Etikettarkiv: Naturen

Naturens lag

När man väl en gång avslöjat Konspirationen och de bakomliggande krafter som spelar Det Stora Spelet, så kan man aldrig glömma bort det! Faktum. Man får vidare en helt annan syn på tillvaron rent andligt/religiöst/filosofiskt sett, då man inser att det som nu pågår är av kosmiska proportioner.

Vi leva nu i bibliska tider, tider när man befarar att slutet för oss alla kan vara nära förestående : så lågt stående är vi alla nu överlag rent moraliskt sett, ty det finns nämligen en Naturens lag som vi är ämnade att följa, hedra och leva i enlighet med.

Att leva i samklang med denna Naturens lag är gudarnas vilja och önskan. Att leva enligt en annan lag är att bryta mot de kosmiska principer som upprätthåller världen och besjälar människan.

Som vi då kanske inser så kan inte det mänskliga förfallet tillåtas fortgå evinnerligen, eftersom vi då snart upphör att vara människor! En utrensning av större slag blir därför den naturliga påföljden när brytningspunkten nåtts, och denna utrensning kommer om/när den utförs troligen att utföras i totalt kärnvapenkrig.

En sak vet vi dock med säkerhet : Kärnvapen kommer att användas på nytt … såvida inte vi människor snarast möjligt börjar leva moraliskt sanna liv enligt Naturens lag.

Sanna mina ord…

Förbud mot homosexuell propaganda i St Petersburg

Hörde precis på nyheterna på p4 att St Petersburg, Ryssland, nu som fjärde ryska stad kommer att införa förbud mot spridandet av homosexuell propaganda till barn och ungdomar. Mycket bra gjort av de ryska myndigheterna. Ett sanningens slag för allt vad moral och dygdigt leverne står för. Vi får nu hoppas att man så fort som möjligt inför dessa förbud över hela landet, och att man därefter här i Sverige och i det sataniserade Väst tar efter. Ryssland av idag är ett föredöme för oss alla. Landet står upp för dygderna och det rätta sättet att leva. Man står upp för Kristendomen! — och den kristna moralen! Det handlar således inte bara om söndagsgudstjänst, och därefter tomma ord under resten av veckan, utan om att leva ut den kristna tron i handling i det dagliga livet! — d.v.s. raka motsatsen till vad som försigår här i Sverige! Man slår nu i Ryssland alltså vakt om sina egna och då speciellt barnen, de mest utsatta av dem alla. Man vet om att barn och ungdomar är mottagliga för hjärntvättning på ett vis vuxna inte är, då barn av naturen litar på de äldre. Att lita på de äldre är det vis som Naturen i sin visdom vill att barn ska lära sig det rätta viset att leva på. Av den anledningen så underminerar man här i det sataniserade Väst föräldrarnas auktoritet, för att på så vis möjligöra satanisering; medans man i Ryssland, och andra kristna länder, stärker familjen! — för att på så vis låta föräldrarna lära barnen att leva på det vis som Naturen vill att vi alla ska göra…