Etikettarkiv: Sigmund Freud

Marx, Freud och Einstein: inga hjältar!

Läste någonstans för en tid sedan att det är tre personer man inte bör kritisera alltför ihärdigt om man vill göra sig en akademisk karriär : Karl Marx, Sigmund Freud och Albert Einstein. Att jag nu hävdar att samtliga dessa tre gjort oss alla ofantligt med skada innebär således att jag inte bör söka mig in vid något universitet.

Om vi tittar på Marx så var han under ungdomsåren en djupt from kristen yngling, något som f.ö. inte var ovanligt bland judar under 1800-talet. Faktum är att många judar på den tiden insåg att den judiska religionen från förr hade spelat ut sin roll, inte minst pga dess hatiska inställning till icke-judar, och av den anledningen betraktade man den protestantiska formen av kristendom som den naturliga ersättaren till och den logiska fortsättningen på den gamla vidskepelsen från ökenvandringstiden; och man såg även på Nya Testamentet som den religiösa texten för den nya tiden. Gamla Testamentet var föråldrat och passé och Talmud inget att ha.

Att många judar än idag känner på detta vis vet vi alla om, inte minst här i Sverige där flertalet judar från etablissemangets absoluta toppskikt, inte bara konverterat till Kristendomen, utan även blivit präster. De allra flesta judar är dock idag, precis som förr, ateister och sekularister.

Marx kristna livsyn var mao inget ovanligt alls. Flera andra kända kristna personer från den tiden hade judisk bakgrund, som tex Felix Mendelssohn-Bartholdy. Tyvärr så inträffade något sedan i Marx liv som fick honom att bryta totalt med allt vad Jesus Kristus kärlekslära hette, och han förvandlades istället till en hatisk upprormakare som enbart ville krossa all religion och all filosofi och allt annat som stod i hans väg för ett kommunistiskt paradis på jorden — i verkligheten dock ett helvete för alla levande varelser i människogestalt. Frukten av hans mörka värv fick vi sedan smaka under den bestialiska Ryska revolutionen 1917 — ett av vår civilisations mest nattsvarta ögonblick.

Om vi sedan går till Sigmund Freud, så var han den som drog igång pseudovetenskapen psykologi, och exakt hur mycket denna pseudovetenskap skadat oss alla genom åren är välbekant för alla som inte är neddummade fåntrattar. Läs mer om saken i inlägget jag publicerade igår : Psykologi = pseudovetenskap!  

Om vi sedan avslutningsvis synar den tredje boven i dramat i sömmarna, Albert Einstein, så kan vi till att börja med lyssna på den store serbiske vetenskapsmannen Nikola Tesla som hävdade att Einsteins s.k. relativitetsteorier inte alls var originella, utan redan hade tänkts fram hundrafemtio år tidigare av en landsman till Tesla : Ruder Boskovic. Einstein var således inte den som var först med att formulera fram denna teori, utan endast den som tog äran för andras arbete. Läs själva vad Tesla säger om saken (Wikipedia):

…the relativity theory, by the way, is much older than its present proponents. It was advanced over 200 years ago by my illustrious countryman Ruđer Bošković, the great philosopher, who, not withstanding other and multifold obligations, wrote a thousand volumes of excellent literature on a vast variety of subjects. Bošković dealt with relativity, including the so-called time-space continuum …

Men det värsta som Einstein var inblandad i var någonting helt annat. Han uppmanade nämligen den amerikanske presidenten F.D. Roosevelt att dra igång det sataniska atombombsprojektet, det s.k. Manhattan project — ett i sanning totalt omänskligt projekt och något som gjort att vi alla än idag står vid katastrofens rand, idag närmre än någonsin tidigare!

Och som vi alla vet så startar man inte ett projekt om man inte har för avsikt att få ut något av det, och när det gällde atombomben så var det man ville få ut … att förinta hela städer och döda alla som bodde där! I fallet med att framställa atombomber så var det dock som så att man inte riktigt kunde hålla tidsschemat: Kriget i Tyskland och Japan gick nämligen alltför bra! Tyskarna och japanerna hade f.ö. ansökt om fred, något som dock förvägrades dem av våra allierade hjältar, dessa kallblodiga mördare. Anledningen till förvägrandet av fred? Man ville testa ett par atombomber på dessa länders försvarslösa befolkningar först!Faktum!

Av denna anledning gick man inte med på fredsförslagen, utan man såg istället till att i Tysklands fall angripa landet från Italien för att sedan under stora kostnader i männsikoliv kämpa sig hela vägen norrut — över Alperna! — allt för att slösa tid så att Einsteins helvetesbomb skulle få tid att färdigställas och sedan hinna testas på ett par tyska städer! Faktum!

