminstone inte för monstren bakom helvetesbomben; för som vi alla vet så fick man det storstilade projektet i hamn till slut : Hiroshima, Nagasaki!

Vi inser nu i vilket fall som helst att varken Marx, Freud eller Einstein förtjänar att hyllas av oss eller av några andra människor under Gud, snarare tvärtom…

Robert Oppenheimer

När Robert Oppenheimer insåg vad han gjort så ångrade han sig bittert. Han var en bruten man, något vi själva kan se i klippet ovan. Även Albert Einstein var av samma anledning fylld av djupaste samvetskval. Tänk att ha den totala förintelsen av två stora städer på sitt samvete.

Sodom och Gomorra

Texten nedan är hämtad från Första Mosebokens nittonde kapitel (Levande Bibeln) och handlar om hur och varför de två städerna Sodom och Gomorra utplånades. Huruvida texten ska tas bokstavligt eller läsas som en liknelse har länge diskuterats. Men hur det än är med den saken så får vi här lära oss vikten av att leva dygdigt.

1När de två änglarna samma kväll kom till staden Sodoms port, satt Lot där. Han såg dem och reste sig upp för att möta dem och välkomna dem.

 2Mina herrar, sa han. Kom till mitt hem och gästa oss över natten! Om ni önskar kan ni resa vidare redan tidigt i morgon.Nej tack, svarade de. Vi kan sova här ute på gatan.

 3Men Lot var så angelägen att de slutligen gick med honom hem, och han bjöd dem på mat och nybakat, osyrat bröd.

 4När de gjorde sig färdiga för att gå och lägga sig efter måltiden kom män, både yngre och äldre, från alla håll i staden och omringade huset.

 5De skrek till Lot: För ut de där männen till oss, så att vi kan våldta dem.

 6Lot gick då ut för att tala med dem och stängde dörren efter sig.

 7Han tiggde och bad dem att inte göra något så ont.

 8Hör här, sa han. Jag har två döttrar, som är oskulder. Ni kan ta dem och göra vad ni vill med dem, men lämna dessa män i fred, för de står under mitt beskydd.

 9Flytta på dig, skrek de. Vem tror du att du är? Vi lät den här karln bosätta sig här, och nu försöker han tala om för oss vad vi ska göra! Vi kommer att behandla dig mycket värre än vad vi tänker göra med dessa båda andra. De gick fram till Lot och började bryta sönder dörren.

 10Men de två männen i huset sträckte sig ut efter Lot, drog in honom och låste dörren

 11och förblindade tillfälligt Sodoms män, så att de inte kunde hitta dörren.

 12Vilka släktingar har du här i staden? frågade männen Lot. Försök att få ut dem härifrån allihop, mågar, söner, döttrar eller vad de än är.

 13Vi ska nämligen utplåna staden fullständigt. Stanken från den här platsen har nått himlen, och Gud har skickat oss hit för att förgöra den.

 14Då rusade Lot ut för att berätta detta för sina döttrars män: Skynda er, skynda er ut ur staden, för Herren tänker förgöra den! Men de unga männen bara tittade på honom, som om han hade förlorat förståndet.

 15Vid gryningen nästa morgon blev änglarna allt mer angelägna: Skynda dig, sa de till Lot. Ta din fru och dina döttrar som är här och ge dig av medan du kan, för annars kommer du att förgås när staden förstörs.

 16När Lot fortfarande tvekade, tog änglarna honom och hans fru och döttrar vid handen och förde dem i säkerhet utanför staden, för Herren var barmhärtig mot dem.

 17Fly för era liv, sa änglarna till honom. Och se er inte tillbaka. Fly till bergen! Stanna inte här nere på slätten, för då kommer ni att dö.

 18-20Nej, mina herrar, tiggde Lot, eftersom ni har varit så vänliga mot mig och räddat mitt liv, och eftersom ni har visat mig så stor barmhärtighet, så låt mig istället för att fly till bergen få fly till den där lilla staden därborta, för jag anar olyckor i bergen. Ser ni inte att den ligger nära och att den är liten? Låt mig få gå dit i stället. Ni ser väl hur liten den är! På så sätt kommer mitt liv att räddas.

 21Ängeln sa: Jag accepterar ditt förslag. Vi ska inte förstöra den lilla staden.

 22Men skynda dig dit, för jag kan inte göra något förrän du är där. (Från och med den dagen har staden kallats Soar, som betyder liten stad.)

 23Solen var redan på väg upp, när Lot nådde fram till staden.

 24Då lät Herren eld och flammande svavel regna ner från himlen över Sodom och Gomorra.

 25Han förstörde dem helt och hållet tillsammans med de andra städerna och byarna på slätten och utplånade allt liv, människor, växter och djur.

 26Men Lots hustru såg sig om och blev förvandlad till en saltpelare.

