Etikettarkiv: Jorden

Jorden är platt som en pannkaka!

Jorden är platt

De senaste åren så har det på Nätet blivit alltmer vanligt att folk börjat ifrågasätta huruvida Jorden är en glob/sfär eller platt som en pannkaka. Ingen ifrågasätter dock huruvida Jorden är rund eller ej : Ty rund är den vare sig den är sfärisk eller platt. Själv har jag f.ö. aldrig funderat över saken … tills helt nyligen, när jag läste om en nyutgiven bok av en viss Edward Hendrie på Texe Marrs hemsida. Denne Hendrie är en välkänd författare i den alternativa världen så att pusha en ny bok av honom är inget egendomligt. Jag kunde dock inte förstå varför Marrs öppet ville bli associerad med teorin om att Jorden är platt.

Men då jag hyser stor respekt för Marrs så valde jag att lyssna på den en timme långa intervjun han hade med Hendrie om boken i fråga. Det visade sig då att det finns otaliga av vetenskapen alltjämt obesvarade frågor i ämnet, frågor som jag själv f.ö. ofta ställt mig : som den varför vi inte kan se att Jorden är sfärisk (använder inte ordet rund här, då frågan vi nu ställer oss är om Jorden är en sfär eller ej? — inte om den är rund!) — inte ens när vi befinner oss på ett skepp mitt ute på vida havet med perfekt sikt åt alla håll (något jag många gånger gjort)!

Nej, inte ens då så kan vi skönja minsta lilla rundning av horisontlinjen eller ana att Jorden är en sfär — trots att man enligt fysikens alla lagar klart skall kunna se horisonten sjunka ned under oss åt alla håll runt om skeppet … om Jorden är en sfär, glob eller ett klot. Faktum är att man, en normalstor person, blott skall kunna se som allra mest en halvmil av havet om man står på stranden och blickar ut innan horisonten försvinner nedåt, och denna rundning nedåt skall vi även den klart kunna se, något ingen av oss gör eller någonsin gjort, då horisonten inte sjunker ned utan alltid går rakt fram och alltid befinner sig i ögonhöjd, även om man befinner sig på hög höjd. Horisonten sjunker således aldrig, något som då bevisar att Jorden är platt.

En liten segelbåt som seglar rakt ut på havet från stranden sett skall försvinna helt och hållet UNDER horisonten innan den är en mil ut (om Jorden är en sfär), då rundningen av vår planet efter en mil är drygt sju meter! En man i en roddbåt skall försvinna långt tidigare än så då farkosten hans saknar mast och segel. Men så sker icke. Nej man kan med kikare eller zoomlins på kamera klart se båtar och skepp — allt av dem! — flera mil ut!, när dessa enligt fysikens alla lagar skall befinna sig uppemot hundra meter under horisonten? I fallet tio mil ut från land så skall f.ö. alla skepp befinna sig över sju hundra meter (700 m) under horisonten! Betänk här även att Jordens totala omkrets blott är fyra tusen mil.

Man borde vidare från hög höjd iaf. kunna se rundningen av horisonten, men inte ens från ett flygplan tiotusen meter upp ter sig Jorden sfärisk, för även där är horisonten rak åt alla håll, något vi alla själva gör klokt i att kolla upp nästa gång vi flyger. Vi bör därefter fråga oss varför vi inte kan se ned på ett klot inunder oss, i detta fall Jorden, ungefär som man från ovan kan se ned på en boll eller en jordglob. Vi borde således från ett flygplan tio tusen meter upp klart kunna se att vi befinner oss ovanför ett klot där alla sidor sluttar nedåt, ungefär som hur alla sidor sluttar nedåt för den som står uppe på toppen av en rundaktig kulle.

Som vi nu inser så finns det frågor som inte fått sina svar här av våra så högt värdesatta och prisade vetenskapsmän när det gäller vår s.k. planet, för som det tycks nu så är Jorden inte ens en planet, utan ett plan? Nej, som det nu verkar så är detta den överlägset största lögn som vi människor någonsin åkt på, för om Jorden är platt (något allt nu tyder på?), så är även allt vad gäller astronomi fel, eftersom vi nu även blir tvungna att omvärdera hela vår position i Universum : Ty om Jorden är platt så är inte längre Solen och månen samma gamla himlakroppar som tidigare.

