Etikettarkiv: Odjur

PK

PK är som redan avhandlats en kommunistisk teknik tänkt att användas till att krossa samtliga fria kristna nationer inifrån.

PK står för projekt-kommunism, åtminstone så är detta den sanna innebörden av förkortningen.

Mest känd är dock betydelsen politiskt-korrekt.

Man vill alltså att den korrekta politiska ideologin ska efterföljas, d.v.s. storbanksägarnas ideologi, bankgangsterismens sådan, och INTE vår urgamla kristna ideologi!

För när det gäller Kristendomen så är allt politisk-inkorrekt! ALLT! Av den anledningen måste Kristendomen utplånas från världen.

Så vad är det för politik man pratar om här i fallet politisk s.k. korrekthet? Svaret är kommunism, Kristendomens dödsfiende och avart : kommunism, d.v.s. den politiska grenen av satanism.

Vi skola alla bliva jämlika — goda ateistiska och för samhället hårt arbetande kamrater, ungefär som små obetydliga arbetsmyror i en myrstack. Och som vi samtliga vet så kan inte dessa myror tänka självständigt, då de lever i ett evigt gruppmedvetande utan egen separat identitet. En arbetsmyra existerar enbart som en slav, dens hela existens är slavens.

De enda som inte kommer jämställas med oss vanliga dödliga och neddummade fåntrattar framöver är ägarna till världens storbanker samt deras associerade, d.v.s. de som tillhör samma dödskult: Ty dessa odjur är tänkta att bli våra kungar, och de ska styra över oss alla från världens nya huvudstad … Jerusalem, i tusen år eller mer!

Intressanta talmudverser

talmud är en mer eller mindre totalt okänd text för alla kristna, och det är på detta vis man, d.v.s. judarna som följer talmud, vill ha det. För som vi själva i talmud kan läsa så anses INTE icke-judar (d.v.s. alla kristna och alla andra människor, vilka alla för övrigt — utan undantag! — är skapade av Gud) vara människor, utan odjur! — på samma nivå som hundar!

Detta medför då, om man följer talmud, att allt som står i Bibeln inte gäller oss, då vi INTE, enligt talmud, är människor, utan odjur!

Vi icke-judar är som icke-människor det alltså helt okej för en jude att lura skjortan av — och t.o.m. döda!

Tio Guds Bud är nämligen satta ur spel när det handlar om andra än judar, enligt alla som följer talmuds läror.

Du skall inte döda betyder således, enligt talmud (något vi själva kan läsa i texterna nedan), Du skall inte döda en jude!

Och när vi i Bibeln läser att man ska var god mot sin nästa så gäller endast detta om nästan är en jude! — allt enligt talmud. Med dessa ondskefulla talmudtexter så sätter man alltså Bibeln ur spel.

Vi kan nu lättare förstå varför man i israel utan problem kan mörda palestinska kvinnor och barn, för dessa människor är inga människor, utan odjur! — som för övrigt enbart ser ut som människor för att de är i judarnas tjänst.

Jag har dock nyheter för alla svarthjärtade talmudister : I sanning är vi människor samtliga (d.v.s. även alla icke-judar) skapade av Gud — i Hans avbild!

talmud må vara gammalt, men texterna studeras flitigt av judar världen över än idag och värdesätts faktiskt ÖVER Moseböckerna, då man genom talmudförklaringarna ger Moses visdomsord dess sanna betydelse — åtminstone enligt dem som följer talmud.

Nedan följer nu några minst sagt intressanta textrader ur judarnas heligaste skrift, talmud. Två ord man bör notera där är Gentile/Gentiles (icke-jude/icke-judar) och Goy/Goys (på svenska Goj/Gojs, vilket är ett hatiskt judiskt skällsord som man använder privat för alla icke-judar, ungefär som att kalla en svart människa för Nigger!).

1. ‘We beg Thee, Oh Lord, inflict Thy wrath on the nations not believing in Thee. Take away, Oh Lord, all hope from them. Destroy all foes of Thy nation.’ -Synagoga Judaica, p. 212. Minhagen, p. 23. Crach Chain, 480 Magah.

2. “The decisions of the Talmud are words of the living God. Jehovah Himself asks the opinion of the earthly rabbis when there are difficult affairs in heaven.” — Rabbi Menechen, Commentary on Fifth Book.

3. “Jehovah Himself studies the Talmud standing, he has such respect for that book.” — Tract Mechillo.

4. “It is more wicked to question the words of the rabbis than those of the Torah.” — Michna Sanhedrin 11:3.

5. “It is forbidden to disclose the secrets of the law. He who would do it would be as guilty as though he destroyed the whole world.” — Jektat Chadasz, 171, 3.

6. “Every goy who studies the Talmud and every Jew who helps him in it, ought to die.” –Sanhedrin 59, aboda Zora 8-6, Szagiga 13.

7. “To communicate anything to a goy about our religious relations would be equal to the killing of all Jews, for if the goyim knew what we teach about them they would kill us openly.” — Libbre David 37.

8. “If a Jew be called upon to explain any part of the rabbinic books, he ought to give only a false explanation. Who ever will violate this order shall be put to death.” — Libbre David 37.

9. “A Jew should and must make a false oath when the goyim asks if our books contain anything against them.”–Szaaloth-Utszabot, Book of Jore Via 17.

10. “The Jews are human beings, but the nations of the world are not human beings but beasts.” — Saba Mecia 114, 6.

11. “When the Messiah comes every Jew will have 2800 slaves.” — Simeon Haddarsen, fol. 56-D.

12. “Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night.” -Midrasch Talpioth, p. 225.

