Etikettarkiv: Oligarker

Putin satte Chodorkovskij på plats

”En tjuv ska sitta i fängelse” sa Rysslands store kristne ledare Vladimir Putin angående avskyvärde monstermänniskan Michail Chodorkovskijs fängelsedom.

Och nog har den store kristne ryske ledaren helt rätt i det han säger.

Avskyvärde monstermänniskans förlängda fängelsestraff – rättmätigt utdömt! – har upprört ännu alltjämt på fri fot befinnande sig övriga medlemmar av den internationella sataniska bankgangsterkabalen – dessa äckliga anti-kristna odjur.

Men alla vi sanna människor, vilka lever enligt den kristna moralen, är dem nu på spåren och har för avsikt att sätta dem alla bakom lås och bom, varefter samtliga världens länder ska återfå sin frihet och sitt absoluta självbestämmande, inklusive kontrollen av de egna bankerna.

Bankgangstereliten har via media i väst, som man äger/kontrollerar, på alla vis försökt få Chodorkovskij fri och rentvå honom från de fasansfulla brott han bevisligen begått.

Kanske inser vi nu hur illa läget är för oss alla, när en avskyvärd hänsynslös storförbrytare och oligark av värsta sort kan framstå som god i media här hos oss?

Kanske inser vi nu att media ägs/kontrolleras av för oss totalt okända personer och/eller organisationer – och att dessa odjur använder media till att sprida sin egen propaganda? Faktum är att medias huvudsyfte är att understödja det kriminella nätverkets gangsterverksamhet. Vi kan sålunda inte lita på media – åtminstone inte när det gäller storpolitiska frågor.

Vad gäller Chodorkovskijs problem så inleddes dessa när han tog en konfrontation med Putin och dåraktigt trodde att denne kunde köpas och korrumperas på samma vis som pudlarna här i väst – typ Obama, denne patetiske lille homosexuelle luspudel, marionett och judas.

Planen var att monstermänniskan Chodorkovskij skulle ta kontroll över det ryska politiska systemet och få det att arbeta under bankägarnas kontroll, så som sker i resten av väst. Men detta satte alltså Putin, denne djupt fromme kristne man, stopp för. Tack och lov! Gud ske pris!

Av denna anledning är Putin älskad av hela det ryska folket och av kristna världen över. Vad vi alla nu hoppas är att denna, den Nya Ryska Revolutionen (en världsomspännande kristen revolution), ska spridas även till övriga väst, inklusive Sverige, snarast möjligt.

Motgiftet för fortsatt satanisering av väst är alltså politik med kristen livsyn. Återkristnandet av Sverige är därför vägen som nu bör tas av oss alla.

Kryptos/ockult

Ordet ”kryptos” (dold, undangömd, hemlig) är den gammalgrekiska (klassisk grekiska) motsvarigheten till latinets ”ockult” – ett ord som ofta används om svart magi och satanism.

Kanske förstår vi nu lite bättre våra kryptokratiska ägares disposition?

De lever INTE enligt Bibelns 10 Guds Bud – trots att de utger sig för att vara judar (Rothschild) eller kristna (Rockefeller).

De är således ockultister och satanister, och kryptokratin de företräder är av synnerligen ondskefull natur.

Kanske förstår vi nu lite bättre varför deras underhuggare, våra pudlar, är så odygdiga? Och kanske inser vi nu varför våra pudlar vägrar att svara på raka enkla frågor?

Det ligger helt enkelt inte i deras natur att berätta sanningen, speciellt inte som vi då omedelbart insett att de fört oss alla bakom ljuset. De uppskattar vidare inte heller att folk från pöbeln ställer dem mot väggen och kräver svar och åtlydnad.

De tror att de är våra herrar, när det i själva verket är tvärtom: pudlarna är våra tjänare, så är det åtminstone tänkt.

Våra inom kryptokratin anställda pudlar har sålt ut Sverige till utomsvenska krafter enbart för sin egen vinnings skull. De är oligarker, av mindre format, tjänande den styrande kryptokratin – ofta utan sin egen vetskap: ty de verkliga ledarna är dolda även för dem.

De sju dödssynderna

  1. Högmod (storhetsvansinne, fåfänga; eller åtminstone övermod; Hybris) – superbia
  2. Girighetavaritia
  3. Vällust (otukt eller begär) – luxuria
  4. Avundinvidia
  5. Frosseri – gula
  6. Vrede (I vissa fall även hämnd) – ira
  7. Lättja (likgiltighet) – acedia.

Ovan kan vi se de sju dödssynderna (från Wikipedia). Som vi snart inser så lider våra politikerpudlar av allvarliga brister när det gäller dygdigt leverne. Våra politiker borde vara artistokrater, dvs de främsta av oss, de mest dygdiga av oss; men tyvärr tillhör de istället överlag aristokratins avart och motsats : oligarkin. Våra ledare är mao oligarker.