 27Samma morgon var Abraham uppe tidigt och skyndade sig ut till platsen där han hade stått inför Herren.

 28Han såg ut över slätten mot Sodom och Gomorra och såg rökpelare och flammor stiga upp från städerna som från en ugn.

 29Men Gud hade hört Abrahams bön och fört Lot i säkerhet och räddat honom ur den förödelse som kommit över städerna.

Dessa båda syndiga nästen, Sodom och Gomorra, utplånades som bekant av Abrahams gud, och alla de dygdlösa människorna som där bodde miste sina liv — förutom Lot, hans fru (som dock strax efter flykten förvandlades till en saltstod) och deras två döttrar. Av stort intresse är och har alltid varit vers 5 — den om de ondskefulla homosexuella männen. I 1917 års svenska bibelöversättning står det så här:

4Men innan de hade lagt sig, omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket, så många de voro.

 5Dessa kallade på Lot och sade till honom: »Var äro de män som hava kommit till dig i natt? För dem ut till oss, så att vi få känna dem.»

 6Då gick Lot ut till dem i porten och stängde dörren efter sig

 7och sade: »Mina bröder, gören icke så illa.

 8Se, jag har två döttrar, som ännu icke veta av någon man. Dem vill jag föra ut till eder, så kunnen I göra med dem vad I finnen för gott. Gören allenast icke något mot dessa män, eftersom de nu hava gått in under skuggan av mitt tak.»”

Homosexualitet är mao inget som Bibeln vill att vi ska pyssla med, inklusive homosex mellan man och kvinna (En styggelse som inte ens är omnämnd i Bibeln! Så sjukt är det!), för då går det illa för oss alla.

Av den anledningen så promotas homosexualitet nu av våra ondskefulla ägare, eftersom man då — när tillräckligt många praktiserar denna, enligt Bibeln, sexuella avart — får fria händer av gudarna att göra sig av med oss, något man har för avsikt att göra! Faktum.

En annan väldigt intressant sak i sammanhanget är det sätt som Sodom och Gomorra utplånades på. Att det handlade om en atombomb verkar uppenbart, för vilken annan typ av förstörelsevapen kan möjligen ha förstört städerna?

Vi måste nu börja inse att :  Ju mer omoraliskt vi lever, desto större blir risken för kärnvapenkrig. Våra ägare vill göra oss till djur … för att få tillåtelse av gudarna att använda kärnvapen!

Läs inlägget om vilka de sexuella avarterna är.

Hiroshima *

För snart 64 år sedan så fällde amerikanarna, på engelsk order (?), atombomben över Hiroshima, Japan. Att det här rör sig om det värsta enskilda krigsbrottet i mänsklighetens historia är bortom all diskussion, speciellt med tanke på att det var helt onödigt. Japanerna var redan besegrade. Så varför genomfördes bombningen? Än i dag är detta ett närmast tabubelagt ämne; i framtiden så kan det mycket väl bli förbjudet att ens ifrågasätta den officiella historien. I vilket fall som helst så kom så gott som alla inblandade att drabbas av samvetskval som plågade dem resten av livet.

Det råkade tex Oppenheimer (ledaren för hela projektet) ut för. Det råkade även en viss Albert Einstein (en av de starkast pådrivande krafterna bakom projektet) ut för. Båda männen ångrade bittert vad de hade gjort och man kan förstå varför: på några få sekunder förintades en hel stad, runt 100000 människor dog omedelbart. Tänk att ha det på sitt samvete. Okej, nu är det i alla fall över, kan man föreställa sig att de allierade måste ha tänkt efter Hiroshimas förintelse. Man ville lära Japsen en läxa efter allt de hade ställt till med, och det hade man nu gjort, men var det anledningen till att USA bombade sönder staden? Naturligtvis inte. Efter 3 år av hårt arbete att ta fram supervapnet ville man nu testa det på riktigt – på en riktig stad – på riktiga, levande människor.

Detta kan vi vara helt säkra på eftersom man redan bombat sönder bortåt 60 av Japans större städer; ett halvdussin hade man valt att inte bomba alls, bla Hiroshima och Nagasaki. Anledningen till att dessa städer sparats? Man ville se bomben i aktion på en helt oskadad stad. Det hela var således planerat flera år i förväg. ”En gång är ingen gång” sägs det ofta då man gjort ett misstag och ångrar det man gjort. Men som alla vet så var man inte nöjda med att bara testa 1 bomb, för 3 dagar efter det att den första atombomben hade förintat Hiroshima så var det dags igen. Denna gång var det Nagasakis (o)tur, och det är nu som det hela blir än mer intressant, eftersom den nya staden att utplånas inte var en vanlig japansk stad. Nagasaki var nämligen det kristna Japans huvudsäte. På ett ögonblick utrotades nu 2 tredjedelar alla kristna japaner. Och bomben släpptes (?) av kristna amerikaner!