Etikettarkiv: Nyspråk

Nyspråket och duandets dilemma

Någon blir säkert förvånad över detta, mitt erkännande: Jag har inte läst 1984. Inte har jag heller för avsikt att läsa boken. Behövs inte: 1984 ligger nu nära 30 år tillbaka i tiden, och vi är mao redan där sedan länge.

Trots att jag denna bok ej läst så är jag väl förtrogen med begreppet Nyspråk, och vad värre är … jag kan bekräfta för er alla, kära läsare, att nyspråket sedan lång tid tillbaka har funnits och frodats mitt ibland oss.

Den avskyvärda sk Du-reformen , med allt som den innebar och förde med sig, på 60-talet är det mest uppenbara beviset  — blattesvenskan och den s.k. ”förenklade svenskan för invandrare” två andra. Attacken från engelskan är ett annat allvarligt exempel på hur vårt urgamla undersköna modersmål nu undermineras utav utomsvenska usurperare.

Vad gäller Du-reformen så behöver vi ställa oss följande fråga: Varför drevs den igenom?

Svaret är att man genom att bli du med alla (tom med totalt okända personer, eller personer som man absolut inte ville ha att göra med (som tex våldsmän eller förbrytare)) lyckades bryta ner en barriär som skyddade vårt privatliv och vår personliga integritet.

Du-reformen var alltså en regelrätt attack på oss som privatpersoner och fria individer!

Alla som har sett gamla svenska filmer från åren innan Du-reformen inser omedelbart fördelen av att inte vara du med varenda person man träffar på gatan, bussen eller varthelst annars.

Speciellt illa har det blivit för våra kvinnor. De är nu långt mer utsatta. De bemöts inte längre med samma respekt som förr. Att bli tilltalad som fru eller fröken eller Ni  istället för som nu med det burdusa, rättframma och påträngande du, hade stora fördelar för det täcka könet, gammal som ung. Fru, fröken eller Ni gav våra kvinnor ett extra skydd mot alltför intimt och oönskat umgänge med främlingar.

Genom det ohedjade duandet har vi samtliga blivit avklädda. Vi kan likna det vid att bada vid havet: Innan duandet hade alla (i min liknelse) på stranden badkläder på sig och var respektabla, men efter duandet drogs igång är vi alla nu på en nudiststrand — helnakna.

Duandet hade således som funktion att göra oss än mer försvarslösa mot fienden (den kommunistiska sataniska bankgangsterkabalen och dess hejdukar (politikerna)), att avväpna oss, isolera oss, bryta ner familjeenheten och göra oss alla till kamrater (ett kommunistord) med varandra … så att man sedan utan större problem kan slå ihjäl oss hela bunten!

Kanske drog jag mitt resonemang till dess slutliga poäng en aning i förtid, men slutpoängen blir i sanning vårt öde … om inget drastiskt sker som reder upp härvan vi nu alla är intrasslade i. Kanske inser vi nu att det ohejdade duandet måste upphöra? Vi behöver återgå till den gamla tidens ideal … eller gå under.

Neutraliseringen av svenskan

Det svenska språket, vårt undersköna urgamla modersmål, är för närvarande under en extrem attack från utomsvenska krafter, något som är väl dokumenterat. Bland det värsta man pysslar med är att neutralisera språket, d.v.s. göra det könlöst, något man känner sig manade till av pk-skäl.

Alla ska vi nämligen ha samma värde, och det s.k. förtrycket av kvinnan måste på varje tänkbart vis stoppas, så även inom svenskan.

Vi lär oss därför att omvandla maskulina termer till neutrala, allt för att inte göra kvinnor upprörda. Vi kallar nu t.ex. alltmer sällan en kvinnlig simmare för simmerska, eller en kvinnlig lärare för det ljuvliga lärarinna. Och vi kallar alla hjältar för hjältar, oavsett kön. Den vackra benämningen hjältinna är nu i det närmaste bortglömd.

