Etikettarkiv: Skaparen

Skymf

Om någon blir bjuden på en festmåltid så är det inte uppskattat om gästen klagar på maten eller arrangemanget i övrigt.  Men än värre är det om gästen välter omkull bordet med den framdukade festmåltiden så att allt hamnar på golvet.

Att göra så hos en bekant innebär självfallet att bekantskapen är över för tid och evighet, då gästen öppet och elakt skymfat sin värd, dennes familj och festmåltid.

Om vi alla ägs av vår Skapare, något alla religoner är överens om, så är det inte uppskattat att skymfa Honom. Inte för att det i slutändan spelar någon roll för Skaparen, eftersom skymfaren är totalt obetydlig i sammanhanget.

För skymfaren spelar det dock stor roll att hålla sig väl med Skaparen, och följa Hans påbud — eftersom skymfaren och alla andra levande varelser är gäster här i världen — en värld som även den är skapad av Skaparen.

Vi skapade varelser är alltså gäster här i världen. Vi bör därför följa de moraliska lagarna, Skaparens lagar, då det annars kommer att gå oss mindre väl framöver.

Att inte följa de urgamla moraliska lagarna är att likna vid att välta omkull matbordet vid en bjudning. Det är en skymf att göra så.

Skaparen har skapat man och kvinna. Han har skapat dem olika varandra av en anledning. De är menade att leva tillsammans som man och kvinna och bilda familj. De är menade att ha sex med varandra för att få barn.

Att två eller fler av samma kön lever tillsammans i sexuella relationer bryter mot de moraliska lagarna, Skaparens lagar. Denna typ av relationer är inte menade att existera. De fyller ingen funktion och är en skymf mot Skaparen.

Homosexualitet i sig är inget ont, då vi alla är syndare som har våra defekter vilka vi måste arbeta med. Problemet är när man lever ut sin homosexualitet, antingen med en av samma kön, eller genom sodomi i ett förhållande man/kvinna. Detta är att skymfa Skaparen, allas vår Fader och den vi alla tillhör, och Hans skapelse…

Sverige under utpressning!

Alla världens länder, inklusive Sverige, står nu under konstant utpressning! Faktum!  

Och de som utpressar oss är inga andra än den internationella bankelit som äger oss alla — eller rättare sagt, den internationella bankelit som tror sig äga oss alla! För man kan endast äga det som verkligen tillhör en själv, och då vi alla är skapade av vår Skapare så kan vi endast tillhöra honom. Allt annat är en villfarelse.

Bankeliten, denna ondskefulla kabal av gangsters, utpressar nu och sedan lång tid tillbaka världens länder genom att hota dem med ekonomiskt inferno och total katastrof … om man har fräckheten att gå emot dess vilja och på så vis försöker ikullstjälpa dess grandiosa plan : att ena världen under dess järnhårda ledarskap och absoluta ägande, vilket då även innebär den totala förslavningen av oss alla!

Våra pudlar är alltså utpressade av våra ägare. De flesta pudlar (87 % av dem) dock utan att inse att så verkligen är fallet. Resterande pudlar, dvs dem medvetna om läget, tillhör två kategorier : medlöpare och övriga.

Det är till ”de övrigas” skara hoppet nu står. Vågar dessa pudlar gå emot sina egna kollegor, dessa quislingar, eller väljer de att stillatigande titta på medan de egna hemländerna brandskattas och krossas av den internationella storfinansen på order av ägarna?