Etikettarkiv: Tsar Nikolaj ll

Den ryska kejsarfamiljen

Ovan är en oerhört vacker bild, en ikon, av den nu helgonförklarade ryska kejsarfamiljen, vilken mördades på ett bestialiskt vis av de s.k. bolsjevikerna på direkt order av de internationella bankgangstermördarna, vilka alltjämt styr och råder över den internationella kommunistiska rörelsen, inklusive alla former av s.k. socialism, då alla former av socialism är anti-kristna rörelser, vilka hata alla former av andlighet och ämna krossa dessa, då dessa ger oss hopp och får oss att tro på vår egen inre ledstjärna istället för på våra lögnaktiga judas till ledare, d.v.s. dem, dessa fähundar, vi f.n. innehar, och av denna anledning så motarbetar man, dessa mördare, allt gott och sant här i världen…

Pentagrammets kommunistiska innebörd

Christian Rakovsky hävdade under förhöret man hade med honom den där natten ifråga att det kommunistiska pentagrammets fem uddar representerar Rothschilds fem söner. Kommunismens huvudmän var alltså underställda denna familj. Att Ryssland 1917 brandskattades på allt det ägde av de s.k. bolsjevikerna, inklusive hela landets guldreserv, understryker bara än mer att så var fallet. Tsar Nikolaj II var f.ö. världens rikaste man vid tillfället med en personlig förmögenhet på 30 miljarder dollar! Revolutionen var m.a.o. en synnerligen bra business för Rothschilds och anhang, vilka stal det mesta och blott hade ”investerat” 20 miljoner dollar i företaget — dock mindre bra för de kristna ryssarna, vilka inte bara förlorade allt man ägde … man förlorade även sina liv i stort antal : SEXTIO SEX MILJONER av dem mördades av de anti-kristna s.k. bolsjevikerna mellan 1918 och 1968, enligt store ryske patrioten Alexander Solsjenitsyn!

Syrien svartmålas allt mer

Syrien är ett land som allt mer svartmålas av väst, eller rättare sagt, av västs usurperare: de internationella bankgangstermördarna.

För israel och dess anhängare så är landet runt Damaskus inget annat än en rejäl nagel i ögat, och nu är pressen på denna nagel större än på länge. Förvisso har många vanliga människor mist sina liv i oroligheterna i Syrien, men hur många fler hade kanske mist sina liv om ett fullskaligt inbördeskrig likt det i Libyen hade dragits igång? Svaret är hundrafallt fler!

Att slå tillbaka upprorsmakarna kan mao vara ett lindrigare alternativ för den syrianska befolkningen är att bara ge efter för alla reformister?

Detta vet vi inte minst från den Ryska Revolutionen 1917, en av vår civilisations mest blodiga episoder någonsin. Då valde den fromme och fredligt sinnande Tsar Nikolaj II att abdikera, hellre än att riskera fullskaligt inbördeskrig och det lidande för den ryska befolkningen det hade inneburit.

Tsar Nikolaj följde Jesus Kristus föredöme och valde fredens väg — när han vände andra kinden till och tom offrade sitt eget liv, och hela sin familjs liv. Tyvärr för alla inblandade så blev följden av tsarens abdikation ett blodbad på ryska kristna av helvetiska proportioner ändå — säkerligen långt mycket värre än vad den gudsfruktige monarken i sina värsta mardömmar kunnat föutse.

Vi kan mao inte lita på media när den säger att civilbefolkningen är utsatt, och att vi här i väst därför måste rädda den ur dess nödsituation. Bättre att låta fria suveräna nationer som Syrien sköta sitt, säger jag … samtidigt som vi här hemmavid sköter vårt.

Men som vi alla säkert nu kan se så följer de arabisk/muslimska oroligheterna en bgm-plan: att sakta men säkert vandra österut mot … Iran!

Vad många dessutom nu på allvar befarar är att när Irans tur kommer, och ett stundande storkrig mellan israel/USA-alliansen står för dörren, så kommer ett nytt 9/11 att inträffa — i USA! — fast denna gång med kärnvapen!!!

Och denna kärnvapenattack kommer att skyllas på Iran! — något som då möjliggör en FN-stödd och israelpåhejad (70-80 procent av alla israeler vill att väst ska attackera Iran) invasion av landet.

Detta — denna kärnvapenattack, detta inside-jobb, iscensatt av bgm och deras medarbetare: INTE av syrianer eller iranier och INTE av kristna eller muslimer! — befarar många kan komma att ske inom en inte alltför avlägsen framtid, kanske redan nu om ett par månader……..

Den ryska kejsarfamiljen mördas av kommunisterna/satanisterna

Ett av historiens mest fruktansvärda brott någonsin var kommunisternas, dessa satanister, avrättning av den ryska kejsarfamiljen 1918. Denna fromma familj sköts kallblodigt ihjäl, på den internationella bankelitens order, för det var den som låg bakom den ryska revolutionen, för det var den som bekostade det hela. Ty sådant hat hade man för denna underbara familj och den stolta nation de företrädde.

Kommunisterna/satanisterna hatade vidare kristendomen på ett sådant utstuderat vis att man tänkte utplåna den helt från Ryssland. Samma öde väntade resten av världen, men som tur var så slogs den kommunistiska världsrevolutionen tillbaka i Tyskland och senare även av Franco i Spanien.

Idag sörjer man alltjämt den ryska kejsarfamiljen världen över, och i sitt hemland är de alla nu helgonförklarade av den ryska kyrkan. Ingen normalt fungerande människa kan titta på bilden ovan utan att känna sorg. Att läsa om hur själva avrättningen gick till går knappt att uthärda.

***Uppdatering***

Postade detta inlägg för snart ett år sedan. Råkade på en You Tube-video idag (8/7-11) som berör mordet på den ryska kejsarfamiljen och tänkte den kunde vara intressant för er att titta på. Klicka här om du vill veta sanningen. Om du inte vill veta sanningen, och är rädd för den, så bör du inte klicka på länken.