Etikettarkiv: Bolsjeviker

Bolsjevikernas anti-kristna agenda!

Before the Russian Revolution, there were more than fifty thousand Russian Orthodox clergymen, by 1939, there were no more than three to four hundred left. In the year 1922 alone, under the militant atheistic system, 2691 secular priests, 1962 monks and 3447 nuns were martyred for their faith. According to Rudolph Joseph Rummel, professor emeritus of political science at the University of Hawaii, 61,000,000 people were killed under the Communism of the Union of Soviet Socialist Republics. By 1941, 40,000 Christian churches had been closed down and converted into schools, cinemas, clubs, warehouses and grain stores, or Museums of Scientific Atheism.

Som vi kan läsa i den engelska texten ovan så är kommunismens slutmål att utradera Kristendomen. Man misslyckades tack och lov i Ryssland, trots idoga försök, för som vi alla veta så är ryssarna idag till mycket stor del fromma kristna, inte minst ledningen med den noble Vladimir Putin i spetsen. Bolsjevikerna, som mördade miljontals kristna i Ryssland  (samtidigt som man lät alla judar få leva ut sin s.k. religion helt fritt och precis som vanligt), finns alltjämt kvar i världen idag, ty det är dessa monster som nu styr i USA — enligt samma principer som man styrde i Ryssland för nära hundra år sedan.

Pentagrammets kommunistiska innebörd

Christian Rakovsky hävdade under förhöret man hade med honom den där natten ifråga att det kommunistiska pentagrammets fem uddar representerar Rothschilds fem söner. Kommunismens huvudmän var alltså underställda denna familj. Att Ryssland 1917 brandskattades på allt det ägde av de s.k. bolsjevikerna, inklusive hela landets guldreserv, understryker bara än mer att så var fallet. Tsar Nikolaj II var f.ö. världens rikaste man vid tillfället med en personlig förmögenhet på 30 miljarder dollar! Revolutionen var m.a.o. en synnerligen bra business för Rothschilds och anhang, vilka stal det mesta och blott hade ”investerat” 20 miljoner dollar i företaget — dock mindre bra för de kristna ryssarna, vilka inte bara förlorade allt man ägde … man förlorade även sina liv i stort antal : SEXTIO SEX MILJONER av dem mördades av de anti-kristna s.k. bolsjevikerna mellan 1918 och 1968, enligt store ryske patrioten Alexander Solsjenitsyn!