Etikettarkiv: Flyktingar

Det som nu måste göras

Det som nu måste göras i Sverige och övriga Europa är, vid sidan om att lägga ner EU, att stänga våra gränser och införa visumtvång för alla icke-europeer som vill söka sig hit. Alla s.k. flyktingar från Afrika, Mellanöstern eller Asien som olovligt tagit sig hit som ekonomiska immigranter (så gott som alla s.k. flyktingar som kommit hit de senaste åren!) skall därefter skickas tillbaka till sina hemländer igen — på egen bekostnad! Alla som vägrar visa upp sina pass eller inga har skall tas till sina respektive ambassader där man sedan får ordna till nya pass varefter de sedan skickas hem igen, men inte innan de portats från att någonsin få komma hit igen, något som f.ö. är enkelt att implementera genom att fotografera dem, ta DNA-prov och fingeravtryck. De enda flyktingar som vi ens bör överväga ge asyl här hos oss är kristna Syrier, då dessa aktivt förföljs av den folkvalda Assad-regeringens motståndare. Inga andra.

Tim Rifats senaste besök hos Jeff Rense

Ovan har vi det senaste samtalet som Jeff Rense hade med Tim Rifat, där man bl.a. diskuterade den s.k. flyktingkrisen (dvs. den förtäckta muslimska invasionen av Europa) samt de bakomliggande orsakerna till denna invasion. Huvudorsaken är, menar man, att den europeiske mannen nu har blivit så till den milda grad feminiserad att han inte längre är kapabel att försvara sig själv, sin familj eller sitt eget folk och hemland, något som han i alla tider gjort med kraft när så har behövts. Rifat menar att detta med den försvagade och feminiserade vite mannen beror på en medfödd defekt med dennes Y-kromosom. Den vite mannen är nu i praktiken kastrerad och pga. detta livrädd att hysa en åsikt som inte är PK, trots att det för det mesta inte är olagligt att hysa sådana åsikter. Den vite mannen lyder nu, pga. av den defekta Y-kromosomen, sina älskade ledare i alla lägen ; och då dessa ledare antingen är korrumperade falska judas eller själva defekta som män med egna defekta Y-kromosoner så medför detta att inget europeiskt land längre törs försvara sig självt från de muslimska horder som nu drar in över allas våra hemländer. Allt hopp är dock inte förlorat då den vite mannens största svaghet kan användas mot alla våra gemensamma fiender, inklusive de invaderande utomeuropeiska horderna, men detta kan endast ske om en populistisk vit härförare tar kontroll över oss, för då lyder vi som vanligt blint våra älskade ledares order, men då, tillskillnad mot nu, så kommer vi gemensamt att arbeta för att befria våra urgamla hemländer från all vidare invasion och strax efter det återställa ordningen här hos oss igen — med ett ekonomisk, socialt och kulturellt uppsving av sällan tidigare skådat slag som omedelbar påföljd. Av denna anledning så fruktar satan och hans folk ledare som Putin och Trump, då dessa båda män är riktiga män (som beundras av alla ännu i själ och hjärta sanna europeiska män … och kvinnor, icke att förglömma), vilka har potentialen samt kapaciteten att ena sina folk i gemensamma företag i sann patriotisk anda till gagn för oss alla och kommande generationer. Av denna anledningen så smutskastas båda dessa män av media här i det stinkande Väst. På tal om den europeiska kvinnan så ser vidare Rifat i henne en möjlighet att rensa bort den defekta Y-kromosomen hos mannen, något som då ger européerna kraften åter att enade mot en gemensam fiende rensa ut all smörja och allt patrask som nu dragit in här och rotat sig utan vår tillåtelse. Detta var f.ö. bara en liten sammanfattning av något av det som diskuteras i Jewtube-klippet ovan, fast även kryddat med en del egna reflextioner. Skulle jag redogöra för allt som genomgås så skulle inlägget bli tre-fyra gånger längre, så jag stoppar här. Rifat och Rense är f.ö. explosiva tillsammans, men ha i åtanke att Rifat här är relativt beskedlig, något som har att göra med att Rense håller honom under kontroll.