Även den heliocentriska tanken måste överges. Vi måste därefter återgå till den gamla tanken, den geocentriska, den som Skånes store son, Tycho Brahe, höll fast vid : Att Jorden befinner sig i vila och är universums centrum. Själv är jag dock inte redo att överge hela tanken på ett ofantligt universum, iaf. icke ännu. Men vi måste i vilket fall som helst fr.o.m. nu omvärdera hela vår tillvaro här i världen från början till slut, något få dock är kapabla att göra.

Vi måste även ta avstånd från tanken om två poler i världen, ty enligt tanken om en platt jord så existerar det blott en pol, Nordpolen, vilken är Jordens centrum … samt ev. även Universums centrum? Sydpolen existerar inte, då Antarktis inte längre är en kontinent omgiven av oceaner som vi fått lära oss. Antarktis är istället ramen som innesluter samtliga oceaner (se kartan ovan), likt hur ramen på en tavla innesluter konstverket.

Denna antarktiska ismur förhindrar oss på ett synnerligen effektivt vis från att själva ta reda på hur det verkligen ligger till, då området är för långt bort samt för kallt och ogästvänligt för att vanligt folk skall kunna ta sig dit. Det finns således ingen sydpol, något som dock inte gör kompasser obrukbara då dessa alltid pekar norrut, resp. söderut … oavsett var på Antarkis man befinner sig!

Vad sedan gäller Solen så befinner inte den sig miljontals mil bort i rymden, utan blott några hundratal mil ovanför jordytan, en tanke som ter sig absurd vid en första anblick, men som vid närmre granskning kan vara sann … om man har ett öppet sinne och är mottaglig för nya idéer. För mig så är dock Solen den svagaste länken i teorin om en platt jord, då den tycks mig alltför nära. Men då vi vet att Nasa aldrig landade på månen en enda gång mellan 1969 och 1972 så är jag beredd att svälja stoltheten och ge tanken på en platt jord, dvs. ett plan istället för en planet, en chans.

Jag skulle kunna skriva en avhandling om det jag hittills uppdagat om den platta jord vi tillsynes lever på, men jag tror det är bäst att folk som kan se att det är något som inte stämmer här i vår tillvaro rörande vår s.k. sfäriska jord själva studerar vidare om saken. Länkar därför nedan till en del videos om ämnet Flat Earth. Länkar även till Edward Hendries samtal med Texe Marrs. Hendries bok finns f.ö. på Amazon och man kan läsa det mesta av den gratis där, så passa på.

Avslutningsvis så vill jag säga några ord rörande mitt eget sorgliga tillstånd, när jag först nu för ett par veckor sedan lyckades bryta mig ur den avancerade hjärntvättning jag blivit utsatt för sedan dagis rörande konceptet att Jorden är en sfär. Vi har alla tvingats på denna teori och fått den inpräntad i oss som absolut sanning, när sanningen istället är den att ingen någonsin har bevisat saken. Det hemskaste är att vi aldrig ens har ifrågasatt det hela,  utan istället blott skrattat så fort tanken på en platt jord kommit på tal. Kritiskt tänkande är nämligen tabú och vi stoppar oss själva automatiskt (pga. avancerad hjärntvättning och programmering sedan dagis) när vi i kritiskt sinnelag närmar oss samhällets heligaste sanningar och kor.

Så vad är orsaken till att man inte vill erkänna att Jorden är platt? Edward Hendrie menar att svaret är att man vill fjärma oss så långt man kan från Gud, och detta uppnår man när man får oss att inse hur små och totalt obetydliga vi är i det ofantliga Kosmos. Vi är nu så obetydliga att våra liv ter sig fullkomligt meningslösa, när sanningen är den omvända : våra liv är meningsfulla. Hendrie menar vidare att vi i en platt värld istället inser hur otroligt värdefulla vi är och hur älskade vi är av Gud, allas vår skapare. Det är sålunda en demonisk konspiration mot oss, alla av Gud skapade människor, som har som mål att få oss allt mer världsliga och onda till själ och sinne … så att vi glömmer bort vilka vi är och var vi kommer ifrån.

