Etikettarkiv: Revolution

Revolution är en bluff

Runt om i arabvärlden så pågår nu s.k. revolutioner. Det hela är en farsot som nu sakta med säkert sprider sig mot Iran och Ryssland : Ty det är dessa två länder man vill revolutionera över alla andra, d.v.s. vända upp och ned på — eftersom ledarna av dessa två länder satt de internationella storbanksägarna på plats.

Vad vi bör ha klart för oss i fallen med de arabiska revolutionerna är att inget reellt revolutionärt där förekommer : Ty trots att ledarna, typ Mubarak, byts ut … så består de verkliga ledarnas makt oinskränkt, eller kanske t.o.m. stärkt gentemot tidigare!

Den s.k. kryptokratin kan nämligen INTE störtas genom president- eller premiärministerskifte, eftersom kryptokratin är synonym med den internationella bankeliten.

Som vi hör på namnet så är denna bankelit internationell. Om vi då byter ut ett par arabiska ledare, dessa marionetter, vilka samtliga verkar på det nationella planet, så förändras m.a.o. inget av reell vikt — då de verkliga ledarna är internationella, d.v.s. bortom revolutionärernas räckvidd som enbart sträcker sig över det nationella planet.

Än mer tydligt blir dilemmat som revolutionärerna befinner sig i när man betänker faktum att utlandskulderna som dessa länder har måste betalas tillbaka — oavsett vad ledaren heter!

Kryptokratin segrar således alltid, och revolutionerna är på det stora hela inget annat än bluffar — åtminstone i fallen med arabländerna.

I Iran och Ryssland är det dock allvar, och vi får nu hoppas ledarna där en gång för alla kan sätta stopp för kryptokraternas sataniska plan för oss alla.

En riktig revolution går till på följande vis: När man, de kristna patrioterna, störtat den sittande regimen så ser man omedelbart till att ta tillbaka kontrollen över landets ekonomi, inklusive alla banker. Man förstatligar därefter allt som pudlar, luspudlar och överluspudlar sålt ut, samt stoppar alla utbetalningar till utländska ekobrottslingar, d.v.s. alla tillhörande den sataniska bankgangsterkabalen. Så länge som ett land står i skuld till utländska privatpersoner, d.v.s. de internationella storbanksägarna, så är man inte ett fritt suveränt land — oavsett hur många revolutioner man genomför…