Etikettarkiv: Skatt

EU knäcker de ideella föreningarna

Att EU nu är ute efter att knäcka Sveriges ideella föreningar har väl inte undgått någon. Man är nämligen synnerligen intresserade av att sälja ut allt som säljas ut kan, och att göra en business av allt som kan göras business av.

Inget ska få vara gratis! Allt måste ha ett pris — så att skatt kan utkrävas! Skatt som på ett eller annat vis alltid hamnar hos de redan superrika internationella storbanksägarna : EU:s reella ägare.

Allt gott arbete som de svenska ideella föreningarna gör för medborgarna riskerar nu att saboteras. Att arbeta ideellt anses nu i princip likvärdigt med svartjobb — en kriminell handling!

Vi behöver inse att EU har för avsikt att sälja ut allt vi äger och att göra allt till en business — inklusive skolor, sjukhus, fängelser och ideella föreningar mm.

Pengar är kontroll!

Allt där pengar är inblandat kan kontrolleras. Allt som drivs enligt de kristna idealen, osjälviskt och för allas bästa, är av ondo … då mammon är vår nya husgud, och han hatar allt som är rent och fint och gott — och gratis.

De ideella föreningarnas öde vilar nu i händerna på Anders Borg och våra övriga pudlar — pudlar av vilka endast ett fåtal ännu är någorlunda patriotiska och dygdiga. Vågar dessa få gå emot EU-agendan och de ”svenska” pudlarna, dvs kollegorna i riksdagen? Vågar de försvara det som är rätt?

Vi ser i vilket fall som helst nu hur lite makt vi svenskar har över oss själva och vårt hemland. Vi har i princip ingen makt alls, när vi inte ens i frågan med de ideella föreningarna får bestämma över oss själva längre.

Lösningen på problemet är att vi snarast möjligt lämnar det sataniska EU tillsammans med övriga Nordeuropa och därefter bildar en egen allians — mot storbanksägarna — byggd på de kristna lagarna vad gäller moral och filosofi. Ett återupprättat kristet Sverige är vägen.

Politikerhotet *

Alla dessa hot som ständigt dyker upp på vår horisont har ett syfte: att skrämma upp oss. Hoten är så gott som alltid utan grund. Det vet vi eftersom de kommer från våra älskade ledare – lögnarna. De gillar att grundlura oss, och av den anledningen vet vi att deras hot är grundlösa. De njuter av att skrämma upp den egna befolkningen. För då mår de bra. För när befolkningen är rädd så kommer den till de älskade och ber om beskydd. Och så ska det ju oxå vara – i normala fall. Men när våra ledare inte är de bästa vi kan hoppas på, som nu, så gör vi klokt i att inte be dem om beskydd. Vi gör istället klokt i att byta ut dem mot ledare som vill oss och hemlandet väl. Vi borde byta ut dagens falska ledare mot ledare som talar sanning.

De stora hot vi lever under idag, som tex det sk ”klimathotet” är bara sätt att lura av oss pengar på. Och detta går vi med på för att vi har blivit uppskrämda. Och vem har skrämt upp oss? Svar: våra ledare. Det finns ett berömt uttryck ”There is nothing to fear but fear itself”, och detta är i ett nötskal vad det handlar om. Men man kan kanske göra ett litet tillägg: kanske borde vi frukta hotet som våra ledare nu utgör?

Det finns mao ett reellt hot mot oss här i världen idag: Politikerhotet. Och detta hot är allvarligt. Det vet vi för ingen från ledarhåll har varnat oss om detta hot, och ingen har startat en organisation där man vill att vi ska betala in pengar för att ta itu med hotet. Vi inser nu hur vi kan känna igen de påhittade hoten, för när det gäller de påhittade hoten så vill alltid våra ledare att vi ska betala in pengar till någon organisation, och man vill vidare att vi ska betala in mer skatt för att tackla problemet. Pengar ger nämligen hoten kredibilitet. Ju mer det kostar att lösa problemet, ju mer övertygade blir vi om att hotet är verkligt. Elementär psykologi!