Tyvärr för de allierade och fränder så föll Tyskland trots alla försök att kriga så långsamt som möjligt, något som då inte längre gjorde det möjligt att pulverisera och totalförinta ett par tyska städer — då den brittiska och amerikanska allmänheten inte hade kunnat acceptera sådan utstuderad ondska från den egna militärmakten. Men som tur var för de atombombsbyggande monstren så fungerade taktiken man kört i Tyskland en aning lite bättre i Japan.

För där drog man ut på kriget till perfektion genom att använda sig av exakt samma taktik som man använt sig av mot tyskarna, dvs att kriga så långsamt som möjligt : genom att kämpa sig fram till det japanska fastlandet från ö … till ö … till ö … osv. — istället för att bara gå iland utanför Tokyo direkt! Det handlade således om en totalgalen taktik som kostade tusentals amerikanska soldater livet helt i onödan. Fast helt i onödan var det självfallet inte, åtminstone inte för monstren bakom helvetesbomben; för som vi alla vet så fick man det storstilade projektet i hamn till slut : Hiroshima, Nagasaki!

Vi inser nu i vilket fall som helst att varken Marx, Freud eller Einstein förtjänar att hyllas av oss eller av några andra människor under Gud, snarare tvärtom…

Psykologi = pseudovetenskap!

Att den judiska skapelsen psykologi är en pseudovetenskap är allmänt känt. Något bättre blev det i.o.m. att den kristne Carl Jung bröt med Freud. Innan den psykologiska pseudovetenskapen kom till stånd så hade folk det f.ö. långt mycket bättre än idag vad gäller den mentala hälsan. Hade man existensiella problem förr så fick man nämligen hjälp av präster eller andra fromma filosofiskt insatta medmänniskor. Att denna hjälp dessutom var helt och hållet gratis — tillskillnad mot hur läget var, och alltjämt är, inom den pseudovetenskapliga s.k. psykologin — får oss att inse att den kristna filosofiska vägen var, och alltjämt är, den rätta.

Den pseudovetenskapliga s.k. psykologin ingick dessutom i ett internationellt program som hade som slutmål att få läkemedelsindustrin och sjukvårdsindustrin igång. I USA så var f.ö. J.D. Rockefeller den stora pådrivande kraften bakom projektet vad gällde sjukvården när han gjorde en business av den. För inom sjukvård och psykvård så handlar det inte om att bota patienter, utan om att hålla dem sjuka för att sedan kunna sälja dem mediciner … LIVET UT!

Det handlar om en affärsverksamhet helt enkelt! Man är alltså inte intresserade av friskvård och att bli av med sina patienter genom att göra dem friska, utan om att hålla kunderna, dvs patienterna, på en hälsonivå så låg som möjligt så att man kan fortsätta att sälja sina mediciner till dem så länge som möjligt. Att bota patienter är det största tabú som finns inom psykvård/sjukvård! För vem ska köpa medicinerna om man gör patienterna/kunderna friska?

Ett annat lika stort tabú som det att göra den sjuke frisk är allt som rör alternativa behandlingsmetoder och mediciner — eftersom dessa mediciner ofta är effektiva och på så vis helar den sjuke, samt att de inte sällan är mer eller mindre helt gratis och kan plockas i skog och mark av den som vet vad han söker efter, eller kan odlas fram helt på egen hand av den som har en någorlunda solig balkong … till i princip ingen kostnad alls!

Kort sagt kan sägas följande : ALLT SOM ÄR GRATIS ÄR TABÚ!

Vad vi behöver inse är följande: Pseudovetenskapen psykologi är en av de största bluffar vi människor har gått på. Vi vet detta då denna pseudovetenskap är ateistisk, egoistisk och materialistisk — dvs byggd på de villoläror som gör oss olyckliga! Vi kan alltså inte bli lyckliga genom att få hjälp av denna pseudovetenskap, eftersom dess slutmål är egoistiskt.

Vi inser än mer hur förda bakom ljuset vi blivit av Freud och anhang när vi tittar på själva namnet på pseudovetenskapen vi nu diskuterar : för psyche är ett grekiskt ord som betyder själ. Psykologi betyder således läran om själen. Men som vi alla vet så existerar inte någon själ inom psykologin och inte heller någon gud eller något gudomligt — istället så existerar det världsliga och det personliga egot. Namnet på pseudovetenskapen psykologi borde därför istället heta egologi, dvs läran om egot!

Sann psykologi hittar vi istället hos Kristendomen och de stora grekiska filosoferna samt i den indiska filosofin. Den ateistiska och anti-kristna pseudovetenskapen som utger sig för att vara läran om själen är istället en satanisk avart av sann psykologi som lär oss om ALLT ANNAT än själen — en stor lögn mao. Allt ont som egologin, denna avart av sann psykologi, gjort oss alla sedan dess inception är nu så omfattande att ordet katastrof inte länger räcker till för att beskriva situationen…