Etikettarkiv: Bedrägeri

Bild

Coronavirusbedrägeriet har nu övergått till Coronavirustyranniet!

Ja som alla personer vid sunda vätskor vet om så handlar det vid smittosamma sjukdomar (som epidemier och pandemier) om att isolera de sjuka — inte de friska och de som inte kan bli sjuka! Att isolera friska personer är ett tyranniskt beslut, något som enbart en tyrannisk regim är kapabel att göra! Vi inser nu att EU inte är något annat än en tyrannisk regim!

Än värre blir det när vi inser att blott några få procent av oss kan dö i sjukdomen, som nu i fallet med coronaviruset, där 7000 svenskar har dött det senaste året. Vi pratar alltså här om att mindre än 1 promille (runt 0.06-0.07 procent) av befolkningen har dött av viruset, vilket är något fler än antalet som brukar dö i den årliga influensa varje år.

Det handlar således om en oerhört låg siffra i ett land med över tio miljoner invånare! Och på samma vis är det runt om i västvärlden, vars befolkningar likt Sveriges skrämts till tystnad och lydnad och nu likt beskedliga får (dvs. boskap) börjat ställa sig i kön för att bli injicerade med på det stora hela totalt otestade livsfarliga kemiska och dna-förändrande preparat.

Allt detta pågår pga. att man vill förslava oss alla mer och mer och mer och mer och mer. Så mycket som det går faktiskt. Man har som vi säkert minns försökt tidigare att nå dit man nu tagit oss. Ni minns väl sars, fågelinfluensan och svininfluensan (där många blev vaccinerade, med svåra men som följd, typ narkolepsi).

NU, äntligen, så har man dock lyckats, nu har man lyckats med tidernas största s.k. psyop, man har lyckats grundlura en hel värld att en totalt ”livsfarlig pandemi” (som i själva verket är totalt ofarlig för nästan alla av oss och inte ens är vare sig en epidemi el. pandemi) nu hotar oss alla ; och som de neddummade puckos dryga 90-procent av oss alla är så köper vi allt med hull och hår — varefter vi tacksamt bockar och tackar våra förtryckare för nöjet att bli nedtrampade av dem i skiten!

Vi älskar tom. helt ogenerat våra politikeras (alla stockholmsgrisar i riksdagen) nu när man har fått fram lösningen på den så otroligt ”livsfarliga pandemin” (som i verkligheten alltså är totalt ofarlig för 97-98 procent av oss!). Så förbaskat korkade är folk i gemen.

Ja, det hela är totalt patetiskt faktiskt, och vi får nu bara det vi förtjänar, nu när folk överlag inte längre är kapabla att använda det egna förnuftet och har förlorat förmågan till rationellt, logiskt tänkande. SÅ nu är det bara att kavla upp skjortärmen och ta giftsprutan, för alla ni neddummade NF har mer än väl förtjänat den, era ynkliga kräk…

Sanningen om coronaviruset och den kommande giftsprutan (vaccinet)

Videon ovan med Claire Edwards måste ses av alla som vill veta vad som pågår just nu. Coronaviruspandemin är inget annat än ett gigantiskt bedrägeri, en Stor lögn och ingen pandemi alls, som har som mål att knäcka västvärldens ekonomi och skrämma upp oss alla till att självmant kräva att få bli vaccinerade med ett, något som tyvärr få personer är kapabla att förstå — totalt verkningslöst vaccin!

Det ironiska i sammanhanget är vidare att ”pandemin” inget annat är än en ”svårare än vanligt version” av den gamla vanliga influensan som dycker upp varje höst och som enkelt kan undvikas genom att supplementera med framför allt D-vitamin och zinktillskott, vilka båda stärker immunförsvaret. Influensavaccin eller andra vacciner behövs således inte alls, utan ge bara kroppen det den behöver så sköter den om resten helt och hållet själv.

Dags att införa timokrati?

Ja det kan man fråga sig med all rätt, för som läget är idag, med alla neddummade fåntrattar som ska vara med och bestämma om vilka odygdiga pudlar som ska ta plats i Mittenblocket, så har de flesta nu insett att den svenska demokratin inte är något annat än ett stort skämt … och faktistkt ett bedrägeri, av slag kriminellt.

Den svenska demokratin är inte satt ur spel, för sanningen är den att den aldrig ens varit i spel.

De neddummade fåntrattarna bör därför fråntas rätten att rösta då deras röster ändå är bortkastade: bättre att låta folk som gjort sig förtjänt av att rösta bli dem som väljer vår regering.

De som förtjänar att rösta är dem av oss som visat sig värdiga genom: osjälviskt arbete i samhället; uppvisande av uppriktig patriotism; praktiserandet av kristen moral och gudstro.

Vidare bör personerna i fråga ha god ekonomi och vara vid sina sinnens fulla bruk samt minst 25 år gamla. Att de måsta vara födda till svenska föräldrar behöver självfallet inte tilläggas, då endast svenskar vet vad som är bäst för Sverige.

Om överlag odygdiga och obildade personer från en pöbelhop, inklusive invandrare från andra sidan jorden som blott bott här några år och knappt kan svenska, är dem som ska välja vår regering (som läget är idag) så får vi räkna med att resultatet blir därefter.

Bättre att följa mitt förslag när det gäller vilka som ska få inneha rösträtt: enbart de värdiga ska få rösta.

Dessa dygdiga och värdiga väljare (som jag vill se i framtiden) kommer (som vi säkert inser?) bli få till antalet, kanske inte fler än ett par tusen, kanske än färre; men deras lilla antal gör dem oerhört mäktiga gentemot politikerna, speciellt som de kommer att ha rätt att ställa dessa till svars om det är något man ogillar vad gäller dessas smutsraskiga agerande inom den politiska sfären.

Mina väljare, dessa dygdiga försvarare av demokratin, kommer i sanning att försvara våra intressen: Inget av vikt kommer att ske bakom lykta dörrar igen, så som sker idag där våra toppudlar har mängder hemliga möten med allehanda internationella storgangsters, för man kommer att noga följa allt som pågår i Riksdagen och rapportera om saken till alla oss andra.

Genom att låta enbart ädla svenskar få välja vår regering så kommer vår regering att bli bestående av ädla politiker. Den nya regeringen kommer i sanning att bestå av idel ädel adel.