Etikettarkiv: Historia

Historia och sanning

Alla historieböcker saknar något : SANNINGEN!

Det finns inte en historiebok utgiven idag vid något av våra stora och etablerade bokförlag som inte är TOTALT SANNINGSLÖS! Faktum.

Faktum är att man utan vidare kan ta varenda historiebok (av den typ jag just beskrivit) som man har hemma i bokhyllan — och med gott samvete kasta dem samtliga i soptunnan! Obs, ingen överdrift! Ty sanningen lyser med sin frånvaro i dem samtliga!

Lögnerna och propagandan som de vilka äger och kontrollerar media fyllt upp våra/deras historieböcker med får en att häpna — om man har ett ännu fungerande förstånd, vill säga. Utan ett fungerande förstånd … så kan man inte inse att något är fel! Kanske förstår vi nu varför man vill hålla oss neddummade och pk-kontrollerade?

Lögnerna och utelämnandet av sanning i fallen de franska- och ryska revolutionerna samt de två världskrigen (för att ta några exempel) är så omfattande att man knappt kan fatta det är sant.

Att det nobla och godhjärtade tyska folket alltjämt svartmålas som ondskefulla nazister, inte minst via TV och filmer, visar oss hur oerhört måna man är att hålla bluffen i gång.

Revisionisternas goda arbete med att bringa reda i oredan har dock nu börjat ge resultat :  Ty folk köper inte längre lögnerna rakt av, speciellt inte när man som nu stoppas från att ställa frågor om alla oegentligheter under krigsåren genom att på kontinenten kastas i fängelse i tre år om man ifrågasätter den officiella historien!

Du får alltså tre års fängelse för att ställa ”fel” frågor! Även advokater som försvarar frågeställarna i domstolen riskerar fängelsestraff! Och snart kan vi ha samma lagar här?

Sanningen om de europeiska revolutionerna och de båda världskrigen är för övrigt att de skyldiga till dessa djävulska hemskheter och folkmord var ett sataniskt kriminellt nätverk av internationella bankgangsters, vilka tyvärr alltjämt är fullt verksamma i vår omedelbara närhet, ivrigt ämnande att göra slut på oss alla och stjäla alla våra tillhörigheter, något man ämnar så snart som tillfälle därtill finns.

Uppnåendet av detta, deras stora mål, sysselsätter dem dygnet runt, året runt, generation efter generation : Ty sådant hat har man för oss alla och de våra.

Och betänk även att det är sant som påstås :  att den som kontrollerar nuet kontrollerar förflutenheten, och att den som kontrollerar förflutenheten kontrollerar framtiden

Historielärare

Har alltid varit intresserad av historia och har även studerat ämnet på hög nivå — eller rättare sagt ”låg nivå” (universitet) —  men skulle aldrig kunna tänka mig att arbeta som historielärare vid någon av ”våra” skolor.  Anledningen? Är inte kapabel att stå framför mina unga landsmän och ljuga dem rakt i ansiktet dag ut och dag in. Totalt ohederligt hade det varit att bedriva sådan verksamhet : att medvetet gå med på att föra unga svenskar, vilka lita på mig, bakom ljuset för egen vinning skull (tjäna pengar)! — Ja, man skulle rent ut sagt kunna hävda att det vore djävulskt att göra så.

Faktum är att jag inte tror jag hade varit kapabel att undervisa i något ämne vid någon av våra skolor, då man numera tvingas att hylla den sekulära och sataniska bankgangstermördarideologin vid tillfälle — oavsett vilket ämne man utlär eller vilken roll man har vid dessa anstalter  (vaktmästare, städtant eller s.k. lärare/lögnare). Istället så bedriver jag, likt miljontals andra världen över, mina studier så långt borta från våra universitet som möjligt är, då dessa platser är lögnernas nästen.

Faktum är att de studier som jag pysslar med vida övergår förståndet som våra s.k. skriftlärda och högt ansedda professorer innehar. Faktum är att vår historia från början till slut, men speciellt vad gäller ”händelserna” de senaste 200-300 åren måste skrivas om : Ty något saknas : Sanningen! Faktum är att man utan vidare kan ta så gott som varenda s.k. historiebok som man har stående hemma i bokhyllan och kasta dem samtliga i soptunnan! — med gott samvete dessutom! Faktum.

