Etikettarkiv: Judendom

Talmuds syn på Kristendomen

Här kan vi läsa vad talmud (oerhört viktiga och heliga judiska texter som flitigt studeras av judar världen över än idag, inte minst av alla rabbiner) har att säga om Kristendomen. Ingen angenäm läsning – och definitivt inget man, dvs judarna, vill vi ska känna till.

Hilkhoth Maakhaloth Christians are idolaters, must not associate.
Abhodah Zarah (22a) Don’t associate with gentiles, they shed blood
Iore Dea (153, 2). Must not associate with Christians, shed blood
Abhodah Zarah (25b). Beware of Christians when walking with them.
Orach Chaiim (20, 2). Christians disguise themselves to kill Jews.
Abhodah Zarah (15b) Christians have sex relations with animals.
Abhodah Zarah (22a) Suspect Christians of intercourse with animals.
Schabbath (145b) Christians unclean because they eat accordingly
Abhodah Zarah (22b) Christians unclean because not at Mount Sinai.
Iore Dea (198, 48). Clean female Jews contaminated by Christians.
Kerithuth (6b p. 78) Jews called men, Christians not called men.
Makkoth (7b) Innocent of murder if intent to kill Christian.
Orach Chaiim (225, 10) Christians and animals grouped.
Midrasch Talpioth 225 Christians created to minister to Jews.
Orach Chaiim 57, 6a Christians to be pitied more than sick pigs.
Zohar II (64b) Christian idolaters likened to cows and asses.
Kethuboth (110b). Psalmist compares Christians to unclean beasts.
Sanhedrin (74b). Tos. Sexual intercourse of Christian like beast.
Kethuboth (3b) The seed of Christian is valued as seed of beast.
Kidduschim (68a) Christians like the people of an ass.
Eben Haezar (44,8) Marriages between Christian and Jews null.
Zohar (II, 64b) Christian birth rate to be diminished materially.
Zohar (I, 28b) Christian idolaters children of Eve’s serpent.
Zohar (I, 131a) Idolatrous people (Christians) befoul the world.
Emek Haschanach (17a) Non-Jews’ souls come from death and its shadow.
Zohar (I, 46b, 47a) Souls of gentiles have unclean divine origins.
Rosch Haschanach (17a) Non-Jews souls go down to hell.
Iore Dea (337, 1). Replace dead Christians like lost cow or ass.
Iebhammoth (61a) Jews called men, but not Christians called men.
Abhodah Zarah (14b) T. Not to sell religious works to Christians.
Abhodah Zarah (78) Christian churches are places of idolatry.
Iore Dea (142, 10) Must keep far away physically from churches.
Iore Dea (142, 15) Do not listen to church music or look at idols.
Iore Dea (143, 1) Must not rebuild homes destroyed near churches.
Hilkoth Abh. Zar. (10b) Jews must nor resell broken chalices to Christians.
Schabbath (116a) Tos. Gospels called volumes of iniquity, heretical books.
Schabbath (116a). Talmudists agree that books of Christians to be burned.
Abhodah Zarah (2a). Festivals of Christians called days of calamity.
Abhodah Zarah (78c). Christian feast days despicable, vain and evil.
Abhodah Zarah (6a). Forbidden to observe Christian Christmas day.
Hikoth Akum (ch.IX). Forbidden to celebrate Easter and Christmas.
Chullin (91b) Jews possess dignity even angels cannot share.
Sanhedrin, 58b To strike Israelite like slapping face of God.
Chagigah, 15b A Jew considered good in spite of sins he commits.
Gittin (62a) Jew stay away from Christian homes on holidays.
Choschen Ham. (26,1) Jew not sue before a Christian judge or laws.
Choschen Ham (34,19) Christian or servant cannot become witnesses.
Iore Dea (112, 1). Eating with Christians, breeds familiarity.
Abhodah Zarah (35b) Not drink milk from cow milked by Christian.
Iore Dea (178, 1) Not imitate Christian customs, even hair-comb.
Abhodah Zarah (72b) Discard wine touched by Christians.
Iore Dea (120, 1) Bought-dishes from Christians to be well-washed.
Abhodah Zarah (2a) Avoid all, for 3 days before Christian festivals.
Abhodah Zarah (78c) Christian festivals regarded as idolatry.
Iore Dea (139, 1) Avoid things used in Christian worship.
Abhodah Zarah (14b) Don’t sell Christians articles for worship.
Iore Dea (151, 1) H. Don’t sell water to Christians for baptisms.
Abhodah Zarah (2a, 1) No trade with Christians on feast days.