Tim Rifats syn på invandringen till Europa

Här är den senaste videon med Tim Rifat postad på Jeff Rense hemsida. Där samtalar han och Jeff huvudsakligen om den pågående invasionen av Europa av de s.k. flyktingarna och den sedan länge inplanerade (och nu nära förestående!) totala kollapsen av våra urgamla hemländer och vår utplåning som folk! — något som alltså inte ”bara inträffar” utan är planerat att ”bara inträffa” av satan och hans folk. Invandrarna från Mellanöstern och Afrika drivs alltså hit med flit! Faktum!

Ungern försvarar sina gränser

Ungern gör helt rätt när man försvarar sina gränser mot de huvudsakligen muslimska horderna som i hundratusental nu invaderar Europa. Tyvärr stoppades inte dessa horder redan när de lämnade Turkiet. Man borde ha sänt dem tillbaka dit de kom ifrån innan de ens nått Grekland, för då hade dagens olustiga situation aldrig infunnit sig. Man hade då även sänt ut ett budskap världen över till andra som tänkt flytta till våra hemländer utan tillstånd.

Tveklöst är det som så att en stor mängd av de s.k. flyktingarna är islamiska fundamentalister och ISIS-supportrar, och vad dessa personer sedan kommer att ställa till med här hos oss inser vi säkert alla? Hur aggressiva dessa män är har vi med egna ögon fått se den senaste tiden när de attackerar poliser och andra. Trots detta tar vi emot dessa för oss helt okända personer (vi vet inget om deras bakgrund, kanske är de kriminella?) med öppna armar.

Ingen har rätt att kräva att få bosätta sig på ett annat folks territorium, lika lite som någon har rätt att sparka in din lägenhetsdörr och flytta in i ditt hem mot din vilja. Rätten att försvara sig är en primär rättighet, utan vilken vi går under, för när man inte längre kan försvara sig så är risken stor att man förlorar allt man har och håller kärt.

De syriska flyktingarna måste därför stanna kvar i de länder som gränsar till Syrien, dvs. inom den egna sfären av araber och islam; och där måste de sedan vackert invänta slutet på kriget, varefter de kan återvända till sin hemtrakter och bygga upp sina liv på nytt.

De enda syriska flyktingar som vi ens bör överväga att släppa in i Europa är de kristna, för de är på allvar hotade av ISIS och dem som understödjer denna organisation, dvs. israel och USA. Allt som sker i Syrien har f.ö. som slutmål att expandera dagens israel till att innefatta allt landområde från Medelhavet till Iran, dvs. den landmassa som Bibelns gud gav till Abraham — ett projekt som pågått i 200 år. Alla kyrkor och moskéer kommer därefter att rivas.

Kristna (ja vi är alla kristna, så länge som vi inte konverterar) och muslimer kan inte leva tillsammans, inte ens i det toleranta Europa, något vi fick se bevis på i inbördeskriget i det forna Jugoslavien. Inte ens de två kristna folken i Serbien och Kroatien kunde leva i fredlig samexistens, då man tillhörde två olika kristna sekter (den ortodoxa resp. den katolska).

Den nu pågående islamska invandringen (läs invasionen, för det är ett förtäckt  krig mot oss det handlar om som tom. Sun Tzu hade varit imponerad av) till Europa sker f.ö. inte bara, utan är planerad att bara ske — allt för att orsaka splittring i Europas alla hemländer. Man använder sig således av den urgamla romerska taktiken av att söndra och härska.

Än värre har det nu blivit när man försöker att implementera den svenska modellen av flyktingpolitik i hela Europa: tekniken där man tvingar alla kommuner att ta emot flyktingar, något som bl.a. resulterat i att afrikaner vilka aldrig ens sett snö, plötsligt blivit utplacerade Jokkmokk, utan att man rådfrågat samerna där om saken. Samernas existens är nu pga. av detta och liknande illdåd hotad. Denna ”framgångsrika” svenska metod att lösa flyktingproblemet håller man nu på att tvinga på hela EU.

