Kategoriarkiv: Miljö

Den skrämmande sanningen om Fukushima!

Ovan är en minst sagt skrämmande liten video om Fukushimakatastrofen — den överlägset värsta miljökatastrofen i mänsklighetens historia — i vilken Dr Helen Caldicott förklarar läget. Videon är från 2011, något som gör det hela än värre för alla som tittar på den, eftersom Fukushima i alla år sedan dess oavbrutet, natt som dag, fortsatt att spy ut enorma mängder av radioaktivitet rakt ut i Stilla Havet, en ocean som nu till mångt och mycket är död. Och som alltid när det gäller Fukushima så måste vi ställa oss följande fråga : Varför är det en mer eller mindre total mediablackout om allt som rör denna katastrof?

Fukushima : Tidernas största miljökatastrof!

Fukushima NOAA

Alla som besöker Jeff Rense hemsida stöter där sedan över fyra år tillbaka på senaste fakta rörande kärnkraftverkskatastrofen vid Fukushima, Japan — den överlägset värsta miljökatastrofen i mänsklighetens historia!

Jag repeterar : FUKUSHIMA ÄR DEN ÖVERLÄGSET VÄRSTA MILJÖKATASTROFEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA!

Faktum är att det hade varit bättre för Jordens alla invånare om ett ordentligt kärnvapenkrig hade gjort slut på hundra miljoner människor än att Fukushima hade havererat!

Ty trots att över fyra år passerat sedan haveriet inträffade så spys alltjämt miljontals liter radioaktivt vatten rakt ut i Stilla Havet … dygnet runt … 365 dagar per år … år efter år efter år!

Det mesta av den nordliga delen av Stilla Havet, delen mellan Japan och USA/Kanada — en sträcka på över 800 mil, fem gånger Sveriges längd från norr till söder! — är idag i mångt och mycket helt och hållet död! Djur och växtlivet längs den amerikanska västkusten är nu till stor del borta.

Forskare som vandrat längs kusten uppemot Kanada rapporterade redan för ett par år sedan att där man tidigare fann ett myllrande växt och djurliv bestående av hundratals olika livsformer nu bara stötte på enstaka krabbor och annat småkryp. Tång och andra havsväxter existerade knappt längre.

Och vad som sedan hänt med valar, sälar och andra större djur i haven inser vi säkert, för vad ska dessa livnära sig på nu när hela ekosystemet kollapsat?

Svar: det finns inget att livnära sig på längre!!!

Lyssna!, lär! och förstå! … det finns inget att livnära sig på längre! … åtminstone inget som inte är totalt överfullt av radioaktivitet!!!

Trots detta kritiska läge för oss alla så talas det tyst om Fukushima, för som alltid så är det en god idé att känna till en hotbild … samtidigt som vanligt folk inget vet.

Folk boende i kustområdet i USA lever nu i ett ordentligt radioaktivt område, ty radioaktivitet har spridits över landet via havet, vindar och regn. Det är f.ö. nu en god idé att inte köpa någon som helst mat som kommer från USA (hela USA, för vi vet inte från vilken del av landet varan kommer), Japan, Kanadas västkust och från Stilla havet, hela vägen ned till Chiles sydspets.

Inget finns vidare att göra för att förhindra fortsatt läckage vid Fukushima! Nej, radioaktivt vatten kommer att fortsätta forsa ut i Stilla Havet under överskådlig tid framöver, något som naturligtvis kommer att medföra den totala döden, inte bara för Stilla Havet, utan på sikt även för alla världens hav.

Men detta är bara början, för hela Fukushima har ännu inte totalhavererat, något som dock kommer att ske inom de närmaste åren när de övriga reaktorerna i Fukushimakomplexet faller samman och själva börjar spy ut radioaktivitet rakt ut i världens största ocean.

Då har vi plötsligt fyra-fem till Fukushima vilka unisont ser till att ta kål på Stilla Havet. Det kommer således att snart — kanske imorgon eller om tio år eller Gud vet när? — att bli långt mycket värre. Fukushima kommer mao. att till slut göra hela Jorden obeboelig och full av radioaktivitet … om inget dramatiskt sker när det gäller att förhindra vidare radioaktivt läckage!

Trots detta så är det idag totalt tyst om Fukushima. Inga av världens stora nyhetsorgan rapporterar längre om denna överlägset värsta av alla katastrofer, åtminstone inte om vad som skett, och fortsätter att ske i Stilla Havet i detta nu.

Nej, det råder en total mediablackout om denna katastrof! Och det är så det ska vara…

Se här skrämmande bilder från Amerikas västkust — före resp. efter Fukushima!