Abhodah Zarah (1, 2) Now such trade permitted.
Abhodah Zarah (2aT) Trade because they have money to pay.
Iore Dea (148, 5) If Christian not devout, send him gifts.
Hilkoth Akum (IX, 2) Send gifts to Christians only if irreligious.
Iore Dea (81, 7 Ha) Christian wet-nurses dangerous.
Iore Dea (153, 1 H) Christian nurse will lead children to heresy.
Iore Dea (155, 1). Avoid unknown Christian doctors.
Peaschim (25a) Avoid medical help from idolaters (Christians).
Iore Dea (156, 1) Avoid Christian barbers unless escorted by Jews.
Abhodah Zarah (26a). Christian midwives dangerous when alone.
Zohar (1, 25b) Those good to Christians never rise when dead.
Hilkoth Akum (X, 6) Help needy Christians if it will promote peace.
Iore Dea (148, 12H) Hide hatred for Christians at celebrations.
Abhodah Zarah (20a) Never praise Christians lest it be believed.
Iore Dea (151, 14) Don’t praise Christians to add to glory.
Hilkoth Akum (V, 12) Quote Scriptures to stop mention of their god
Iore Dea (146, 15) Christian religious articles contemptible.
Iore Dea (147, 5) Deride Christian religious articles.
Hilkoth Akum (X, 5) No gifts to Christians, gifts to converts.
Iore Dea (151, 11) No gifts to Christians, encourages friendship.
Iore Dea (335, 43) Exile for that Jew who sells farm to Christian.
Iore Dea (154, 2) Forbidden to teach a trade to a Christian.
Baba Bathra (54b) Christian property belongs to first claimant.
Choschen Ham (183, 7) Keep what Christian overpays in error.
Choschen Ham (226, 1) Jew may keep lost property of Christian.
Baba Kama (113b) It is permitted to deceive Christians.
Choschen Ham (183, 7) Jews divide what they overcharge Christians.
Choschen Ham (156, 5) Must not take Christian customers from Jews.
Iore Dea (157, 2) H May deceive all who believe Christian tenets.
Abhodah Zarah (54a) Usury practiced on Christians or apostates.
Iore Dea (159, 1) Usury permitted now for any reason to Christians.
Baba Kama (113a) Jew may lie and perjure to condemn a Christian.
Baba Kama (113b) Name of God unprofaned when lying to Christians.
Kallah (1b, p.18) Jew may perjure himself with a clear conscience.
Schabbouth Hag. (6d). Jews may swear falsely by use of subterfuge.
Zohar (1, 160a). Jews must always try to deceive Christians.
Iore Dea (158, 1) Do not cure Christians unless it makes enemies.
Orach Cahiim (330, 2) Not assist Christian’s childbirth on Saturday
Choschen Ham.(425, 5) Unless Torah believer, don’t prevent death.
Iore Dea (158, 1) Christians not enemies must not be saved either.
Hilkkoth Akum (X, 1) Do not save Christians in danger of death.
Choschen Ham (386, 10) A spy may be killed even before he confesses.
Abhodah Zarah (26b) Apostates to be cast into well, not rescued.
Choschen Ham (388,15) Kill all who give Jews’ money to Christians.
Sanhedrin (59a) ”Prying into Jews’ ”Law” to get death penalty.
Hilkhoth Akum (X, 2) Baptized Jews are to be put to death.
Iore Dea (158, 2) Hag. Kill renegades who turn to Christian rituals.
Choschen Ham (425, 5) Those who do not believe in Torah to be killed
Hilkhoth tesch.III, 8 Christians deny the ”Law” of the Torah.
Zohar (I, 25a) Christians to be destroyed as idolaters.
Zohar (II, 19a) Captivity of Jews end when Christian princes die.
Zohar (I, 219b) Princes of Christians are idolaters, must die.
Obadiam When Rome is destroyed, Israel will be redeemed.
Abhodah Zarah (26b) T. Even the best of the Goim should be killed.
Sepher Or Israel 177b If Jew kills Christian commits no sin.
Ialkut Simoni (245c) Shedding blood of impious sacrifice to God.
Zohar (II,43a). Extermination of Christian necessary sacrifice.
Zohar (L, 28b, 39a) High place in heaven for all who kill idolaters.
Hilkhoth Akum (X, 1) Make no agreement, show no mercy to Christians
Hilkhoth Akum (X, 1) Turn them away from their idols or kill.
Hilkhoth Akum (X, 7). Allow no idolators to remain where Jews are strong.
Choschen Ham (388,16) All contribute to cost of killing traitor.
Pesachim (49b) No need of prayers while beheading on Sabbath.
Schabbath (118a). Prayers save from punishment of coming Messiah.

