Etikettarkiv: Talking heads

Talking heads

Ett begrepp som ibland används för etablissemangets medlöpare av de som kritiserar etablissemanget och etablissemangets medlöpare är ”talking heads”. Vad orden betyder är rent bokstavligt … talande huvuden. Och dessa talande huvuden är inget annat än de personer vars nunor vi ser på TV och i pressen samt hör på radio. De uttalar sig om allting som vi behöver få veta från ägarhåll.

Det bästa exemplet på talande huvuden är nyhetsuppläsare på TV. Vi hör ju redan på namnet vad de är för några — uppläsare av nyheter. De läser innantill, utan att tänka själva. Och det vi ser av dem är … deras huvuden. Men dessa talande huvuden är inte det stora problemet för oss, för det stora problemet för oss är de talande huvuden som har förmågan att memorera in långa stycken av fakta — dock oftast falska fakta.

Ett talande huvud har tyvärr oftast defekten att det inte kan se skillnad på sann och falsk fakta. Faktum är att de för det mesta anser att falsk fakta är sann fakta. Men som tur är för dessa talande huvuden så blir de programmmerade långt i förväg (i skolan) med den falska fakta som de ska delge oss alla längre fram, något som underlättar för dem när det gäller deras stora uppgift här i livet — spridandet av propaganda.

Talande huvuden har mao en viktig uppgift här i världen, då de hjälper ickefåntrattarna att igenkänna sann fakta. Många menar dessutom att våra politikerpudlar — även de — är talande huvuden. Och nog kan det vara på detta vis, för som vi alla vet så får vi ju överlag höra falska fakta från dem.

Summasummarum : Talande huvuden är oförmögna till självständigt tänkade, tänker därför helst i grupp och föredrar falska fakta framför sanningen. De är således lätta att känna igen. Ickefåntrattar däremot föredrar sanningen över allt annat.