Bloggarkiv

Bild

Trans”kvinnor” förstör kvinnosporten!

Bild

Depopulation Agenda

Bild

Fienden

Bild

Den mest hotade människan

Bild

Putin vs Biden

Bild

Detta är hur eliten ser på oss — som själlösa djur!

Bild

Blodet före resp. efter vaccinering!

Bild

Vad som pågår i Europa och övriga västvärlden i detta nu!

Bild

Coronavirusbedrägeriet har nu övergått till Coronavirustyranniet!

Ja som alla personer vid sunda vätskor vet om så handlar det vid smittosamma sjukdomar (som epidemier och pandemier) om att isolera de sjuka — inte de friska och de som inte kan bli sjuka! Att isolera friska personer är ett tyranniskt beslut, något som enbart en tyrannisk regim är kapabel att göra! Vi inser nu att EU inte är något annat än en tyrannisk regim!

Än värre blir det när vi inser att blott några få procent av oss kan dö i sjukdomen, som nu i fallet med coronaviruset, där 7000 svenskar har dött det senaste året. Vi pratar alltså här om att mindre än 1 promille (runt 0.06-0.07 procent) av befolkningen har dött av viruset, vilket är något fler än antalet som brukar dö i den årliga influensa varje år.

Det handlar således om en oerhört låg siffra i ett land med över tio miljoner invånare! Och på samma vis är det runt om i västvärlden, vars befolkningar likt Sveriges skrämts till tystnad och lydnad och nu likt beskedliga får (dvs. boskap) börjat ställa sig i kön för att bli injicerade med på det stora hela totalt otestade livsfarliga kemiska och dna-förändrande preparat.

Allt detta pågår pga. att man vill förslava oss alla mer och mer och mer och mer och mer. Så mycket som det går faktiskt. Man har som vi säkert minns försökt tidigare att nå dit man nu tagit oss. Ni minns väl sars, fågelinfluensan och svininfluensan (där många blev vaccinerade, med svåra men som följd, typ narkolepsi).

NU, äntligen, så har man dock lyckats, nu har man lyckats med tidernas största s.k. psyop, man har lyckats grundlura en hel värld att en totalt ”livsfarlig pandemi” (som i själva verket är totalt ofarlig för nästan alla av oss och inte ens är vare sig en epidemi el. pandemi) nu hotar oss alla ; och som de neddummade puckos dryga 90-procent av oss alla är så köper vi allt med hull och hår — varefter vi tacksamt bockar och tackar våra förtryckare för nöjet att bli nedtrampade av dem i skiten!

Vi älskar tom. helt ogenerat våra politikeras (alla stockholmsgrisar i riksdagen) nu när man har fått fram lösningen på den så otroligt ”livsfarliga pandemin” (som i verkligheten alltså är totalt ofarlig för 97-98 procent av oss!). Så förbaskat korkade är folk i gemen.

Ja, det hela är totalt patetiskt faktiskt, och vi får nu bara det vi förtjänar, nu när folk överlag inte längre är kapabla att använda det egna förnuftet och har förlorat förmågan till rationellt, logiskt tänkande. SÅ nu är det bara att kavla upp skjortärmen och ta giftsprutan, för alla ni neddummade NF har mer än väl förtjänat den, era ynkliga kräk…

Bild

Islamsk kvinnosyn

Islamrape

Bild

Sharia

sharia

sharia-2

Bild

Solzjenitsyns syn på Ryska revolutionen

solzhenitsyn citat

Ja vilka är det som store ryske historikern och världsberömde författaren (Nobelpriset 1970) Alexander Solzjenitsyn pratar om i citatet ovan egentligen? Vilka var det som han höll ytterst ansvariga för folkmordet på 66 miljoner människor, huvudsakligen kristna ryssar, under sovjettiden? Solsjenitsyns sista storverk, Två hundra år tillsammans (ännu ej utgivet i västvärlden, undrar varför?), behandlar ingående detta folk och dess liv tillsammans med ryssarna i Ryssland/Sovjetunionen under de två senaste århundradena. Så vilka pratar Solzjenitsyn om egentligen? Svar (till alla neddummade svenska puckon) : det börjar med bokstaven J och rimmar med hudar…