Etikettarkiv: Pseudovetenskap

Psykologer: det nya prästerskapet

Förr om åren så mådde folk i gemen långt mycket bättre än de göra idag. Detta hänger som bekant ihop med att Sverige och övriga västvärldens länder dåförtiden var långt mycket mindre sataniserade än vad som numera är det sorgliga fallet. Ju högre graden är av satanisering, desto sämre mår vi. Faktum.

Förr om åren när folk i gemen mådde dåligt och var deprimerade så fick man hjälp och stöd från prästen och församlingsmedlemmarna på orten. Man fann även tröst och stöd i Bibeln och i gemenskapen med familj och vänner. Även psalmboken med dess vackra texter var en hugsvalare av rang. Man fick dåtides således i sanning själslig hjälp av den kristna gemenskapen och dess kultur och värderingar — en hjälp vilken dessutom var helt och hållet gratis, tillskillnad mot nu!

Man fick dåförtiden inga piller för att dämpa nedstämdheten, utan effektiv själslig hjälp av själavårdarna, vilka f.ö. var uppriktigt måna om de nedstämda, något som hängde ihop med att självårdarna levde och verkade mitt ibland sina församlingsbor. Som präst på orten, särskilt på landsbygden, kände man ju alla sedan unga år — ofta redan sedan dopet.

Livet var långt behagligare rent själsligt för alla när Sverige alltjämt var ett kristet land. Nu däremot så har vårt kära hemland avkristnats till oigenkännelighet — till sådan grad att jag nästan drar mig för att gå på gudstjänter längre, något som bl.a. har att göra med den låga nivån på prästerna av idag. Präster vilka hylla sodomi är nämligen inga präster, för hur kan man predika Guds ord och samtidigt hylla en avskyvärd styggelse?

Vi har nu istället fått ett nytt prästerskap, ett ateistiskt och anti-kristet sådant : de s.k. psykologerna. Vi ser dem kallas in vid olyckor för att där hjälpa anhöriga i dessas svåra stund. Förvisso kallas även präster in vid dessa tillfällen, men deras roll i samhället blir alltmer marginaliserad. Snart, i detta, det alltmer avkristnade Sverige, så blir de inte längre kallade alls. Var så säkra.

Nej, framtiden tillhör nu den nya tidens prästerskap : psykologerna. De är den nya ateistiska kyrkans språkrör och vishetslärare. De ger oss tröst i nöden — en tröst som dock är ateistisk, d.v.s. en tröst som inte varar annat än för stunden. För att få trösten att vara en aning längre så skrivs recept på lugnande medel ut, vilka den tröstade sedan ofta tar livet ut, ofta till stora kostnader, såväl mentalt som ekonomiskt, för såväl den tröstade i fråga som för samhället i stort. Vi inse nu vilka psykologerna arbeta för — inte Gud! — utan den internationella läkemedelsbranschen!

Psykologerna är kommunismens prästerskap. Deras religon är materialismen och mammonismen. De tro enbart på här och nu och ett enda meningslöst jordeliv, varefter du dör och ruttnar bort … för alltid. Ditt liv är m.a.o. meningslöst. Deras religion är dödens religion, d.v.s. raka motsatsen till Kristendomen som hyllar livet och ljuset.

Psykologi är en pseudovetenskap samt en stor lögn, skapad av internationella bankgangsters för att krossa alla religioner, men framförallt Kristendomen, då Kristendomen utgör ett allvarligt hot mot bankgangsterismens (mammonismens) businessverksamhet världen över…

Psykologi = pseudovetenskap!

Att den judiska skapelsen psykologi är en pseudovetenskap är allmänt känt. Något bättre blev det i.o.m. att den kristne Carl Jung bröt med Freud. Innan den psykologiska pseudovetenskapen kom till stånd så hade folk det f.ö. långt mycket bättre än idag vad gäller den mentala hälsan. Hade man existensiella problem förr så fick man nämligen hjälp av präster eller andra fromma filosofiskt insatta medmänniskor. Att denna hjälp dessutom var helt och hållet gratis — tillskillnad mot hur läget var, och alltjämt är, inom den pseudovetenskapliga s.k. psykologin — får oss att inse att den kristna filosofiska vägen var, och alltjämt är, den rätta.

Den pseudovetenskapliga s.k. psykologin ingick dessutom i ett internationellt program som hade som slutmål att få läkemedelsindustrin och sjukvårdsindustrin igång. I USA så var f.ö. J.D. Rockefeller den stora pådrivande kraften bakom projektet vad gällde sjukvården när han gjorde en business av den. För inom sjukvård och psykvård så handlar det inte om att bota patienter, utan om att hålla dem sjuka för att sedan kunna sälja dem mediciner … LIVET UT!

Det handlar om en affärsverksamhet helt enkelt! Man är alltså inte intresserade av friskvård och att bli av med sina patienter genom att göra dem friska, utan om att hålla kunderna, dvs patienterna, på en hälsonivå så låg som möjligt så att man kan fortsätta att sälja sina mediciner till dem så länge som möjligt. Att bota patienter är det största tabú som finns inom psykvård/sjukvård! För vem ska köpa medicinerna om man gör patienterna/kunderna friska?

Ett annat lika stort tabú som det att göra den sjuke frisk är allt som rör alternativa behandlingsmetoder och mediciner — eftersom dessa mediciner ofta är effektiva och på så vis helar den sjuke, samt att de inte sällan är mer eller mindre helt gratis och kan plockas i skog och mark av den som vet vad han söker efter, eller kan odlas fram helt på egen hand av den som har en någorlunda solig balkong … till i princip ingen kostnad alls!

Kort sagt kan sägas följande : ALLT SOM ÄR GRATIS ÄR TABÚ!

Vad vi behöver inse är följande: Pseudovetenskapen psykologi är en av de största bluffar vi människor har gått på. Vi vet detta då denna pseudovetenskap är ateistisk, egoistisk och materialistisk — dvs byggd på de villoläror som gör oss olyckliga! Vi kan alltså inte bli lyckliga genom att få hjälp av denna pseudovetenskap, eftersom dess slutmål är egoistiskt.

Vi inser än mer hur förda bakom ljuset vi blivit av Freud och anhang när vi tittar på själva namnet på pseudovetenskapen vi nu diskuterar : för psyche är ett grekiskt ord som betyder själ. Psykologi betyder således läran om själen. Men som vi alla vet så existerar inte någon själ inom psykologin och inte heller någon gud eller något gudomligt — istället så existerar det världsliga och det personliga egot. Namnet på pseudovetenskapen psykologi borde därför istället heta egologi, dvs läran om egot!

Sann psykologi hittar vi istället hos Kristendomen och de stora grekiska filosoferna samt i den indiska filosofin. Den ateistiska och anti-kristna pseudovetenskapen som utger sig för att vara läran om själen är istället en satanisk avart av sann psykologi som lär oss om ALLT ANNAT än själen — en stor lögn mao. Allt ont som egologin, denna avart av sann psykologi, gjort oss alla sedan dess inception är nu så omfattande att ordet katastrof inte länger räcker till för att beskriva situationen…