Vi kan lätt själva hitta hundratals andra exempel på hur vårt språk neutraliseras på detta sorgliga vis. För sorgligt är det när vi ponerar förlusten som vi alla gör : Undersköna vackra ord försvinner nu ur vår vokabulär — troligen för alltid?

Kanske kommer vissa av dessa vackra feminina svenska ord att användas framöver, men det lär bara bli hos en och annan diktare som vill ge sitt alster en lätt nostalgisk atmosfär.

Detta ”fenomen” är i sanning Orwelliskt s.k. nyspråk, och som vi alla vet så har nyspråket som uppgift att försvåra för folk att utrycka sig : att göra oss mer simpla.

Ju färre ord, desto bättre är nyspråkets motto.

Neutraliseringen av svenskan har även som funktion att utplåna gränserna mellan man och kvinna — samt, och detta är riktigt skrämmande, att göra oss alla till homosexuella och förhoppningsvis till … sodomiter, d.v.s. sexuellt perverterade missfoster…

Nyspråket och attacken på svenskan

Attacken på svenskan fortgår för fulla muggar. När det inte handlar om förenklingar, förkortningar och uteslutningar av ord, uttryck och begrepp — dvs ”förbättringar” — så har vi även attacken från engelskan, detta gift mot alla världens språk, att oroas över.

Vi lär oss alla nu alltmer, för varje dag som går, att hata vårt eget språk! Melodifestivalen innehåller ju numera nästan enbart engelska bidrag, och likadant är det på Svensktoppen. Svenskan anses inte hålla måttet: Anses vara ful!

Sanningen är istället att svenskan är världens vackraste språk, men det gäller självfallet endast den svenska som talades och skrevs förr om åren — innan man började förvränga den och bestialisera den! Vad vi ser ske med vårt urgamla undersköna språk är hur det nu sakta men säkert håller på att förvandlas till sk orwelliskt nyspråk!

Ta bara en sådan sak som ordet ”dom” — ett ord som i talspråket ersättar flera andra ord och uttryck: de, dem, dessa, de här, de där … osv. Och detta ord, ”dom”, använts nu överlag rakt av en stor del av dem som skriver på svenska.

Även ”honom” och ”henne” används nu alltmer sällan (egen reflektion), speciellt av invandrare. Man säger nu allt oftare bara ”han” eller ”hon” i alla lägen! Har även noterat att man nu även ibland avstår från ”mig” och ”dig” — man kör istället med ”jag” och ”du” för hela slanten! Riktigt skrämmande. Vi ser nu neddumningen i full aktion.

Med PK-verktyget försvinner vidare mängder med ord, som tex de kvinnliga ändelserna. Att vara en kvinna är nu i det närmaste tabú! Vi har tex inte längre några lärarinnor: alla är lärare! Vi får nu göra ett tillägg istället (om vi törs så här i pk-tider): manlig lärare eller kvinnlig lärare!

Invandringen är ett annat mycket stort problem för oss och vårt språk, då alltför många invandrare dykt upp här — invandrare ingen har bjudit hit — vilket nu medfört att svenskan mer eller mindre förvrängts till oigenkännelighet i den sk blattesvenskan, där syntaxen är en helt annan än svenskans. Man sätter orden i andra ordningar än de grammatiskt korrekta, och på detta vis lär sig sedan alla andra blattar att tala från unga år, eftersom de lever i sina egna områden, områden ofta fria från svennar, dvs dem Sverige tillhör.

Att man sedan med ”lätt svenska” på radio och TV och i skrifter underlättar för invandrare att inte behöva lära sig svenska gör ju inte direkt saken bättre. Hemspråksundervisning är ett annat stort och för oss svenskar dyrt problem.

Attacken på vårt modersmål pågår alltså på många fronter, och att den pågår hänger intimt samman med att man vill krossa den svenska identiteten och stjäla Sverige från svenskarna, dvs oss, för när svenskarna inte längre är dem som styr, så kan de internationella storbanksägarna ta över, något man har för avsikt att göra. Man har för avsikt att ta allt vi har, även vårt modersmål.