Britterna sätter dock hårt mot hårt och ämnar bara ta emot 20000 syriska flyktingar de närmaste fem åren, och dessa tänker man själva välja ut. Man tar alltså bara emot flyktingar som man vet är genuina och laglydiga. Smart. Även EU:s östereuropeiska medlemsländer vägrar att bli internationaliserade enligt den svenska modellen, något vi kan förstå, då de med fasa sett hur Sverige blivit avsvenskat och uppfyllt av laglösa invandrargetton på blott några få decennier.

Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien vägrar därför hårdnackat att bli förstörda av muslimska invandrare, och vi får nu innerligt  hoppas att man står på sig så att det demoniska EU kollapsar och vi återfår vår frihet och återtar  kontrollen över det som i årtusenden varit vårt…

INTEgrering!

Att hela den svenska s.k. invandringspolitiken inte är något annat än ett spektakulärt fiasko känner vi alla till. Till att börja med så finns det ingen svensk invandringspolitik, eftersom vi nu i allt väsentligt styrs från utlandet, och vad gäller invandringen så styrdes den för övrigt aldrig från Stockholm ändå.

Den bakomliggande orsaken till den otroliga utomeuropeiska invandringen till Sverige är inga andra än den internationella grupp av storbanksägare, en grupp bankgangsters, som äger oss alla. Det är denna ondskefulla grupp monstermänniskor som driver på invandringen till väst. Dessa djävulens hantlangare vill nämligen att västs alla hemländer ska bli totalt överfyllda av afrikaner och asiater.

Väst ska nämligen internationaliseras! Och fort ska det gå dessutom då man har en deadline (ett ord vi bör fundera lite på vad det egentligen betyder) att hålla.

DEADLINE! Låter det inte kul? En linje som, när den passeras, betyder … DÖD!

Den ohejdade invandringen till Sverige och det övriga väst har alltså som uppgift att krossa samtliga europeiska fria suveräna nationer. Nationalismen/patriotismen måste krossas : Globalismen/internationalismen måste segra! Vi behöver inse att patriotism och globalism INTE kan samexistera! Av den anledningen är alla patriotiska strömningar onda, enligt Mittenblocket.

INTEgreringen är mao en illusion — ett ouppnåeligt mål. Det är INTE meningen att invandrarna ska INTEgreras med svenskarna! Det är meningen att de ska bygga upp sina egna små kolonier här. Meningen med invandringen är att krossa Sverige och krossa alla andra europeiska länder som sticker upp mot EU.

Vi hör ju på själva ordet att ingen INTEgrering kommer att ske. INTEgreringen, i dess sanna betydelse, kommer därför att fortsätta ett bra tag till — ända tills dess att vi svenskar slutar bråka med Bryssel (som styrs av våra ägare).

Från Bryssel-håll har man inte glömt att vi här i Sverige tackade nej till euron, och av den anledningen så fyller man på med ännu fler invandrare. Kanske inser vi nu vilken oerhörd intelligens dessa våra ägare besitter? De är förstklassiga domptörer av hela länders neddummade befolkningar, och de är vid sidan om detta ondskefulla på ett så utstuderat vis att vi aldrig tidigare under hela mänsklighetens existens sett maken till något liknande.

Deras ondska är total!

Ett intressant fenomen i hela denna olustiga historia är att våra ägare själva är europeer, och inte har den minsta empati för flyktingar och andra invandrare. Faktum är att många av dem själva finner dagens situation oangenäm, för man bor ju alltjämt här. Men när man nått datumet för deadline så blir allt bra igen, och med bra så menar jag såklart … bra för våra ägare!

Flytta Tibet till Sverige! *

 

Ett sätt för oss här i Sverige att motverka all den dåliga karma vi får genom att passivt titta på när folkmordet Tibet pågår är att erbjuda de Tibetaner som så önskar en fristad här, och låta dem bosätta sig i obebodda bergsområden i Norrland, eller ev längre söderut. Tibetanerna kan sedan där bygga upp ett eget samhälle, likt hur de hade det förr innan de grymma kineserna ockuperade deras hemland och slog det i spillror.

 

Mitt förslag är att dessa ”riktiga flyktingar” inte ska integreras i det svenska samhället, genom att spridas ut över hela landet, utan istället ska man ge dem ekonomiskt bistånd så att de kan återuppbygga en mindre version av det egna hemlandet här hos oss i områden där inga svenskar vill bo. Jag har hört talas om att liknande projekt är på gång i Nordamerika, men vet inte säkert hur det ligger till med den saken?