De kristna är Guds folk

När den judiske Messias, Jesus Kristus, kom till världen så uppfylldes Bibelns profetior för det judiska folket. De rättfärdiga bland dem erkände Jesus som Messias och kallades därefter för kristna.

Men de var alltjämt judar, något som är viktigt att komma ihåg, men kristna judar.

Kristendomen är judendomens slutfas, något som vår egen Åke Bonnier öppet erkänner varje söndag som kristen jude. Han erkänner att Jesus är judarnas Messias och att judendomen ensam inte räcker till, och han om någon borde ju veta.

I och med Jesus så övergick de kristna till att bli Guds folk, för det var dem som valde att leva efter den judiska Bibeln och det Nya Testamentet. Kristna erkänner dock att alla människor är Guds folk, eftersom vi alla är hans barn.

Jesus var och är Messias som Abraham och Moses och profeterna och israeliterna väntade på i över 1000 år.

För de övriga (de judar som vände Jesus ryggen) återstod därefter en religion som nu var bankrutt: att fortsätta invänta Messias var och är lönlöst, då Messias redan har kommit. Vad som därefter skedde var att den judiska religionen fann nya vägar att hålla igång sin verksamhet på, som via Talmud och Kabbala.

Hela världen har sedan över 1000 år tillbaka vetat om att Jesus var judarnas Messias. Alla vet om det. Ingen person har varit mer inflytelserik på vår värld än Jesus.

T.o.m. Dalai Lama har deklarerat att Jesus påverkat hela världen på ett underbart vis, och han om någon borde veta, genomgod som han är.

Några ”intressanta” talmudverser

Här följer några minst sagt ”intressanta” talmudverser, där vi får veta vad våra kära vänner bland de talmudiska judarna verkligen anser om Jesus, de kristna och Kristendomen. Ingen angenäm läsning:

Sanhedrin 43a:”Jesus var skyldig till trolldom och avfall; han förtjänade att avrättas.”

Jebamot 49b: ”Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott.”

Sanhedrin 106a & b: ”Maria var en sköka; Jesus var en ond man.”

Schabbat 104b: ”Jesus var en magiker och en dåre. Maria var en äktenskapsbryterska. Jesu lärjungar förtjänade att bli dödade.”

Sanhedrin 99a:”När messias kommer, skall han förgöra de kristna.”

Schabbat 116a: ”Evangelierna är falska som blankt papper och syndiga som blankt papper.”

Sanhedrin 90a, 100b: ”De som läser evangelierna är dömda till helvetet.”

Aboda Sara 27b:”Det är förbjudet att bli helad av en kristen.”

Gittin 56b: ”Jesus sändes till helvetet, där han straffas i kokande avföring för att han hånade våra rabbis.”

Aboda Sara 16b, 17a: ”Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest.”

Aboda Sara 17a: ”Att bli en kristen är detsamma som att gå till skökor.”

Dessa minst sagt ”intressanta” textrader kan vi alltså läsa i det judiska talmud, skrifter som studeras flitigt av judar än idag världen över. Frågan är vad som hänt om kristna hade haft liknande texter om judar och judendomen?

Åke Bonnier: rik som ett troll!

Åke Bonnier blev i helgen känd för den större allmänheten, undertecknad inkluderad, när han deltog i Victorias och Daniels bröllop. Att han tillhör den oerhört rika och mäktiga bonnierklanen hör vi av namnet. Han är vidare en jude.

Att många judar är kristna, inte sällan i hemlighet, och tom i vissa fall präster, är inget nytt och heller inget underligt. Folk glömmer ofta bort att Jesus och hans apostlar var judar (dock ej askenazi-judar: utan riktiga judar, semiter och israeliter!).

Vi kristna är mao en form av judisk sekt — som vet om att Jesus var Messias, något judar ännu överlag förnekar.

Kanske är vi alla egentligen judar?

Kanske är vi de riktiga judarna?

För som vi alla vet så kan inte Israel bestå utan den stora kärlek som kristna världen över dåraktigt har för landet. Utan de kristnas kärlek hade landet tveklöst upphört att existera.

Det som stör mig med Åke Bonnier är således inte hans judiskhet, utan hans oerhört stora personliga förmögenhet. Enligt Wikipedia har han en förmögenhet på två miljarder kronor!

Om detta är sant så är Bonnier säkerligen världens överlägset rikaste präst!

