Etikettarkiv: Timokrati

Putin censurerar media?

Nu så här inför det stundande ryska valet så anklagas Vladimir Putin för att censurera media och enbart släppa fram de egna sympatisörerna och de egna tankegångarna. Kritik mot Putin och hans planer inför framtiden ogillas, med all rätt, från hans sida, då Putin är en stor kristen ledare som enbart vill det bästa för Ryssland och ryssarna!

Putin och fränder inom den kristna ryska befolkningen vet nämligen om att hemlandet nu och sedan lång tid tillbaka är attackerat av utomryska krafter vilka är sponsrade av internationella bankgangsters. Dessa mörka krafter vill införa s.k. demokrati i Ryssland, ett system som vi f.ö. har här hos oss; eftersom detta system tillåter minoriteter att styra över majoriteten och dessutom tillåter korrupta politiker att börja införa allehanda nya lagar och reformer på order från de internationella bankgangstermördarna — mördare vilka i detta nu f.ö. konspirerar mot oss alla med avsikt att dra ingång det Tredje Världskriget : ett krig som mycket väl kan komma att dras igång när man väl fått attacken på Iran genomförd, något som dock lär kräva ett nytt 9/11, dvs en ny s.k. false flag operation.

Demokrati är det värsta av alla styrelseskick, åtminstone den skitversion av demokrati som vi här i väst fått påprackade oss — en bluffversion som inget har med den grekiska förlagan att göra. Långt mycket bättre system är timokrati : ett system där enbart de främsta får vara med oss bestämma, dvs dem som är lärda, patrioter, dygdiga och kristna!

Samtliga dessa attribut kan vi tillskriva Putin och hans män. De är mao de främsta av de främsta ryska politikerna och de vägrar att bli korrumperade av internationalisterna, vilka köpt upp så gott som varenda en av världens s.k. stora politiska ledare här i väst, inklusive ”våra” ”svenska” luspudlar av rang. Av denna anledning så svartmålas Putin ideligen av ”vårt” ”svenska” skitmedia. Betänk då att Putin är älskad av alla sanna ryssar under Gud, inklusive den ryska kyrkan. Vårt svenska skitmedia, inklusive SR, ljuger således för oss alla — med flit och med glädje!

Putin är kyrkans man och djupt from. Han arbetar med kyrkans ledare för landets bästa — i symfoni med den. Kyrka och stat är i Ryssland alltjämt intimt sammankopplade med varandra — precis som det ska vara, och precis som de brukade vara här hos oss — och detta är anledningen till att man nu från det sataniserade väst hatar Putin och tom stämplar honom som en slags diktator, när sanningen är den omvända : Putin är världens idag främste ledare, en ledare som söker fred och som är vänligt sinnad till Iran och Kina! — dvs raka motsatsen till de israelsupportande, krigshetsande, anti-kristna luspudlar som härjar här mitt ibland oss och i vår omedelbara närhet.

Önskar vi hade en egen liten Putin här hos oss, istället för de judas som för närvarande förspestar våra liv och förgiftar vårt kära hemland Sverige…

Demokrati är en bluff

Redan de gamla grekerna ansåg att demokrati var av ondo. Aristoteles förklarar att demokrati är en avart av det långt mycket bättre styrelseskicket timokratiett styrelseskick där endast de mest välbärgade av de fria männen (kvinnor och slavar var förstås portade från politiken av grekerna) får vara med och bestämma.

Precis som tyranni är en avart av monarki, och precis som oligarki är en avart av aristokrati, så är även demokrati en avart av ett långt mycket bättre styrelseskick … timokrati.

Faktum är att demokrati enbart är snäppet bättre än pöbelvälde. Vissa ser faktiskt ingen skillnad mellan dessa två styrelseskick. Så illa är demokrati.

Vi inser raskt hur illa demokrati är när vi betänker följande: kriminella, alkoholister, drogmissbrukare, invandrare, ungdomar, socialfall, outbildade, lågintelligenta och andra icke-kompetenta, oseriösa och odygdiga får vara med och bestämma om hur landet ska styras. Nog är det sant ändå att dagens demokrati inget annat är än ett regelrätt pöbelvälde?

Än värre blir det när vi nu inser att detta pöbelvälde ingen makt har! Detta beror på att pöbelmänniskorna i politiktoppen, vilka röstats fram av pöbelhopen, inte har de kvalifikationer som krävs för att styra över hemlandet, något som beror på att man för att nå topp-positioner inom politiken måste sälja sin själ till internationella bankgangsters, samtidigt som man måste överge dygderna för att på så vis få pöbelns röster.

Ingen politiker i Sverige idag kan, som exempel, nå statsministerpostionen om han offentligt tar avstånd från homosexualitet eller abort eller andra kriminella och odygdiga handlingar! För att få toppjobben måste man ta avstånd från dygderna: annars får man inte tjänsten man trånar efter. Man måste nämligen offentligt visa att man är odygdig i själ och hjärta till godkänd nivå — för att på så vis försäkra våra ägare, den sataniska bankgangsterkabalen av mördare och andra avskum av lägsta tänkbara natur, att man inte utgör ett hot mot dem och deras vidare kriminella verksamhet.

Att vara odygdig i själ och hjärta är således ett anställningskrav för våra topp-politiker — inte konstigt att vi har det som vi har det.

Demokrati är en illusion? *

parthenon_from_south

Redan de gamla grekerna (ursäkta klyschan) visste att demokrati var av ondo och kunde missbrukas å det grövsta. Låt mig ge er ett litet trivialt exempel: Om 51 procent av medborgarna i ett land röstar för att avrätta de övriga 49 procenten av befolkningen, så har de 49 procenten inget lagligt skydd att undgå avrättning. Som ni nu kan förstå så är demokrati alldeles för farligt för att någonsin användas i praktiken. Så vad betyder detta? Jo, det betyder att vi inte har demokrati i det här landet och heller aldrig har haft det.

Allt vi har haft har varit namnet demokrati och illusionen av att ha levt i en demokrati. Även de gamla grekerna levde i illusionen av att leva i en demokrati. Faktum är att för de gamla grekerna så var demokrati och pöbelvälde i princip samma sak. De hade istället något som kallas timokrati, en form av demokrati där endast de som hade en viss förmögenhet fick vara med och bestämma. Kvinnor, slavar och barn hade såklart inget att säga till om. Vad vi idag har här i Sverige är en form av timokrati/aristokrati som tyvärr nu till stora delar nu har övergått till sina avarter – pöbelvälde/oligarki. Skillnaden mellan de båda styrelseskicken? Timokrati och aristokrati är när vi är ledda av goda ledare; pöbelvälde och oligarki är när våra ledare är onda.

 

Men vi har ju rösträtt? Det är ju något som hör demokratier till? Lyssna nu: att du, en liten och obetydlig medborgare, går och röstar betyder ingenting. Till att börja med så är det ju ingen skillnad mellan blocken: vem som vinner spelar ingen roll. Det hela är bara ett enda stort slöseri med tid för alla inblandade – och en del av illusionen av att leva i en ”demokrati”. Tom politikerna är trötta på röstandet, eftersom de blir så intensivt exponerade av oss. Det är anledningen till att vi nu bara gör det vart fjärde år. Snart kanske det blir vart femte, sen vart sjätte – och sen efter det? … ja, då slutar man kanske med röstandet helt och hållet?