 

I vilket fall som helst så borde vi nu här i Sverige erbjuda de Tibetaner som är intresserade av att flytta hit all hjälp de behöver för projektet. Som vi alla vet så avstår inga nationer frivilligt delar av sitt territorium, och det är inte heller vad jag föreslår.

 

Mitt förslag går endast ut på att överlåta ett par kvadratkilometer av vårt land till ett folk i nöd, vilket då ger dem en möjlighet att rädda sin kultur och sina traditioner till kommande generationer människor. Vi kan alltså hjälpa ett utrotningshotat folk att överleva, och detta borde vi göra.

 

Att få ha en liten buddhistisk enklav liggandes inom Sveriges gränser kommer otvivelaktigt att påverka hela vårt hemland på ett positivt sätt, och det kommer även att vara en rejäl spark där bak på hela den globalistiska agendan, eftersom det är globalisterna som i slutändan ligger bakom folkmordet i Tibet — inte kineserna! Men då kineserna utför dådet så kommer man att råka mycket illa ut framöver — karmas lag!

Vikten av respekt *

Alla som är för homoäktenskap bör respektera dem som är emot : man är inte en bandit för att man inte tycker om det. Alla som vill ha fria aborter bör respektera dem som är emot : att värna om livet i alla dess former är inget brott. Alla som är för dödshjälp bör respektera dem som är emot. Alla som är för att vi ska ta emot flyktingar bör respektera dem som är emot. Alla som är för dödsstraff bör även de respektera dem som är emot. osv. osv.

Åsikterna i flera av våra hetast debatterade frågor är som vi alla vet många och ofta diametralt olika varandra, vilket medför att man aldrig kan få dem på andra sidan att ändra sig vad man än tar sig för. Men det betyder inte att ena sidan nödvändigtvis har fel. Ofta är frågorna helt enkelt olösliga, då det finns mycket starka argument såväl för som emot.

Att då fortsätta käbbla för sin egen ”rätta” åsikt är meningslöst, och det enda som återstår är istället att tacka för sig och lämna vederbörande och hans åsikter ifred. Vi måste därför respektera den andres rätt att hysa sin egen uppfattning, för vad det i slutändan alltid handlar om är respekt. Vi som medborgare förtjänar det, och det vi förtjänar, förtjänas vidare av oss att ges till dem som är av annan åsikt än den vi själva hyser. Att bli visad respekt för sin åsikt är vår rättighet, åtminstone så länge som vi är normalt funtade individer. Att då påtvinga någon ens egen åsikt är en form av tyranni.

Vilka är det som påtvingar folk saker som den stora majoriteten av oss är emot? Staten? Betyder det att vi lever i en tyranni? Nej, så illa är det inte — än. För som jag tidigare berättat så lever vi i för närvarande i ett övergångssamhälle, en oligarki/pöbelvälde-stat. Och det är inte bra — långt därifrån. Det kan nästan inte vara värre. Men vi som folk har blivit avtrubbade, och vi har nästan förlorat förmågan att se eländet längre. Faktum är att vi knappast har haft det värre någonsin än hur vi nu har det. Samtidigt så kan man även fråga sig om vi någonsin har haft det bättre? Det troliga svaret är att vi har haft det bättre, men att det troligen var i förhistorisk tid, när vi levde som fria individer nära naturen och i harmoni med den. Det var alltså rätt så länge sedan.

Vi har mao alltid haft det lika illa. Kanske är detta anledningen till att vi klarar av att bära alla våra svårigheter och bekymmer med sådant hedervärt jämnmod? Vi är helt enkelt vana vid det, eftersom vi inte känner till något annat sätt att leva på? Det interna käbblet mellan olika falanger är ljuv musik för våra ägare, då de älskar när pöbeln bråkar sinsemellan, då det är det bästa de vet, då det då blir så himla mycket lättare för dem att driva oss dit man vill då. Men genom att visa varandra lite respekt, så beter vi oss som de människor vi en gång var — som de människor som var kapabla att leva i harmoni med naturen och med varandra.