Nog sticker det i ögonen på vanligt folk alltid? En präst som är miljardär, när halva världen svälter!

Själv hade jag tveklöst gett bort vartenda öre om jag varit i Åke Bonniers position. Jag hade inte velat vara i mammons klor.

Frågan är om Åke tjänar Gud eller mammon? De två miljarder kronor han lagt undan till sig själv ger oss svaret på frågan, för man kan inte tjäna båda två? Kanske har han glömt bort det? Förträngt det rentav?

Åke borde såklart omedelbart distansera sig från sin rika familj och sina och deras världsliga tillgångar. Pengarna borde han skänka bort till välgörenhet — omedelbart.

För han kan oomtvistligen leva mycket flott ändå på sin höga lön och kommande höga pension från Svenska Kyrkan … en lön som jag är med och betalar … till en miljardär!

En skandal!

Men kanske tar Åke Bonnier, en man som bevisligen är rik som ett troll, inte ut någon lön från Svenska Kyrkan, något som i sammanhanget vore hedervärt?

Men som vi alla vet så vill den som äger mycket, alltid äga ännu mer! För så funkar det att tjäna mammon : man bli aldrig nöjd, inte ens när man redan är rik som ett troll … som Åke Bonnier!

Hur Bonnier vidare har mage att ta upp kollekt vid sina gudstjänster — när han själv lätt hade kunnat skänka bort tiotusentals kronor varje söndag! — är rent ut sagt skamligt.

Så hur ska du ha det egentligen, bäste Åke, ska du tjäna Gud eller mammon?

Två miljarder kronor, och i tider som dessa dessutom, är långt mycket mer än du behöver?

Du borde skämmas! Ordentligt.

Pedofiler och incestuösa förhållanden snart rumsrena?

Det holländska pedofilpartiet, som vill tillåta barnporr och sex med barn ner till tolv års ålder, har nu upplösts. Tack och lov. Så här sa man på hemsidan: ”Besvärliga frågor försvinner inte genom att kontroversiella partier upplöses. Kulturella förändringar tar tid”! Låter dessa ord bekanta? Vi har såklart hört dem förr.

Ett annat olustigt fall när det gäller dessa avskyvärda och alltjämt kriminella (låt oss hoppas man inte ändrar lagen, något man säkert kommer försöka göra) sexuella avarter är naturligtvis det uppmärksammade incestfallet här på hemmaplan, där ett syskonpar (”pojken” var 20 och flickan 17) polisanmälts för att ha haft sex med varandra.

Enligt Bibeln (GT) så ska dessa dödas (utrotas) för sina brott. Men i dagens samhälle så slipper de som tur är detta. Personligen så kan inte jag se någon mening med att bestraffa dem med fängelse eller böter. De måste nu leva med sitt fruktansvärda brott till dagen de dör. Hur kan man leva med sig själv efter att ha legat med sin egen syster? Det är så jag vill spy!

Hur dessa två i framtiden kan se sina egna barn i ögonen och tala om moral är för mig en gåta – när man haft sex med sin egen bror/syster!

Visst kan olyckor hända, inte minst i berusat tillstånd, och att mindre väl uppfostrade ungdomar i vad som är rätt och riktigt kan hamna i säng med sitt eget kött och blod kan säkert då ske. Och det är detta man nu är ute efter, från ägarhåll, för genom ondskefull propaganda försöker man nu göra incestuösa förhållanden rumsrena!

Och med ”man” så menar jag den internationella gangsterelit som äger oss alla. Dessa banditer har för avsikt att bestialisera oss på alla sätt möjliga och så mycket det bara går. Anledningen till deras ondska hänger ihop med att man genom att göra oss mer lika djur … kan börja behandla oss som boskap!

Som människodjur kan man sedan utan större besvär göra sig av med oss, utan att vredga gudarna. För som vi med egna ögon kan läsa i Moseböckerna så finns det mängder med brott som Moses gud inte bara föreslår ska bestraffas med döden, utan KRÄVER ska bestraffas med döden! Detta är viktigt att komma ihåg.

Vi bör vidare inse att sodomi i heterosexuella förhållanden har introducerats av samma anledning: att göra oss mer som djur. En man som älskar sin kvinna får alltså inte ha en sådan sexuell relation med henne. Genom att ha analsex med sin kvinna så utför man en avskyvärd handling som i slutändan kommer att leda oss alla i fördärv.

Låt mig slutligen säga några ord om det unga syskonparet som syndat så fruktansvärt svårt. Min syn på deras situation är att man nu måste skiljas åt – för alltid! Den ena av dem borde flytta norrut och den andra söderut. All kontakt dem emellan måste nu avbrytas.

