Etikettarkiv: Lycka

Kryptokrati

Kryptokrati är ett litet känt ord, något som kanske är passande i sammanhanget då det är ett litet känt faktum att vi allesamman idag i Sverige och övriga världen lever under denna typ av styrelseskick.

Den typ av kryptokrati vi lever under är vidare av negativ/ondskefull art. Teoretiskt sett kan nämligen en kryptokrati även vara av godhjärtad natur.

På den engelska Wikipediasidan om Kryptokrati (finns ingen svensk) kan vi läsa att det grekiska ordet ”kryptos” betyder ”hidden” — dvs dold, okänd eller undangömd.

Vi lever alltså i ett samhälle där politikerna INTE är dem som bestämmer och där de verkliga ledarna är dolda undangömda och okända!

Så vilka kan dessa verkliga ledare vara?

Det finns bara ett möjligt svar : den internationella bankeliten!

Dessa bankägare är våra ledare, ty de är våra ägare — eller rättare sagt, de tror sig vara våra ägare, men i verkligheten ägs vi av vår Skapare och inte av världsliga bankgangsters.

Ägarna är således tjuvar mördare och bedragare.

Viktigt att inse är följande : Ägarna fruktar oss — eller rättare sagt, de fruktar dem av som är dygdiga.

Frågan vi då bör ställa oss är följande : Varför fruktar ägarna, den internationella bankeliten, oss?

Svar: Vi människor är gudomliga varelser, av ofattbar styrka och skönhet, något de flesta av oss dock inte har insett.

Detta är den största hemligheten av dem alla och huvudorsaken till att man på alla vis håller oss nedtryckta, uppskrämda och neddummade : Man vill inte av vi ska inse vilka vi verkligen är.

Vi förstår då lite bättre kryptokratins funktion, för om vi visste vad våra ägare håller på med och hur stor ondska de besitter — samtidigt som vi inser vilka vi själva är — så hade ägarna upphört att existera fortare än kvickt.

Upplysta monarkier, det högsta styrelseskicket, hade då upprättats i samtliga världens länder, och för en tid hade människan på Jorden upplevt något som bäst kan beskrivas som … lycka…

Sluta synda!

Anledningen till att vi idag befinner oss i en krissituation beror i slutändan på att vi lever syndiga liv. Vi lever överlag totalt omoraliskt i allt vi företar oss. Och detta är precis som det ska vara … enligt våra ledare. För dessa figurer uppmuntrar den egna befolkningen att synda – ju mer, desto bättre!

Redan i skolåldern lär sig våra barn att det är ok att ha sex. Det lär sig att det är helt normalt och något man bör börja med så tidigt som möjligt. En förälder som inte vill låta sin fjortonåriga dotter sova över hos pojkvännen från samma klass anser många människor det är något fel på … när det i själva verket är tvärtom. En sådan förälder borde hyllas.

Det finns ingen som helst anledningen att växa upp i förtid. Men våra svenska skitskolor förstör de svenska barnen från första skoldagen. Sorgligt men sant. Och på den vägen är det sedan skoltiden ut. Barnen lär sig tyvärr inget av värde där längre, förutom då (av värde från ledarhåll) att leva omoraliskt. Vi kan inte se hur lågt vi har sjunkit … eftersom vi alla nu befinner oss på samma låga nivå.

Detta syndiga liv är i slutändan orsaken till att vi numera har det så svårt i världen. Och detta beror på att den som inte lever dygdigt bryter mot de moraliska livsprinciper som vi alla känner till … men för det mesta inte vill komma ihåg. Högstadie-elever skall för övrigt inte pyssla med sex : deras uppgift är istället att sköta sina skolutbildningar och leva moraliskt riktiga fritidsliv tillsammans med den egna familjen och de närmaste vännerna.

Det är först när en man och kvinna gift sig som man bör ha ett aktivt sexliv : Ty om alla levde på det viset, och värnade om den egna familjen, så hade världen idag sett helt annorlunda ut. Hemmet kallas inte utan anledning för en borg. Och denna borg är anledningen till att våra ledare hatar starka kärleksfulla familjer bestående av dygdiga människor, då dessa är bortom deras kontroll. Det onda kan nämligen inte röra det som är gott.

Men som tur är, för dessa skurkar, så är de starka och goda familjerna idag få. Alltför många människor har blivit vilseledda av våra ledare redan från ungdomsåren och lever nu ut sina liv i ensamhet och misär. Inte sällan har man barn med ett flertal olika partners, och dessa barn kommer i framtiden själva att leva liknande liv. Ett perfekt system att hålla oss nedsyndade.

Det syndiga livet leder således oss alla i fördärv. Och detta lever våra ledare på. Om vi försöker leva dygdigt, och t.o.m. undviker att tänka orena tankar, så har vi möjligheten att leva ut våra liv som lyckliga människor. Men då den här världen är en plats där vi nu hyllar sex, snusk och våld så får vi vara beredda på att det nu går käpprätt åt helskotta.