Etikettarkiv: Högförräderi

Vad är förräderi? *

REINFELDT EU

I flera av mina fina inlägg om det ondskefulla Mittenblocket, så har jag av misstag kallat statsminister Fredrik Reinfeldt och alla hans vänner (även sossarna) för landsförrädare. Detta var tydligen en felaktig term för dessa skurkar, då man – som jag nu förstår saken – endast kan vara en landsförrädare om Sverige befinner sig i krig. Mittenblockets medlemmar är således inte landsförrädare, utan istället skyldiga till högförräderi. Detta gör dem i så fall till högförrädare till hemlandet? Rätta mig gärna om jag ånyo har fel.

Så här står det i alla fall om saken i Wikipedia:

 ”Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att störta regimen.”

I Sverige styrs straffet av 19 kap. 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

Om jag förstår saken rätt (paragrafen ovan) så borde alla som är för ett svenskt EU-medlemskap, eller som driver en globalistisk politik, vara högförrädare??? Vare sig vi kallar banditerna i Stockholm för högförrädare eller landsförrädare, så kan vi ju tveklöst se att de är förrädare – åtminstone om vi förstår svenska språket och kan läsa vad det står i vår egen svenska lagbok. Frågan nu är bara att avgöra hur många som ska få 10 år i fängelse och hur många som ska få livstid?

Stig Wennerström *

wennerstrom490x370

För en tid sedan så lyssnade jag på en intressant radiodokumentär om Stig Wennerström, den svenske storspionen (bilden ovan). Det var ett fascinerande program på många vis, inte minst på det sätt som Sverige skildrades. Sverige på 40, 50 och 60 talen var ett helt annat land än det som vi idag lever i. Och alla de förändringar vilka har skett sedan dess har tyvärr inte varit förändringar till det bättre, långt därifrån.

Ta tex det vårdade språk man använde sig av. Artighet var då en dygd. Överste Wennerström blev trots sina grova brott behandlad med respekt och tilltalades alltid med Ni. Svordomar och fula ord ingick inte i vokabulären, något som vi nuförtiden blir överrösta av dygnet runt — i alla medier. Även i dagens s.k. barnprogram så anses det numera alldeles lämpligt med svordomar, och tom könsord! Om vi blickar tillbaka i tiden så finns det således en hel del som vi kan lära oss från den äldre generationen.

 

För att nu återgå till själva spioneriet som Wennerström var skyldig till, så måste man fråga sig hur han kunde hålla på så länge som han gjorde: från slutet av 40:talet ända fram tills dess att han slutligen greps 1963. Det är underligt eftersom han under mer än 10 års tid var misstänkt av den svenska säkerhetstjänsten. Av programmet så framgick det även att han antagligen hade svenska medhjälpare, vilka dock aldrig blev åtalade. De flesta inblandade i härvan är nu inte längre vid liv, och har därför tyvärr kommit undan rättvisan.

 

Anledningen till att Wennerström lyckades undgå upptäckt så länge tror jag beror på att ingen då kunde föreställa sig att en svensk kunde förråda sitt hemland. En hög svensk militär stod som vi alla förstår över alla misstankar: det var helt enkelt för ofattbart. Idag, däremot, så begås det högförräderi av ”svenskar” varje dag utan att någon ens rynkar på näsan. Svenska politiker och företagsledare träffar, som vi alla vet, utländska kollegor dagligen — oftast bakom lyckta dörrar — och vad de diskuterar är för det mesta hemligt, fastän det berör hela landets framtid! Hur kan det vara tillåtet att smida planer på detta vis bakom ryggen på Sveriges folk? Tänk hur tiderna förändras. Sorgligt men sant.