Själv kan jag inte ens tänka tanken på att ha sex med en familjemedlem, och har då heller aldrig någonsin gjort det. Jag kan inte ens förmå mig själv att fundera över saken. Jag fylls inte med äckel eller avsky över att fundera åt detta håll, eftersom jag inte ens kan tänka tanken. Och det är så alla normala människor fungerar – åtminstone än så länge.

Våra ägare är nämligen nu i full färd med att bryta ner dessa barriärer. Vi är alla i sanning illa ute. Vår enda räddning är att börja leva mer dygdigt och vägra att acceptera vad våra politikerpudlar försöker pracka på oss. De försöker hjärntvätta oss, speciellt våra barn, att tycka dessa sexuella avarter är helt normala.

Sodomi och de stora religionernas syn på saken

Från Wikipedia har jag nu tänkt lägga till en hel del intressanta fakta om sodomi och analsex. Men då den svenska sidan som behandlar sodomi inte var särskilt omfångsrik, så har jag valt att citera den engelska sidan istället. Och då jag inte vill förvanska det som där står så gör jag nu ett undantag vad gäller mina regler rörande skitspråket engelska och denna min fina blogg.

A 2005 survey of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention found a rising incidence of anal relations in the American heterosexual population. The survey showed that 40% of men and 35% of women between 25 and 44 had engaged in heterosexual anal sex; in 1992 a similar survey found that only 26% of men 18 to 59 and 20% of women 18 to 59 had.”

Vi kan här ovan läsa att allt fler kvinnor i USA nu börjar ha analsex. Jag kan dock garantera er, kära läsare, att ända in på 80-talet så var analsex ett absolut no-no i den heterosexuella världen!

Först vid mitten av 90-talet fick jag själv för första gången höra talas om saken — att män utnyttjade sina kvinnor i sodomi, något som slog mig med häpnad! Och aldrig någonsin tidigare hade någon av mina vänner eller någon annan person överhuvudtaget — man som kvinna! — med ett endaste ord ens talat om saken.

Ingen man eller kvinna funderade ens i dessa banor tills 90-talet!

Så varför nu denna sorgliga trend? Svar: våra ägare vill dra ner oss på en så låg nivå som möjligt, eftersom man då lättare kan köra med oss samt — göra sig av med oss!  En man som älskar sin kvinna bör alltså inte falla för frestelsen, eller gå på propagandan vi matas med, att ha analsex med henne. Det hela är ett sätt att bestialisera sig själv samt sin kvinna på, d.v.s. bli mer likt ett djur. Här inunder följer nu några rader (från samma engelska Wikipediasida) om de stora världsreligionernas syn på analsex:

Judaism

Orthodox Judaism teaches that homosexual anal sex is a sin and an abomination. This teaching is from the Biblical passages of Leviticus 18:22 and 20:13. The injunction ”Do not lie with a man the lyings of a woman; it is abhorrent” has led rabbinical scholars to conclude ”these verses prohibit anal sex between men without any exception”. The Conservative, Reform and Reconstructionist branches of Judaism are accepting of homosexuality, but less so of sodomy.

Christianity

Historically in European countries it has often been referred to euphemistically as the peccatum contra naturam (the sin against nature, after Thomas Aquinas) or Sodomitica luxuria (sodomitical lusts, in one of Charlemagne’s ordinances), or peccatum illud horribile, inter christianos non nominandum (that horrible sin that among Christians is not to be named). Christianity disapproves of anal sex, although the degree of disapprobation varies greatly between denominations.

Islam

Main article: Islamic view of anal sex

Liwat, or the sin of Lot’s people, is officially prohibited by most Islamic sects. There are parts of the Qur’an which talk about smiting on Sodom and Gomorrah, and this is thought to be a reference to unnatural sex, and so there are hadith and Islamic laws which prohibit it. Practitioners of anal relations are called luti and are seen as criminals in the same way that a thief is a criminal, meaning that they are giving in to a universal temptation. Liwat with a woman is known as lesser liwat and with a man as greater liwat.

Buddhism

There is no explicit prohibition against anal sex in Buddhist teachings.The Buddha left very few absolute prohibitions against specific human conduct.

The current Dalai Lama, the spiritual leader of Tibetan Buddhism, has taken a clear stand against ”unnatural” forms of intercourse including oral and anal sex. In an interview in 1997 he said both ”oral sex and the ‘other hole’…even with one’s own wife, of both sex is considered sexual misconduct.”