Psykologer: det nya prästerskapet

Förr om åren så mådde folk i gemen långt mycket bättre än de göra idag. Detta hänger som bekant ihop med att Sverige och övriga västvärldens länder dåförtiden var långt mycket mindre sataniserade än vad som numera är det sorgliga fallet. Ju högre graden är av satanisering, desto sämre mår vi. Faktum.

Förr om åren när folk i gemen mådde dåligt och var deprimerade så fick man hjälp och stöd från prästen och församlingsmedlemmarna på orten. Man fann även tröst och stöd i Bibeln och i gemenskapen med familj och vänner. Även psalmboken med dess vackra texter var en hugsvalare av rang. Man fick dåtides således i sanning själslig hjälp av den kristna gemenskapen och dess kultur och värderingar — en hjälp vilken dessutom var helt och hållet gratis, tillskillnad mot nu!

Man fick dåförtiden inga piller för att dämpa nedstämdheten, utan effektiv själslig hjälp av själavårdarna, vilka f.ö. var uppriktigt måna om de nedstämda, något som hängde ihop med att självårdarna levde och verkade mitt ibland sina församlingsbor. Som präst på orten, särskilt på landsbygden, kände man ju alla sedan unga år — ofta redan sedan dopet.

Livet var långt behagligare rent själsligt för alla när Sverige alltjämt var ett kristet land. Nu däremot så har vårt kära hemland avkristnats till oigenkännelighet — till sådan grad att jag nästan drar mig för att gå på gudstjänter längre, något som bl.a. har att göra med den låga nivån på prästerna av idag. Präster vilka hylla sodomi är nämligen inga präster, för hur kan man predika Guds ord och samtidigt hylla en avskyvärd styggelse?

Vi har nu istället fått ett nytt prästerskap, ett ateistiskt och anti-kristet sådant : de s.k. psykologerna. Vi ser dem kallas in vid olyckor för att där hjälpa anhöriga i dessas svåra stund. Förvisso kallas även präster in vid dessa tillfällen, men deras roll i samhället blir alltmer marginaliserad. Snart, i detta, det alltmer avkristnade Sverige, så blir de inte längre kallade alls. Var så säkra.

Nej, framtiden tillhör nu den nya tidens prästerskap : psykologerna. De är den nya ateistiska kyrkans språkrör och vishetslärare. De ger oss tröst i nöden — en tröst som dock är ateistisk, d.v.s. en tröst som inte varar annat än för stunden. För att få trösten att vara en aning längre så skrivs recept på lugnande medel ut, vilka den tröstade sedan ofta tar livet ut, ofta till stora kostnader, såväl mentalt som ekonomiskt, för såväl den tröstade i fråga som för samhället i stort. Vi inse nu vilka psykologerna arbeta för — inte Gud! — utan den internationella läkemedelsbranschen!

Psykologerna är kommunismens prästerskap. Deras religon är materialismen och mammonismen. De tro enbart på här och nu och ett enda meningslöst jordeliv, varefter du dör och ruttnar bort … för alltid. Ditt liv är m.a.o. meningslöst. Deras religion är dödens religion, d.v.s. raka motsatsen till Kristendomen som hyllar livet och ljuset.

Psykologi är en pseudovetenskap samt en stor lögn, skapad av internationella bankgangsters för att krossa alla religioner, men framförallt Kristendomen, då Kristendomen utgör ett allvarligt hot mot bankgangsterismens (mammonismens) businessverksamhet världen över…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s