Etikettarkiv: Skratt

PK *

Allt som är politiskt korrekt är av ondo. Det politiskt inkorrekta att föredra, i alla lägen, för som vi själva hör på namnet ”politiskt korrekt” så handlar det INTE om vad som är bäst för medborgarna … utan om vad som är bäst för politikerna – våra älskade pudlar. För när deras makt över oss, pöbeln, ökar … så minskar såklart vår makt över dem. Matematikens lag.

Våra pudelövermästare är bra mycket smartare än folk överlag har insett. Båda sidors makt kan inte öka, en måste ge vika. Naturens lag. Av den anledningen så faller det sig naturligt att pudlar föredrar att verka för det egna välbefinnandet, istället för dem de är satta att företräda. Man praktiserar ”survival of the fittest”.

Allt som fråntar oss våra rättigheter är som vi vet mindre bra för oss. Vi lever nu i tider där detta måste ske – av globala skäl! Av den anlednigen måste alla enheter, stora som små, krossas. De stora enheterna: nationerna, folken och deras religioner och traditioner måste krossas. Inga undantag, utom möjligen ett. Och de små enheterna: familjen och den fria individen måste krossas.

Kollektivet måste hyllas. Den moderna versionen av kommunismen måste segra. Vi måste göra eftergifter för att detta vackra underbara kollektiv ska kunna byggas, för först då kan vi bli lyckliga, och först då kan vi känna oss riktigt trygga – säkra i statens ömma varma omvårdnad.

Ett av de medel man använder sig av för att nå detta mål är politisk korrekthet: ett gift som sprids av politikerna för att driva deras mästares vilja igenom. Den neddummade skarans (de åttiosju procentens) evangelium är pudlarnas villäror. Vi behöver komma ihåg att vi utan den politiskta korrekthetens falska evangelium lyckades rätt så bra. Vi tog oss från trälstadiet till något som sånär ledde oss mot ett liv som någorlunda fria människoslavar.

Nu håller vi på att självmant försätta oss i slaveri på nytt genom att ge bort vår yttrandefrihet, istället för att försvara den. Den politiska korrektheten är ett virus avsett att döda Yttrandefriheten! Politisk korrekthet är mao av ondo. Och som vi alla inser så är de som företräder onda ting, ondskans företrädare. Våra puldar är mao, om mitt resonemang är korrekt, onda.

Vi behöver då vidare tyda ordet ond. Som vi inser finns det olika grader av ondska. Våra pudlar är överlag onda på det vis att de är inkompetenta. De inser inte vad de är delaktiga i. De är inte medvetna om vad det är man understödjer. De är likt de åttiosju alltför godtrogna. Skulle tippa att åttiosju procent av dem tillhör de åttiosju. Vi inser då vårt dilemma? Men de inse inte vidden av spelet de nu är inblandade i, och de är ofömögna att avgöra hur djupt korruptionen går.

De kan inte förstå att ett spel som vida övergår allt som är rimligt verkligen pågår rakt framför näsan på dem alla. Det är för otroligt. Lögnen är alltför stor för att vara sann. De är inte medvetna om att bästa gömstället är att dölja något helt öppet, fullt synligt för alla och envar. Titta i stillhet på orden de använder, för i orden avslöjar de själva vad som pågår. Det hela är ett slags sjukt skämt, men de enda som förstår skämtet är de tretton. Men vi skrattar inte. Vi kommer inte att skratta förrän det är dags.

Skrattet förbjuds: farligt för hälsan och miljön!

Nya vetenskapliga rön från fleråriga intensiva studier i Uppsala och Lund har nu klart bevisat att skratt är hälsofarligt. Mycket farligare än vad man hitintills befarat. Forskare av rang har nämligen nu klarlagt att vi människor under en skrattattack allvarligt skadar hjärnan av de kemiska ämnen som frigörs. Vidare så ökar risken för hjärnskakning vid dessa attacker, då huvudet ofta skakas å det grövsta – en inte sällan omskakande upplevelse för huvudinnehavaren.

Ett annat stort problem är den för miljön så skadliga strålning som frigörs från kroppen vid skrattanfall. Strålningen påverkar, säger experterna, såväl ozonlagret som växter och djur inom en zon av allt från 1 till 10000 meter enligt de senaste beräkningarna från matematiker av rang. Även klimatet är således hotat av vårt skratt. Detta är allvar!

Politiker med huvudet på skaft och hjärtat på rätta stället uppmanar nu folk att sluta skratta, eftersom de fruktar vi alla annars snart kommer att skratta ihjäl oss. Och det är inte kul. Till att börja med vill man förbjuda det så kallade gapskrattet, samt allt småskrattande på allmän plats, eftersom skratt har en förmåga att sprida sig snabbt i folkmassor, något som kan orsaka skrattsalvor av stor styrka.

Vissa forskare menar dessutom att lätt fnitter har lika skadlig inverkan på hälsa och miljö som det reguljära skrattet. Experterna rekommenderar nu att alla som är oroliga använder öronproppar när man åker buss, tunnelbana, tåg eller flyg – allt för att förhindra att man hör något roligt av misstag. En ny sk skrattskatt är även planerad att introduceras snarast möjligt, och detta är inget skämt! För allt som kan göras för att rädda oss svenskar från gisslet skratt, och dess skadliga inverkan på vår hälsa, kommer nu att göras.

Man planerar även att dra igång en reklamkampanj i media med slogans som ”Skratta inte ihjäl dig”, ”Ett gott skratt förlänger inte livet” och ”Roliga historier kan få ett olustigt slut.” Tyvärr för oss alla så är skrattet ett globalt problem. EU, FN och WHO är nu inkopplade och kommer att göra allt som står i deras makt att få stopp på skrattandet. Som tur är så är alla våra inhemska politiker insatta i saken och har lovat att lyda Bryssels varje order – men det visste vi ju redan innan.