Själv håller jag mig alltjämt öppen i frågan rörande Jordens sanna natur, men att det är något som vi inte fått ta del av när det gäller vår tillvaro här på denna s.k. planet råder det inget som helst tvivel om.

Edward Hendrie hos Texe Marrs

Vy från väderballong där man kan se att horisonten är rak samt i ögonhöjd.

Ännu en vy från en väderballong 40000 meter upp

200 proofs Earth is not a spinning ball (en 2 timmar lång video där 200 frågor om Jorden ställs och besvaras)

Klimatförändringarna *

Om det blir varmare eller kallare här i världen så beror det på att vår egen kära sol, livets källa och upprätthållare, påverkar Jorden och de övriga planeterna i solsystemet. Precis som vi här hemma har våra olika årstider, vilka återkommer regelbundet år efter år, så genomgår Solen sina olika kosmiska cykler. Det är helt naturligt och inget att vara orolig över. Det var inte längesedan som vi gick och väntade på att en ny istid skulle komma! På sjuttiotalet så talades det tom om ”global cooling” som ett reellt och allvarligt hot. Nu talas det om ”global warming”. Hur korkade är vi egentligen?

Det hela är en väl orkestrerad bluff iscensatt av våra pålitliga politiker – och deras verkliga ledare! Anledningen till deras skamfulla behandling av oss? Att kunna beskatta oss för ett hot som inte ens finns — och att skrämma upp oss! Vi vet att de ljuger för det ligger i deras natur att ljuga — och att lura pengar av oss. Du kan inte bli en politiker idag om du inte är beredd att sälja dig själv och bli en försäljare av lögner. Varje gång vi andas så andas vi ut växthusgaser, vilket hjälper träd och andra växter att leva. Detta leder i sin tur till att växterna kan berika luften med syre. Vår utandning behövs. Har vi inte brist på träd här i världen? Huggs inte Amazonas regnskogar ner med rasande fart? Snart så kanske vi blir tvungna att betala skatt för hur ofta vi andas?

Vi är så korkade så vi tror att isbjörnarna är illa ute och att de drunknar om det inte finns något isflak för dem att vila på varje 100 meter eller så. En illustration: en isbjörn är kapabel att simma från Sverige till Finland — och tillbaka igen! — utan problem i iskallt vatten. Att påstå att ett djur som är gjort för att leva i Arktis hårda klimat — och som alla andra björnar kan gå i flera månader utan mat — nu plötsligt inte klarar av att leva där är totalt skrattretande. Det påstås tom att de inte längre kan fånga säl! Har sälarna börjat ta slut? I Kanada klubbar man ju ihjäl tusentals sälungar varje år för att hålla ner antalet.

Varje vår så försvinner enorma mängder av is i Ishavet, och varje vinter så återkommer den igen. Vissa år blir det mer is, andra år blir det mindre. Så är det och så har det alltid varit. I Sverige är det likadant: ibland har vi vargavintrar och ibland ingen snö alls. Den globala uppvärmningen började redan för 10000 år sedan när senaste istiden tog slut — och då fanns det knappt ens några människor och definitivt inga bilar, fabriker eller flygplan! Så hur kunde det ske? Nästan hela Europa och stora delar av norra halvklotet var ju täckt av is — ett istäcke som plötsligt bara försvann hux flux.

Har du aldrig funderat över hur Al Gore kan flyga kors och tvärs över världen? Borde han inte bry sig om miljön? Vet han kanske om att klimathotet är en bluff och att utsläppen från jetmoterna varken gör till eller från? Det kan du vara säker på att han vet. Han vet dessutom om att isen vid polerna på Jupiters och Saturnus månar också har minskat i omfång. Han vet om att Solen är den verkliga anledningen till förändringarna av vårt klimat, och att förändringarna således är bortom vår kontroll. Han vet om att klimathotet är bra business…