13. “As soon as the King Messiah will declare himself, He will destroy Rome and make a wilderness of it. Thorns and weeds will grow in the Pope’s palace. Then He will start a merciless war on non-Jews and will overpower them. He will slay them in masses, kill their kings and lay waste the whole Roman land. He will say to the Jews: ‘I am the King Messiah for whom you have been waiting. Take the silver and gold from the goyim.” –Josiah 60, 6. Rabbi Abarbanel to Daniel 7, 13.

14. “A Gentile girl who is three years old can be violated.” — Sboda Sarah 37.

15. “A Jew may violate but not marry a non-Jewish girl.” — Gad Shas. 2:2.

16. “A Jew may do to a non-Jewess what he can do. He may treat her as he treats a piece of meat.” –Hadarine, 20, Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348.

17. “A Jew may misuse the non-Jewess in her state of unbelief.” — Maimonides, Jak. Chasaka 2:2.

18. “If a goy kills a goy or a Jew he is responsible; but if a Jew kills a goy he is NOT responsible.” –Tosefta. Aboda 8, 5.

19. “It is permitted to kill a Jewish denunciator everywhere. It is permitted to kill him even before he denounces.”–Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 345.

20. “Thou shalt not do injury to thy neighbor (Bible), but it is not said, ‘Thou shalt not do injury to a Goy.’ ” — Mishna Sanhedryn 57.

21. “When you go to war do not go as the first, but as the last, so that you may return as the first. Five things has Kanaan recommended to his sons: ‘Love each other, love the robbery, hate your masters and never tell the truth.’ ” — Pesachis F. 113B.

22. “A Jew is permitted to rape, cheat and perjure himself; but he must take care that he is not found out, so that Israel may not suffer.” — Schulchan Aruch, Jore Dia.

23. “A Jew may rob a goy – that is, he may cheat him in a bill, if unlikely to be perceived by him.” Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348.

24. “If a goy wants a Jew to stand witness against a Jew in a Court of Law, and if the Jew could give fair evidence, he is forbidden to do it; but if a Jew wants a Jew to be a witness in a similar case against a goy, he may do it.” — Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 28, Art. 3 and 4.

25. “Those who do not confess the Torah and the Prophets must be killed. Who has the power to kill them, let them kill them openly with the sword. If not, let them use artifices, till they are done away with.” –Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 425.5.

26. “All property of other nations belongs
to the Jewish nation, which, consequently, is entitled to seize upon it without any scruples. An orthodox Jew is not bound to observe principles of morality towards people of other tribes. He may act contrary to morality, if profitable to himself or to Jews in general’ “–Schulchan Aruch. Choszen Hamiszpat 348.

27. “Should a Jew inform the goyish authorities that another Jew has much money, and the other will suffer a loss through it, he must give him emuneration.”–Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388

28. “How to interpret the word ‘robbery.’ A goy is forbidden to steal, rob, or take women slaves, etc., from a goy or from a Jew. But a Jew is NOT forbidden to do all this to a goy.”–Tosefta, Qubda Zara, 5.

29. “On the house of the goy one looks as on the fold of cattle.” — Tosefta, Erabin VZZ, 1.

30. “All vows, oaths, promises, engagements, and swearing, which, beginning this very day or reconciliation till the next day of reconciliation, we intend to vow, promise, swear, and bind ourselves to fulfill, we repent of beforehand; let them be illegalized, acquitted, annihilated, abolished, valueless, unimportant. Our vows shall be no vows, and our oaths no oaths at all.” — Schulchan Aruch, Edit. 1, 136. (This is the Jewish Kol Nidre [’All Vows”] Oath that is sung as a chant at each Yom Kippur [Jewish Day of Atonement] service.)

31. “Everything a Jew needs for his synagogue ritual no goy is permitted to manufacture, but only a Jew, because this must be manufactured by human beings and the Jew is not permitted to consider the goyim as human beings.” — Schulchan Aruch, Orach Chaiw 14, 20, 32, 33, 39. TaImud Jebamoth 61.

32. “A Jewish mid-wife is not only permitted but she is compelled to help a Jewish mother on the Jewish Sabbath and when so doing to do anything which otherwise would desecrate the Sabbath. But it is forbidden to help a non-Jewish woman even if it should be possible to help her without desecrating the Sabbath, because she is to be considered only as an animal.” — Schulchan Aruch, Orach Chaim 330.

33. “At the time of the Cholhamoed the transaction of any kind of business is forbidden. But it is permitted to cheat a goy, because cheating of goyim at any time pleases the Lord.” — Schulchan Aruch, Orach Chaim 539.

34. “The Jews are strictly forbidden to cheat their brothers and it is considered cheating already if one-sixth of the value has been taken away from him. Whoever has cheated his brother has to return it to him. Naturally all that only holds towards the Jew, to cheat a goy he is permitted and he is not permitted to return to him what he cheated him out of. Because the Bible says: ‘Thou shalt not cheat thy next brother,’ but the non-Jews are not our brethren, but as mentioned above, worse than dogs.” — Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 227.

Ingen kristen, muslim, buddhist, hindu eller någon annan människa överhuvudtaget kan läsa talmudverserna ovan utan att därefter må illa. Av den anledningen talas det tyst om dessa passager. Men faktum är att alla rabbiner känner till det här, och man sprider vidare dessa sataniska hatläror till sina församlingar. Enligt talmud så är alltså 99, 5 % av världens befolkning inga riktiga människor, utan odjur — på samma nivå som hundar! Vi är alltså, enligt talmud, djur som enbart ser ut som människor för att det ska bli behagligare för våra judiska härskare att se på oss. Allt detta står att läsa i talmud. Faktum.