Det finns på nätet mängder med kompetenta personer vilka sysselsätter sig med att nu revidera vår historia, så att vi får veta sanningen, och deras verk finns alltsomoftast att läsa där — helt gratis. Mängder med historieböcker värda namnet finns likaså att införskaffa för den som så önskar. Tyvärr så är ”våra” bokförlag under pk-kontroll och underlåter av denna anledning att publicera det som borde publiceras. Man publicerar istället lögner i formen av icke-patriotisk samt anti-kristen propaganda avsedda att hjärntvätta oss alla till att älska våra egna slavägare och vår egen förslavning…

Konspirationsteorier

Ingen rök utan eld är ett välbekant uttryck, och nog ligger det en hel del i dessa ord. Alla s.k. konspirationsteorier måste av den anledningen tas på allvar — tills dess att de slutgiltigt och enhälligt har motbevisats i grund!

Men framtills dess så har vi ingen rätt att avfärda dem som nonsens. Men trots det gör vi så. Det sorgliga i sammanhanget är att det stora flertalet av oss avfärdar dessa s.k. konspirationsteorier utan att ens kontrollera dem!

Man avfärdar således som osanning något man inget vet om och något man inte gitter kontrollera, bara för att man inte tror på saken. Och detta gör man för att det som påstås av den s.k. konspirationsteoretikern är för otroligt för ens eget lilla förstånd att förstå, samt en smula obehagligt att rota i  — för tänk om det visar sig vara sant? Man tror istället godtroget och gladeligen på luspudlar och associerade så fort som de öppnar sina stora lögnaktiga munnar, oavsett vad de påstår!

Anlednigen till att vi funkar på detta vis har att göra med den avancerade hjärntvättning som vi blivit utsatta för sedan redan från dagis! Att åtgärda problemet är inte lätt, men de föräldrar som kan gör klokt i att själva ta hand om barnen sina när dessa är små — istället för att låta okända pk-kontrollerade barnamisskötare göra så vid dagis.

Och på samma vis är det i skolan, för där fullbordas hjärntvätten — ett mentalt tillstånd som eleverna sedan lever i livet ut. Dessa hjäntvättade personer är samtliga utan undantag neddummade fåntrattar, något man förresten kan vara samtidigt som man är ett s.k. geni och/eller en forskare av rang.

De som ligger bakom detta hjärntvättningsprojekt är i slutändan inga andra ägarna till världens storbanker. De är dessa gangsters som får oss att avfärda allt som hotar deras kriminella verksamheter som inget annat än konspirationsteorier.

Ta bara en sådan sak som kriget i Afghanistan. Många hävdar att detta krig handlar om att skydda opiumproduktionen. Men oavsett hur många bevis för saken som läggs fram så kan folk ändå inte tro på det. För otroligt, anses det. Många skrattar t.o.m. åt denna teori, trots att man vet att 90 procent av allt opium i världen kommer från landet i fråga! Man ställer sig aldrig frågan varför Västs samlade militära styrkor inte har förstört alla opiumfält — trots att 42 olika länder, inklusive Island!, nu krigat mot de s.k. talibanerna i över 10 år!

Andra s.k. konspirationsteorier som folk gör klokt i att kolla upp är det s.k. klimathotet och 9/11. Man bör även börja forska i vilka som äger våra banker och därefter ta redan på hur man medvetet med jämna mellanrum bringar hela världen på knä genom att försätta oss alla i ekonomiskt inferno, något som man för övrigt gjorde 1929 vid Wall Street! Man bör fråga sig vilka som ligger bakom detta handlande och varför de hatar oss på det vis man gör?

Man bör även forska i varför Kristendomen försvagas för varje år som går, och ta reda på vilka det är som hatar Kristus, Kyrkan, de Kristna och Kristendomen. Man kan börja med att läsa Nya Testamentet (speciellt de fyra Evangelierna) och där se vilka det var som hatade de första kristna och krävde allas vår Messias död!

Man bör vidare studera historia och fråga sig själv varför två världskrig utkämpades och vem som tjänade på det. Ställ även frågan vad kommunismen var för en rörelse och vilka som grundade den och varför man grundade den.

Undersök de tre revolutionerna: den Engelska, som resulterade i den hjältemodige och fromme kung Charles I:s död; den Franska, som resulterade i den godhjärtade och rent av oskuldsfulle kung Ludvig XVI:s död; den Ryska, som resulterade i den fromme kejsar Nikolaj II och hela hans underbara familjs död, vilka samtliga nu helgonförklarats i Ryssland.

För att få veta sanningen om dessa och andra storhistoriska skeenden kan dock inte vanliga historieböcker anlitas, då dessa är pk-kontrollerade och enbart ger läsaren en förvrängd bild av vad som verkligen inträffade. Vanliga historieböcker innehåller enbart propaganda när det gäller dessa världshistoriska händelser och kan därför utan dåligt samvete kastas på sophögen.

Det finns så klart mängder med andra s.k. konspirationsteorier av olika magnituder som bör utforskas, och de förtjänar alla att granskas kritiskt och med öppet sinne, för som sades i inledningsorden av detta inlägg : Ingen rök utan eld…