Etikettarkiv: Bada

Situationen i Iran *

Vad är det egentligen som pågår i Iran? Är det någon som med säkerhet kan besvara frågan? Vad vi vet är att väst har för avsikt att få igång ett nytt blodigt krig där.

Vi bör därför fråga oss själva vad alla dessa protester mot den styrande regimen går ut på. För om vi gör det så inser vi snart att protesterna kommer från väst – dvs Irans dödsfiende – samt från exiliranier, vilka vill göra landet demokratiskt efter västerländsk modell.

Nu är det ju så att alla fria suveräna stater har rätt att sköta sina egna interna angelägenheter, så även Iran. Att kvinnor kan tyckas vara förtryckta där kanske inte är vad kvinnorna ifråga själva anser? Kanske anser de istället att deras liv är alldeles förträffliga precis som de är? Vilken rätt har vi här i väst att tvinga på andra länder vår sk demokrati och vårt sätt att leva?

Kanske hade dessa kvinnor varit förfärade om de kunde läsa svenska och fick ta del av uppgifterna om att svenska kvinnor nu, av allt att döma, får bada topless i våra simhallar – något jag fö anser vara skandalöst och totalt omoraliskt.

I ett land som Iran så har jag en känsla av att familjens ställning är långt mycket starkare än den är här hemma hos oss. Och detta faktum är något vi bör ha i åtanke när vi nu väljer att kritisera landet. För globalisterna som styr över oss alla har för avsikt att krossa allt som har med familj att göra.

Anledningen? Att enklare kunna kontrollera oss. Ju svagare vi blir, desto starkare blir nämligen våra ledare. Starka familjer, med kanske ett hundratal medlemmar, är något som våra ägare fruktar. Kvinnans frigörelse och barnens rätt att göra uppror mot de egna föräldrarna är ett led i denna nedbrytning av familjen och allt det goda som den står för.

Min personliga uppfattning när det gäller Iran är därför att vi inte ska kritisera landet, utan lämna det ifred att sköta sina egna inre angelägenheter. Det är deras rätt att göra så. Och de exiliranier, vilka opponerar sig om saken från Sverige och andra västländer, borde åka hem för att försöka få en förändring tillstånd innifrån – istället för att som nu vädra sitt missnöje härifrån. Men det törs man så klart inte, då man överlag är fega uslingar som lämnade sina olycksbröder i hemlandet i sticket och drog utomlands.

Dessa opponenter mot det egna hemlandet är inget annat än brickor i ett spel, och de arbetar utan att själva vara medvetna om saken för våra ägare och den globalistiska agendan – att förvästliga hela världen efter engelsk modell – något som i slutändan kommer att leda oss alla i fördärv. Målet för våra ägare är helt enkelt att förvandla Iran till en brittisk/amerikansk/israelisk koloni.